Trang chủ Xổ số miền Nam Xổ số Vĩnh Long

Xổ số Vĩnh Long

Xổ Số VĨNH LONG ngày 03-12-2021

Ngày: 03/12/2021
Mã: XSVL
Giải tám
98
Giải bảy
478
Giải sáu
9394
0202
1587
Giải năm
4543
Giải bốn
56148
68677
20560
11980
12926
41302
05689
Giải ba
54992
77848
Giải nhì
55880
Giải nhất
67849
Giải Đặc biệt
783724
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,2
1
2
6 ,4
3
4
3 ,8 ,8 ,9
5
6
0
7
8 ,7
8
7 ,0 ,9 ,0
9
8 ,4 ,2
ĐầuĐuôi
6 ,8 ,8
0
1
0 ,0 ,9
2
4
3
9 ,2
4
5
2
6
8 ,7
7
9 ,7 ,4 ,4
8
8 ,4
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: XSVL
Giải tám
75
Giải bảy
227
Giải sáu
6397
6232
0573
Giải năm
1435
Giải bốn
03525
67978
68273
68132
13975
98762
66960
Giải ba
57418
12416
Giải nhì
66398
Giải nhất
27572
Giải Đặc biệt
439080
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,6
2
7 ,5
3
2 ,5 ,2
4
5
6
2 ,0
7
5 ,3 ,8 ,3 ,5 ,2
8
0
9
7 ,8
ĐầuĐuôi
6 ,8
0
1
3 ,3 ,6 ,7
2
7 ,7
3
4
7 ,3 ,2 ,7
5
1
6
2 ,9
7
7 ,1 ,9
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: XSVL
Giải tám
76
Giải bảy
753
Giải sáu
4873
1620
5183
Giải năm
4029
Giải bốn
70464
79778
98851
03461
91022
81209
76267
Giải ba
66504
41242
Giải nhì
72640
Giải nhất
89135
Giải Đặc biệt
429315
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,4
1
5
2
0 ,9 ,2
3
5
4
2 ,0
5
3 ,1
6
4 ,1 ,7
7
6 ,3 ,8
8
3
9
ĐầuĐuôi
2 ,4
0
5 ,6
1
2 ,4
2
5 ,7 ,8
3
6 ,0
4
3 ,1
5
7
6
6
7
7
8
2 ,0
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 05-11-2021

Ngày: 05/11/2021
Mã: XSVL
Giải tám
06
Giải bảy
749
Giải sáu
4554
4666
6440
Giải năm
5355
Giải bốn
66421
83692
28398
17763
61103
90273
44567
Giải ba
49720
36780
Giải nhì
61758
Giải nhất
25758
Giải Đặc biệt
413635
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3
1
2
1 ,0
3
5
4
9 ,0
5
4 ,5 ,8 ,8
6
6 ,3 ,7
7
3
8
0
9
2 ,8
ĐầuĐuôi
4 ,2 ,8
0
2
1
9
2
6 ,0 ,7
3
5
4
5 ,3
5
0 ,6
6
6
7
9 ,5 ,5
8
4
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 13-11-2020

Ngày: 13/11/2020
Mã: XSVL
Giải tám
80
Giải bảy
139
Giải sáu
1148
6015
2028
Giải năm
3184
Giải bốn
91179
22838
58660
56737
57297
75444
27752
Giải ba
32030
82766
Giải nhì
68136
Giải nhất
49071
Giải Đặc biệt
430340
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
5
2
8
3
9 ,8 ,7 ,0 ,6
4
8 ,4 ,0
5
2
6
0 ,6
7
9 ,1
8
0 ,4
9
7
ĐầuĐuôi
8 ,6 ,3 ,4
0
7
1
5
2
3
8 ,4
4
1
5
6 ,3
6
3 ,9
7
4 ,2 ,3
8
3 ,7
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 06-11-2020

Ngày: 06/11/2020
Mã: XSVL
Giải tám
74
Giải bảy
505
Giải sáu
0313
7548
0546
Giải năm
0741
Giải bốn
38728
18790
93753
06016
78445
92163
03781
Giải ba
61473
24933
Giải nhì
80290
Giải nhất
92922
Giải Đặc biệt
026530
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
3 ,6
2
8 ,2
3
3 ,0
4
8 ,6 ,1 ,5
5
3
6
3
7
4 ,3
8
1
9
0 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,9 ,3
0
4 ,8
1
2
2
1 ,5 ,6 ,7 ,3
3
7
4
0 ,4
5
4 ,1
6
7
4 ,2
8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 30-10-2020

Ngày: 30/10/2020
Mã: XSVL
Giải tám
79
Giải bảy
277
Giải sáu
2015
0004
9892
Giải năm
2471
Giải bốn
68628
56911
48525
38116
50157
36412
84575
Giải ba
50245
53494
Giải nhì
01736
Giải nhất
85259
Giải Đặc biệt
766039
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
5 ,1 ,6 ,2
2
8 ,5
3
6 ,9
4
5
5
7 ,9
6
7
9 ,7 ,1 ,5
8
9
2 ,4
ĐầuĐuôi
0
7 ,1
1
9 ,1
2
3
0 ,9
4
1 ,2 ,7 ,4
5
1 ,3
6
7 ,5
7
2
8
7 ,5 ,3
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 23-10-2020

Ngày: 23/10/2020
Mã: XSVL
Giải tám
73
Giải bảy
267
Giải sáu
7531
0742
5574
Giải năm
9611
Giải bốn
96049
54753
48581
61914
52957
37289
46140
Giải ba
35305
81036
Giải nhì
70526
Giải nhất
42289
Giải Đặc biệt
749195
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
1 ,4
2
6
3
1 ,6
4
2 ,9 ,0
5
3 ,7
6
7
7
3 ,4
8
1 ,9 ,9
9
5
ĐầuĐuôi
4
0
3 ,1 ,8
1
4
2
7 ,5
3
7 ,1
4
0 ,9
5
3 ,2
6
6 ,5
7
8
4 ,8 ,8
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 16-10-2020

Ngày: 16/10/2020
Mã: XSVL
Giải tám
14
Giải bảy
579
Giải sáu
6396
2589
8294
Giải năm
8440
Giải bốn
24559
99974
82914
88077
60993
91890
62914
Giải ba
51405
93877
Giải nhì
78749
Giải nhất
68326
Giải Đặc biệt
020914
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
4 ,4 ,4 ,4
2
6
3
4
0 ,9
5
9
6
7
9 ,4 ,7 ,7
8
9
9
6 ,4 ,3 ,0
ĐầuĐuôi
4 ,9
0
1
2
9
3
1 ,9 ,7 ,1 ,1 ,1
4
0
5
9 ,2
6
7 ,7
7
8
7 ,8 ,5 ,4
9

Xổ Số VĨNH LONG ngày 09-10-2020

Ngày: 09/10/2020
Mã: XSVL
Giải tám
45
Giải bảy
254
Giải sáu
6508
8321
3524
Giải năm
1294
Giải bốn
64713
89273
01018
37489
71290
91332
55285
Giải ba
79605
72555
Giải nhì
89948
Giải nhất
59618
Giải Đặc biệt
419572
Kết quả Xổ Số VĨNH LONG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,5
1
3 ,8 ,8
2
1 ,4
3
2
4
5 ,8
5
4 ,5
6
7
3 ,2
8
9 ,5
9
4 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
2
1
3 ,7
2
1 ,7
3
5 ,2 ,9
4
4 ,8 ,0 ,5
5
6
7
0 ,1 ,4 ,1
8
8
9