XSMT Thứ 7

Xổ Số Miền Trung ngày 23-11-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
20
53
89
Giải bảy
998
165
772
Giải sáu
7345
3664
1506
5180
9449
3400
6604
5347
0440
Giải năm
4650
4471
4370
Giải bốn
23762
08677
78013
07502
21703
11863
54769
91737
26339
45281
37018
83017
87834
77303
54388
83308
54204
74829
10233
80055
21288
Giải ba
33514
72166
23590
16873
79512
44493
Giải nhì
43418
74232
98393
Giải nhất
99280
80578
57262
Giải Đặc Biệt
660088
209128
091756
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
06 ,2 ,3 0 ,3 4 ,8 ,4
13 ,4 ,8 8 ,7 2
20 8 9
37 ,9 ,4 ,2 3
45 9 7 ,0
50 3 5 ,6
64 ,2 ,3 ,9 ,6 5 2
77 1 ,3 ,8 2 ,0
80 ,8 0 ,1 9 ,8 ,8
98 0 3 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 16-11-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
00
58
86
Giải bảy
501
085
276
Giải sáu
1797
5106
1124
5555
6045
7248
6139
2444
0408
Giải năm
1639
1288
2292
Giải bốn
11018
63557
23521
61878
79370
63251
86659
68989
14265
03917
96552
11307
67753
40926
91423
42833
15300
40843
41183
29183
39217
Giải ba
47851
27980
71284
23902
51666
90277
Giải nhì
60242
91425
47024
Giải nhất
42931
90889
12208
Giải Đặc Biệt
552513
159467
467858
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
00 ,1 ,6 7 ,2 8 ,0 ,8
18 ,3 7 7
24 ,1 6 ,5 3 ,4
39 ,1 9 ,3
42 5 ,8 4 ,3
57 ,1 ,9 ,1 8 ,5 ,2 ,3 8
65 ,7 6
78 ,0 6 ,7
80 5 ,8 ,9 ,4 ,9 6 ,3 ,3
97 2

Xổ Số Miền Trung ngày 09-11-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
08
92
58
Giải bảy
286
344
464
Giải sáu
6070
9930
6384
3647
1702
5356
7290
7607
1740
Giải năm
5235
5405
7594
Giải bốn
28092
70453
65601
17479
20467
32177
59103
64080
81519
39057
24043
83475
76592
74331
53493
29822
41116
40456
64597
57518
24254
Giải ba
05612
63590
50623
05173
17611
04382
Giải nhì
07256
17443
09565
Giải nhất
99765
65964
29248
Giải Đặc Biệt
104657
734206
527780
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
08 ,1 ,3 2 ,5 ,6 7
12 9 6 ,8 ,1
23 2
30 ,5 1
44 ,7 ,3 ,3 0 ,8
53 ,6 ,7 6 ,7 8 ,6 ,4
67 ,5 4 4 ,5
70 ,9 ,7 5 ,3
86 ,4 0 2 ,0
92 ,0 2 ,2 0 ,4 ,3 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 02-11-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
58
94
83
Giải bảy
913
256
985
Giải sáu
5521
0296
6447
8377
8727
4212
9142
3838
2044
Giải năm
3684
5572
7171
Giải bốn
33345
67770
34588
89391
90860
41010
68904
17986
99436
77776
15948
18836
79407
88554
68687
75791
42585
66961
53721
99318
50417
Giải ba
71174
28128
40405
19694
64523
02016
Giải nhì
12715
71392
12868
Giải nhất
36529
93993
27816
Giải Đặc Biệt
693316
922443
012632
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
04 7 ,5
13 ,0 ,5 ,6 2 8 ,7 ,6 ,6
21 ,8 ,9 7 1 ,3
36 ,6 8 ,2
47 ,5 8 ,3 2 ,4
58 6 ,4
60 1 ,8
70 ,4 7 ,2 ,6 1
84 ,8 6 3 ,5 ,7 ,5
96 ,1 4 ,4 ,2 ,3 1

Xổ Số Miền Trung ngày 26-10-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
08
95
13
Giải bảy
907
558
992
Giải sáu
3449
0623
4800
0536
9098
0923
1654
3146
0449
Giải năm
0322
3375
7131
Giải bốn
63445
16541
46577
01150
71720
01696
00315
07765
36742
57432
48262
00429
76048
00250
54166
98631
21329
11930
23170
91917
51537
Giải ba
07978
89008
31510
99965
74700
39572
Giải nhì
13106
58323
84886
Giải nhất
42576
14073
25280
Giải Đặc Biệt
898710
013033
460755
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
08 ,7 ,0 ,8 ,6 0
15 ,0 0 3 ,7
23 ,2 ,0 3 ,9 ,3 9
36 ,2 ,3 1 ,1 ,0 ,7
49 ,5 ,1 2 ,8 6 ,9
50 8 ,0 4 ,5
65 ,2 ,5 6
77 ,8 ,6 5 ,3 0 ,2
86 ,0
96 5 ,8 2

