Trang chủ Xổ số miền Nam Xổ số Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 25-03-2020

Ngày: 25/03/2020
Mã: XSST
Giải tám
50
Giải bảy
915
Giải sáu
2447
9558
6756
Giải năm
3198
Giải bốn
57871
59230
54570
20784
73286
78352
86029
Giải ba
34320
45145
Giải nhì
35626
Giải nhất
91091
Giải Đặc biệt
200347
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5
2
9 ,0 ,6
3
0
4
7 ,5 ,7
5
0 ,8 ,6 ,2
6
7
1 ,0
8
4 ,6
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,3 ,7 ,2
0
7 ,9
1
5
2
3
8
4
1 ,4
5
5 ,8 ,2
6
4 ,4
7
5 ,9
8
2
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 18-03-2020

Ngày: 18/03/2020
Mã: XSST
Giải tám
67
Giải bảy
320
Giải sáu
0662
0674
3409
Giải năm
3967
Giải bốn
45029
16218
72442
96633
53106
30686
85640
Giải ba
63113
09865
Giải nhì
88989
Giải nhất
84851
Giải Đặc biệt
455086
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,6
1
8 ,3
2
0 ,9
3
3
4
2 ,0
5
1
6
7 ,2 ,7 ,5
7
4
8
6 ,9 ,6
9
ĐầuĐuôi
2 ,4
0
5
1
6 ,4
2
3 ,1
3
7
4
6
5
0 ,8 ,8
6
6 ,6
7
1
8
0 ,2 ,8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 11-03-2020

Ngày: 11/03/2020
Mã: XSST
Giải tám
44
Giải bảy
142
Giải sáu
2516
0393
3653
Giải năm
1458
Giải bốn
24139
35933
19600
53148
09538
16000
78040
Giải ba
56381
21263
Giải nhì
36504
Giải nhất
72164
Giải Đặc biệt
080617
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,0 ,4
1
6 ,7
2
3
9 ,3 ,8
4
4 ,2 ,8 ,0
5
3 ,8
6
3 ,4
7
8
1
9
3
ĐầuĐuôi
0 ,0 ,4
0
8
1
4
2
9 ,5 ,3 ,6
3
4 ,0 ,6
4
5
1
6
1
7
5 ,4 ,3
8
3
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 04-03-2020

Ngày: 04/03/2020
Mã: XSST
Giải tám
70
Giải bảy
251
Giải sáu
5888
6874
8505
Giải năm
6897
Giải bốn
63443
68657
50274
11889
38934
96186
65187
Giải ba
97145
97360
Giải nhì
42208
Giải nhất
53718
Giải Đặc biệt
642445
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,8
1
8
2
3
4
4
3 ,5 ,5
5
1 ,7
6
0
7
0 ,4 ,4
8
8 ,9 ,6 ,7
9
7
ĐầuĐuôi
7 ,6
0
5
1
2
4
3
7 ,7 ,3
4
0 ,4 ,4
5
8
6
9 ,5 ,8
7
8 ,0 ,1
8
8
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 26-02-2020

Ngày: 26/02/2020
Mã: XSST
Giải tám
32
Giải bảy
763
Giải sáu
7066
1138
5102
Giải năm
5654
Giải bốn
93792
67249
21687
46364
51847
30546
14903
Giải ba
41504
68456
Giải nhì
49605
Giải nhất
22112
Giải Đặc biệt
115338
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,3 ,4 ,5
1
2
2
3
2 ,8 ,8
4
9 ,7 ,6
5
4 ,6
6
3 ,6 ,4
7
8
7
9
2
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,0 ,9 ,1
2
6 ,0
3
5 ,6 ,0
4
0
5
6 ,4 ,5
6
8 ,4
7
3 ,3
8
4
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 19-02-2020

Ngày: 19/02/2020
Mã: XSST
Giải tám
92
Giải bảy
306
Giải sáu
0296
6349
3852
Giải năm
8377
Giải bốn
02151
35203
62891
89688
07927
24639
03187
Giải ba
45556
13169
Giải nhì
79676
Giải nhất
56301
Giải Đặc biệt
409161
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,3 ,1
1
2
7
3
9
4
9
5
2 ,1 ,6
6
9 ,1
7
7 ,6
8
8 ,7
9
2 ,6 ,1
ĐầuĐuôi
0
5 ,9 ,0 ,6
1
9 ,5
2
0
3
4
5
0 ,9 ,5 ,7
6
7 ,2 ,8
7
8
8
4 ,3 ,6
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 12-02-2020

Ngày: 12/02/2020
Mã: XSST
Giải tám
23
Giải bảy
108
Giải sáu
6417
7065
4740
Giải năm
1990
Giải bốn
54341
76182
03440
27057
22242
01403
17477
Giải ba
83870
90608
Giải nhì
12769
Giải nhất
45161
Giải Đặc biệt
140942
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,3 ,8
1
7
2
3
3
4
0 ,1 ,0 ,2 ,2
5
7
6
5 ,9 ,1
7
7 ,0
8
2
9
0
ĐầuĐuôi
4 ,9 ,4 ,7
0
4 ,6
1
8 ,4 ,4
2
2 ,0
3
4
6
5
6
1 ,5 ,7
7
0 ,0
8
6
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 05-02-2020

Ngày: 05/02/2020
Mã: XSST
Giải tám
50
Giải bảy
829
Giải sáu
2775
4297
0225
Giải năm
6926
Giải bốn
33501
89613
68512
49367
39770
01447
71795
Giải ba
95737
00567
Giải nhì
73100
Giải nhất
06593
Giải Đặc biệt
360834
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,0
1
3 ,2
2
9 ,5 ,6
3
7 ,4
4
7
5
0
6
7 ,7
7
5 ,0
8
9
7 ,5 ,3
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,0
0
0
1
1
2
1 ,9
3
3
4
7 ,2 ,9
5
2
6
9 ,6 ,4 ,3 ,6
7
8
2
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 08-01-2020

Ngày: 08/01/2020
Mã: XSST
Giải tám
82
Giải bảy
961
Giải sáu
6439
6577
9088
Giải năm
7504
Giải bốn
05369
43368
56129
05540
41969
24739
01446
Giải ba
40247
63443
Giải nhì
57886
Giải nhất
81275
Giải Đặc biệt
345092
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
2
9
3
9 ,9
4
0 ,6 ,7 ,3
5
6
1 ,9 ,8 ,9
7
7 ,5
8
2 ,8 ,6
9
2
ĐầuĐuôi
4
0
6
1
8 ,9
2
4
3
0
4
7
5
4 ,8
6
7 ,4
7
8 ,6
8
3 ,6 ,2 ,6 ,3
9

Xổ Số SÓC TRĂNG ngày 01-01-2020

Ngày: 01/01/2020
Mã: XSST
Giải tám
85
Giải bảy
470
Giải sáu
0746
6564
3305
Giải năm
5847
Giải bốn
13102
08938
93611
09951
92092
42130
39137
Giải ba
72390
25842
Giải nhì
57135
Giải nhất
24155
Giải Đặc biệt
066758
Kết quả Xổ Số SÓC TRĂNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,2
1
1
2
3
8 ,0 ,7 ,5
4
6 ,7 ,2
5
1 ,5 ,8
6
4
7
0
8
5
9
2 ,0
ĐầuĐuôi
7 ,3 ,9
0
1 ,5
1
0 ,9 ,4
2
3
6
4
8 ,0 ,3 ,5
5
4
6
4 ,3
7
3 ,5
8
9