Trang chủ Xổ số miền Trung Xổ số Thừa Thiên Huế

Xổ số Thừa Thiên Huế

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 25-05-2020

Ngày: 25/05/2020
Mã: XSTTH
Giải tám
98
Giải bảy
040
Giải sáu
5937
2136
6111
Giải năm
5665
Giải bốn
76915
93641
84418
13226
49106
21276
60171
Giải ba
55851
21399
Giải nhì
02941
Giải nhất
72068
Giải Đặc biệt
006272
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
1 ,5 ,8
2
6
3
7 ,6
4
0 ,1 ,1
5
1
6
5 ,8
7
6 ,1 ,2
8
9
8 ,9
ĐầuĐuôi
4
0
1 ,4 ,7 ,5 ,4
1
7
2
3
4
6 ,1
5
3 ,2 ,0 ,7
6
3
7
9 ,1 ,6
8
9
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 18-05-2020

Ngày: 18/05/2020
Mã: XSTTH
Giải tám
38
Giải bảy
029
Giải sáu
3838
7667
3565
Giải năm
7711
Giải bốn
26582
39089
97587
01250
79080
98404
37191
Giải ba
50217
89902
Giải nhì
98704
Giải nhất
99576
Giải Đặc biệt
059261
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,2 ,4
1
1 ,7
2
9
3
8 ,8
4
5
0
6
7 ,5 ,1
7
6
8
2 ,9 ,7 ,0
9
1
ĐầuĐuôi
5 ,8
0
1 ,9 ,6
1
8 ,0
2
3
0 ,0
4
6
5
7
6
6 ,8 ,1
7
3 ,3
8
2 ,8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 11-05-2020

Ngày: 11/05/2020
Mã: XSTTH
Giải tám
75
Giải bảy
220
Giải sáu
3971
2623
2784
Giải năm
1579
Giải bốn
15203
76005
95047
43729
21198
84835
30650
Giải ba
85909
41756
Giải nhì
10094
Giải nhất
09641
Giải Đặc biệt
481192
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,5 ,9
1
2
0 ,3 ,9
3
5
4
7 ,1
5
0 ,6
6
7
5 ,1 ,9
8
4
9
8 ,4 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,5
0
7 ,4
1
9
2
2 ,0
3
8 ,9
4
7 ,0 ,3
5
5
6
4
7
9
8
7 ,2 ,0
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 04-05-2020

Ngày: 04/05/2020
Mã: XSTTH
Giải tám
17
Giải bảy
809
Giải sáu
0331
8686
2980
Giải năm
1955
Giải bốn
00664
01100
32781
98902
25556
03671
87588
Giải ba
34456
56496
Giải nhì
83146
Giải nhất
14610
Giải Đặc biệt
550668
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,0 ,2
1
7 ,0
2
3
1
4
6
5
5 ,6 ,6
6
4 ,8
7
1
8
6 ,0 ,1 ,8
9
6
ĐầuĐuôi
8 ,0 ,1
0
3 ,8 ,7
1
0
2
3
6
4
5
5
8 ,5 ,5 ,9 ,4
6
1
7
8 ,6
8
0
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 27-04-2020

Ngày: 27/04/2020
Mã: XSTTH
Giải tám
28
Giải bảy
249
Giải sáu
1027
7974
7589
Giải năm
1393
Giải bốn
54254
33814
97273
69323
82808
55474
49618
Giải ba
33357
43735
Giải nhì
82598
Giải nhất
48337
Giải Đặc biệt
373307
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,7
1
4 ,8
2
8 ,7 ,3
3
5 ,7
4
9
5
4 ,7
6
7
4 ,3 ,4
8
9
9
3 ,8
ĐầuĐuôi
0
1
2
9 ,7 ,2
3
7 ,5 ,1 ,7
4
3
5
6
2 ,5 ,3 ,0
7
2 ,0 ,1 ,9
8
4 ,8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 20-04-2020

