Trang chủ Xổ số miền Trung Xổ số Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 02-12-2021

Ngày: 02/12/2021
Mã: XSQB
Giải tám
74
Giải bảy
839
Giải sáu
6667
7169
4251
Giải năm
1403
Giải bốn
20089
91943
30067
86659
27329
14672
51098
Giải ba
13187
58537
Giải nhì
39531
Giải nhất
18401
Giải Đặc biệt
501593
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,1
1
2
9
3
9 ,7 ,1
4
3
5
1 ,9
6
7 ,9 ,7
7
4 ,2
8
9 ,7
9
8 ,3
ĐầuĐuôi
0
5 ,3 ,0
1
7
2
0 ,4 ,9
3
7
4
5
6
6 ,6 ,8 ,3
7
9
8
3 ,6 ,8 ,5 ,2
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: XSQB
Giải tám
65
Giải bảy
869
Giải sáu
4686
8104
6984
Giải năm
5875
Giải bốn
57707
20786
72955
30778
03248
17615
44609
Giải ba
48807
81596
Giải nhì
37139
Giải nhất
43645
Giải Đặc biệt
729074
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,7 ,9 ,7
1
5
2
3
9
4
8 ,5
5
5
6
5 ,9
7
5 ,8 ,4
8
6 ,4 ,6
9
6
ĐầuĐuôi
0
1
2
3
0 ,8 ,7
4
6 ,7 ,5 ,1 ,4
5
8 ,8 ,9
6
0 ,0
7
7 ,4
8
6 ,0 ,3
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: XSQB
Giải tám
65
Giải bảy
280
Giải sáu
1441
2019
9387
Giải năm
1131
Giải bốn
80367
16039
48592
32687
85825
98623
27574
Giải ba
09137
67487
Giải nhì
44949
Giải nhất
79779
Giải Đặc biệt
728596
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9
2
5 ,3
3
1 ,9 ,7
4
1 ,9
5
6
5 ,7
7
4 ,9
8
0 ,7 ,7 ,7
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
8
0
4 ,3
1
9
2
2
3
7
4
6 ,2
5
9
6
8 ,6 ,8 ,3 ,8
7
8
1 ,3 ,4 ,7
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 04-11-2021

Ngày: 04/11/2021
Mã: XSQB
Giải tám
97
Giải bảy
274
Giải sáu
3373
3126
1627
Giải năm
4586
Giải bốn
75501
27967
44910
50016
85186
91706
40452
Giải ba
05354
76559
Giải nhì
97864
Giải nhất
51429
Giải Đặc biệt
139026
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,6
1
0 ,6
2
6 ,7 ,9 ,6
3
4
5
2 ,4 ,9
6
7 ,4
7
4 ,3
8
6 ,6
9
7
ĐầuĐuôi
1
0
0
1
5
2
7
3
7 ,5 ,6
4
5
2 ,8 ,1 ,8 ,0 ,2
6
9 ,2 ,6
7
8
5 ,2
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 28-10-2021

Ngày: 28/10/2021
Mã: XSQB
Giải tám
17
Giải bảy
892
Giải sáu
7661
5948
5370
Giải năm
2389
Giải bốn
70877
34053
95308
62911
29922
16481
42087
Giải ba
96211
01331
Giải nhì
62274
Giải nhất
64399
Giải Đặc biệt
332851
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
7 ,1 ,1
2
2
3
1
4
8
5
3 ,1
6
1
7
0 ,7 ,4
8
9 ,1 ,7
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
7
0
6 ,1 ,8 ,1 ,3 ,5
1
9 ,2
2
5
3
7
4
5
6
1 ,7 ,8
7
4 ,0
8
8 ,9
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 19-11-2020

Ngày: 19/11/2020
Mã: XSQB
Giải tám
38
Giải bảy
401
Giải sáu
9395
0470
6905
Giải năm
8448
Giải bốn
73281
83780
31699
98192
81014
45082
39410
Giải ba
24255
64828
Giải nhì
33082
Giải nhất
15244
Giải Đặc biệt
907388
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,5
1
4 ,0
2
8
3
8
4
8 ,4
5
5
6
7
0
8
1 ,0 ,2 ,2 ,8
9
5 ,9 ,2
ĐầuĐuôi
7 ,8 ,1
0
0 ,8
1
9 ,8 ,8
2
3
1 ,4
4
9 ,0 ,5
5
6
7
3 ,4 ,2 ,8
8
9
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 12-11-2020

Ngày: 12/11/2020
Mã: XSQB
Giải tám
52
Giải bảy
514
Giải sáu
5132
7590
1609
Giải năm
8706
Giải bốn
98605
04774
33951
67214
32116
07026
96567
Giải ba
69671
34953
Giải nhì
57107
Giải nhất
52573
Giải Đặc biệt
021013
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6 ,5 ,7
1
4 ,4 ,6 ,3
2
6
3
2
4
5
2 ,1 ,3
6
7
7
4 ,1 ,3
8
9
0
ĐầuĐuôi
9
0
5 ,7
1
5 ,3
2
5 ,7 ,1
3
1 ,7 ,1
4
0
5
0 ,1 ,2
6
6 ,0
7
8
0
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 05-11-2020

Ngày: 05/11/2020
Mã: XSQB
Giải tám
58
Giải bảy
954
Giải sáu
1772
5123
9942
Giải năm
5463
Giải bốn
75316
10966
22229
72349
19805
75677
81167
Giải ba
88207
86335
Giải nhì
73996
Giải nhất
33740
Giải Đặc biệt
711057
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,7
1
6
2
3 ,9
3
5
4
2 ,9 ,0
5
8 ,4 ,7
6
3 ,6 ,7
7
2 ,7
8
9
6
ĐầuĐuôi
4
0
1
7 ,4
2
2 ,6
3
5
4
0 ,3
5
1 ,6 ,9
6
7 ,6 ,0 ,5
7
5
8
2 ,4
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 29-10-2020

Ngày: 29/10/2020
Mã: XSQB
Giải tám
02
Giải bảy
795
Giải sáu
6472
1082
5407
Giải năm
4608
Giải bốn
36690
30022
55415
93244
31271
46792
41864
Giải ba
62503
98560
Giải nhì
53644
Giải nhất
78856
Giải Đặc biệt
454997
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7 ,8 ,3
1
5
2
2
3
4
4 ,4
5
6
6
4 ,0
7
2 ,1
8
2
9
5 ,0 ,2 ,7
ĐầuĐuôi
9 ,6
0
7
1
0 ,7 ,8 ,2 ,9
2
0
3
4 ,6 ,4
4
9 ,1
5
5
6
0 ,9
7
0
8
9

Xổ Số QUẢNG BÌNH ngày 22-10-2020

Ngày: 22/10/2020
Mã: XSQB
Giải tám
80
Giải bảy
156
Giải sáu
9726
3687
4241
Giải năm
4851
Giải bốn
82104
51664
86060
74908
83897
08059
30320
Giải ba
80190
62389
Giải nhì
41998
Giải nhất
45293
Giải Đặc biệt
728919
Kết quả Xổ Số QUẢNG BÌNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,8
1
9
2
6 ,0
3
4
1
5
6 ,1 ,9
6
4 ,0
7
8
0 ,7 ,9
9
7 ,0 ,8 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,6 ,2 ,9
0
4 ,5
1
2
9
3
0 ,6
4
5
5 ,2
6
8 ,9
7
0 ,9
8
5 ,8 ,1
9