Trang chủ Xổ số miền Nam Xổ số Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long

Xổ Số VĨNH LONG ngày 22-05-2020

Ngày: 22/05/2020
Mã: XSVL
Giải tám
68
Giải bảy
977
Giải sáu
8951
7627
9004
Giải năm
7004
Giải bốn
18716
03331
45198
92411
82906
41277
47044
Giải ba
96629
02579
Giải nhì
57530
Giải nhất
50219
Giải Đặc biệt
454623
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,4 ,6
1
6 ,1 ,9
2
7 ,9 ,3
3
1 ,0
4
4
5
1
6
8
7
7 ,7 ,9
8
9
8
ĐầuĐuôi
3
0
5 ,3 ,1
1
2
2
3
0 ,0 ,4
4
5
1 ,0
6
7 ,2 ,7
7
6 ,9
8
2 ,7 ,1
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 15-05-2020

Ngày: 15/05/2020
Mã: XSVL
Giải tám
21
Giải bảy
982
Giải sáu
2750
0924
7946
Giải năm
6491
Giải bốn
09244
02614
26080
62105
85263
28447
35799
Giải ba
71255
45991
Giải nhì
77116
Giải nhất
35913
Giải Đặc biệt
514611
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5
1
4 ,6 ,3 ,1
2
1 ,4
3
4
6 ,4 ,7
5
0 ,5
6
3
7
8
2 ,0
9
1 ,9 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,8
0
2 ,9 ,9 ,1
1
8
2
6 ,1
3
2 ,4 ,1
4
0 ,5
5
4 ,1
6
4
7
8
9
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 08-05-2020

Ngày: 08/05/2020
Mã: XSVL
Giải tám
81
Giải bảy
245
Giải sáu
4922
5596
9942
Giải năm
5785
Giải bốn
27444
27122
69007
93959
95965
26105
93889
Giải ba
87585
05520
Giải nhì
49260
Giải nhất
55829
Giải Đặc biệt
664207
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,5 ,7
1
2
2 ,2 ,0 ,9
3
4
5 ,2 ,4
5
9
6
5 ,0
7
8
1 ,5 ,9 ,5
9
6
ĐầuĐuôi
2 ,6
0
8
1
2 ,4 ,2
2
3
4
4
4 ,8 ,6 ,0 ,8
5
9
6
0 ,0
7
8
5 ,8 ,2
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 01-05-2020

Ngày: 01/05/2020
Mã: XSVL
Giải tám
99
Giải bảy
784
Giải sáu
8063
5154
4685
Giải năm
2500
Giải bốn
56741
98431
17062
03049
06353
55781
98066
Giải ba
22177
23886
Giải nhì
28002
Giải nhất
31502
Giải Đặc biệt
914078
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,2 ,2
1
2
3
1
4
1 ,9
5
4 ,3
6
3 ,2 ,6
7
7 ,8
8
4 ,5 ,1 ,6
9
9
ĐầuĐuôi
0
0
4 ,3 ,8
1
6 ,0 ,0
2
6 ,5
3
8 ,5
4
8
5
6 ,8
6
7
7
7
8
9 ,4
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 24-04-2020

Ngày: 24/04/2020
Mã: XSVL
Giải tám
60
Giải bảy
914
Giải sáu
6144
2734
9547
Giải năm
9277
Giải bốn
48196
86992
32189
74835
48294
38033
03936
Giải ba
78122
66033
Giải nhì
43856
Giải nhất
01442
Giải Đặc biệt
301015
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
4 ,5
2
2
3
4 ,5 ,3 ,6 ,3
4
4 ,7 ,2
5
6
6
0
7
7
8
9
9
6 ,2 ,4
ĐầuĐuôi
6
0
1
9 ,2 ,4
2
3 ,3
3
1 ,4 ,3 ,9
4
3 ,1
5
9 ,3 ,5
6
4 ,7
7
8
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 17-04-2020

Ngày: 17/04/2020
Mã: XSVL
Giải tám
60
Giải bảy
914
Giải sáu
6144
2734
9547
Giải năm
9277
Giải bốn
48196
86992
32189
74835
48294
38033
03936
Giải ba
78122
66033
Giải nhì
43856
Giải nhất
01442
Giải Đặc biệt
301015
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
4 ,5
2
2
3
4 ,5 ,3 ,6 ,3
4
4 ,7 ,2
5
6
6
0
7
7
8
9
9
6 ,2 ,4
ĐầuĐuôi
6
0
1
9 ,2 ,4
2
3 ,3
3
1 ,4 ,3 ,9
4
3 ,1
5
9 ,3 ,5
6
4 ,7
7
8
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 10-04-2020

Ngày: 10/04/2020
Mã: XSVL
Giải tám
60
Giải bảy
914
Giải sáu
6144
2734
9547
Giải năm
9277
Giải bốn
48196
86992
32189
74835
48294
38033
03936
Giải ba
78122
66033
Giải nhì
43856
Giải nhất
01442
Giải Đặc biệt
301015
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
4 ,5
2
2
3
4 ,5 ,3 ,6 ,3
4
4 ,7 ,2
5
6
6
0
7
7
8
9
9
6 ,2 ,4
ĐầuĐuôi
6
0
1
9 ,2 ,4
2
3 ,3
3
1 ,4 ,3 ,9
4
3 ,1
5
9 ,3 ,5
6
4 ,7
7
8
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 03-04-2020

Ngày: 03/04/2020
Mã: XSVL
Giải tám
60
Giải bảy
914
Giải sáu
6144
2734
9547
Giải năm
9277
Giải bốn
48196
86992
32189
74835
48294
38033
03936
Giải ba
78122
66033
Giải nhì
43856
Giải nhất
01442
Giải Đặc biệt
301015
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
4 ,5
2
2
3
4 ,5 ,3 ,6 ,3
4
4 ,7 ,2
5
6
6
0
7
7
8
9
9
6 ,2 ,4
ĐầuĐuôi
6
0
1
9 ,2 ,4
2
3 ,3
3
1 ,4 ,3 ,9
4
3 ,1
5
9 ,3 ,5
6
4 ,7
7
8
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 27-03-2020

Ngày: 27/03/2020
Mã: XSVL
Giải tám
60
Giải bảy
914
Giải sáu
6144
2734
9547
Giải năm
9277
Giải bốn
48196
86992
32189
74835
48294
38033
03936
Giải ba
78122
66033
Giải nhì
43856
Giải nhất
01442
Giải Đặc biệt
301015
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
4 ,5
2
2
3
4 ,5 ,3 ,6 ,3
4
4 ,7 ,2
5
6
6
0
7
7
8
9
9
6 ,2 ,4
ĐầuĐuôi
6
0
1
9 ,2 ,4
2
3 ,3
3
1 ,4 ,3 ,9
4
3 ,1
5
9 ,3 ,5
6
4 ,7
7
8
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 20-03-2020

Ngày: 20/03/2020
Mã: XSVL
Giải tám
16
Giải bảy
683
Giải sáu
7190
5734
5620
Giải năm
4411
Giải bốn
62469
66327
65591
67026
68986
00085
39643
Giải ba
76881
36603
Giải nhì
53418
Giải nhất
51909
Giải Đặc biệt
211721
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,9
1
6 ,1 ,8
2
0 ,7 ,6 ,1
3
4
4
3
5
6
9
7
8
3 ,6 ,5 ,1
9
0 ,1
ĐầuĐuôi
9 ,2
0
1 ,9 ,8 ,2
1
2
8 ,4 ,0
3
3
4
8
5
1 ,2 ,8
6
2
7
1
8
6 ,0
9