Xổ Số Miền Trung ngày 19-10-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
27
29
56
Giải bảy
963
828
911
Giải sáu
8510
8119
3307
0421
6713
9143
4474
8787
4031
Giải năm
2334
3652
1048
Giải bốn
38657
76544
25129
50516
30991
87526
81214
21761
83526
14729
60320
17983
21146
80511
78729
18982
29942
82966
77952
85229
85886
Giải ba
15661
63990
48370
86862
57903
50300
Giải nhì
64452
71972
68726
Giải nhất
28014
84444
93684
Giải Đặc Biệt
981615
899227
958354
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
07 3 ,0
10 ,9 ,6 ,4 ,4 ,5 3 ,1 1
27 ,9 ,6 9 ,8 ,1 ,6 ,9 ,0 ,7 9 ,9 ,6
34 1
44 3 ,6 ,4 8 ,2
57 ,2 2 6 ,2 ,4
63 ,1 1 ,2 6
70 ,2 4
83 7 ,2 ,6 ,4
91 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 12-10-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
93
57
84
Giải bảy
234
034
236
Giải sáu
4169
6493
0884
9312
1590
9488
5157
4930
9860
Giải năm
6331
6693
4483
Giải bốn
54467
99730
90020
21195
49510
55395
30276
97950
06436
36749
85503
72935
69275
98648
28854
42741
78541
56733
59750
16615
65971
Giải ba
94439
46777
15264
36482
96271
36817
Giải nhì
47821
39931
06114
Giải nhất
72415
72686
95595
Giải Đặc Biệt
963707
970536
096390
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
07 3
10 ,5 2 5 ,7 ,4
20 ,1
34 ,1 ,0 ,9 4 ,6 ,5 ,1 ,6 6 ,0 ,3
49 ,8 1 ,1
57 ,0 7 ,4 ,0
69 ,7 4 0
76 ,7 5 1 ,1
84 8 ,2 ,6 4 ,3
93 ,3 ,5 ,5 0 ,3 5 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 05-10-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
64
65
39
Giải bảy
575
385
095
Giải sáu
0213
2847
8577
3722
2585
0505
0037
7241
0871
Giải năm
1310
6683
7010
Giải bốn
97053
55926
16113
94971
95302
06057
82030
88280
83011
85748
32037
27413
68764
88182
11210
17528
93297
22235
46875
09916
02058
Giải ba
59604
90281
75990
32498
52963
93535
Giải nhì
05403
44176
95161
Giải nhất
68664
27712
57913
Giải Đặc Biệt
662712
271970
737709
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
02 ,4 ,3 5 9
13 ,0 ,3 ,2 1 ,3 ,2 0 ,0 ,6 ,3
26 2 8
30 7 9 ,7 ,5 ,5
47 8 1
53 ,7 8
64 ,4 5 ,4 3 ,1
75 ,7 ,1 6 ,0 1 ,5
81 5 ,5 ,3 ,0 ,2
90 ,8 5 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 28-09-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
79
68
03
Giải bảy
150
589
289
Giải sáu
6778
7277
5244
5132
4253
4617
5808
9179
7349
Giải năm
2539
3014
3262
Giải bốn
38050
82986
21715
47091
96068
49355
35423
90553
01319
07971
78852
53546
07813
92658
68318
54466
63441
93483
87231
60963
69167
Giải ba
60212
43161
75628
62067
26276
32991
Giải nhì
94771
31581
26826
Giải nhất
14927
21365
43031
Giải Đặc Biệt
733031
338348
349180
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
03 ,8
15 ,2 7 ,4 ,9 ,3 8
23 ,7 8 6
39 ,1 2 1 ,1
44 6 ,8 9 ,1
50 ,0 ,5 3 ,3 ,2 ,8
68 ,1 8 ,7 ,5 2 ,6 ,3 ,7
79 ,8 ,7 ,1 1 9 ,6
86 9 ,1 9 ,3 ,0
91 1

Xổ Số Miền Trung ngày 21-09-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
53
39
49
Giải bảy
028
751
984
Giải sáu
6624
9335
5285
7338
6875
2966
8241
2299
2110
Giải năm
4579
0277
0006
Giải bốn
25498
35090
16400
16004
33300
81381
54088
00396
86911
19958
92150
99557
33692
19761
09088
95330
26335
56857
55899
06155
77964
Giải ba
40968
95804
24821
39126
93757
06984
Giải nhì
59000
09266
54891
Giải nhất
72485
22280
38749
Giải Đặc Biệt
865813
974352
668489
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
00 ,4 ,0 ,4 ,0 6
13 1 0
28 ,4 1 ,6
35 9 ,8 0 ,5
49 ,1 ,9
53 1 ,8 ,0 ,7 ,2 7 ,5 ,7
68 6 ,1 ,6 4
79 5 ,7
85 ,1 ,8 ,5 0 4 ,8 ,4 ,9
98 ,0 6 ,2 9 ,9 ,1