Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 14-01-2023

Ngày: 14/01/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC
Giải bảy
95
12
05
93
Giải sáu
710
696
135
Giải năm
7722
5706
0051
1050
3377
4923
Giải bốn
1913
8015
5241
3912
Giải ba
55850
97079
25197
01795
69588
07835
Giải nhì
98375
45648
Giải nhất
20448
Giải Đặc biệt
39597
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,6
1
2 ,0 ,3 ,5 ,2
2
2 ,3
3
5 ,5
4
1 ,8 ,8
5
1 ,0 ,0
6
7
7 ,9 ,5
8
8
9
5 ,3 ,6 ,7 ,5 ,7
ĐầuĐuôi
1 ,5 ,5
0
5 ,4
1
1 ,2 ,1
2
9 ,2 ,1
3
4
9 ,0 ,3 ,1 ,9 ,3 ,7
5
9 ,0
6
7 ,9 ,9
7
8 ,4 ,4
8
7
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 07-01-2023

Ngày: 07/01/2023
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC
Giải bảy
95
12
05
93
Giải sáu
710
696
135
Giải năm
7722
5706
0051
1050
3377
4923
Giải bốn
1913
8015
5241
3912
Giải ba
55850
97079
25197
01795
69588
07835
Giải nhì
98375
45648
Giải nhất
20448
Giải Đặc biệt
39597
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,6
1
2 ,0 ,3 ,5 ,2
2
2 ,3
3
5 ,5
4
1 ,8 ,8
5
1 ,0 ,0
6
7
7 ,9 ,5
8
8
9
5 ,3 ,6 ,7 ,5 ,7
ĐầuĐuôi
1 ,5 ,5
0
5 ,4
1
1 ,2 ,1
2
9 ,2 ,1
3
4
9 ,0 ,3 ,1 ,9 ,3 ,7
5
9 ,0
6
7 ,9 ,9
7
8 ,4 ,4
8
7
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 31-12-2022

Ngày: 31/12/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM
Giải bảy
62
85
91
30
Giải sáu
285
185
279
Giải năm
7589
5429
2475
9260
6227
8372
Giải bốn
1635
5989
0320
2473
Giải ba
87947
62209
40405
52973
41073
79983
Giải nhì
01560
07447
Giải nhất
42135
Giải Đặc biệt
55291
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,5
1
2
9 ,7 ,0
3
0 ,5 ,5
4
7 ,7
5
6
2 ,0 ,0
7
9 ,5 ,2 ,3 ,3 ,3
8
5 ,5 ,5 ,9 ,9 ,3
9
1 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,6 ,2 ,6
0
9 ,9
1
6 ,7
2
7 ,7 ,7 ,8
3
4
8 ,8 ,8 ,7 ,3 ,0 ,3
5
6
2 ,4 ,4
7
8
7 ,8 ,2 ,8 ,0
9

Xổ Số NAM ĐỊNH ngày 24-12-2022

Ngày: 24/12/2022
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12KU-13KU-3KU-7KU-6KU-4KU
Giải bảy
82
27
98
93
Giải sáu
135
596
390
Giải năm
0711
2517
5640
5625
8489
1885
Giải bốn
1938
1046
3564
9939
Giải ba
55133
75105
20012
64488
83117
31939
Giải nhì
96188
74525
Giải nhất
70353
Giải Đặc biệt
09534
Kết quả Xổ Số NAM ĐỊNH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
1 ,7 ,2 ,7
2
7 ,5 ,5
3
5 ,8 ,9 ,3 ,9 ,4
4
0 ,6
5
3
6
4
7
8
2 ,9 ,5 ,8 ,8
9
8 ,3 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,4
0
1
1
8 ,1
2
9 ,3 ,5
3
6 ,3
4
3 ,2 ,8 ,0 ,2
5
9 ,4
6
2 ,1 ,1
7
9 ,3 ,8 ,8
8
8 ,3 ,3
9