XSMT Thứ 6

Xổ Số Miền Trung ngày 29-05-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
84
82
Giải bảy
564
249
Giải sáu
7922
9677
9557
0016
1060
6990
Giải năm
1399
8373
Giải bốn
09931
37845
78119
07949
73500
06922
66554
04367
98456
05146
27346
26041
47753
59636
Giải ba
92722
22614
32275
54815
Giải nhì
57377
60539
Giải nhất
29281
82329
Giải Đặc Biệt
479476
745084
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
00
19 ,4 6 ,5
22 ,2 ,2 9
31 6 ,9
45 ,9 9 ,6 ,6 ,1
57 ,4 6 ,3
64 0 ,7
77 ,7 ,6 3 ,5
84 ,1 2 ,4
99 0

Xổ Số Miền Trung ngày 22-05-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
34
11
Giải bảy
781
332
Giải sáu
4802
6704
3728
8871
4781
0403
Giải năm
4136
3289
Giải bốn
99501
28678
85801
38139
07764
41261
17800
90227
16260
18248
01523
82561
71678
28384
Giải ba
24760
04564
83071
48855
Giải nhì
99617
01699
Giải nhất
22406
46806
Giải Đặc Biệt
567574
542977
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
02 ,4 ,1 ,1 ,0 ,6 3 ,6
17 1
28 7 ,3
34 ,6 ,9 2
48
55
64 ,1 ,0 ,4 0 ,1
78 ,4 1 ,8 ,1 ,7
81 1 ,9 ,4
99

Xổ Số Miền Trung ngày 15-05-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
36
56
Giải bảy
021
124
Giải sáu
5908
3841
6414
4951
2716
2760
Giải năm
3910
6256
Giải bốn
03155
22766
27609
60355
36935
10426
45451
27554
31686
44919
61922
21048
38390
53015
Giải ba
23771
03293
31110
77701
Giải nhì
07582
51611
Giải nhất
86351
05759
Giải Đặc Biệt
454513
395753
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
08 ,9 1
14 ,0 ,3 6 ,9 ,5 ,0 ,1
21 ,6 4 ,2
36 ,5
41 8
55 ,5 ,1 ,1 6 ,1 ,6 ,4 ,9 ,3
66 0
71
82 6
93 0

Xổ Số Miền Trung ngày 08-05-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
48
98
Giải bảy
734
134
Giải sáu
6632
5971
3432
5589
5993
7533
Giải năm
4919
4785
Giải bốn
48825
58354
37681
99615
43080
25020
83366
18931
88277
16495
81451
14721
05982
91124
Giải ba
95027
60769
16974
50224
Giải nhì
98565
54747
Giải nhất
76049
27621
Giải Đặc Biệt
013110
414494
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
0
19 ,5 ,0
25 ,0 ,7 1 ,4 ,4 ,1
34 ,2 ,2 4 ,3 ,1
48 ,9 7
54 1
66 ,9 ,5
71 7 ,4
81 ,0 9 ,5 ,2
98 ,3 ,5 ,4

Xổ Số Miền Trung ngày 01-05-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
88
16
Giải bảy
420
634
Giải sáu
6450
4230
5023
4186
9015
1951
Giải năm
1686
6963
Giải bốn
21119
18504
93995
38401
86993
77388
01263
52499
94518
33482
88918
79756
50403
47095
Giải ba
14279
67608
55970
00713
Giải nhì
71788
42613
Giải nhất
75339
28937
Giải Đặc Biệt
051830
297238
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
04 ,1 ,8 3
19 6 ,5 ,8 ,8 ,3 ,3
20 ,3
30 ,9 ,0 4 ,7 ,8
4
50 1 ,6
63 3
79 0
88 ,6 ,8 ,8 6 ,2
95 ,3 9 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 24-04-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
16
47
Giải bảy
013
260
Giải sáu
6419
6660
9392
4153
1612
3375
Giải năm
6110
1574
Giải bốn
51226
56638
64406
65295
55505
75225
88661
34428
89255
00941
54044
55448
63328
34616
Giải ba
67083
04475
67017
74514
Giải nhì
81200
90522
Giải nhất
28762
83134
Giải Đặc Biệt
544277
930866
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
06 ,5 ,0
16 ,3 ,9 ,0 2 ,6 ,7 ,4
26 ,5 8 ,8 ,2
38 4
47 ,1 ,4 ,8
53 ,5
60 ,1 ,2 0 ,6
75 ,7 5 ,4
83
92 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 17-04-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
58
59
Giải bảy
307
110
Giải sáu
2300
5632
3081
9217
4090
0463
Giải năm
0897
0972
Giải bốn
23022
51435
71017
76635
89524
17354
79278
40495
40941
48679
65020
64366
06460
04357
Giải ba
17422
64724
10771
22597
Giải nhì
03085
23976
Giải nhất
77560
52995
Giải Đặc Biệt
871615
170587
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
07 ,0
17 ,5 0 ,7
22 ,4 ,2 ,4 0
32 ,5 ,5
41
58 ,4 9 ,7
60 3 ,6 ,0
78 2 ,9 ,1 ,6
81 ,5 7
97 0 ,5 ,7 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 10-04-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
58
59
Giải bảy
307
110
Giải sáu
2300
5632
3081
9217
4090
0463
Giải năm
0897
0972
Giải bốn
23022
51435
71017
76635
89524
17354
79278
40495
40941
48679
65020
64366
06460
04357
Giải ba
17422
64724
10771
22597
Giải nhì
03085
23976
Giải nhất
77560
52995
Giải Đặc Biệt
871615
170587
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
07 ,0
17 ,5 0 ,7
22 ,4 ,2 ,4 0
32 ,5 ,5
41
58 ,4 9 ,7
60 3 ,6 ,0
78 2 ,9 ,1 ,6
81 ,5 7
97 0 ,5 ,7 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 03-04-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
58
59
Giải bảy
307
110
Giải sáu
2300
5632
3081
9217
4090
0463
Giải năm
0897
0972
Giải bốn
23022
51435
71017
76635
89524
17354
79278
40495
40941
48679
65020
64366
06460
04357
Giải ba
17422
64724
10771
22597
Giải nhì
03085
23976
Giải nhất
77560
52995
Giải Đặc Biệt
871615
170587
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
07 ,0
17 ,5 0 ,7
22 ,4 ,2 ,4 0
32 ,5 ,5
41
58 ,4 9 ,7
60 3 ,6 ,0
78 2 ,9 ,1 ,6
81 ,5 7
97 0 ,5 ,7 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 27-03-2020

Gia Lai
Mã: GL
Ninh Thuận
Mã: NT
Giải tám
58
59
Giải bảy
307
110
Giải sáu
2300
5632
3081
9217
4090
0463
Giải năm
0897
0972
Giải bốn
23022
51435
71017
76635
89524
17354
79278
40495
40941
48679
65020
64366
06460
04357
Giải ba
17422
64724
10771
22597
Giải nhì
03085
23976
Giải nhất
77560
52995
Giải Đặc Biệt
871615
170587
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
ĐầuGia LaiNinh Thuận
07 ,0
17 ,5 0 ,7
22 ,4 ,2 ,4 0
32 ,5 ,5
41
58 ,4 9 ,7
60 3 ,6 ,0
78 2 ,9 ,1 ,6
81 ,5 7
97 0 ,5 ,7 ,5