XSMT Thứ 5

Xổ Số Miền Trung ngày 02-12-2021

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
39
63
74
Giải bảy
350
692
839
Giải sáu
0339
8134
9812
1612
8036
6804
6667
7169
4251
Giải năm
8565
3716
1403
Giải bốn
50791
93692
36433
21080
79329
99961
10425
33017
47415
05905
46948
01104
99759
58920
20089
91943
30067
86659
27329
14672
51098
Giải ba
18212
14051
47533
35437
13187
58537
Giải nhì
30994
80091
39531
Giải nhất
21129
51862
18401
Giải Đặc Biệt
947986
243053
501593
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
04 ,5 ,43 ,1
12 ,22 ,6 ,7 ,5
29 ,5 ,909
39 ,9 ,4 ,36 ,3 ,79 ,7 ,1
483
50 ,19 ,31 ,9
65 ,13 ,27 ,9 ,7
74 ,2
80 ,69 ,7
91 ,2 ,42 ,18 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 25-11-2021

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
88
78
65
Giải bảy
136
190
869
Giải sáu
4987
3773
0862
1296
2560
6370
4686
8104
6984
Giải năm
4190
5583
5875
Giải bốn
42688
63170
22003
01582
51988
90234
56669
56736
11251
50607
57715
04739
10937
57663
57707
20786
72955
30778
03248
17615
44609
Giải ba
43609
60009
96014
52914
48807
81596
Giải nhì
56578
44990
37139
Giải nhất
48207
03014
43645
Giải Đặc Biệt
867903
602725
729074
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
03 ,9 ,9 ,7 ,374 ,7 ,9 ,7
15 ,4 ,4 ,45
25
36 ,46 ,9 ,79
48 ,5
515
62 ,90 ,35 ,9
73 ,0 ,88 ,05 ,8 ,4
88 ,7 ,8 ,2 ,836 ,4 ,6
900 ,6 ,06

Xổ Số Miền Trung ngày 18-11-2021

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
06
08
65
Giải bảy
159
064
280
Giải sáu
7291
9378
9203
0840
3896
9203
1441
2019
9387
Giải năm
5940
6298
1131
Giải bốn
12659
81179
43056
85013
10641
24943
73641
79149
13915
88049
22865
34923
03825
27962
80367
16039
48592
32687
85825
98623
27574
Giải ba
72496
80462
59957
92388
09137
67487
Giải nhì
93075
69295
44949
Giải nhất
16879
51597
79779
Giải Đặc Biệt
823116
914899
728596
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
06 ,38 ,3
13 ,659
23 ,55 ,3
31 ,9 ,7
40 ,1 ,3 ,10 ,9 ,91 ,9
59 ,9 ,67
624 ,5 ,25 ,7
78 ,9 ,5 ,94 ,9
880 ,7 ,7 ,7
91 ,66 ,8 ,5 ,7 ,92 ,6

Xổ Số Miền Trung ngày 04-11-2021

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
97
80
97
Giải bảy
139
552
274
Giải sáu
6531
9015
5421
0903
8702
9852
3373
3126
1627
Giải năm
7550
2646
4586
Giải bốn
72732
15614
05960
72708
60580
52300
35358
18076
63207
49969
56073
59868
01325
35022
75501
27967
44910
50016
85186
91706
40452
Giải ba
81418
05156
10784
06582
05354
76559
Giải nhì
70563
62591
97864
Giải nhất
70072
12145
51429
Giải Đặc Biệt
088654
182850
139026
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
08 ,03 ,2 ,71 ,6
15 ,4 ,80 ,6
215 ,26 ,7 ,9 ,6
39 ,1 ,2
46 ,5
50 ,8 ,6 ,42 ,2 ,02 ,4 ,9
60 ,39 ,87 ,4
726 ,34 ,3
800 ,4 ,26 ,6
9717

Xổ Số Miền Trung ngày 28-10-2021

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
30
86
17
Giải bảy
586
071
892
Giải sáu
8721
5203
0700
2819
5551
4264
7661
5948
5370
Giải năm
5945
8810
2389
Giải bốn
50142
54675
55355
99068
15413
31618
15107
92738
34597
14503
66239
93836
74933
30914
70877
34053
95308
62911
29922
16481
42087
Giải ba
01342
59738
74986
63644
96211
01331
Giải nhì
99029
41410
62274
Giải nhất
66123
85312
64399
Giải Đặc Biệt
225258
911210
332851
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
03 ,0 ,738
13 ,89 ,0 ,4 ,0 ,2 ,07 ,1 ,1
21 ,9 ,32
30 ,88 ,9 ,6 ,31
45 ,2 ,248
55 ,813 ,1
6841
7510 ,7 ,4
866 ,69 ,1 ,7
972 ,9

