XSMT Thứ 7

Xổ Số Miền Trung ngày 28-03-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
11
41
54
Giải bảy
415
673
745
Giải sáu
6174
0736
3729
6051
9543
4782
3766
1208
7310
Giải năm
0379
1802
6289
Giải bốn
79153
55583
96434
27086
39781
33064
22808
58740
55660
13794
93534
04966
89897
92496
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
Giải ba
27364
06103
97625
74466
39738
18148
Giải nhì
46220
34310
27033
Giải nhất
29935
53425
29177
Giải Đặc Biệt
926228
419926
589811
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
08 ,3 2 8 ,8 ,3
11 ,5 0 0 ,1
29 ,0 ,8 5 ,5 ,6 0
36 ,4 ,5 4 9 ,8 ,3
41 ,3 ,0 5 ,8
53 1 4
64 ,4 0 ,6 ,6 6
74 ,9 3 7
83 ,6 ,1 2 9 ,6 ,6
94 ,7 ,6 4

Xổ Số Miền Trung ngày 21-03-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
84
01
79
Giải bảy
313
147
305
Giải sáu
2850
2470
9199
8226
6303
7277
9801
7581
0357
Giải năm
0441
8463
5063
Giải bốn
66936
78267
07754
52818
65136
68870
63219
31051
28315
60293
51588
85160
74467
93808
36344
38652
60486
88310
95085
90102
47150
Giải ba
79217
30416
62335
15104
82635
19955
Giải nhì
30857
08384
34663
Giải nhất
13850
64728
26040
Giải Đặc Biệt
148691
849273
275232
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
01 ,3 ,8 ,4 5 ,1 ,2
13 ,8 ,9 ,7 ,6 5 0
26 ,8
36 ,6 5 5 ,2
41 7 4 ,0
50 ,4 ,7 ,0 1 7 ,2 ,0 ,5
67 3 ,0 ,7 3 ,3
70 ,0 7 ,3 9
84 8 ,4 1 ,6 ,5
99 ,1 3

Xổ Số Miền Trung ngày 14-03-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
29
29
57
Giải bảy
034
391
089
Giải sáu
8627
9209
6193
2673
3493
1433
9091
6345
3840
Giải năm
0554
8537
9778
Giải bốn
85022
81288
90878
86010
28455
76366
63797
61464
74701
00348
04723
40237
90274
28680
10699
08427
35432
50027
66722
68545
49967
Giải ba
03008
79770
57033
57729
66938
74918
Giải nhì
25478
06645
96113
Giải nhất
57067
50317
92484
Giải Đặc Biệt
167523
654547
335236
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
09 ,8 1
10 7 8 ,3
29 ,7 ,2 ,3 9 ,3 ,9 7 ,7 ,2
34 3 ,7 ,7 ,3 2 ,8 ,6
48 ,5 ,7 5 ,0 ,5
54 ,5 7
66 ,7 4 7
78 ,0 ,8 3 ,4 8
88 0 9 ,4
93 ,7 1 ,3 1 ,9

Xổ Số Miền Trung ngày 07-03-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
97
11
63
Giải bảy
778
374
776
Giải sáu
1057
1314
5142
7665
2387
4587
7636
9932
6052
Giải năm
6485
2115
5739
Giải bốn
34718
73085
24374
77724
32056
41323
11392
89980
14596
84091
06208
39025
20333
77417
20815
57251
14284
39535
11940
16366
46457
Giải ba
11102
21468
46531
49813
30161
58405
Giải nhì
93652
31723
18937
Giải nhất
89762
74777
21771
Giải Đặc Biệt
385271
161245
005314
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
02 8 5
14 ,8 1 ,5 ,7 ,3 5 ,4
24 ,3 5 ,3
33 ,1 6 ,2 ,9 ,5 ,7
42 5 0
57 ,6 ,2 2 ,1 ,7
68 ,2 5 3 ,6 ,1
78 ,4 ,1 4 ,7 6 ,1
85 ,5 7 ,7 ,0 4
97 ,2 6 ,1

Xổ Số Miền Trung ngày 29-02-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
32
02
72
Giải bảy
866
369
762
Giải sáu
8235
8267
4864
1156
7161
9388
7911
1377
6494
Giải năm
7156
0692
0551
Giải bốn
18078
76162
16896
60757
28150
70826
24930
03585
36781
57613
13964
18697
21170
96615
50387
28364
21100
35076
73977
15272
11098
Giải ba
41185
26690
04800
39127
50432
36016
Giải nhì
43372
88236
85580
Giải nhất
81214
36380
36828
Giải Đặc Biệt
328871
640903
930831
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
02 ,0 ,3 0
14 3 ,5 1 ,6
26 7 8
32 ,5 ,0 6 2 ,1
4
56 ,7 ,0 6 1
66 ,7 ,4 ,2 9 ,1 ,4 2 ,4
78 ,2 ,1 0 2 ,7 ,6 ,7 ,2
85 8 ,5 ,1 ,0 7 ,0
96 ,0 2 ,7 4 ,8

