Trang chủ Xổ số miền Nam Xổ số Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 27-05-2020

Ngày: 27/05/2020
Mã: XSST
Giải tám
11
Giải bảy
981
Giải sáu
2765
2131
8756
Giải năm
7046
Giải bốn
88900
93431
87292
37119
17151
40855
59410
Giải ba
93064
49235
Giải nhì
42206
Giải nhất
01947
Giải Đặc biệt
874919
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,6
1
1 ,9 ,0 ,9
2
3
1 ,1 ,5
4
6 ,7
5
6 ,1 ,5
6
5 ,4
7
8
1
9
2
ĐầuĐuôi
0 ,1
0
1 ,8 ,3 ,3 ,5
1
9
2
3
6
4
6 ,5 ,3
5
5 ,4 ,0
6
4
7
8
1 ,1
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 20-05-2020

Ngày: 20/05/2020
Mã: XSST
Giải tám
92
Giải bảy
558
Giải sáu
4679
0854
5527
Giải năm
7849
Giải bốn
41353
76835
64557
25616
46917
06543
02374
Giải ba
39206
90605
Giải nhì
35876
Giải nhất
30330
Giải Đặc biệt
463945
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,5
1
6 ,7
2
7
3
5 ,0
4
9 ,3 ,5
5
8 ,4 ,3 ,7
6
7
9 ,4 ,6
8
9
2
ĐầuĐuôi
3
0
1
9
2
5 ,4
3
5 ,7
4
3 ,0 ,4
5
1 ,0 ,7
6
2 ,5 ,1
7
5
8
7 ,4
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 13-05-2020

Ngày: 13/05/2020
Mã: XSST
Giải tám
57
Giải bảy
304
Giải sáu
5566
2264
0494
Giải năm
2818
Giải bốn
77682
62356
60292
79444
84881
40904
83910
Giải ba
16338
00045
Giải nhì
79453
Giải nhất
75192
Giải Đặc biệt
223329
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,4
1
8 ,0
2
9
3
8
4
4 ,5
5
7 ,6 ,3
6
6 ,4
7
8
2 ,1
9
4 ,2 ,2
ĐầuĐuôi
1
0
8
1
8 ,9 ,9
2
5
3
0 ,6 ,9 ,4 ,0
4
4
5
6 ,5
6
5
7
1 ,3
8
2
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 06-05-2020

Ngày: 06/05/2020
Mã: XSST
Giải tám
22
Giải bảy
600
Giải sáu
5621
5237
7522
Giải năm
6234
Giải bốn
65680
00144
63249
27035
53243
40111
76269
Giải ba
10855
32054
Giải nhì
21302
Giải nhất
82863
Giải Đặc biệt
864619
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,2
1
1 ,9
2
2 ,1 ,2
3
7 ,4 ,5
4
4 ,9 ,3
5
5 ,4
6
9 ,3
7
8
0
9
ĐầuĐuôi
0 ,8
0
2 ,1
1
2 ,2 ,0
2
4 ,6
3
3 ,4 ,5
4
3 ,5
5
6
3
7
8
4 ,6 ,1
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 29-04-2020

Ngày: 29/04/2020
Mã: XSST
Giải tám
94
Giải bảy
627
Giải sáu
9222
6060
0451
Giải năm
9950
Giải bốn
37896
86256
00836
07552
46392
84665
43097
Giải ba
31515
47260
Giải nhì
34174
Giải nhất
01973
Giải Đặc biệt
775118
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5 ,8
2
7 ,2
3
6
4
5
1 ,0 ,6 ,2
6
0 ,5 ,0
7
4 ,3
8
9
4 ,6 ,2 ,7
ĐầuĐuôi
6 ,5 ,6
0
5
1
2 ,5 ,9
2
7
3
9 ,7
4
6 ,1
5
9 ,5 ,3
6
2 ,9
7
1
8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 22-04-2020

Ngày: 22/04/2020
Mã: XSST
Giải tám
50
Giải bảy
915
Giải sáu
2447
9558
6756
Giải năm
3198
Giải bốn
57871
59230
54570
20784
73286
78352
86029
Giải ba
34320
45145
Giải nhì
35626
Giải nhất
91091
Giải Đặc biệt
200347
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5
2
9 ,0 ,6
3
0
4
7 ,5 ,7
5
0 ,8 ,6 ,2
6
7
1 ,0
8
4 ,6
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,3 ,7 ,2
0
7 ,9
1
5
2
3
8
4
1 ,4
5
5 ,8 ,2
6
4 ,4
7
5 ,9
8
2
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 15-04-2020

Ngày: 15/04/2020
Mã: XSST
Giải tám
50
Giải bảy
915
Giải sáu
2447
9558
6756
Giải năm
3198
Giải bốn
57871
59230
54570
20784
73286
78352
86029
Giải ba
34320
45145
Giải nhì
35626
Giải nhất
91091
Giải Đặc biệt
200347
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5
2
9 ,0 ,6
3
0
4
7 ,5 ,7
5
0 ,8 ,6 ,2
6
7
1 ,0
8
4 ,6
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,3 ,7 ,2
0
7 ,9
1
5
2
3
8
4
1 ,4
5
5 ,8 ,2
6
4 ,4
7
5 ,9
8
2
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 08-04-2020

Ngày: 08/04/2020
Mã: XSST
Giải tám
50
Giải bảy
915
Giải sáu
2447
9558
6756
Giải năm
3198
Giải bốn
57871
59230
54570
20784
73286
78352
86029
Giải ba
34320
45145
Giải nhì
35626
Giải nhất
91091
Giải Đặc biệt
200347
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5
2
9 ,0 ,6
3
0
4
7 ,5 ,7
5
0 ,8 ,6 ,2
6
7
1 ,0
8
4 ,6
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,3 ,7 ,2
0
7 ,9
1
5
2
3
8
4
1 ,4
5
5 ,8 ,2
6
4 ,4
7
5 ,9
8
2
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 01-04-2020

Ngày: 01/04/2020
Mã: XSST
Giải tám
50
Giải bảy
915
Giải sáu
2447
9558
6756
Giải năm
3198
Giải bốn
57871
59230
54570
20784
73286
78352
86029
Giải ba
34320
45145
Giải nhì
35626
Giải nhất
91091
Giải Đặc biệt
200347
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5
2
9 ,0 ,6
3
0
4
7 ,5 ,7
5
0 ,8 ,6 ,2
6
7
1 ,0
8
4 ,6
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,3 ,7 ,2
0
7 ,9
1
5
2
3
8
4
1 ,4
5
5 ,8 ,2
6
4 ,4
7
5 ,9
8
2
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 25-03-2020

Ngày: 25/03/2020
Mã: XSST
Giải tám
50
Giải bảy
915
Giải sáu
2447
9558
6756
Giải năm
3198
Giải bốn
57871
59230
54570
20784
73286
78352
86029
Giải ba
34320
45145
Giải nhì
35626
Giải nhất
91091
Giải Đặc biệt
200347
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5
2
9 ,0 ,6
3
0
4
7 ,5 ,7
5
0 ,8 ,6 ,2
6
7
1 ,0
8
4 ,6
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,3 ,7 ,2
0
7 ,9
1
5
2
3
8
4
1 ,4
5
5 ,8 ,2
6
4 ,4
7
5 ,9
8
2
9