XSMT Thứ 7

Xổ Số Miền Trung ngày 04-02-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
59
21
36
Giải bảy
036
634
456
Giải sáu
1973
0146
1634
8813
4585
3252
9525
4620
8948
Giải năm
3825
9442
9175
Giải bốn
42319
60805
70838
86014
46066
56461
64304
74614
52123
98448
75930
45524
42848
38686
83595
33041
33995
55113
63490
75142
67484
Giải ba
48146
60727
81488
01536
58403
13165
Giải nhì
17580
05204
89647
Giải nhất
15136
79727
37120
Giải Đặc Biệt
936631
127946
530068
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
05 ,443
19 ,43 ,43
25 ,71 ,3 ,4 ,75 ,0 ,0
36 ,4 ,8 ,6 ,14 ,0 ,66
46 ,62 ,8 ,8 ,68 ,1 ,2 ,7
5926
66 ,15 ,8
735
805 ,6 ,84
95 ,5 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 28-01-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
26
76
63
Giải bảy
903
545
142
Giải sáu
9196
0530
1884
5712
6211
1880
8597
7118
7387
Giải năm
7808
8120
7449
Giải bốn
29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385
80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700
06041
50825
73444
83610
84997
09764
46958
Giải ba
11267
93435
48771
16461
85811
51333
Giải nhì
22509
32823
69919
Giải nhất
28169
88376
62064
Giải Đặc Biệt
332396
415615
655931
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
03 ,8 ,97 ,0
12 ,1 ,7 ,58 ,0 ,1 ,9
260 ,35
30 ,8 ,583 ,1
4252 ,9 ,1 ,4
55 ,98
67 ,913 ,4 ,4
766 ,1 ,6
84 ,50 ,6 ,8 ,67
96 ,5 ,67 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 21-01-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
10
78
65
Giải bảy
490
504
265
Giải sáu
2479
6712
0494
7886
3990
3227
0675
4165
3390
Giải năm
1210
0165
8380
Giải bốn
49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297
33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158
85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547
Giải ba
99258
48994
46753
49698
44117
47904
Giải nhì
34028
46729
81404
Giải nhất
70057
71403
40662
Giải Đặc Biệt
016979
264606
441074
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
024 ,3 ,64 ,4
10 ,2 ,07
26 ,2 ,87 ,6 ,96
330
46 ,57
58 ,72 ,8 ,34 ,7
655 ,5 ,5 ,2
79 ,98 ,1 ,55 ,5 ,4
86 ,3 ,30 ,6
90 ,4 ,7 ,40 ,80

Xổ Số Miền Trung ngày 14-01-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
97
26
76
Giải bảy
130
622
707
Giải sáu
8706
4371
4724
0688
8957
5245
8482
9910
1795
Giải năm
0728
5778
4546
Giải bốn
71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190
76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076
48418
54605
01660
00155
70981
20698
56270
Giải ba
94992
63416
06897
37701
37812
32454
Giải nhì
31251
33955
94551
Giải nhất
56176
85638
93320
Giải Đặc Biệt
415405
955137
061362
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
06 ,517 ,5
15 ,68 ,90 ,8 ,2
24 ,8 ,56 ,2 ,1 ,40
308 ,7
45 ,25 ,26
57 ,17 ,55 ,4 ,1
610 ,2
71 ,68 ,66 ,0
88 ,92 ,1
97 ,0 ,275 ,8

Xổ Số Miền Trung ngày 07-01-2023

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
15
31
76
Giải bảy
874
478
010
Giải sáu
4175
3438
5166
4788
0283
3719
7130
8788
8842
Giải năm
2641
1961
8438
Giải bốn
40182
62930
29223
63650
61067
95446
77450
31534
01983
52336
63771
42126
26856
03411
09166
09152
46984
00016
05189
17598
51570
Giải ba
52156
30386
02430
49268
02453
22936
Giải nhì
81528
48511
53834
Giải nhất
24893
88034
37735
Giải Đặc Biệt
791136
817869
786826
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
0
159 ,1 ,10 ,6
23 ,866
38 ,0 ,61 ,4 ,6 ,0 ,40 ,8 ,6 ,4 ,5
41 ,62
50 ,0 ,662 ,3
66 ,71 ,8 ,96
74 ,58 ,16 ,0
82 ,68 ,3 ,38 ,4 ,9
938

