XSMT Thứ 5

Xổ Số Miền Trung ngày 21-11-2019

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
11
88
84
Giải bảy
969
697
436
Giải sáu
6027
5102
4979
5321
5096
2565
4860
8671
4141
Giải năm
7008
5651
3276
Giải bốn
38949
58147
02068
30744
30100
17669
76611
43213
86973
30144
00649
61771
91812
05077
53359
96596
30550
67600
57033
32796
83334
Giải ba
14635
73175
34332
27647
25269
23289
Giải nhì
22046
40403
79086
Giải nhất
50472
84850
23834
Giải Đặc Biệt
423280
430830
980415
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
02 ,8 ,0 3 0
11 ,1 3 ,2 5
27 1
35 2 ,0 6 ,3 ,4 ,4
49 ,7 ,4 ,6 4 ,9 ,7 1
51 ,0 9 ,0
69 ,8 ,9 5 0 ,9
79 ,5 ,2 3 ,1 ,7 1 ,6
80 8 4 ,9 ,6
97 ,6 6 ,6

Xổ Số Miền Trung ngày 14-11-2019

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
69
31
29
Giải bảy
721
986
475
Giải sáu
0873
1395
5876
9586
0927
3753
6529
9144
0987
Giải năm
0355
2396
7418
Giải bốn
96029
05348
43572
71979
50759
68033
18864
86712
51050
64466
34056
81228
61777
86920
24283
26961
08465
64120
65978
27166
32892
Giải ba
89737
15154
12904
07060
82052
91434
Giải nhì
75680
26070
91845
Giải nhất
50865
38925
80483
Giải Đặc Biệt
639875
647494
999966
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
04
12 8
21 ,9 7 ,8 ,0 ,5 9 ,9 ,0
33 ,7 1 4
48 4 ,5
55 ,9 ,4 3 ,0 ,6 2
69 ,4 ,5 6 ,0 1 ,5 ,6 ,6
73 ,6 ,2 ,9 ,5 7 ,0 5 ,8
80 6 ,6 7 ,3 ,3
95 6 ,4 2

Xổ Số Miền Trung ngày 07-11-2019

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
07
52
46
Giải bảy
139
506
907
Giải sáu
8454
0865
7531
3313
4503
9866
4445
4421
0512
Giải năm
4759
6112
1071
Giải bốn
00109
50304
34299
07502
46181
89669
07736
05701
27444
90377
96367
06285
46927
70940
54304
35984
92487
66204
50108
65530
61218
Giải ba
97331
43027
88336
86401
33494
53251
Giải nhì
33366
74255
35661
Giải nhất
33581
05537
85882
Giải Đặc Biệt
811255
680980
298660
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
07 ,9 ,4 ,2 6 ,3 ,1 ,1 7 ,4 ,4 ,8
13 ,2 2 ,8
27 7 1
39 ,1 ,6 ,1 6 ,7 0
44 ,0 6 ,5
54 ,9 ,5 2 ,5 1
65 ,9 ,6 6 ,7 1 ,0
77 1
81 ,1 5 ,0 4 ,7 ,2
99 4

Xổ Số Miền Trung ngày 31-10-2019

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
37
11
18
Giải bảy
240
064
047
Giải sáu
3907
8388
3571
4614
4099
8287
9696
9917
2040
Giải năm
3342
5221
1139
Giải bốn
23338
82409
20296
97785
30666
21344
84162
62063
84163
42156
00506
69731
74531
26983
96231
68895
92581
30364
71531
42375
86740
Giải ba
81739
94724
17057
92166
04991
89999
Giải nhì
88810
58834
22148
Giải nhất
54375
66349
41179
Giải Đặc Biệt
563026
369746
831049
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
07 ,9 6
10 1 ,4 8 ,7
24 ,6 1
37 ,8 ,9 1 ,1 ,4 9 ,1 ,1
40 ,2 ,4 9 ,6 7 ,0 ,0 ,8 ,9
56 ,7
66 ,2 4 ,3 ,3 ,6 4
71 ,5 5 ,9
88 ,5 7 ,3 1
96 9 6 ,5 ,1 ,9

Xổ Số Miền Trung ngày 24-10-2019

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
61
34
74
Giải bảy
744
762
920
Giải sáu
4347
4573
9457
6414
5682
2602
8135
3726
5857
Giải năm
1285
1549
4437
Giải bốn
72145
79876
99288
63225
62350
22113
86920
79806
95282
92091
79388
70622
26172
48050
26225
09445
06986
32564
10198
87816
33580
Giải ba
21074
20609
61694
28605
57580
36387
Giải nhì
71003
00877
79838
Giải nhất
97604
53625
17630
Giải Đặc Biệt
992185
995436
806522
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
09 ,3 ,4 2 ,6 ,5
13 4 6
25 ,0 2 ,5 0 ,6 ,5 ,2
34 ,6 5 ,7 ,8 ,0
44 ,7 ,5 9 5
57 ,0 0 7
61 2 4
73 ,6 ,4 2 ,7 4
85 ,8 ,5 2 ,2 ,8 6 ,0 ,0 ,7
91 ,4 8

