Trang chủ Xổ số miền Nam Xổ số Tây Ninh

Xổ số Tây Ninh

Xổ Số TÂY NINH ngày 02-12-2021

Ngày: 02/12/2021
Mã: XSTN
Giải tám
75
Giải bảy
595
Giải sáu
1394
5866
9952
Giải năm
3282
Giải bốn
44106
82437
49942
89493
98456
72477
34049
Giải ba
27196
34183
Giải nhì
41755
Giải nhất
56180
Giải Đặc biệt
761916
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
6
2
3
7
4
2 ,9
5
2 ,6 ,5
6
6
7
5 ,7
8
2 ,3 ,0
9
5 ,4 ,3 ,6
ĐầuĐuôi
8
0
1
5 ,8 ,4
2
9 ,8
3
9
4
7 ,9 ,5
5
6 ,0 ,5 ,9 ,1
6
3 ,7
7
8
4
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: XSTN
Giải tám
17
Giải bảy
629
Giải sáu
9192
6221
8413
Giải năm
4244
Giải bốn
53581
61720
49198
60965
71104
63588
80158
Giải ba
02848
63359
Giải nhì
81667
Giải nhất
55429
Giải Đặc biệt
880313
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
7 ,3 ,3
2
9 ,1 ,0 ,9
3
4
4 ,8
5
8 ,9
6
5 ,7
7
8
1 ,8
9
2 ,8
ĐầuĐuôi
2
0
2 ,8
1
9
2
1 ,1
3
4 ,0
4
6
5
6
1 ,6
7
9 ,8 ,5 ,4
8
2 ,5 ,2
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: XSTN
Giải tám
79
Giải bảy
360
Giải sáu
5911
4893
4538
Giải năm
3482
Giải bốn
32355
29386
64774
27728
03808
99107
45257
Giải ba
46057
28140
Giải nhì
87265
Giải nhất
56556
Giải Đặc biệt
373851
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,7
1
1
2
8
3
8
4
0
5
5 ,7 ,7 ,6 ,1
6
0 ,5
7
9 ,4
8
2 ,6
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,4
0
1 ,5
1
8
2
9
3
7
4
5 ,6
5
8 ,5
6
0 ,5 ,5
7
3 ,2 ,0
8
7
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 04-11-2021

Ngày: 04/11/2021
Mã: XSTN
Giải tám
62
Giải bảy
503
Giải sáu
5388
6752
3177
Giải năm
3147
Giải bốn
79607
00043
64786
29334
34353
73228
74249
Giải ba
49148
85933
Giải nhì
81858
Giải nhất
23095
Giải Đặc biệt
684051
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,7
1
2
8
3
4 ,3
4
7 ,3 ,9 ,8
5
2 ,3 ,8 ,1
6
2
7
7
8
8 ,6
9
5
ĐầuĐuôi
0
5
1
6 ,5
2
0 ,4 ,5 ,3
3
3
4
9
5
8
6
7 ,4 ,0
7
8 ,2 ,4 ,5
8
4
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 28-10-2021

Ngày: 28/10/2021
Mã: XSTN
Giải tám
74
Giải bảy
946
Giải sáu
2383
6058
9309
Giải năm
3798
Giải bốn
12740
10265
45862
73648
48795
22132
81842
Giải ba
73042
47228
Giải nhì
79078
Giải nhất
57136
Giải Đặc biệt
396800
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,0
1
2
8
3
2 ,6
4
6 ,0 ,8 ,2 ,2
5
8
6
5 ,2
7
4 ,8
8
3
9
8 ,5
ĐầuĐuôi
4 ,0
0
1
6 ,3 ,4 ,4
2
8
3
7
4
6 ,9
5
4 ,3
6
7
5 ,9 ,4 ,2 ,7
8
0
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 19-11-2020

Ngày: 19/11/2020
Mã: XSTN
Giải tám
39
Giải bảy
812
Giải sáu
7872
6831
8017
Giải năm
7866
Giải bốn
36568
94157
67907
31038
59176
62242
24553
Giải ba
39827
38239
Giải nhì
66616
Giải nhất
64692
Giải Đặc biệt
768436
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2 ,7 ,6
2
7
3
9 ,1 ,8 ,9 ,6
4
2
5
7 ,3
6
6 ,8
7
2 ,6
8
9
2
ĐầuĐuôi
0
3
1
1 ,7 ,4 ,9
2
5
3
4
5
6 ,7 ,1 ,3
6
1 ,5 ,0 ,2
7
6 ,3
8
3 ,3
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 19-11-2020

Ngày: 19/11/2020
Mã: XSTN
Giải tám
39
Giải bảy
812
Giải sáu
7872
6831
8017
Giải năm
7866
Giải bốn
36568
94157
67907
31038
59176
62242
24553
Giải ba
39827
38239
Giải nhì
66616
Giải nhất
64692
Giải Đặc biệt
768436
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2 ,7 ,6
2
7
3
9 ,1 ,8 ,9 ,6
4
2
5
7 ,3
6
6 ,8
7
2 ,6
8
9
2
ĐầuĐuôi
0
3
1
1 ,7 ,4 ,9
2
5
3
4
5
6 ,7 ,1 ,3
6
1 ,5 ,0 ,2
7
6 ,3
8
3 ,3
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 19-11-2020

Ngày: 19/11/2020
Mã: XSTN
Giải tám
39
Giải bảy
812
Giải sáu
7872
6831
8017
Giải năm
7866
Giải bốn
36568
94157
67907
31038
59176
62242
24553
Giải ba
39827
38239
Giải nhì
66616
Giải nhất
64692
Giải Đặc biệt
768436
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2 ,7 ,6
2
7
3
9 ,1 ,8 ,9 ,6
4
2
5
7 ,3
6
6 ,8
7
2 ,6
8
9
2
ĐầuĐuôi
0
3
1
1 ,7 ,4 ,9
2
5
3
4
5
6 ,7 ,1 ,3
6
1 ,5 ,0 ,2
7
6 ,3
8
3 ,3
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 19-11-2020

Ngày: 19/11/2020
Mã: XSTN
Giải tám
39
Giải bảy
812
Giải sáu
7872
6831
8017
Giải năm
7866
Giải bốn
36568
94157
67907
31038
59176
62242
24553
Giải ba
39827
38239
Giải nhì
66616
Giải nhất
64692
Giải Đặc biệt
768436
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2 ,7 ,6
2
7
3
9 ,1 ,8 ,9 ,6
4
2
5
7 ,3
6
6 ,8
7
2 ,6
8
9
2
ĐầuĐuôi
0
3
1
1 ,7 ,4 ,9
2
5
3
4
5
6 ,7 ,1 ,3
6
1 ,5 ,0 ,2
7
6 ,3
8
3 ,3
9

Xổ Số TÂY NINH ngày 19-11-2020

Ngày: 19/11/2020
Mã: XSTN
Giải tám
39
Giải bảy
812
Giải sáu
7872
6831
8017
Giải năm
7866
Giải bốn
36568
94157
67907
31038
59176
62242
24553
Giải ba
39827
38239
Giải nhì
66616
Giải nhất
64692
Giải Đặc biệt
768436
Kết quả Xổ Số TÂY NINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2 ,7 ,6
2
7
3
9 ,1 ,8 ,9 ,6
4
2
5
7 ,3
6
6 ,8
7
2 ,6
8
9
2
ĐầuĐuôi
0
3
1
1 ,7 ,4 ,9
2
5
3
4
5
6 ,7 ,1 ,3
6
1 ,5 ,0 ,2
7
6 ,3
8
3 ,3
9