Ngày: 20/04/2020
Mã: XSTTH
Giải tám
17
Giải bảy
924
Giải sáu
6016
2671
5692
Giải năm
4842
Giải bốn
55403
24975
24225
24048
15461
79113
99176
Giải ba
60537
64001
Giải nhì
46230
Giải nhất
57756
Giải Đặc biệt
381455
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,1
1
7 ,6 ,3
2
4 ,5
3
7 ,0
4
2 ,8
5
6 ,5
6
1
7
1 ,5 ,6
8
9
2
ĐầuĐuôi
3
0
7 ,6 ,0
1
9 ,4
2
0 ,1
3
2
4
7 ,2 ,5
5
1 ,7 ,5
6
1 ,3
7
4
8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 13-04-2020

Ngày: 13/04/2020
Mã: XSTTH
Giải tám
17
Giải bảy
924
Giải sáu
6016
2671
5692
Giải năm
4842
Giải bốn
55403
24975
24225
24048
15461
79113
99176
Giải ba
60537
64001
Giải nhì
46230
Giải nhất
57756
Giải Đặc biệt
381455
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,1
1
7 ,6 ,3
2
4 ,5
3
7 ,0
4
2 ,8
5
6 ,5
6
1
7
1 ,5 ,6
8
9
2
ĐầuĐuôi
3
0
7 ,6 ,0
1
9 ,4
2
0 ,1
3
2
4
7 ,2 ,5
5
1 ,7 ,5
6
1 ,3
7
4
8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 06-04-2020

Ngày: 06/04/2020
Mã: XSTTH
Giải tám
17
Giải bảy
924
Giải sáu
6016
2671
5692
Giải năm
4842
Giải bốn
55403
24975
24225
24048
15461
79113
99176
Giải ba
60537
64001
Giải nhì
46230
Giải nhất
57756
Giải Đặc biệt
381455
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,1
1
7 ,6 ,3
2
4 ,5
3
7 ,0
4
2 ,8
5
6 ,5
6
1
7
1 ,5 ,6
8
9
2
ĐầuĐuôi
3
0
7 ,6 ,0
1
9 ,4
2
0 ,1
3
2
4
7 ,2 ,5
5
1 ,7 ,5
6
1 ,3
7
4
8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 30-03-2020

Ngày: 30/03/2020
Mã: XSTTH
Giải tám
17
Giải bảy
924
Giải sáu
6016
2671
5692
Giải năm
4842
Giải bốn
55403
24975
24225
24048
15461
79113
99176
Giải ba
60537
64001
Giải nhì
46230
Giải nhất
57756
Giải Đặc biệt
381455
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,1
1
7 ,6 ,3
2
4 ,5
3
7 ,0
4
2 ,8
5
6 ,5
6
1
7
1 ,5 ,6
8
9
2
ĐầuĐuôi
3
0
7 ,6 ,0
1
9 ,4
2
0 ,1
3
2
4
7 ,2 ,5
5
1 ,7 ,5
6
1 ,3
7
4
8
9

Xổ Số THỪA T. HUẾ ngày 23-03-2020

Ngày: 23/03/2020
Mã: XSTTH
Giải tám
11
Giải bảy
759
Giải sáu
9608
1123
0723
Giải năm
1922
Giải bốn
90634
23117
58143
29719
20247
34011
26904
Giải ba
16402
30197
Giải nhì
60108
Giải nhất
03770
Giải Đặc biệt
524007
Kết quả Xổ Số THỪA T. HUẾ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,4 ,2 ,8 ,7
1
1 ,7 ,9 ,1
2
3 ,3 ,2
3
4
4
3 ,7
5
9
6
7
0
8
9
7
ĐầuĐuôi
7
0
1 ,1
1
2 ,0
2
2 ,2 ,4
3
3 ,0
4
5
6
1 ,4 ,9 ,0
7
0 ,0
8
5 ,1
9