Xổ Số Miền Trung ngày 17-10-2019

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
36
76
04
Giải bảy
913
677
475
Giải sáu
9585
0268
3062
9200
8609
9938
4844
9381
6037
Giải năm
1230
7431
8759
Giải bốn
27060
13504
51387
38213
09682
51682
58146
69291
91422
29830
84070
10147
13626
15922
28118
73295
36175
51380
80611
31289
02012
Giải ba
47066
87536
47917
56922
63219
76103
Giải nhì
38373
77644
71599
Giải nhất
09145
32919
94282
Giải Đặc Biệt
979905
594440
429678
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
04 ,5 0 ,9 4 ,3
13 ,3 7 ,9 8 ,1 ,2 ,9
22 ,6 ,2 ,2
36 ,0 ,6 8 ,1 ,0 7
46 ,5 7 ,4 ,0 4
59
68 ,2 ,0 ,6
73 6 ,7 ,0 5 ,5 ,8
85 ,7 ,2 ,2 1 ,0 ,9 ,2
91 5 ,9

Xổ Số Miền Trung ngày 10-10-2019

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
60
93
03
Giải bảy
363
514
578
Giải sáu
1867
3793
3161
5888
1633
8600
1717
8995
3766
Giải năm
5207
5676
6743
Giải bốn
37976
64880
64528
86495
26722
07657
28120
54617
88593
16298
66857
21397
02732
18194
60546
25820
38539
82395
59783
13691
95288
Giải ba
08683
90360
38776
36101
75938
88413
Giải nhì
76582
63115
79557
Giải nhất
94044
07995
28986
Giải Đặc Biệt
034891
724850
406179
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
07 0 ,1 3
14 ,7 ,5 7 ,3
28 ,2 ,0 0
33 ,2 9 ,8
44 3 ,6
57 7 ,0 7
60 ,3 ,7 ,1 ,0 6
76 6 ,6 8 ,9
80 ,3 ,2 8 3 ,8 ,6
93 ,5 ,1 3 ,3 ,8 ,7 ,4 ,5 5 ,5 ,1

Xổ Số Miền Trung ngày 03-10-2019

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
57
66
60
Giải bảy
204
625
549
Giải sáu
6703
3142
9988
4829
7048
5365
3167
7944
1754
Giải năm
0200
8147
8235
Giải bốn
90140
71418
52209
96679
37209
74729
56431
90361
37381
79707
81298
51969
07320
92519
81255
82373
24587
43473
72812
21766
46036
Giải ba
43915
78097
35848
87195
78804
23570
Giải nhì
86167
84240
83917
Giải nhất
65378
24462
20445
Giải Đặc Biệt
396644
657656
758074
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
04 ,3 ,0 ,9 ,9 7 4
18 ,5 9 2 ,7
29 5 ,9 ,0
31 5 ,6
42 ,0 ,4 8 ,7 ,8 ,0 9 ,4 ,5
57 6 4 ,5
67 6 ,5 ,1 ,9 ,2 0 ,7 ,6
79 ,8 3 ,3 ,0 ,4
88 1 7
97 8 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 26-09-2019

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
77
97
97
Giải bảy
388
579
078
Giải sáu
5468
2870
0213
9052
9705
3687
8876
3145
2928
Giải năm
4375
9601
5773
Giải bốn
79634
59113
58558
17374
41107
18219
58079
13501
36077
02191
96232
79004
73464
35913
55013
36625
76620
54205
31419
26777
78483
Giải ba
34878
13861
44555
52972
04902
53933
Giải nhì
73246
51931
20349
Giải nhất
33130
51990
34926
Giải Đặc Biệt
959529
675541
180449
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
07 5 ,1 ,1 ,4 5 ,2
13 ,3 ,9 3 3 ,9
29 8 ,5 ,0 ,6
34 ,0 2 ,1 3
46 1 5 ,9 ,9
58 2 ,5
68 ,1 4
77 ,0 ,5 ,4 ,9 ,8 9 ,7 ,2 8 ,6 ,3 ,7
88 7 3
97 ,1 ,0 7

Xổ Số Miền Trung ngày 19-09-2019

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
23
58
59
Giải bảy
262
373
768
Giải sáu
6748
5355
6780
2269
5980
3405
2960
5563
2822
Giải năm
2527
6135
6983
Giải bốn
34372
10678
08601
35450
50425
47973
68538
01778
90219
58935
32367
13701
84020
08417
65684
73433
17233
90565
14562
57740
36930
Giải ba
45568
01704
67851
30082
22257
58511
Giải nhì
37886
84236
94750
Giải nhất
29200
57706
47524
Giải Đặc Biệt
267182
495090
847958
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
01 ,4 ,0 5 ,1 ,6
19 ,7 1
23 ,7 ,5 0 2 ,4
38 5 ,5 ,6 3 ,3 ,0
48 0
55 ,0 8 ,1 9 ,7 ,0 ,8
62 ,8 9 ,7 8 ,0 ,3 ,5 ,2
72 ,8 ,3 3 ,8
80 ,6 ,2 0 ,2 3 ,4
90