Trang chủ Xổ số miền Trung Xổ số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận

Xổ Số NINH THUẬN ngày 03-12-2021

Ngày: 03/12/2021
Mã: XSNT
Giải tám
71
Giải bảy
864
Giải sáu
3543
4483
6394
Giải năm
3714
Giải bốn
35262
26895
46485
94236
18208
01929
76317
Giải ba
15621
02372
Giải nhì
43360
Giải nhất
05899
Giải Đặc biệt
410142
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
4 ,7
2
9 ,1
3
6
4
3 ,2
5
6
4 ,2 ,0
7
1 ,2
8
3 ,5
9
4 ,5 ,9
ĐầuĐuôi
6
0
7 ,2
1
6 ,7 ,4
2
4 ,8
3
6 ,9 ,1
4
9 ,8
5
3
6
1
7
0
8
2 ,9
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: XSNT
Giải tám
05
Giải bảy
166
Giải sáu
3970
7690
1855
Giải năm
6341
Giải bốn
32444
28624
65104
31604
07444
35731
60991
Giải ba
14799
58968
Giải nhì
99156
Giải nhất
99568
Giải Đặc biệt
280459
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,4 ,4
1
2
4
3
1
4
1 ,4 ,4
5
5 ,6 ,9
6
6 ,8 ,8
7
0
8
9
0 ,1 ,9
ĐầuĐuôi
7 ,9
0
4 ,3 ,9
1
2
3
4 ,2 ,0 ,0 ,4
4
0 ,5
5
6 ,5
6
7
6 ,6
8
9 ,5
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: XSNT
Giải tám
89
Giải bảy
552
Giải sáu
2283
7356
0938
Giải năm
9285
Giải bốn
74282
57396
92351
19557
38349
30669
85896
Giải ba
75724
52246
Giải nhì
08689
Giải nhất
89903
Giải Đặc biệt
136410
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
0
2
4
3
8
4
9 ,6
5
2 ,6 ,1 ,7
6
9
7
8
9 ,3 ,5 ,2 ,9
9
6 ,6
ĐầuĐuôi
1
0
5
1
5 ,8
2
8 ,0
3
2
4
8
5
5 ,9 ,9 ,4
6
5
7
3
8
8 ,4 ,6 ,8
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 05-11-2021

Ngày: 05/11/2021
Mã: XSNT
Giải tám
06
Giải bảy
258
Giải sáu
7359
2086
6522
Giải năm
0951
Giải bốn
98014
02248
59983
23970
39146
50703
40984
Giải ba
65854
56600
Giải nhì
21810
Giải nhất
44237
Giải Đặc biệt
842628
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3 ,0
1
4 ,0
2
2 ,8
3
7
4
8 ,6
5
8 ,9 ,1 ,4
6
7
0
8
6 ,3 ,4
9
ĐầuĐuôi
7 ,0 ,1
0
5
1
2
2
8 ,0
3
1 ,8 ,5
4
5
0 ,8 ,4
6
3
7
5 ,4 ,2
8
5
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 13-11-2020

Ngày: 13/11/2020
Mã: XSNT
Giải tám
43
Giải bảy
545
Giải sáu
9546
2853
3071
Giải năm
1569
Giải bốn
66076
91467
11737
48150
22876
33737
26725
Giải ba
95957
37730
Giải nhì
78230
Giải nhất
59385
Giải Đặc biệt
480458
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2
5
3
7 ,7 ,0 ,0
4
3 ,5 ,6
5
3 ,0 ,7 ,8
6
9 ,7
7
1 ,6 ,6
8
5
9
ĐầuĐuôi
5 ,3 ,3
0
7
1
2
4 ,5
3
4
4 ,2 ,8
5
4 ,7 ,7
6
6 ,3 ,3 ,5
7
5
8
6
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 06-11-2020

Ngày: 06/11/2020
Mã: XSNT
Giải tám
91
Giải bảy
971
Giải sáu
7303
1590
6896
Giải năm
9129
Giải bốn
75063
87532
70078
00687
11683
80684
19327
Giải ba
97776
65459
Giải nhì
81931
Giải nhất
79479
Giải Đặc biệt
239230
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
2
9 ,7
3
2 ,1 ,0
4
5
9
6
3
7
1 ,8 ,6 ,9
8
7 ,3 ,4
9
1 ,0 ,6
ĐầuĐuôi
9 ,3
0
9 ,7 ,3
1
3
2
0 ,6 ,8
3
8
4
5
9 ,7
6
8 ,2
7
7
8
2 ,5 ,7
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 30-10-2020

Ngày: 30/10/2020
Mã: XSNT
Giải tám
42
Giải bảy
113
Giải sáu
8189
2280
5601
Giải năm
5627
Giải bốn
67668
26815
31091
89359
21493
23511
91731
Giải ba
99390
96443
Giải nhì
82169
Giải nhất
61853
Giải Đặc biệt
890299
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
3 ,5 ,1
2
7
3
1
4
2 ,3
5
9 ,3
6
8 ,9
7
8
9 ,0
9
1 ,3 ,0 ,9
ĐầuĐuôi
8 ,9
0
0 ,9 ,1 ,3
1
4
2
1 ,9 ,4 ,5
3
4
1
5
6
2
7
6
8
8 ,5 ,6 ,9
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 23-10-2020

Ngày: 23/10/2020
Mã: XSNT
Giải tám
29
Giải bảy
113
Giải sáu
2558
8947
3830
Giải năm
5893
Giải bốn
79253
08690
32375
77118
14163
83940
99822
Giải ba
70729
20278
Giải nhì
12918
Giải nhất
03936
Giải Đặc biệt
706642
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,8 ,8
2
9 ,2 ,9
3
0 ,6
4
7 ,0 ,2
5
8 ,3
6
3
7
5 ,8
8
9
3 ,0
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,4
0
1
2 ,4
2
1 ,9 ,5 ,6
3
4
7
5
3
6
4
7
5 ,1 ,7 ,1
8
2 ,2
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 16-10-2020

Ngày: 16/10/2020
Mã: XSNT
Giải tám
50
Giải bảy
452
Giải sáu
2774
8167
6249
Giải năm
8964
Giải bốn
78323
08470
44222
89883
05590
75577
54744
Giải ba
33283
27902
Giải nhì
80759
Giải nhất
27292
Giải Đặc biệt
068312
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2
1
2
2
3 ,2
3
4
9 ,4
5
0 ,2 ,9
6
7 ,4
7
4 ,0 ,7
8
3 ,3
9
0 ,2
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,9
0
1
5 ,2 ,0 ,9 ,1
2
2 ,8 ,8
3
7 ,6 ,4
4
5
6
6 ,7
7
8
4 ,5
9

Xổ Số NINH THUẬN ngày 09-10-2020

Ngày: 09/10/2020
Mã: XSNT
Giải tám
54
Giải bảy
810
Giải sáu
1803
5764
2559
Giải năm
2084
Giải bốn
66010
47013
33522
58094
78729
82799
30911
Giải ba
48003
10413
Giải nhì
54634
Giải nhất
92915
Giải Đặc biệt
175330
Kết quả Xổ Số NINH THUẬN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,3
1
0 ,0 ,3 ,1 ,3 ,5
2
2 ,9
3
4 ,0
4
5
4 ,9
6
4
7
8
4
9
4 ,9
ĐầuĐuôi
1 ,1 ,3
0
1
1
2
2
0 ,1 ,0 ,1
3
5 ,6 ,8 ,9 ,3
4
1
5
6
7
8
5 ,2 ,9
9