Xổ số Phú Yên

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 06-02-2023

Ngày: 06/02/2023
Mã: XSPY
Giải tám
75
Giải bảy
771
Giải sáu
1357
2198
1383
Giải năm
5550
Giải bốn
11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226
Giải ba
03685
26691
Giải nhì
96332
Giải nhất
43431
Giải Đặc biệt
697730
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
2
3 ,6
3
8 ,2 ,1 ,0
4
5
7 ,0 ,9
6
7 ,8
7
5 ,1
8
3 ,5
9
8 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,3
0
7 ,0 ,9 ,3
1
3
2
8 ,2
3
4
7 ,8
5
2
6
5 ,6
7
9 ,6 ,3
8
5
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 30-01-2023

Ngày: 30/01/2023
Mã: XSPY
Giải tám
05
Giải bảy
038
Giải sáu
7380
4395
6413
Giải năm
2327
Giải bốn
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
Giải ba
72308
37508
Giải nhì
75896
Giải nhất
44337
Giải Đặc biệt
276645
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,8 ,8
1
3 ,9
2
7 ,2 ,5
3
8 ,7
4
3 ,5
5
6
7
8
0 ,8
9
5 ,4 ,3 ,6
ĐầuĐuôi
8
0
1
2
2
1 ,9 ,4
3
9
4
0 ,9 ,2 ,4
5
9
6
2 ,3
7
3 ,8 ,0 ,0
8
1
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 23-01-2023

Ngày: 23/01/2023
Mã: XSPY
Giải tám
15
Giải bảy
107
Giải sáu
2077
8755
7392
Giải năm
2673
Giải bốn
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
Giải ba
11409
82792
Giải nhì
48382
Giải nhất
31279
Giải Đặc biệt
307019
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,9
1
5 ,9
2
3
4
5
5
6
3
7
7 ,3 ,0 ,9
8
8 ,7 ,4 ,2
9
2 ,7 ,7 ,2
ĐầuĐuôi
7
0
1
9 ,9 ,8
2
7 ,6
3
8
4
1 ,5
5
6
0 ,7 ,9 ,9 ,8
7
8
8
0 ,7 ,1
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 16-01-2023

Ngày: 16/01/2023
Mã: XSPY
Giải tám
03
Giải bảy
277
Giải sáu
5188
0139
8883
Giải năm
2200
Giải bốn
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
Giải ba
39194
39442
Giải nhì
11430
Giải nhất
41001
Giải Đặc biệt
422124
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,0 ,7 ,1
1
2
6 ,4
3
9 ,3 ,7 ,1 ,0
4
2
5
3
6
7
7 ,7
8
8 ,3
9
4
ĐầuĐuôi
0 ,3
0
3 ,0
1
4
2
0 ,8 ,3 ,5
3
9 ,2
4
5
2
6
7 ,3 ,0 ,7
7
8
8
3
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 09-01-2023

Ngày: 09/01/2023
Mã: XSPY
Giải tám
29
Giải bảy
296
Giải sáu
5290
6446
0447
Giải năm
7789
Giải bốn
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
Giải ba
48691
97322
Giải nhì
44888
Giải nhất
63303
Giải Đặc biệt
959593
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
9
2
9 ,9 ,9 ,2
3
4
6 ,7
5
6
8 ,1
7
5 ,1
8
9 ,8
9
6 ,0 ,1 ,3
ĐầuĐuôi
9
0
7 ,6 ,9
1
2
2
0 ,9
3
4
7
5
9 ,4
6
4
7
6 ,8
8
2 ,8 ,1 ,2 ,2
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 02-01-2023

Ngày: 02/01/2023
Mã: XSPY
Giải tám
83
Giải bảy
931
Giải sáu
0634
7828
3785
Giải năm
1897
Giải bốn
82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532
Giải ba
02717
48362
Giải nhì
78460
Giải nhất
22742
Giải Đặc biệt
508578
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
7
2
8 ,5
3
1 ,4 ,2
4
9 ,9 ,8 ,2
5
2
6
2 ,0
7
8
8
3 ,5
9
7
ĐầuĐuôi
6
0
3
1
0 ,5 ,3 ,6 ,4
2
8
3
3
4
8 ,2
5
6
9 ,1
7
2 ,4 ,7
8
4 ,4
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 26-12-2022

Ngày: 26/12/2022
Mã: XSPY
Giải tám
37
Giải bảy
075
Giải sáu
2147
0967
5477
Giải năm
0517
Giải bốn
53242
19162
29307
68654
24594
14343
58526
Giải ba
07457
54865
Giải nhì
77409
Giải nhất
47569
Giải Đặc biệt
203654
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,9
1
7
2
6
3
7
4
7 ,2 ,3
5
4 ,7 ,4
6
7 ,2 ,5 ,9
7
5 ,7
8
9
4
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,6
2
4
3
5 ,9 ,5
4
7 ,6
5
2
6
3 ,4 ,6 ,7 ,1 ,0 ,5
7
8
0 ,6
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 19-12-2022

Ngày: 19/12/2022
Mã: XSPY
Giải tám
66
Giải bảy
810
Giải sáu
4971
1751
9984
Giải năm
3819
Giải bốn
70238
00711
55539
01154
44317
52580
82854
Giải ba
00366
53441
Giải nhì
61001
Giải nhất
03996
Giải Đặc biệt
296397
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
0 ,9 ,1 ,7
2
3
8 ,9
4
1
5
1 ,4 ,4
6
6 ,6
7
1
8
4 ,0
9
6 ,7
ĐầuĐuôi
1 ,8
0
7 ,5 ,1 ,4 ,0
1
2
3
8 ,5 ,5
4
5
6 ,6 ,9
6
1 ,9
7
3
8
1 ,3
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 12-12-2022

Ngày: 12/12/2022
Mã: XSPY
Giải tám
07
Giải bảy
016
Giải sáu
5433
3494
8896
Giải năm
3081
Giải bốn
10526
25836
25093
09691
95166
96127
20923
Giải ba
06870
67159
Giải nhì
10192
Giải nhất
86154
Giải Đặc biệt
497793
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
6
2
6 ,7 ,3
3
3 ,6
4
5
9 ,4
6
6
7
0
8
1
9
4 ,6 ,3 ,1 ,2 ,3
ĐầuĐuôi
7
0
8 ,9
1
9
2
3 ,9 ,2 ,9
3
9 ,5
4
5
1 ,9 ,2 ,3 ,6
6
0 ,2
7
8
5
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 05-12-2022

Ngày: 05/12/2022
Mã: XSPY
Giải tám
16
Giải bảy
802
Giải sáu
4136
9173
6072
Giải năm
8022
Giải bốn
09668
86823
17416
44058
69993
22540
14963
Giải ba
63217
65117
Giải nhì
61409
Giải nhất
57955
Giải Đặc biệt
323499
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,9
1
6 ,6 ,7 ,7
2
2 ,3
3
6
4
0
5
8 ,5
6
8 ,3
7
3 ,2
8
9
3 ,9
ĐầuĐuôi
4
0
1
0 ,7 ,2
2
7 ,2 ,9 ,6
3
4
5
5
1 ,3 ,1
6
1 ,1
7
6 ,5
8
0 ,9
9