Trang chủ Xổ số miền Trung Xổ số Quảng Trị

Xổ số Quảng Trị

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 26-03-2020

Ngày: 26/03/2020
Mã: XSQT
Giải tám
71
Giải bảy
218
Giải sáu
6769
9819
1727
Giải năm
0985
Giải bốn
73674
00522
41408
39708
18024
84223
32637
Giải ba
11401
84112
Giải nhì
83838
Giải nhất
38739
Giải Đặc biệt
657895
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,8 ,1
1
8 ,9 ,2
2
7 ,2 ,4 ,3
3
7 ,8 ,9
4
5
6
9
7
1 ,4
8
5
9
5
ĐầuĐuôi
0
7 ,0
1
2 ,1
2
2
3
7 ,2
4
8 ,9
5
6
2 ,3
7
1 ,0 ,0 ,3
8
6 ,1 ,3
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 19-03-2020

Ngày: 19/03/2020
Mã: XSQT
Giải tám
77
Giải bảy
941
Giải sáu
7241
6868
6460
Giải năm
1143
Giải bốn
46007
96176
67736
28303
59630
51284
54846
Giải ba
37825
68849
Giải nhì
75050
Giải nhất
37489
Giải Đặc biệt
701334
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,3
1
2
5
3
6 ,0 ,4
4
1 ,1 ,3 ,6 ,9
5
0
6
8 ,0
7
7 ,6
8
4 ,9
9
ĐầuĐuôi
6 ,3 ,5
0
4 ,4
1
2
4 ,0
3
8 ,3
4
2
5
7 ,3 ,4
6
7 ,0
7
6
8
4 ,8
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 12-03-2020

Ngày: 12/03/2020
Mã: XSQT
Giải tám
08
Giải bảy
190
Giải sáu
5309
2885
2057
Giải năm
6670
Giải bốn
54432
70629
69842
57183
89826
05111
84613
Giải ba
96474
74671
Giải nhì
41646
Giải nhất
49729
Giải Đặc biệt
651925
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,9
1
1 ,3
2
9 ,6 ,9 ,5
3
2
4
2 ,6
5
7
6
7
0 ,4 ,1
8
5 ,3
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,7
0
1 ,7
1
3 ,4
2
8 ,1
3
7
4
8 ,2
5
2 ,4
6
5
7
0
8
0 ,2 ,2
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 05-03-2020

Ngày: 05/03/2020
Mã: XSQT
Giải tám
62
Giải bảy
212
Giải sáu
5317
4310
5545
Giải năm
3211
Giải bốn
78656
50399
68363
21555
38659
26568
79516
Giải ba
35840
38270
Giải nhì
91602
Giải nhất
06447
Giải Đặc biệt
957231
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
2 ,7 ,0 ,1 ,6
2
3
1
4
5 ,0 ,7
5
6 ,5 ,9
6
2 ,3 ,8
7
0
8
9
9
ĐầuĐuôi
1 ,4 ,7
0
1 ,3
1
6 ,1 ,0
2
6
3
4
4 ,5
5
5 ,1
6
1 ,4
7
6
8
9 ,5
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 27-02-2020

Ngày: 27/02/2020
Mã: XSQT
Giải tám
54
Giải bảy
430
Giải sáu
1422
1033
0218
Giải năm
1674
Giải bốn
69321
13971
33226
95154
55625
77387
93736
Giải ba
35417
73534
Giải nhì
97580
Giải nhất
72997
Giải Đặc biệt
420574
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
8 ,7
2
2 ,1 ,6 ,5
3
0 ,3 ,6 ,4
4
5
4 ,4
6
7
4 ,1 ,4
8
7 ,0
9
7
ĐầuĐuôi
3 ,8
0
2 ,7
1
2
2
3
3
5 ,7 ,5 ,3 ,7
4
2
5
2 ,3
6
8 ,1 ,9
7
1
8
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 20-02-2020

