Xổ Số THÁI BÌNH ngày 01-01-2023

Ngày: 01/01/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5KT-2KT-12KT-11K-6KT-15KT
Giải bảy
63
55
93
48
Giải sáu
396
458
974
Giải năm
7438
7181
2406
9790
6235
1703
Giải bốn
2113
0846
7111
8523
Giải ba
23542
10870
62151
15812
08979
22616
Giải nhì
35227
93162
Giải nhất
89842
Giải Đặc biệt
95636
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3
1
3 ,1 ,2 ,6
2
3 ,7
3
8 ,5 ,6
4
8 ,6 ,2 ,2
5
5 ,8 ,1
6
3 ,2
7
4 ,0 ,9
8
1
9
3 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
8 ,1 ,5
1
4 ,1 ,6 ,4
2
6 ,9 ,0 ,1 ,2
3
7
4
5 ,3
5
9 ,0 ,4 ,1 ,3
6
2
7
4 ,5 ,3
8
7
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 25-12-2022

Ngày: 25/12/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5KT-2KT-12KT-11K-6KT-15KT
Giải bảy
63
55
93
48
Giải sáu
396
458
974
Giải năm
7438
7181
2406
9790
6235
1703
Giải bốn
2113
0846
7111
8523
Giải ba
23542
10870
62151
15812
08979
22616
Giải nhì
35227
93162
Giải nhất
89842
Giải Đặc biệt
95636
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3
1
3 ,1 ,2 ,6
2
3 ,7
3
8 ,5 ,6
4
8 ,6 ,2 ,2
5
5 ,8 ,1
6
3 ,2
7
4 ,0 ,9
8
1
9
3 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
8 ,1 ,5
1
4 ,1 ,6 ,4
2
6 ,9 ,0 ,1 ,2
3
7
4
5 ,3
5
9 ,0 ,4 ,1 ,3
6
2
7
4 ,5 ,3
8
7
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 18-12-2022

Ngày: 18/12/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2HL-6HL-8HL-13HL-3HL-9HL
Giải bảy
54
80
25
36
Giải sáu
106
592
572
Giải năm
4913
5934
3266
3294
4784
7261
Giải bốn
0785
8230
4726
7524
Giải ba
55493
80570
20785
24213
42782
51900
Giải nhì
79220
91810
Giải nhất
72778
Giải Đặc biệt
20815
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,0
1
3 ,3 ,0 ,5
2
5 ,6 ,4 ,0
3
6 ,4 ,0
4
5
4
6
6 ,1
7
2 ,0 ,8
8
0 ,4 ,5 ,5 ,2
9
2 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,3 ,7 ,0 ,2 ,1
0
6
1
9 ,7 ,8
2
1 ,9 ,1
3
5 ,3 ,9 ,8 ,2
4
2 ,8 ,8 ,1
5
3 ,0 ,6 ,2
6
7
7
8
9

Xổ Số THÁI BÌNH ngày 11-12-2022

Ngày: 11/12/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
2HL-6HL-8HL-13HL-3HL-9HL
Giải bảy
54
80
25
36
Giải sáu
106
592
572
Giải năm
4913
5934
3266
3294
4784
7261
Giải bốn
0785
8230
4726
7524
Giải ba
55493
80570
20785
24213
42782
51900
Giải nhì
79220
91810
Giải nhất
72778
Giải Đặc biệt
20815
Kết quả Xổ Số THÁI BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,0
1
3 ,3 ,0 ,5
2
5 ,6 ,4 ,0
3
6 ,4 ,0
4
5
4
6
6 ,1
7
2 ,0 ,8
8
0 ,4 ,5 ,5 ,2
9
2 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,3 ,7 ,0 ,2 ,1
0
6
1
9 ,7 ,8
2
1 ,9 ,1
3
5 ,3 ,9 ,8 ,2
4
2 ,8 ,8 ,1
5
3 ,0 ,6 ,2
6
7
7
8
9