XSMT Thứ 6

Xổ Số Miền Trung ngày 03-12-2021

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
20
71
Giải bảy
693
864
Giải sáu
8440
7843
6685
3543
4483
6394
Giải năm
6874
3714
Giải bốn
23655
48332
46839
35853
85116
65034
56269
35262
26895
46485
94236
18208
01929
76317
Giải ba
46641
64626
15621
02372
Giải nhì
17589
43360
Giải nhất
19656
05899
Giải Đặc Biệt
386242
410142
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
08
164 ,7
20 ,69 ,1
32 ,9 ,46
40 ,3 ,1 ,23 ,2
55 ,3 ,6
694 ,2 ,0
741 ,2
85 ,93 ,5
934 ,5 ,9

Xổ Số Miền Trung ngày 26-11-2021

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
16
05
Giải bảy
111
166
Giải sáu
9074
3358
9032
3970
7690
1855
Giải năm
9770
6341
Giải bốn
82168
95315
54975
86669
99925
17139
93923
32444
28624
65104
31604
07444
35731
60991
Giải ba
47256
72294
14799
58968
Giải nhì
91488
99156
Giải nhất
74867
99568
Giải Đặc Biệt
811459
280459
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
05 ,4 ,4
16 ,1 ,5
25 ,34
32 ,91
41 ,4 ,4
58 ,6 ,95 ,6 ,9
68 ,9 ,76 ,8 ,8
74 ,0 ,50
88
940 ,1 ,9

Xổ Số Miền Trung ngày 19-11-2021

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
85
89
Giải bảy
866
552
Giải sáu
3786
2799
7337
2283
7356
0938
Giải năm
2257
9285
Giải bốn
48418
36869
20489
76928
78211
27539
08935
74282
57396
92351
19557
38349
30669
85896
Giải ba
10662
72800
75724
52246
Giải nhì
86645
08689
Giải nhất
67672
89903
Giải Đặc Biệt
633959
136410
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
003
18 ,10
284
37 ,9 ,58
459 ,6
57 ,92 ,6 ,1 ,7
66 ,9 ,29
72
85 ,6 ,99 ,3 ,5 ,2 ,9
996 ,6

Xổ Số Miền Trung ngày 05-11-2021

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
20
06
Giải bảy
377
258
Giải sáu
3794
1066
9786
7359
2086
6522
Giải năm
6953
0951
Giải bốn
19154
92967
02366
49219
68373
46938
29486
98014
02248
59983
23970
39146
50703
40984
Giải ba
92802
43978
65854
56600
Giải nhì
78005
21810
Giải nhất
28591
44237
Giải Đặc Biệt
156483
842628
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
02 ,56 ,3 ,0
194 ,0
202 ,8
387
48 ,6
53 ,48 ,9 ,1 ,4
66 ,7 ,6
77 ,3 ,80
86 ,6 ,36 ,3 ,4
94 ,1

Xổ Số Miền Trung ngày 13-11-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
98
43
Giải bảy
363
545
Giải sáu
9004
6932
2544
9546
2853
3071
Giải năm
4564
1569
Giải bốn
00642
21586
74925
79386
48097
38284
50606
66076
91467
11737
48150
22876
33737
26725
Giải ba
63660
10324
95957
37730
Giải nhì
27453
78230
Giải nhất
87276
59385
Giải Đặc Biệt
363921
480458
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
04 ,6
1
25 ,4 ,15
327 ,7 ,0 ,0
44 ,23 ,5 ,6
533 ,0 ,7 ,8
63 ,4 ,09 ,7
761 ,6 ,6
86 ,6 ,45
98 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 06-11-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
37
91
Giải bảy
448
971
Giải sáu
3696
6061
1713
7303
1590
6896
Giải năm
3208
9129
Giải bốn
65386
16444
84763
00829
77239
36821
18250
75063
87532
70078
00687
11683
80684
19327
Giải ba
15475
66676
97776
65459
Giải nhì
54450
81931
Giải nhất
21369
79479
Giải Đặc Biệt
178002
239230
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
08 ,23
13
29 ,19 ,7
37 ,92 ,1 ,0
48 ,4
50 ,09
61 ,3 ,93
75 ,61 ,8 ,6 ,9
867 ,3 ,4
961 ,0 ,6

Xổ Số Miền Trung ngày 30-10-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
23
42
Giải bảy
553
113
Giải sáu
5027
3556
2837
8189
2280
5601
Giải năm
3161
5627
Giải bốn
38404
60864
20919
56285
47339
14780
66932
67668
26815
31091
89359
21493
23511
91731
Giải ba
10748
56434
99390
96443
Giải nhì
55081
82169
Giải nhất
87396
61853
Giải Đặc Biệt
387682
890299
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
041
193 ,5 ,1
23 ,77
37 ,9 ,2 ,41
482 ,3
53 ,69 ,3
61 ,48 ,9
7
85 ,0 ,1 ,29 ,0
961 ,3 ,0 ,9

Xổ Số Miền Trung ngày 23-10-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
58
29
Giải bảy
750
113
Giải sáu
9389
3794
1842
2558
8947
3830
Giải năm
3729
5893
Giải bốn
53227
63471
22875
88332
15611
61133
39758
79253
08690
32375
77118
14163
83940
99822
Giải ba
63817
01606
70729
20278
Giải nhì
68265
12918
Giải nhất
69888
03936
Giải Đặc Biệt
902321
706642
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
06
11 ,73 ,8 ,8
29 ,7 ,19 ,2 ,9
32 ,30 ,6
427 ,0 ,2
58 ,0 ,88 ,3
653
71 ,55 ,8
89 ,8
943 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 16-10-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
58
50
Giải bảy
704
452
Giải sáu
2669
4953
6101
2774
8167
6249
Giải năm
7977
8964
Giải bốn
46867
54224
46682
25007
54041
97987
25650
78323
08470
44222
89883
05590
75577
54744
Giải ba
27985
92304
33283
27902
Giải nhì
02367
80759
Giải nhất
17481
27292
Giải Đặc Biệt
548917
068312
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
04 ,1 ,7 ,42
172
243 ,2
3
419 ,4
58 ,3 ,00 ,2 ,9
69 ,7 ,77 ,4
774 ,0 ,7
82 ,7 ,5 ,13 ,3
90 ,2

Xổ Số Miền Trung ngày 09-10-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
70
54
Giải bảy
681
810
Giải sáu
9414
2373
9591
1803
5764
2559
Giải năm
3836
2084
Giải bốn
62589
85464
73676
58212
30977
87476
81259
66010
47013
33522
58094
78729
82799
30911
Giải ba
81127
81337
48003
10413
Giải nhì
54177
54634
Giải nhất
60505
92915
Giải Đặc Biệt
898292
175330
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
053 ,3
14 ,20 ,0 ,3 ,1 ,3 ,5
272 ,9
36 ,74 ,0
4
594 ,9
644
70 ,3 ,6 ,7 ,6 ,7
81 ,94
91 ,24 ,9