XSMT Thứ 7

Xổ Số Miền Trung ngày 23-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
10
17
14
Giải bảy
476
200
794
Giải sáu
2819
3560
6314
3757
9523
6006
8615
4996
4185
Giải năm
2045
1943
7389
Giải bốn
84796
44928
29360
48773
21981
40074
53136
78817
88179
12228
28597
06571
99542
29076
14061
47514
64853
77915
22102
23407
21597
Giải ba
50577
29953
31666
86819
96919
61857
Giải nhì
74924
37378
60415
Giải nhất
30856
78262
59979
Giải Đặc Biệt
073189
949361
963846
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
00 ,6 2 ,7
10 ,9 ,4 7 ,7 ,9 4 ,5 ,4 ,5 ,9 ,5
28 ,4 3 ,8
36
45 3 ,2 6
53 ,6 7 3 ,7
60 ,0 6 ,2 ,1 1
76 ,3 ,4 ,7 9 ,1 ,6 ,8 9
81 ,9 5 ,9
96 7 4 ,6 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 16-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
98
07
70
Giải bảy
376
346
096
Giải sáu
8858
7159
7574
7919
1991
3060
8100
3114
4003
Giải năm
8666
9291
9724
Giải bốn
07877
10339
31000
67372
57856
32650
51453
16230
86491
04704
08269
26194
67458
87595
65548
02187
60140
91187
66385
31839
37090
Giải ba
17897
89762
32103
51804
82634
47876
Giải nhì
58435
15444
08693
Giải nhất
03703
28305
46476
Giải Đặc Biệt
929214
173600
886948
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
00 ,3 7 ,4 ,3 ,4 ,5 ,0 0 ,3
14 9 4
24
39 ,5 0 9 ,4
46 ,4 8 ,0 ,8
58 ,9 ,6 ,0 ,3 8
66 ,2 0 ,9
76 ,4 ,7 ,2 0 ,6 ,6
87 ,7 ,5
98 ,7 1 ,1 ,1 ,4 ,5 6 ,0 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 09-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
65
04
31
Giải bảy
751
574
148
Giải sáu
1410
5362
5403
0035
6126
5956
9009
8219
5112
Giải năm
6346
2867
3669
Giải bốn
83095
06097
53629
02973
12981
59709
48809
55738
91013
13294
29604
59257
56154
88056
12573
60307
18245
63922
48846
80001
51438
Giải ba
79437
88581
45665
78893
99282
50993
Giải nhì
82188
65073
21992
Giải nhất
55104
14620
23985
Giải Đặc Biệt
188923
596320
289293
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
03 ,9 ,9 ,4 4 ,4 9 ,7 ,1
10 3 9 ,2
29 ,3 6 ,0 ,0 2
37 5 ,8 1 ,8
46 8 ,5 ,6
51 6 ,7 ,4 ,6
65 ,2 7 ,5 9
73 4 ,3 3
81 ,1 ,8 2 ,5
95 ,7 4 ,3 3 ,2 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 02-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
05
68
04
Giải bảy
157
296
185
Giải sáu
2684
3898
5329
6165
7640
1493
1837
6267
4611
Giải năm
9674
9144
1628
Giải bốn
40343
28906
02102
52037
04366
71984
92289
56073
09994
52077
15725
10141
23383
06821
36284
65045
45303
31727
84972
38594
74990
Giải ba
13063
93844
53068
25527
85707
27547
Giải nhì
35483
57698
69434
Giải nhất
78732
75935
62525
Giải Đặc Biệt
012884
847557
739304
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
05 ,6 ,2 4 ,3 ,7 ,4
11
29 5 ,1 ,7 8 ,7 ,5
37 ,2 5 7 ,4
43 ,4 0 ,4 ,1 5 ,7
57 7
66 ,3 8 ,5 ,8 7
74 3 ,7 2
84 ,4 ,9 ,3 ,4 3 5 ,4
98 6 ,3 ,4 ,8 4 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 25-04-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
98
63
66
Giải bảy
216
740
740
Giải sáu
0810
0840
5368
2234
2093
9493
0333
3105
1684
Giải năm
7485
4563
8686
Giải bốn
80727
59879
87423
99828
83344
48343
03519
98326
44520
93865
58207
57062
88098
59141
50331
75680
38904
01247
87354
64003
45273
Giải ba
13426
24783
62231
50461
97314
75787
Giải nhì
18328
76705
83661
Giải nhất
36078
79300
85561
Giải Đặc Biệt
918486
646135
453921
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
07 ,5 ,0 5 ,4 ,3
16 ,0 ,9 4
27 ,3 ,8 ,6 ,8 6 ,0 1
34 ,1 ,5 3 ,1
40 ,4 ,3 0 ,1 0 ,7
54
68 3 ,3 ,5 ,2 ,1 6 ,1 ,1
79 ,8 3
85 ,3 ,6 4 ,6 ,0 ,7
98 3 ,3 ,8

