XSMT Thứ 6

Xổ Số Miền Trung ngày 20-12-2019

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
15
85
Giải bảy
830
005
Giải sáu
4364
6128
8908
0553
5943
1884
Giải năm
2753
7191
Giải bốn
01300
85011
79099
19079
14929
01532
61342
73595
01725
43809
98030
06590
20018
90837
Giải ba
88335
00467
09616
20268
Giải nhì
72540
43541
Giải nhất
47248
52681
Giải Đặc Biệt
521394
001177
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
08 ,0 5 ,9
15 ,1 8 ,6
28 ,9 5
30 ,2 ,5 0 ,7
42 ,0 ,8 3 ,1
53 3
64 ,7 8
79 7
85 ,4 ,1
99 ,4 1 ,5 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 13-12-2019

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
47
57
Giải bảy
586
445
Giải sáu
1313
5015
1106
5058
8895
8554
Giải năm
2403
9094
Giải bốn
27700
42922
12597
00571
94033
76368
54875
21465
16130
75486
87137
73787
99604
09858
Giải ba
60317
19547
87331
77352
Giải nhì
71660
40110
Giải nhất
12992
85742
Giải Đặc Biệt
677482
923316
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
06 ,3 ,0 4
13 ,5 ,7 0 ,6
22
33 0 ,7 ,1
47 ,7 5 ,2
57 ,8 ,4 ,8 ,2
68 ,0 5
71 ,5
86 ,2 6 ,7
97 ,2 5 ,4

Xổ Số Miền Trung ngày 06-12-2019

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
52
82
Giải bảy
306
938
Giải sáu
9772
2750
7070
1214
9993
7996
Giải năm
6603
5440
Giải bốn
40258
89267
45022
28925
74834
67650
68840
90083
34717
91725
09095
38130
83046
47454
Giải ba
27524
83453
56811
12395
Giải nhì
93614
39775
Giải nhất
88072
89562
Giải Đặc Biệt
075034
039885
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
06 ,3
14 4 ,7 ,1
22 ,5 ,4 5
34 ,4 8 ,0
40 0 ,6
52 ,0 ,8 ,0 ,3 4
67 2
72 ,0 ,2 5
82 ,3 ,5
93 ,6 ,5 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 29-11-2019

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
92
07
Giải bảy
868
129
Giải sáu
1007
7883
7816
4817
4082
9136
Giải năm
4754
7847
Giải bốn
75683
04191
24869
17003
56267
50751
42423
71569
47994
68539
68197
84822
50015
86815
Giải ba
94264
96636
42642
64855
Giải nhì
89623
18236
Giải nhất
82966
85081
Giải Đặc Biệt
322168
895652
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
07 ,3 7
16 7 ,5 ,5
23 ,3 9 ,2
36 6 ,9 ,6
47 ,2
54 ,1 5 ,2
68 ,9 ,7 ,4 ,6 ,8 9
7
83 ,3 2 ,1
92 ,1 4 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 22-11-2019

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
73
42
Giải bảy
847
954
Giải sáu
3554
4951
9716
2623
2785
2447
Giải năm
0042
3793
Giải bốn
28701
79680
30369
07026
97551
18566
90809
13838
95311
40410
72658
48251
66464
29782
Giải ba
73850
22877
35907
50008
Giải nhì
97742
00296
Giải nhất
48323
03392
Giải Đặc Biệt
720272
176854
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
01 ,9 7 ,8
16 1 ,0
26 ,3 3
38
47 ,2 ,2 2 ,7
54 ,1 ,1 ,0 4 ,8 ,1 ,4
69 ,6 4
73 ,7 ,2
80 5 ,2
93 ,6 ,2

Xổ Số Miền Trung ngày 15-11-2019

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
39
31
Giải bảy
418
418
Giải sáu
7287
6029
9718
2762
6650
7219
Giải năm
0603
3692
Giải bốn
51050
55130
19689
25915
78468
71686
06452
51605
60186
41628
75783
74271
72967
16820
Giải ba
57467
33360
98843
64165
Giải nhì
14938
96434
Giải nhất
67560
73311
Giải Đặc Biệt
921332
401568
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
03 5
18 ,8 ,5 8 ,9 ,1
29 8 ,0
39 ,0 ,8 ,2 1 ,4
43
50 ,2 0
68 ,7 ,0 ,0 2 ,7 ,5 ,8
71
87 ,9 ,6 6 ,3
92

Xổ Số Miền Trung ngày 08-11-2019

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
47
32
Giải bảy
624
660
Giải sáu
1617
7256
1853
5780
2704
8782
Giải năm
8736
0654
Giải bốn
98888
46112
63667
66091
91330
91232
13137
50867
75916
62518
94771
03110
35882
75117
Giải ba
95646
22637
52500
74031
Giải nhì
75332
07173
Giải nhất
04291
12112
Giải Đặc Biệt
992909
418005
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
09 4 ,0 ,5
17 ,2 6 ,8 ,0 ,7 ,2
24
36 ,0 ,2 ,7 ,7 ,2 2 ,1
47 ,6
56 ,3 4
67 0 ,7
71 ,3
88 0 ,2 ,2
91 ,1

Xổ Số Miền Trung ngày 01-11-2019

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
65
44
Giải bảy
028
317
Giải sáu
2983
9271
1187
1249
9467
5771
Giải năm
9381
1433
Giải bốn
79583
35854
67444
67928
82711
26577
08975
54106
22813
44169
09125
50279
46838
68020
Giải ba
12301
00962
09287
24469
Giải nhì
00426
20990
Giải nhất
65028
12557
Giải Đặc Biệt
574361
908608
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
01 6 ,8
11 7 ,3
28 ,8 ,6 ,8 5 ,0
33 ,8
44 4 ,9
54 7
65 ,2 ,1 7 ,9 ,9
71 ,7 ,5 1 ,9
83 ,7 ,1 ,3 7
90

Xổ Số Miền Trung ngày 25-10-2019

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
52
39
Giải bảy
181
476
Giải sáu
4196
9433
1074
1966
6518
4439
Giải năm
9202
3986
Giải bốn
07598
91528
25598
50375
93908
82399
72970
47194
74522
66244
48180
62000
93177
77647
Giải ba
40548
62249
44442
78176
Giải nhì
92353
50779
Giải nhất
02548
82559
Giải Đặc Biệt
129905
793340
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
02 ,8 ,5 0
18
28 2
33 9 ,9
48 ,9 ,8 4 ,7 ,2 ,0
52 ,3 9
66
74 ,5 ,0 6 ,7 ,6 ,9
81 6 ,0
96 ,8 ,8 ,9 4

Xổ Số Miền Trung ngày 18-10-2019

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
78
72
Giải bảy
558
504
Giải sáu
4679
7673
1173
7822
9956
0849
Giải năm
7977
5562
Giải bốn
74843
55369
70035
84056
73058
64992
16019
61525
39981
10851
63973
88232
56346
65164
Giải ba
01281
25737
81442
66085
Giải nhì
81062
52592
Giải nhất
93616
68427
Giải Đặc Biệt
238239
033246
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
04
19 ,6
22 ,5 ,7
35 ,7 ,9 2
43 9 ,6 ,2 ,6
58 ,6 ,8 6 ,1
69 ,2 2 ,4
78 ,9 ,3 ,3 ,7 2 ,3
81 1 ,5
92 2