Xổ Số Miền Trung ngày 31-12-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
87
79
56
Giải bảy
754
076
157
Giải sáu
3943
5585
7919
3470
0128
6919
4170
3797
0933
Giải năm
6784
3016
0327
Giải bốn
12053
37529
65591
61030
75228
40096
59059
78029
96016
48071
69799
91875
10905
87918
77500
52255
23766
69381
84973
29315
27578
Giải ba
55376
32626
79069
41158
49803
41740
Giải nhì
71841
41164
68090
Giải nhất
92246
10646
99690
Giải Đặc Biệt
516362
391419
165924
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
050 ,3
199 ,6 ,6 ,8 ,95
29 ,8 ,68 ,97 ,4
303
43 ,1 ,660
54 ,3 ,986 ,7 ,5
629 ,46
769 ,6 ,0 ,1 ,50 ,3 ,8
87 ,5 ,41
91 ,697 ,0 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 24-12-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
08
11
32
Giải bảy
983
293
206
Giải sáu
1301
8634
1038
7828
0185
2530
6124
1876
9992
Giải năm
1419
8164
2466
Giải bốn
34487
61270
41447
73323
43132
74397
98393
20567
30058
81406
53575
71204
23520
16349
62723
07086
44452
64853
29493
95063
86176
Giải ba
53684
79984
52578
69719
57820
55802
Giải nhì
19727
05907
46246
Giải nhất
55323
27896
77867
Giải Đặc Biệt
283957
848578
326727
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
08 ,16 ,4 ,76 ,2
191 ,9
23 ,7 ,38 ,04 ,3 ,0 ,7
34 ,8 ,202
4796
5782 ,3
64 ,76 ,3 ,7
705 ,8 ,86 ,6
83 ,7 ,4 ,456
97 ,33 ,62 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 17-12-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
53
73
52
Giải bảy
995
671
657
Giải sáu
6739
9800
7649
2326
5338
4815
3312
0632
1131
Giải năm
2101
0946
0759
Giải bốn
99459
61377
29415
75511
98265
59490
12193
94955
88753
49699
30012
20744
47805
00378
05021
23029
86292
59937
00267
19091
10501
Giải ba
95377
91921
73354
12936
37280
36596
Giải nhì
65424
38416
28482
Giải nhất
52979
89055
38944
Giải Đặc Biệt
402234
757156
492790
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
00 ,151
15 ,15 ,2 ,62
21 ,461 ,9
39 ,48 ,62 ,1 ,7
496 ,44
53 ,95 ,3 ,4 ,5 ,62 ,7 ,9
657
77 ,7 ,93 ,1 ,8
80 ,2
95 ,0 ,392 ,1 ,6 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 10-12-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
72
46
94
Giải bảy
822
937
988
Giải sáu
7638
5431
1644
3747
3967
3483
9820
6388
8249
Giải năm
6778
0901
4082
Giải bốn
78448
46403
33931
94230
00108
97221
89784
75494
00743
38003
86468
69736
60660
78441
81180
74694
67087
35755
10132
21280
02542
Giải ba
54112
20677
49124
55359
41705
18379
Giải nhì
52912
54469
70433
Giải nhất
84950
19782
77703
Giải Đặc Biệt
168065
925557
370800
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
03 ,81 ,35 ,3 ,0
12 ,2
22 ,140
38 ,1 ,1 ,07 ,62 ,3
44 ,86 ,7 ,3 ,19 ,2
509 ,75
657 ,8 ,0 ,9
72 ,8 ,79
843 ,28 ,8 ,2 ,0 ,7 ,0
944 ,4

Xổ Số Miền Trung ngày 03-12-2022

Đà Nẵng
Mã: DNG
Quảng Ngãi
Mã: QNG
Đắc Nông
Mã: DNO
Giải tám
96
55
89
Giải bảy
165
749
273
Giải sáu
2207
3838
0363
5940
2228
3780
6947
3444
3972
Giải năm
0575
3957
4053
Giải bốn
18361
93379
82327
33805
48178
36915
14112
88675
84396
71270
69012
60938
32300
68015
02153
71016
09894
25470
61609
01871
29291
Giải ba
96365
77476
19221
60895
66529
68927
Giải nhì
70191
64244
11915
Giải nhất
05011
60107
29010
Giải Đặc Biệt
421464
119454
433382
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
07 ,50 ,79
15 ,2 ,12 ,56 ,5 ,0
278 ,19 ,7
388
49 ,0 ,47 ,4
55 ,7 ,43 ,3
65 ,3 ,1 ,5 ,4
75 ,9 ,8 ,65 ,03 ,2 ,0 ,1
809 ,2
96 ,16 ,54 ,1