Xổ Số Miền Trung ngày 18-04-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
11
41
54
Giải bảy
415
673
745
Giải sáu
6174
0736
3729
6051
9543
4782
3766
1208
7310
Giải năm
0379
1802
6289
Giải bốn
79153
55583
96434
27086
39781
33064
22808
58740
55660
13794
93534
04966
89897
92496
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
Giải ba
27364
06103
97625
74466
39738
18148
Giải nhì
46220
34310
27033
Giải nhất
29935
53425
29177
Giải Đặc Biệt
926228
419926
589811
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
08 ,3 2 8 ,8 ,3
11 ,5 0 0 ,1
29 ,0 ,8 5 ,5 ,6 0
36 ,4 ,5 4 9 ,8 ,3
41 ,3 ,0 5 ,8
53 1 4
64 ,4 0 ,6 ,6 6
74 ,9 3 7
83 ,6 ,1 2 9 ,6 ,6
94 ,7 ,6 4

Xổ Số Miền Trung ngày 11-04-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
11
41
54
Giải bảy
415
673
745
Giải sáu
6174
0736
3729
6051
9543
4782
3766
1208
7310
Giải năm
0379
1802
6289
Giải bốn
79153
55583
96434
27086
39781
33064
22808
58740
55660
13794
93534
04966
89897
92496
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
Giải ba
27364
06103
97625
74466
39738
18148
Giải nhì
46220
34310
27033
Giải nhất
29935
53425
29177
Giải Đặc Biệt
926228
419926
589811
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
08 ,3 2 8 ,8 ,3
11 ,5 0 0 ,1
29 ,0 ,8 5 ,5 ,6 0
36 ,4 ,5 4 9 ,8 ,3
41 ,3 ,0 5 ,8
53 1 4
64 ,4 0 ,6 ,6 6
74 ,9 3 7
83 ,6 ,1 2 9 ,6 ,6
94 ,7 ,6 4

Xổ Số Miền Trung ngày 04-04-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
11
41
54
Giải bảy
415
673
745
Giải sáu
6174
0736
3729
6051
9543
4782
3766
1208
7310
Giải năm
0379
1802
6289
Giải bốn
79153
55583
96434
27086
39781
33064
22808
58740
55660
13794
93534
04966
89897
92496
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
Giải ba
27364
06103
97625
74466
39738
18148
Giải nhì
46220
34310
27033
Giải nhất
29935
53425
29177
Giải Đặc Biệt
926228
419926
589811
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
08 ,3 2 8 ,8 ,3
11 ,5 0 0 ,1
29 ,0 ,8 5 ,5 ,6 0
36 ,4 ,5 4 9 ,8 ,3
41 ,3 ,0 5 ,8
53 1 4
64 ,4 0 ,6 ,6 6
74 ,9 3 7
83 ,6 ,1 2 9 ,6 ,6
94 ,7 ,6 4

Xổ Số Miền Trung ngày 28-03-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
11
41
54
Giải bảy
415
673
745
Giải sáu
6174
0736
3729
6051
9543
4782
3766
1208
7310
Giải năm
0379
1802
6289
Giải bốn
79153
55583
96434
27086
39781
33064
22808
58740
55660
13794
93534
04966
89897
92496
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
Giải ba
27364
06103
97625
74466
39738
18148
Giải nhì
46220
34310
27033
Giải nhất
29935
53425
29177
Giải Đặc Biệt
926228
419926
589811
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
08 ,3 2 8 ,8 ,3
11 ,5 0 0 ,1
29 ,0 ,8 5 ,5 ,6 0
36 ,4 ,5 4 9 ,8 ,3
41 ,3 ,0 5 ,8
53 1 4
64 ,4 0 ,6 ,6 6
74 ,9 3 7
83 ,6 ,1 2 9 ,6 ,6
94 ,7 ,6 4

Xổ Số Miền Trung ngày 21-03-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
84
01
79
Giải bảy
313
147
305
Giải sáu
2850
2470
9199
8226
6303
7277
9801
7581
0357
Giải năm
0441
8463
5063
Giải bốn
66936
78267
07754
52818
65136
68870
63219
31051
28315
60293
51588
85160
74467
93808
36344
38652
60486
88310
95085
90102
47150
Giải ba
79217
30416
62335
15104
82635
19955
Giải nhì
30857
08384
34663
Giải nhất
13850
64728
26040
Giải Đặc Biệt
148691
849273
275232
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
01 ,3 ,8 ,4 5 ,1 ,2
13 ,8 ,9 ,7 ,6 5 0
26 ,8
36 ,6 5 5 ,2
41 7 4 ,0
50 ,4 ,7 ,0 1 7 ,2 ,0 ,5
67 3 ,0 ,7 3 ,3
70 ,0 7 ,3 9
84 8 ,4 1 ,6 ,5
99 ,1 3