Xổ Số Miền Trung ngày 22-02-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
22
92
72
Giải bảy
311
120
996
Giải sáu
0817
0126
0166
2956
7198
1606
9126
4434
2698
Giải năm
5180
0164
5357
Giải bốn
20952
63782
80626
39985
11218
64268
71550
54010
96439
32204
64025
97926
74178
02159
90183
05024
88601
05177
21783
47457
69977
Giải ba
62526
11173
71512
55728
54982
09935
Giải nhì
85924
91279
48222
Giải nhất
46776
47304
06930
Giải Đặc Biệt
273039
997900
538349
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
06 ,4 ,4 ,0 1
11 ,7 ,8 0 ,2
22 ,6 ,6 ,6 ,4 0 ,5 ,6 ,8 6 ,4 ,2
39 9 4 ,5 ,0
49
52 ,0 6 ,9 7 ,7
66 ,8 4
73 ,6 8 ,9 2 ,7 ,7
80 ,2 ,5 3 ,3 ,2
92 ,8 6 ,8

Xổ Số Miền Trung ngày 15-02-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
82
01
08
Giải bảy
209
100
945
Giải sáu
4925
8965
4491
7867
0828
6033
9253
0033
8793
Giải năm
8355
8446
9992
Giải bốn
85890
41104
07003
89775
38618
01426
81874
47714
41202
65170
20061
58623
38957
44886
79134
67543
94492
96711
08715
38948
25730
Giải ba
79362
40381
86210
76925
89234
98391
Giải nhì
47301
57043
97926
Giải nhất
41056
60226
35777
Giải Đặc Biệt
025632
771204
228603
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
09 ,4 ,3 ,1 1 ,0 ,2 ,4 8 ,3
18 4 ,0 1 ,5
25 ,6 8 ,3 ,5 ,6 6
32 3 3 ,4 ,0 ,4
46 ,3 5 ,3 ,8
55 ,6 7 3
65 ,2 7 ,1
75 ,4 0 7
82 ,1 6
91 ,0 3 ,2 ,2 ,1

Xổ Số Miền Trung ngày 08-02-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
33
42
86
Giải bảy
810
026
223
Giải sáu
6814
3267
4529
2187
4348
7176
9505
5055
6276
Giải năm
1433
8335
8944
Giải bốn
99195
23860
50902
92198
38218
11326
31560
74948
67728
03203
18671
83318
46546
77490
70763
93836
97292
88146
23793
73511
01528
Giải ba
38576
14547
55652
89341
61061
73032
Giải nhì
72201
82822
63677
Giải nhất
78402
91374
52732
Giải Đặc Biệt
877264
901143
657275
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
02 ,1 ,2 3 5
10 ,4 ,8 8 1
29 ,6 6 ,8 ,2 3 ,8
33 ,3 5 6 ,2 ,2
47 2 ,8 ,8 ,6 ,1 ,3 4 ,6
52 5
67 ,0 ,0 ,4 3 ,1
76 6 ,1 ,4 6 ,7 ,5
87 6
95 ,8 0 2 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 11-01-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
76
32
64
Giải bảy
940
886
511
Giải sáu
3507
6640
5783
2497
8832
7614
9231
2274
2052
Giải năm
2485
8470
3810
Giải bốn
63607
74569
78785
32043
32203
88434
68863
56744
94412
77656
85368
21684
36965
45861
87055
19507
12812
54949
28720
57928
02244
Giải ba
29013
64869
35501
13711
63854
12318
Giải nhì
84035
11668
03559
Giải nhất
32032
44861
49510
Giải Đặc Biệt
371938
793831
234325
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
07 ,7 ,3 1 7
13 4 ,2 ,1 1 ,0 ,2 ,8 ,0
20 ,8 ,5
34 ,5 ,2 ,8 2 ,2 ,1 1
40 ,0 ,3 4 9 ,4
56 2 ,5 ,4 ,9
69 ,3 ,9 8 ,5 ,1 ,8 ,1 4
76 0 4
83 ,5 ,5 6 ,4
97

Xổ Số Miền Trung ngày 04-01-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
04
68
82
Giải bảy
852
970
446
Giải sáu
8288
2615
5582
9855
0219
0462
4807
6776
3001
Giải năm
1654
3368
3485
Giải bốn
36046
78737
35818
16307
48642
64579
22767
22561
00101
20404
95112
22489
59442
49431
21478
94009
32980
82545
51098
39557
52142
Giải ba
33728
54651
35018
10259
73245
98565
Giải nhì
20788
92577
01842
Giải nhất
18286
04970
10835
Giải Đặc Biệt
563360
012276
069713
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
04 ,7 1 ,4 7 ,1 ,9
15 ,8 9 ,2 ,8 3
28
37 1 5
46 ,2 2 6 ,5 ,2 ,5 ,2
52 ,4 ,1 5 ,9 7
67 ,0 8 ,2 ,8 ,1 5
79 0 ,7 ,0 ,6 6 ,8
88 ,2 ,8 ,6 9 2 ,5 ,0
98