Ngày: 20/02/2020
Mã: XSQT
Giải tám
16
Giải bảy
652
Giải sáu
4292
3172
2135
Giải năm
3469
Giải bốn
31475
43513
19114
37793
77219
16134
59126
Giải ba
71519
09229
Giải nhì
07920
Giải nhất
49388
Giải Đặc biệt
321285
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
6 ,3 ,4 ,9 ,9
2
6 ,9 ,0
3
5 ,4
4
5
2
6
9
7
2 ,5
8
8 ,5
9
2 ,3
ĐầuĐuôi
2
0
1
5 ,9 ,7
2
1 ,9
3
1 ,3
4
3 ,7 ,8
5
1 ,2
6
7
8
8
6 ,1 ,1 ,2
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 13-02-2020

Ngày: 13/02/2020
Mã: XSQT
Giải tám
13
Giải bảy
867
Giải sáu
9750
7185
2624
Giải năm
9594
Giải bốn
66006
58522
24196
98761
79808
19585
53223
Giải ba
67062
32585
Giải nhì
23606
Giải nhất
29137
Giải Đặc biệt
549579
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,8 ,6
1
3
2
4 ,2 ,3
3
7
4
5
0
6
7 ,1 ,2
7
9
8
5 ,5 ,5
9
4 ,6
ĐầuĐuôi
5
0
6
1
2 ,6
2
1 ,2
3
2 ,9
4
8 ,8 ,8
5
0 ,9 ,0
6
6 ,3
7
0
8
7
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 06-02-2020

Ngày: 06/02/2020
Mã: XSQT
Giải tám
46
Giải bảy
337
Giải sáu
9213
7546
4237
Giải năm
1054
Giải bốn
12561
71546
49297
47167
68791
79733
78719
Giải ba
58364
38063
Giải nhì
86676
Giải nhất
91634
Giải Đặc biệt
193334
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
3 ,9
2
3
7 ,7 ,3 ,4 ,4
4
6 ,6 ,6
5
4
6
1 ,7 ,4 ,3
7
6
8
9
7 ,1
ĐầuĐuôi
0
6 ,9
1
2
1 ,3 ,6
3
5 ,6 ,3 ,3
4
5
4 ,4 ,4 ,7
6
3 ,3 ,9 ,6
7
8
1
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 09-01-2020

Ngày: 09/01/2020
Mã: XSQT
Giải tám
41
Giải bảy
421
Giải sáu
8197
8032
9144
Giải năm
7669
Giải bốn
42751
30685
79844
46616
91288
09955
28306
Giải ba
84093
04852
Giải nhì
31780
Giải nhất
93143
Giải Đặc biệt
992094
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
6
2
1
3
2
4
1 ,4 ,4 ,3
5
1 ,5 ,2
6
9
7
8
5 ,8 ,0
9
7 ,3 ,4
ĐầuĐuôi
8
0
4 ,2 ,5
1
3 ,5
2
9 ,4
3
4 ,4 ,9
4
8 ,5
5
1 ,0
6
9
7
8
8
6
9

Xổ Số QUẢNG TRỊ ngày 02-01-2020

Ngày: 02/01/2020
Mã: XSQT
Giải tám
39
Giải bảy
218
Giải sáu
6373
4962
4826
Giải năm
2288
Giải bốn
98037
58311
15757
65821
98490
91424
24596
Giải ba
31870
70732
Giải nhì
42312
Giải nhất
21682
Giải Đặc biệt
623700
Kết quả Xổ Số QUẢNG TRỊ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
8 ,1 ,2
2
6 ,1 ,4
3
9 ,7 ,2
4
5
7
6
2
7
3 ,0
8
8 ,2
9
0 ,6
ĐầuĐuôi
9 ,7 ,0
0
1 ,2
1
6 ,3 ,1 ,8
2
7
3
2
4
5
2 ,9
6
3 ,5
7
1 ,8
8
3
9