Trang chủ Xổ số miền Nam Xổ số Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh

Xổ Số TRÀ VINH ngày 20-12-2019

Ngày: 20/12/2019
Mã: XSTV
Giải tám
46
Giải bảy
334
Giải sáu
9250
7893
4535
Giải năm
9226
Giải bốn
38962
34481
37066
99633
27013
13183
93470
Giải ba
92588
30153
Giải nhì
19303
Giải nhất
80891
Giải Đặc biệt
832210
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
3 ,0
2
6
3
4 ,5 ,3
4
6
5
0 ,3
6
2 ,6
7
0
8
1 ,3 ,8
9
3 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,1
0
8 ,9
1
6
2
9 ,3 ,1 ,8 ,5 ,0
3
3
4
3
5
4 ,2 ,6
6
7
8
8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 13-12-2019

Ngày: 13/12/2019
Mã: XSTV
Giải tám
01
Giải bảy
338
Giải sáu
6041
2471
6184
Giải năm
6494
Giải bốn
90172
04696
53193
04583
95910
03392
54632
Giải ba
78828
06578
Giải nhì
39865
Giải nhất
93909
Giải Đặc biệt
932539
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,9
1
0
2
8
3
8 ,2 ,9
4
1
5
6
5
7
1 ,2 ,8
8
4 ,3
9
4 ,6 ,3 ,2
ĐầuĐuôi
1
0
0 ,4 ,7
1
7 ,9 ,3
2
9 ,8
3
8 ,9
4
6
5
9
6
7
3 ,2 ,7
8
0 ,3
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 06-12-2019

Ngày: 06/12/2019
Mã: XSTV
Giải tám
05
Giải bảy
689
Giải sáu
8909
4428
8664
Giải năm
5655
Giải bốn
57691
45949
97299
05910
28476
73337
48035
Giải ba
58719
02363
Giải nhì
52872
Giải nhất
92689
Giải Đặc biệt
608516
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,9
1
0 ,9 ,6
2
8
3
7 ,5
4
9
5
5
6
4 ,3
7
6 ,2
8
9 ,9
9
1 ,9
ĐầuĐuôi
1
0
9
1
7
2
6
3
6
4
0 ,5 ,3
5
7 ,1
6
3
7
2
8
8 ,0 ,4 ,9 ,1 ,8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 29-11-2019

Ngày: 29/11/2019
Mã: XSTV
Giải tám
60
Giải bảy
242
Giải sáu
9948
1972
8448
Giải năm
4272
Giải bốn
32674
02573
64589
27745
87587
37894
51886
Giải ba
23045
17403
Giải nhì
83907
Giải nhất
26191
Giải Đặc biệt
635704
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,7 ,4
1
2
3
4
2 ,8 ,8 ,5 ,5
5
6
0
7
2 ,2 ,4 ,3
8
9 ,7 ,6
9
4 ,1
ĐầuĐuôi
6
0
9
1
4 ,7 ,7
2
7 ,0
3
7 ,9 ,0
4
4 ,4
5
8
6
8 ,0
7
4 ,4
8
8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 22-11-2019

Ngày: 22/11/2019
Mã: XSTV
Giải tám
17
Giải bảy
466
Giải sáu
4179
3307
1380
Giải năm
5347
Giải bốn
07859
27766
72547
30770
31191
01608
45475
Giải ba
92752
76263
Giải nhì
72980
Giải nhất
84830
Giải Đặc biệt
205366
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,8
1
7
2
3
0
4
7 ,7
5
9 ,2
6
6 ,6 ,3 ,6
7
9 ,0 ,5
8
0 ,0
9
1
ĐầuĐuôi
8 ,7 ,8 ,3
0
9
1
5
2
6
3
4
7
5
6 ,6 ,6
6
1 ,0 ,4 ,4
7
0
8
7 ,5
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 15-11-2019

Ngày: 15/11/2019
Mã: XSTV
Giải tám
72
Giải bảy
664
Giải sáu
4472
1429
7212
Giải năm
7421
Giải bốn
61766
24189
92594
95973
98527
71050
47250
Giải ba
16839
68278
Giải nhì
43013
Giải nhất
13474
Giải Đặc biệt
942180
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2 ,3
2
9 ,1 ,7
3
9
4
5
0 ,0
6
4 ,6
7
2 ,2 ,3 ,8 ,4
8
9 ,0
9
4
ĐầuĐuôi
5 ,5 ,8
0
2
1
7 ,7 ,1
2
7 ,1
3
6 ,9 ,7
4
5
6
6
2
7
7
8
2 ,8 ,3
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 08-11-2019

Ngày: 08/11/2019
Mã: XSTV
Giải tám
56
Giải bảy
590
Giải sáu
6595
0240
0272
Giải năm
3907
Giải bốn
92153
38986
11654
22504
69161
53631
51427
Giải ba
49841
81347
Giải nhì
40899
Giải nhất
09396
Giải Đặc biệt
096230
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,4
1
2
7
3
1 ,0
4
0 ,1 ,7
5
6 ,3 ,4
6
1
7
2
8
6
9
0 ,5 ,9 ,6
ĐầuĐuôi
9 ,4 ,3
0
6 ,3 ,4
1
7
2
5
3
5 ,0
4
9
5
5 ,8 ,9
6
0 ,2 ,4
7
8
9
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 01-11-2019

Ngày: 01/11/2019
Mã: XSTV
Giải tám
78
Giải bảy
460
Giải sáu
8719
3091
8296
Giải năm
9840
Giải bốn
91611
30139
11174
31867
03465
63431
76497
Giải ba
62906
71008
Giải nhì
35335
Giải nhất
76308
Giải Đặc biệt
490201
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,8 ,8 ,1
1
9 ,1
2
3
9 ,1 ,5
4
0
5
6
0 ,7 ,5
7
8 ,4
8
9
1 ,6 ,7
ĐầuĐuôi
6 ,4
0
9 ,1 ,3 ,0
1
2
3
7
4
6 ,3
5
9 ,0
6
6 ,9
7
7 ,0 ,0
8
1 ,3
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 25-10-2019

Ngày: 25/10/2019
Mã: XSTV
Giải tám
49
Giải bảy
744
Giải sáu
7739
8255
2283
Giải năm
0516
Giải bốn
37570
70321
87158
37882
34697
98848
92190
Giải ba
31972
74224
Giải nhì
36084
Giải nhất
76069
Giải Đặc biệt
290274
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
6
2
1 ,4
3
9
4
9 ,4 ,8
5
5 ,8
6
9
7
0 ,2 ,4
8
3 ,2 ,4
9
7 ,0
ĐầuĐuôi
7 ,9
0
2
1
8 ,7
2
8
3
4 ,2 ,8 ,7
4
5
5
1
6
9
7
5 ,4
8
4 ,3 ,6
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 18-10-2019

Ngày: 18/10/2019
Mã: XSTV
Giải tám
06
Giải bảy
710
Giải sáu
2260
0689
8399
Giải năm
9408
Giải bốn
34655
62476
75745
68353
44479
68477
88250
Giải ba
36647
17800
Giải nhì
12300
Giải nhất
68033
Giải Đặc biệt
515285
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,8 ,0 ,0
1
0
2
3
3
4
5 ,7
5
5 ,3 ,0
6
0
7
6 ,9 ,7
8
9 ,5
9
9
ĐầuĐuôi
1 ,6 ,5 ,0 ,0
0
1
2
5 ,3
3
4
5 ,4 ,8
5
0 ,7
6
7 ,4
7
0
8
8 ,9 ,7
9