Xổ số Phú Yên

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 06-12-2021

Ngày: 06/12/2021
Mã: XSPY
Giải tám
28
Giải bảy
196
Giải sáu
7018
5970
4484
Giải năm
0928
Giải bốn
36662
16630
73935
84419
99842
79656
74571
Giải ba
37557
46037
Giải nhì
06799
Giải nhất
35897
Giải Đặc biệt
336429
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,9
2
8 ,8 ,9
3
0 ,5 ,7
4
2
5
6 ,7
6
2
7
0 ,1
8
4
9
6 ,9 ,7
ĐầuĐuôi
7 ,3
0
7
1
6 ,4
2
3
8
4
3
5
9 ,5
6
5 ,3 ,9
7
2 ,1 ,2
8
1 ,9 ,2
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 29-11-2021

Ngày: 29/11/2021
Mã: XSPY
Giải tám
19
Giải bảy
451
Giải sáu
0157
9113
4046
Giải năm
3119
Giải bốn
18555
95770
55618
23616
71093
88227
81295
Giải ba
91221
41216
Giải nhì
98406
Giải nhất
69902
Giải Đặc biệt
581851
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,2
1
9 ,3 ,9 ,8 ,6 ,6
2
7 ,1
3
4
6
5
1 ,7 ,5 ,1
6
7
0
8
9
3 ,5
ĐầuĐuôi
7
0
5 ,2 ,5
1
0
2
1 ,9
3
4
5 ,9
5
4 ,1 ,1 ,0
6
5 ,2
7
1
8
1 ,1
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 22-11-2021

Ngày: 22/11/2021
Mã: XSPY
Giải tám
16
Giải bảy
013
Giải sáu
4062
7740
9167
Giải năm
2403
Giải bốn
03828
97485
34306
09857
29527
52675
62913
Giải ba
26817
60430
Giải nhì
84911
Giải nhất
48493
Giải Đặc biệt
897231
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,6
1
6 ,3 ,3 ,7 ,1
2
8 ,7
3
0 ,1
4
0
5
7
6
2 ,7
7
5
8
5
9
3
ĐầuĐuôi
4 ,3
0
1 ,3
1
6
2
1 ,0 ,1 ,9
3
4
8 ,7
5
1 ,0
6
6 ,5 ,2 ,1
7
2
8
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 08-11-2021

Ngày: 08/11/2021
Mã: XSPY
Giải tám
05
Giải bảy
596
Giải sáu
1055
3413
8067
Giải năm
4077
Giải bốn
75297
27163
32487
59789
93056
51208
81888
Giải ba
52382
39633
Giải nhì
51305
Giải nhất
47921
Giải Đặc biệt
319380
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,8 ,5
1
3
2
1
3
3
4
5
5 ,6
6
7 ,3
7
7
8
7 ,9 ,8 ,2 ,0
9
6 ,7
ĐầuĐuôi
8
0
2
1
8
2
1 ,6 ,3
3
4
0 ,5 ,0
5
9 ,5
6
6 ,7 ,9 ,8
7
0 ,8
8
8
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 16-11-2020

Ngày: 16/11/2020
Mã: XSPY
Giải tám
53
Giải bảy
998
Giải sáu
0883
3183
5449
Giải năm
4308
Giải bốn
94787
04341
22706
23088
69294
14903
63553
Giải ba
90034
18218
Giải nhì
68066
Giải nhất
66137
Giải Đặc biệt
717265
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,6 ,3
1
8
2
3
4 ,7
4
9 ,1
5
3 ,3
6
6 ,5
7
8
3 ,3 ,7 ,8
9
8 ,4
ĐầuĐuôi
0
4
1
2
5 ,8 ,8 ,0 ,5
3
9 ,3
4
6
5
0 ,6
6
8 ,3
7
9 ,0 ,8 ,1
8
4
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 09-11-2020

Ngày: 09/11/2020
Mã: XSPY
Giải tám
75
Giải bảy
060
Giải sáu
8820
7339
5522
Giải năm
4246
Giải bốn
31777
13544
23826
41539
96199
22076
07176
Giải ba
47620
90019
Giải nhì
39195
Giải nhất
90503
Giải Đặc biệt
777028
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
9
2
0 ,2 ,6 ,0 ,8
3
9 ,9
4
6 ,4
5
6
0
7
5 ,7 ,6 ,6
8
9
9 ,5
ĐầuĐuôi
6 ,2 ,2
0
1
2
2
0
3
4
4
7 ,9
5
4 ,2 ,7 ,7
6
7
7
2
8
3 ,3 ,9 ,1
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 02-11-2020

Ngày: 02/11/2020
Mã: XSPY
Giải tám
24
Giải bảy
777
Giải sáu
8203
4214
6780
Giải năm
3081
Giải bốn
25710
32986
00456
36156
18915
87796
41381
Giải ba
31084
31923
Giải nhì
00184
Giải nhất
81283
Giải Đặc biệt
717244
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
4 ,0 ,5
2
4 ,3
3
4
4
5
6 ,6
6
7
7
8
0 ,1 ,6 ,1 ,4 ,4 ,3
9
6
ĐầuĐuôi
8 ,1
0
8 ,8
1
2
0 ,2 ,8
3
2 ,1 ,8 ,8 ,4
4
1
5
8 ,5 ,5 ,9
6
7
7
8
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 26-10-2020

Ngày: 26/10/2020
Mã: XSPY
Giải tám
06
Giải bảy
108
Giải sáu
6978
1177
1595
Giải năm
8124
Giải bốn
28747
51839
88404
31369
39191
58976
26234
Giải ba
86826
06241
Giải nhì
01955
Giải nhất
82302
Giải Đặc biệt
469897
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,8 ,4 ,2
1
2
4 ,6
3
9 ,4
4
7 ,1
5
5
6
9
7
8 ,7 ,6
8
9
5 ,1 ,7
ĐầuĐuôi
0
9 ,4
1
0
2
3
2 ,0 ,3
4
9 ,5
5
0 ,7 ,2
6
7 ,4 ,9
7
0 ,7
8
3 ,6
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 19-10-2020

Ngày: 19/10/2020
Mã: XSPY
Giải tám
54
Giải bảy
577
Giải sáu
7968
0366
4655
Giải năm
9176
Giải bốn
80189
45433
81634
69085
32883
63594
21225
Giải ba
44210
50582
Giải nhì
06739
Giải nhất
46962
Giải Đặc biệt
949641
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
0
2
5
3
3 ,4 ,9
4
1
5
4 ,5
6
8 ,6 ,2
7
7 ,6
8
9 ,5 ,3 ,2
9
4
ĐầuĐuôi
1
0
4
1
8 ,6
2
3 ,8
3
5 ,3 ,9
4
5 ,8 ,2
5
6 ,7
6
7
7
6
8
8 ,3
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 12-10-2020

Ngày: 12/10/2020
Mã: XSPY
Giải tám
17
Giải bảy
551
Giải sáu
1875
8234
5789
Giải năm
5474
Giải bốn
69323
66660
78145
08886
87165
56350
63971
Giải ba
41825
54250
Giải nhì
33501
Giải nhất
58449
Giải Đặc biệt
519093
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
7
2
3 ,5
3
4
4
5 ,9
5
1 ,0 ,0
6
0 ,5
7
5 ,4 ,1
8
9 ,6
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,5 ,5
0
5 ,7 ,0
1
2
2 ,9
3
3 ,7
4
7 ,4 ,6 ,2
5
8
6
1
7
8
8 ,4
9