Trang chủ Xổ số miền Nam Xổ số Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long

Xổ Số VĨNH LONG ngày 27-03-2020

Ngày: 27/03/2020
Mã: XSVL
Giải tám
60
Giải bảy
914
Giải sáu
6144
2734
9547
Giải năm
9277
Giải bốn
48196
86992
32189
74835
48294
38033
03936
Giải ba
78122
66033
Giải nhì
43856
Giải nhất
01442
Giải Đặc biệt
301015
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
4 ,5
2
2
3
4 ,5 ,3 ,6 ,3
4
4 ,7 ,2
5
6
6
0
7
7
8
9
9
6 ,2 ,4
ĐầuĐuôi
6
0
1
9 ,2 ,4
2
3 ,3
3
1 ,4 ,3 ,9
4
3 ,1
5
9 ,3 ,5
6
4 ,7
7
8
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 20-03-2020

Ngày: 20/03/2020
Mã: XSVL
Giải tám
16
Giải bảy
683
Giải sáu
7190
5734
5620
Giải năm
4411
Giải bốn
62469
66327
65591
67026
68986
00085
39643
Giải ba
76881
36603
Giải nhì
53418
Giải nhất
51909
Giải Đặc biệt
211721
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,9
1
6 ,1 ,8
2
0 ,7 ,6 ,1
3
4
4
3
5
6
9
7
8
3 ,6 ,5 ,1
9
0 ,1
ĐầuĐuôi
9 ,2
0
1 ,9 ,8 ,2
1
2
8 ,4 ,0
3
3
4
8
5
1 ,2 ,8
6
2
7
1
8
6 ,0
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 13-03-2020

Ngày: 13/03/2020
Mã: XSVL
Giải tám
01
Giải bảy
391
Giải sáu
3939
3401
2395
Giải năm
0270
Giải bốn
56070
40257
96825
58897
33947
98735
41475
Giải ba
18130
00287
Giải nhì
31288
Giải nhất
09304
Giải Đặc biệt
951651
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,1 ,4
1
2
5
3
9 ,5 ,0
4
7
5
7 ,1
6
7
0 ,0 ,5
8
7 ,8
9
1 ,5 ,7
ĐầuĐuôi
7 ,7 ,3
0
0 ,9 ,0 ,5
1
2
3
0
4
9 ,2 ,3 ,7
5
6
5 ,9 ,4 ,8
7
8
8
3
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 06-03-2020

Ngày: 06/03/2020
Mã: XSVL
Giải tám
16
Giải bảy
547
Giải sáu
8020
7499
4286
Giải năm
4271
Giải bốn
17123
40531
18586
77412
71865
94224
07717
Giải ba
05003
98688
Giải nhì
25212
Giải nhất
51963
Giải Đặc biệt
628165
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
6 ,2 ,7 ,2
2
0 ,3 ,4
3
1
4
7
5
6
5 ,3 ,5
7
1
8
6 ,6 ,8
9
9
ĐầuĐuôi
2
0
7 ,3
1
1 ,1
2
2 ,0 ,6
3
2
4
6 ,6
5
1 ,8 ,8
6
4 ,1
7
8
8
9
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 28-02-2020

Ngày: 28/02/2020
Mã: XSVL
Giải tám
63
Giải bảy
979
Giải sáu
0255
5622
3243
Giải năm
2582
Giải bốn
23800
98447
55931
34407
02553
07178
09484
Giải ba
30845
48068
Giải nhì
27376
Giải nhất
85563
Giải Đặc biệt
348114
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,7
1
4
2
2
3
1
4
3 ,7 ,5
5
5 ,3
6
3 ,8 ,3
7
9 ,8 ,6
8
2 ,4
9
ĐầuĐuôi
0
0
3
1
2 ,8
2
6 ,4 ,5 ,6
3
8 ,1
4
5 ,4
5
7
6
4 ,0
7
7 ,6
8
7
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 21-02-2020

Ngày: 21/02/2020
Mã: XSVL
Giải tám
76
Giải bảy
773
Giải sáu
6273
7749
1762
Giải năm
6914
Giải bốn
62480
29021
43318
36035
48809
54682
68909
Giải ba
85739
64659
Giải nhì
10095
Giải nhất
16104
Giải Đặc biệt
153238
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,9 ,4
1
4 ,8
2
1
3
5 ,9 ,8
4
9
5
9
6
2
7
6 ,3 ,3
8
0 ,2
9
5
ĐầuĐuôi
8
0
2
1
6 ,8
2
7 ,7
3
1 ,0
4
3 ,9
5
7
6
7
1 ,3
8
4 ,0 ,0 ,3 ,5
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 14-02-2020

Ngày: 14/02/2020
Mã: XSVL
Giải tám
03
Giải bảy
040
Giải sáu
6804
8856
2486
Giải năm
3847
Giải bốn
34347
33830
19355
99124
85186
87674
51913
Giải ba
50959
40865
Giải nhì
91956
Giải nhất
31714
Giải Đặc biệt
993867
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,4
1
3 ,4
2
4
3
0
4
0 ,7 ,7
5
6 ,5 ,9 ,6
6
5 ,7
7
4
8
6 ,6
9
ĐầuĐuôi
4 ,3
0
1
2
0 ,1
3
0 ,2 ,7 ,1
4
5 ,6
5
5 ,8 ,8 ,5
6
4 ,4 ,6
7
8
5
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 07-02-2020

Ngày: 07/02/2020
Mã: XSVL
Giải tám
08
Giải bảy
081
Giải sáu
9025
9566
3447
Giải năm
2814
Giải bốn
36041
58715
76680
22850
77809
62272
28449
Giải ba
96631
02811
Giải nhì
90121
Giải nhất
29131
Giải Đặc biệt
371296
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,9
1
4 ,5 ,1
2
5 ,1
3
1 ,1
4
7 ,1 ,9
5
0
6
6
7
2
8
1 ,0
9
6
ĐầuĐuôi
8 ,5
0
8 ,4 ,3 ,1 ,2 ,3
1
7
2
3
1
4
2 ,1
5
6 ,9
6
4
7
0
8
0 ,4
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 10-01-2020

Ngày: 10/01/2020
Mã: XSVL
Giải tám
85
Giải bảy
998
Giải sáu
9628
9290
7166
Giải năm
0291
Giải bốn
19280
95424
37952
12601
86677
39213
95451
Giải ba
48163
29186
Giải nhì
14083
Giải nhất
34029
Giải Đặc biệt
902356
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
3
2
8 ,4 ,9
3
4
5
2 ,1 ,6
6
6 ,3
7
7
8
5 ,0 ,6 ,3
9
8 ,0 ,1
ĐầuĐuôi
9 ,8
0
9 ,0 ,5
1
5
2
1 ,6 ,8
3
2
4
8
5
6 ,8 ,5
6
7
7
9 ,2
8
2
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 03-01-2020

Ngày: 03/01/2020
Mã: XSVL
Giải tám
03
Giải bảy
048
Giải sáu
2660
3122
1265
Giải năm
2385
Giải bốn
22342
49776
00116
51642
23297
26239
17600
Giải ba
04343
42353
Giải nhì
15698
Giải nhất
15933
Giải Đặc biệt
185972
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,0
1
6
2
2
3
9 ,3
4
8 ,2 ,2 ,3
5
3
6
0 ,5
7
6 ,2
8
5
9
7 ,8
ĐầuĐuôi
6 ,0
0
1
2 ,4 ,4 ,7
2
0 ,4 ,5 ,3
3
4
6 ,8
5
7 ,1
6
9
7
4 ,9
8
3
9