Xổ Số Miền Trung ngày 19-11-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
06
12
38
Giải bảy
305
916
401
Giải sáu
2743
6790
5843
2754
8606
5985
9395
0470
6905
Giải năm
3934
6036
8448
Giải bốn
11639
06664
15110
46515
02046
35431
45310
38741
81933
81115
54151
88171
39748
20222
73281
83780
31699
98192
81014
45082
39410
Giải ba
59274
89004
46891
48334
24255
64828
Giải nhì
60773
88192
33082
Giải nhất
42649
59141
15244
Giải Đặc Biệt
750785
070765
907388
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
06 ,5 ,461 ,5
10 ,5 ,02 ,6 ,54 ,0
228
34 ,9 ,16 ,3 ,48
43 ,3 ,6 ,91 ,8 ,18 ,4
54 ,15
645
74 ,310
8551 ,0 ,2 ,2 ,8
901 ,25 ,9 ,2

Xổ Số Miền Trung ngày 12-11-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
79
87
52
Giải bảy
296
922
514
Giải sáu
0458
4766
0534
1926
9874
7480
5132
7590
1609
Giải năm
7618
7737
8706
Giải bốn
73137
46332
36368
68968
46044
36032
43728
84994
73980
29880
76744
60456
06179
99736
98605
04774
33951
67214
32116
07026
96567
Giải ba
16435
67442
01292
93998
69671
34953
Giải nhì
38104
83554
57107
Giải nhất
41539
32841
52573
Giải Đặc Biệt
061224
594540
021013
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
049 ,6 ,5 ,7
184 ,4 ,6 ,3
28 ,42 ,66
34 ,7 ,2 ,2 ,5 ,97 ,62
44 ,24 ,1 ,0
586 ,42 ,1 ,3
66 ,8 ,87
794 ,94 ,1 ,3
87 ,0 ,0 ,0
964 ,2 ,80

Xổ Số Miền Trung ngày 05-11-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
44
55
58
Giải bảy
489
761
954
Giải sáu
0681
5544
3455
8021
7809
8104
1772
5123
9942
Giải năm
7380
4081
5463
Giải bốn
15256
46438
65439
89030
78077
76699
24826
61424
74225
89168
89056
23158
58730
97092
75316
10966
22229
72349
19805
75677
81167
Giải ba
19466
42709
89723
36195
88207
86335
Giải nhì
19105
08492
73996
Giải nhất
94345
17561
33740
Giải Đặc Biệt
147859
348667
711057
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
09 ,59 ,45 ,7
16
261 ,4 ,5 ,33 ,9
38 ,9 ,005
44 ,4 ,52 ,9 ,0
55 ,6 ,95 ,6 ,88 ,4 ,7
661 ,8 ,1 ,73 ,6 ,7
772 ,7
89 ,1 ,01
992 ,5 ,26

Xổ Số Miền Trung ngày 29-10-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
29
13
02
Giải bảy
236
625
795
Giải sáu
3072
7214
2940
6994
3394
9062
6472
1082
5407
Giải năm
2185
4321
4608
Giải bốn
90431
34585
00497
55737
96905
42283
48792
88265
10551
51077
30082
80097
98926
22878
36690
30022
55415
93244
31271
46792
41864
Giải ba
37522
50105
49078
65769
62503
98560
Giải nhì
99907
33649
53644
Giải nhất
79884
91914
78856
Giải Đặc Biệt
899087
807261
454997
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
05 ,5 ,72 ,7 ,8 ,3
143 ,45
29 ,25 ,1 ,62
36 ,1 ,7
4094 ,4
516
62 ,5 ,9 ,14 ,0
727 ,8 ,82 ,1
85 ,5 ,3 ,4 ,722
97 ,24 ,4 ,75 ,0 ,2 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 22-10-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
27
48
80
Giải bảy
348
142
156
Giải sáu
9039
6974
6360
5096
4923
0438
9726
3687
4241
Giải năm
1317
9534
4851
Giải bốn
43304
91939
75897
92042
66340
84777
44074
49987
01931
78963
19068
32231
69394
71044
82104
51664
86060
74908
83897
08059
30320
Giải ba
20041
36499
61354
41660
80190
62389
Giải nhì
28258
78986
41998
Giải nhất
13073
40921
45293
Giải Đặc Biệt
687395
166271
728919
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
044 ,8
179
273 ,16 ,0
39 ,98 ,4 ,1 ,1
48 ,2 ,0 ,18 ,2 ,41
5846 ,1 ,9
603 ,8 ,04 ,0
74 ,7 ,4 ,31
87 ,60 ,7 ,9
97 ,9 ,56 ,47 ,0 ,8 ,3