Trang chủ Xổ số miền Trung Xổ số Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 19-12-2019

Ngày: 19/12/2019
Mã: XSQB
Giải tám
19
Giải bảy
572
Giải sáu
7918
2304
2809
Giải năm
2711
Giải bốn
44134
24211
92305
15403
87192
09266
74813
Giải ba
97501
38406
Giải nhì
31688
Giải nhất
31589
Giải Đặc biệt
075755
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,9 ,5 ,3 ,1 ,6
1
9 ,8 ,1 ,1 ,3
2
3
4
4
5
5
6
6
7
2
8
8 ,9
9
2
ĐầuĐuôi
0
1 ,1 ,0
1
7 ,9
2
0 ,1
3
0 ,3
4
0 ,5
5
6 ,0
6
7
1 ,8
8
1 ,0 ,8
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 12-12-2019

Ngày: 12/12/2019
Mã: XSQB
Giải tám
98
Giải bảy
018
Giải sáu
4508
3717
3964
Giải năm
8286
Giải bốn
55532
07789
40931
43298
81245
98297
52016
Giải ba
30804
10263
Giải nhì
66293
Giải nhất
74694
Giải Đặc biệt
088027
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,4
1
8 ,7 ,6
2
7
3
2 ,1
4
5
5
6
4 ,3
7
8
6 ,9
9
8 ,8 ,7 ,3 ,4
ĐầuĐuôi
0
3
1
3
2
6 ,9
3
6 ,0 ,9
4
4
5
8 ,1
6
1 ,9 ,2
7
9 ,1 ,0 ,9
8
8
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 05-12-2019

Ngày: 05/12/2019
Mã: XSQB
Giải tám
80
Giải bảy
579
Giải sáu
6715
5613
7978
Giải năm
2094
Giải bốn
60687
28993
26943
71784
51835
06292
40231
Giải ba
78212
60978
Giải nhì
68056
Giải nhất
18362
Giải Đặc biệt
821817
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5 ,3 ,2 ,7
2
3
5 ,1
4
3
5
6
6
2
7
9 ,8 ,8
8
0 ,7 ,4
9
4 ,3 ,2
ĐầuĐuôi
8
0
3
1
9 ,1 ,6
2
1 ,9 ,4
3
9 ,8
4
1 ,3
5
5
6
8 ,1
7
7 ,7
8
7
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 28-11-2019

Ngày: 28/11/2019
Mã: XSQB
Giải tám
57
Giải bảy
011
Giải sáu
9791
2417
8646
Giải năm
6180
Giải bốn
39204
61375
38519
62337
41598
52205
09506
Giải ba
08615
12517
Giải nhì
55493
Giải nhất
94051
Giải Đặc biệt
718248
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,5 ,6
1
1 ,7 ,9 ,5 ,7
2
3
7
4
6 ,8
5
7 ,1
6
7
5
8
0
9
1 ,8 ,3
ĐầuĐuôi
8
0
1 ,9 ,5
1
2
9
3
0
4
7 ,0 ,1
5
4 ,0
6
5 ,1 ,3 ,1
7
9 ,4
8
1
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 21-11-2019

Ngày: 21/11/2019
Mã: XSQB
Giải tám
84
Giải bảy
436
Giải sáu
4860
8671
4141
Giải năm
3276
Giải bốn
53359
96596
30550
67600
57033
32796
83334
Giải ba
25269
23289
Giải nhì
79086
Giải nhất
23834
Giải Đặc biệt
980415
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
5
2
3
6 ,3 ,4 ,4
4
1
5
9 ,0
6
0 ,9
7
1 ,6
8
4 ,9 ,6
9
6 ,6
ĐầuĐuôi
6 ,5 ,0
0
7 ,4
1
2
3
3
8 ,3 ,3
4
1
5
3 ,7 ,9 ,9 ,8
6
7
8
5 ,6 ,8
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 14-11-2019

Ngày: 14/11/2019
Mã: XSQB
Giải tám
29
Giải bảy
475
Giải sáu
6529
9144
0987
Giải năm
7418
Giải bốn
24283
26961
08465
64120
65978
27166
32892
Giải ba
82052
91434
Giải nhì
91845
Giải nhất
80483
Giải Đặc biệt
999966
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
8
2
9 ,9 ,0
3
4
4
4 ,5
5
2
6
1 ,5 ,6 ,6
7
5 ,8
8
7 ,3 ,3
9
2
ĐầuĐuôi
2
0
6
1
9 ,5
2
8 ,8
3
4 ,3
4
7 ,6 ,4
5
6 ,6
6
8
7
1 ,7
8
2 ,2
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 07-11-2019

Ngày: 07/11/2019
Mã: XSQB
Giải tám
46
Giải bảy
907
Giải sáu
4445
4421
0512
Giải năm
1071
Giải bốn
54304
35984
92487
66204
50108
65530
61218
Giải ba
33494
53251
Giải nhì
35661
Giải nhất
85882
Giải Đặc biệt
298660
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,4 ,4 ,8
1
2 ,8
2
1
3
0
4
6 ,5
5
1
6
1 ,0
7
1
8
4 ,7 ,2
9
4
ĐầuĐuôi
3 ,6
0
2 ,7 ,5 ,6
1
1 ,8
2
3
0 ,8 ,0 ,9
4
4
5
4
6
0 ,8
7
0 ,1
8
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 31-10-2019

Ngày: 31/10/2019
Mã: XSQB
Giải tám
18
Giải bảy
047
Giải sáu
9696
9917
2040
Giải năm
1139
Giải bốn
96231
68895
92581
30364
71531
42375
86740
Giải ba
04991
89999
Giải nhì
22148
Giải nhất
41179
Giải Đặc biệt
831049
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
8 ,7
2
3
9 ,1 ,1
4
7 ,0 ,0 ,8 ,9
5
6
4
7
5 ,9
8
1
9
6 ,5 ,1 ,9
ĐầuĐuôi
4 ,4
0
3 ,8 ,3 ,9
1
2
3
6
4
9 ,7
5
9
6
4 ,1
7
1 ,4
8
3 ,9 ,7 ,4
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 24-10-2019

Ngày: 24/10/2019
Mã: XSQB
Giải tám
74
Giải bảy
920
Giải sáu
8135
3726
5857
Giải năm
4437
Giải bốn
26225
09445
06986
32564
10198
87816
33580
Giải ba
57580
36387
Giải nhì
79838
Giải nhất
17630
Giải Đặc biệt
806522
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
6
2
0 ,6 ,5 ,2
3
5 ,7 ,8 ,0
4
5
5
7
6
4
7
4
8
6 ,0 ,0 ,7
9
8
ĐầuĐuôi
2 ,8 ,8 ,3
0
1
2
2
3
7 ,6
4
3 ,2 ,4
5
2 ,8 ,1
6
5 ,3 ,8
7
9 ,3
8
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 17-10-2019

Ngày: 17/10/2019
Mã: XSQB
Giải tám
04
Giải bảy
475
Giải sáu
4844
9381
6037
Giải năm
8759
Giải bốn
28118
73295
36175
51380
80611
31289
02012
Giải ba
63219
76103
Giải nhì
71599
Giải nhất
94282
Giải Đặc biệt
429678
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,3
1
8 ,1 ,2 ,9
2
3
7
4
4
5
9
6
7
5 ,5 ,8
8
1 ,0 ,9 ,2
9
5 ,9
ĐầuĐuôi
8
0
8 ,1
1
1 ,8
2
0
3
0 ,4
4
7 ,9 ,7
5
6
3
7
1 ,7
8
5 ,8 ,1 ,9
9