Trang chủ Xổ số miền Nam Xổ số Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh

Xổ Số TRÀ VINH ngày 03-12-2021

Ngày: 03/12/2021
Mã: XSTV
Giải tám
19
Giải bảy
504
Giải sáu
1900
9409
5188
Giải năm
5219
Giải bốn
53547
33512
72856
12613
49415
66763
33891
Giải ba
49231
21415
Giải nhì
78818
Giải nhất
54521
Giải Đặc biệt
034652
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,0 ,9
1
9 ,9 ,2 ,3 ,5 ,5 ,8
2
1
3
1
4
7
5
6 ,2
6
3
7
8
8
9
1
ĐầuĐuôi
0
0
9 ,3 ,2
1
1 ,5
2
1 ,6
3
0
4
1 ,1
5
5
6
4
7
8 ,1
8
1 ,0 ,1
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: XSTV
Giải tám
03
Giải bảy
102
Giải sáu
4015
8917
2999
Giải năm
0087
Giải bốn
55079
42220
07400
56221
04203
75004
72241
Giải ba
21014
74948
Giải nhì
34916
Giải nhất
28460
Giải Đặc biệt
813796
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,2 ,0 ,3 ,4
1
5 ,7 ,4 ,6
2
0 ,1
3
4
1 ,8
5
6
0
7
9
8
7
9
9 ,6
ĐầuĐuôi
2 ,0 ,6
0
2 ,4
1
0
2
0 ,0
3
0 ,1
4
1
5
1 ,9
6
1 ,8
7
4
8
9 ,7
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: XSTV
Giải tám
01
Giải bảy
931
Giải sáu
0320
4294
7264
Giải năm
1813
Giải bốn
64098
14073
77330
04302
34048
31380
90454
Giải ba
12488
60235
Giải nhì
28229
Giải nhất
78992
Giải Đặc biệt
200426
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,2
1
3
2
0 ,9 ,6
3
1 ,0 ,5
4
8
5
4
6
4
7
3
8
0 ,8
9
4 ,8 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,3 ,8
0
0 ,3
1
0 ,9
2
1 ,7
3
9 ,6 ,5
4
3
5
2
6
7
9 ,4 ,8
8
2
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 05-11-2021

Ngày: 05/11/2021
Mã: XSTV
Giải tám
23
Giải bảy
485
Giải sáu
8150
5088
6709
Giải năm
4711
Giải bốn
91773
97604
09870
82149
28693
46454
67611
Giải ba
06669
43695
Giải nhì
66315
Giải nhất
06791
Giải Đặc biệt
010000
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,4 ,0
1
1 ,1 ,5
2
3
3
4
9
5
0 ,4
6
9
7
3 ,0
8
5 ,8
9
3 ,5 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,0
0
1 ,1 ,9
1
2
2 ,7 ,9
3
0 ,5
4
8 ,9 ,1
5
6
7
8
8
0 ,4 ,6
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 13-11-2020

Ngày: 13/11/2020
Mã: XSTV
Giải tám
91
Giải bảy
084
Giải sáu
6483
1175
8095
Giải năm
5363
Giải bốn
16765
65672
29743
26913
84707
80772
54763
Giải ba
84106
27746
Giải nhì
92926
Giải nhất
90962
Giải Đặc biệt
666115
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6
1
3 ,5
2
6
3
4
3 ,6
5
6
3 ,5 ,3 ,2
7
5 ,2 ,2
8
4 ,3
9
1 ,5
ĐầuĐuôi
0
9
1
7 ,7 ,6
2
8 ,6 ,4 ,1 ,6
3
8
4
7 ,9 ,6 ,1
5
0 ,4 ,2
6
0
7
8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 06-11-2020

Ngày: 06/11/2020
Mã: XSTV
Giải tám
97
Giải bảy
361
Giải sáu
6114
4146
0445
Giải năm
9182
Giải bốn
98102
33664
51896
68627
43604
03326
41764
Giải ba
46732
10518
Giải nhì
94049
Giải nhất
98940
Giải Đặc biệt
844463
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,4
1
4 ,8
2
7 ,6
3
2
4
6 ,5 ,9 ,0
5
6
1 ,4 ,4 ,3
7
8
2
9
7 ,6
ĐầuĐuôi
4
0
6
1
8 ,0 ,3
2
6
3
1 ,6 ,0 ,6
4
4
5
4 ,9 ,2
6
9 ,2
7
1
8
4
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 30-10-2020

Ngày: 30/10/2020
Mã: XSTV
Giải tám
57
Giải bảy
943
Giải sáu
5973
1879
8792
Giải năm
3214
Giải bốn
90407
36332
85484
74630
79356
30474
83737
Giải ba
30538
17821
Giải nhì
99367
Giải nhất
37910
Giải Đặc biệt
062743
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
4 ,0
2
1
3
2 ,0 ,7 ,8
4
3 ,3
5
7 ,6
6
7
7
3 ,9 ,4
8
4
9
2
ĐầuĐuôi
3 ,1
0
2
1
9 ,3
2
4 ,7 ,4
3
1 ,8 ,7
4
5
5
6
5 ,0 ,3 ,6
7
3
8
7
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 23-10-2020

Ngày: 23/10/2020
Mã: XSTV
Giải tám
12
Giải bảy
791
Giải sáu
3366
4819
6698
Giải năm
7342
Giải bốn
71938
96000
12597
25401
97397
63044
99950
Giải ba
46373
99916
Giải nhì
28258
Giải nhất
37811
Giải Đặc biệt
562446
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,1
1
2 ,9 ,6 ,1
2
3
8
4
2 ,4 ,6
5
0 ,8
6
6
7
3
8
9
1 ,8 ,7 ,7
ĐầuĐuôi
0 ,5
0
9 ,0 ,1
1
1 ,4
2
7
3
4
4
5
6 ,1 ,4
6
9 ,9
7
9 ,3 ,5
8
1
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 16-10-2020

Ngày: 16/10/2020
Mã: XSTV
Giải tám
57
Giải bảy
997
Giải sáu
6210
9769
4754
Giải năm
0075
Giải bốn
22135
72864
03525
48741
43804
26009
24201
Giải ba
77883
70081
Giải nhì
15317
Giải nhất
75147
Giải Đặc biệt
830889
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,9 ,1
1
0 ,7
2
5
3
5
4
1 ,7
5
7 ,4
6
9 ,4
7
5
8
3 ,1 ,9
9
7
ĐầuĐuôi
1
0
4 ,0 ,8
1
2
8
3
5 ,6 ,0
4
7 ,3 ,2
5
6
5 ,9 ,1 ,4
7
8
6 ,0 ,8
9

Xổ Số TRÀ VINH ngày 09-10-2020

Ngày: 09/10/2020
Mã: XSTV
Giải tám
65
Giải bảy
891
Giải sáu
6479
7302
0464
Giải năm
0191
Giải bốn
05788
93747
29718
92597
07843
91971
29936
Giải ba
56401
19431
Giải nhì
61547
Giải nhất
79825
Giải Đặc biệt
114560
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,1
1
8
2
5
3
6 ,1
4
7 ,3 ,7
5
6
5 ,4 ,0
7
9 ,1
8
8
9
1 ,1 ,7
ĐầuĐuôi
6
0
9 ,9 ,7 ,0 ,3
1
0
2
4
3
6
4
6 ,2
5
3
6
4 ,9 ,4
7
8 ,1
8
7
9