Xổ số Phú Yên

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 18-11-2019

Ngày: 18/11/2019
Mã: XSPY
Giải tám
53
Giải bảy
737
Giải sáu
5233
3922
4522
Giải năm
6970
Giải bốn
35733
81171
54041
49320
77694
43085
20890
Giải ba
14539
55904
Giải nhì
57182
Giải nhất
76982
Giải Đặc biệt
205149
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
2
2 ,2 ,0
3
7 ,3 ,3 ,9
4
1 ,9
5
3
6
7
0 ,1
8
5 ,2 ,2
9
4 ,0
ĐầuĐuôi
7 ,2 ,9
0
7 ,4
1
2 ,2 ,8 ,8
2
5 ,3 ,3
3
9 ,0
4
8
5
6
3
7
8
3 ,4
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 11-11-2019

Ngày: 11/11/2019
Mã: XSPY
Giải tám
36
Giải bảy
679
Giải sáu
8507
3984
9073
Giải năm
1278
Giải bốn
59222
96816
29671
42657
50948
86321
55310
Giải ba
84112
80778
Giải nhì
72512
Giải nhất
12839
Giải Đặc biệt
574558
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
6 ,0 ,2 ,2
2
2 ,1
3
6 ,9
4
8
5
7 ,8
6
7
9 ,3 ,8 ,1 ,8
8
4
9
ĐầuĐuôi
1
0
7 ,2
1
2 ,1 ,1
2
7
3
8
4
5
3 ,1
6
0 ,5
7
7 ,4 ,7 ,5
8
7 ,3
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 04-11-2019

Ngày: 04/11/2019
Mã: XSPY
Giải tám
11
Giải bảy
480
Giải sáu
1652
1790
8335
Giải năm
9835
Giải bốn
87051
53436
69924
16095
59999
31506
12458
Giải ba
06199
79100
Giải nhì
62734
Giải nhất
97810
Giải Đặc biệt
113722
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,0
1
1 ,0
2
4 ,2
3
5 ,5 ,6 ,4
4
5
2 ,1 ,8
6
7
8
0
9
0 ,5 ,9 ,9
ĐầuĐuôi
8 ,9 ,0 ,1
0
1 ,5
1
5 ,2
2
3
2 ,3
4
3 ,3 ,9
5
3 ,0
6
7
5
8
9 ,9
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 28-10-2019

Ngày: 28/10/2019
Mã: XSPY
Giải tám
46
Giải bảy
349
Giải sáu
6839
2538
5395
Giải năm
8043
Giải bốn
17189
30038
91739
82157
94590
96818
75289
Giải ba
41369
74866
Giải nhì
38559
Giải nhất
04740
Giải Đặc biệt
812502
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
8
2
3
9 ,8 ,8 ,9
4
6 ,9 ,3 ,0
5
7 ,9
6
9 ,6
7
8
9 ,9
9
5 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,4
0
1
0
2
4
3
4
9
5
4 ,6
6
5
7
3 ,3 ,1
8
4 ,3 ,8 ,3 ,8 ,6 ,5
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 21-10-2019

Ngày: 21/10/2019
Mã: XSPY
Giải tám
85
Giải bảy
501
Giải sáu
9263
5113
0939
Giải năm
0721
Giải bốn
78274
07058
45198
57307
47585
23731
51294
Giải ba
84805
10423
Giải nhì
25444
Giải nhất
56944
Giải Đặc biệt
501156
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,7 ,5
1
3
2
1 ,3
3
9 ,1
4
4 ,4
5
8 ,6
6
3
7
4
8
5 ,5
9
8 ,4
ĐầuĐuôi
0
0 ,2 ,3
1
2
6 ,1 ,2
3
7 ,9 ,4 ,4
4
8 ,8 ,0
5
5
6
0
7
5 ,9
8
3
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 14-10-2019

Ngày: 14/10/2019
Mã: XSPY
Giải tám
02
Giải bảy
502
Giải sáu
7577
4297
9980
Giải năm
1108
Giải bốn
89689
36902
01407
33725
20706
86422
18009
Giải ba
67199
69662
Giải nhì
23469
Giải nhất
72277
Giải Đặc biệt
637975
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,2 ,8 ,2 ,7 ,6 ,9
1
2
5 ,2
3
4
5
6
2 ,9
7
7 ,7 ,5
8
0 ,9
9
7 ,9
ĐầuĐuôi
8
0
1
0 ,0 ,0 ,2 ,6
2
3
4
2 ,7
5
0
6
7 ,9 ,0 ,7
7
0
8
8 ,0 ,9 ,6
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 07-10-2019

Ngày: 07/10/2019
Mã: XSPY
Giải tám
57
Giải bảy
791
Giải sáu
7252
7846
4164
Giải năm
5244
Giải bốn
92379
40618
86135
28442
90570
72626
36901
Giải ba
29253
62481
Giải nhì
57933
Giải nhất
22985
Giải Đặc biệt
428204
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,4
1
8
2
6
3
5 ,3
4
6 ,4 ,2
5
7 ,2 ,3
6
4
7
9 ,0
8
1 ,5
9
1
ĐầuĐuôi
7
0
9 ,0 ,8
1
5 ,4
2
5 ,3
3
6 ,4 ,0
4
3 ,8
5
4 ,2
6
5
7
1
8
7
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 30-09-2019

Ngày: 30/09/2019
Mã: XSPY
Giải tám
98
Giải bảy
737
Giải sáu
8050
6675
2480
Giải năm
4914
Giải bốn
05528
94870
30045
78628
48797
90924
36071
Giải ba
62219
79739
Giải nhì
39215
Giải nhất
91161
Giải Đặc biệt
530518
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
4 ,9 ,5 ,8
2
8 ,8 ,4
3
7 ,9
4
5
5
0
6
1
7
5 ,0 ,1
8
0
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
5 ,8 ,7
0
7 ,6
1
2
3
1 ,2
4
7 ,4 ,1
5
6
3 ,9
7
9 ,2 ,2 ,1
8
1 ,3
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 23-09-2019

Ngày: 23/09/2019
Mã: XSPY
Giải tám
43
Giải bảy
486
Giải sáu
1605
8454
7007
Giải năm
5745
Giải bốn
12636
31548
92507
66967
88464
73765
86889
Giải ba
15790
57884
Giải nhì
35314
Giải nhất
57664
Giải Đặc biệt
098284
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,7 ,7
1
4
2
3
6
4
3 ,5 ,8
5
4
6
7 ,4 ,5 ,4
7
8
6 ,9 ,4 ,4
9
0
ĐầuĐuôi
9
0
1
2
4
3
5 ,6 ,8 ,1 ,6 ,8
4
0 ,4 ,6
5
8 ,3
6
0 ,0 ,6
7
4
8
8
9

Xổ Số PHÚ YÊN ngày 16-09-2019

Ngày: 16/09/2019
Mã: XSPY
Giải tám
27
Giải bảy
754
Giải sáu
9583
4008
3249
Giải năm
9487
Giải bốn
21621
25776
72853
00228
07103
37459
52641
Giải ba
91236
84885
Giải nhì
74096
Giải nhất
51891
Giải Đặc biệt
132909
Kết quả Xổ Số PHÚ YÊN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,3 ,9
1
2
7 ,1 ,8
3
6
4
9 ,1
5
4 ,3 ,9
6
7
6
8
3 ,7 ,5
9
6 ,1
ĐầuĐuôi
0
2 ,4 ,9
1
2
8 ,5 ,0
3
5
4
8
5
7 ,3 ,9
6
2 ,8
7
0 ,2
8
4 ,5 ,0
9