XSMT Thứ 5

Xổ Số Miền Trung ngày 26-03-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
82
71
02
Giải bảy
265
218
360
Giải sáu
5834
9824
8405
6769
9819
1727
8109
4009
7206
Giải năm
7654
0985
9414
Giải bốn
46792
24895
89409
58882
23511
78060
72020
73674
00522
41408
39708
18024
84223
32637
06125
73240
92264
35422
11734
98579
88796
Giải ba
65572
95160
11401
84112
00910
03514
Giải nhì
95247
83838
78891
Giải nhất
08844
38739
29674
Giải Đặc Biệt
127054
657895
814414
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
05 ,9 8 ,8 ,1 2 ,9 ,9 ,6
11 8 ,9 ,2 4 ,0 ,4 ,4
24 ,0 7 ,2 ,4 ,3 5 ,2
34 7 ,8 ,9 4
47 ,4 0
54 ,4
65 ,0 ,0 9 0 ,4
72 1 ,4 9 ,4
82 ,2 5
92 ,5 5 6 ,1

Xổ Số Miền Trung ngày 19-03-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
29
77
24
Giải bảy
581
941
161
Giải sáu
2284
7407
6811
7241
6868
6460
8869
6160
3401
Giải năm
0800
1143
4450
Giải bốn
47317
94760
82249
08653
63612
46402
60335
46007
96176
67736
28303
59630
51284
54846
44230
17244
28157
23433
77727
61251
51618
Giải ba
70365
31977
37825
68849
36857
06257
Giải nhì
10311
75050
67810
Giải nhất
80109
37489
71496
Giải Đặc Biệt
668277
701334
444134
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
07 ,0 ,2 ,9 7 ,3 1
11 ,7 ,2 ,1 8 ,0
29 5 4 ,7
35 6 ,0 ,4 0 ,3 ,4
49 1 ,1 ,3 ,6 ,9 4
53 0 0 ,7 ,1 ,7 ,7
60 ,5 8 ,0 1 ,9 ,0
77 ,7 7 ,6
81 ,4 4 ,9
96

Xổ Số Miền Trung ngày 12-03-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
64
08
93
Giải bảy
264
190
286
Giải sáu
7073
8362
4333
5309
2885
2057
6908
9459
2540
Giải năm
3798
6670
6392
Giải bốn
32813
39074
83810
86388
30679
33176
88481
54432
70629
69842
57183
89826
05111
84613
01008
47525
82253
50527
29308
99781
12280
Giải ba
05662
45653
96474
74671
09120
45840
Giải nhì
92201
41646
84890
Giải nhất
47885
49729
17834
Giải Đặc Biệt
516004
651925
052477
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
01 ,4 8 ,9 8 ,8 ,8
13 ,0 1 ,3
29 ,6 ,9 ,5 5 ,7 ,0
33 2 4
42 ,6 0 ,0
53 7 9 ,3
64 ,4 ,2 ,2
73 ,4 ,9 ,6 0 ,4 ,1 7
88 ,1 ,5 5 ,3 6 ,1 ,0
98 0 3 ,2 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 05-03-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
34
62
33
Giải bảy
637
212
102
Giải sáu
9219
5506
4838
5317
4310
5545
0537
5984
7420
Giải năm
9498
3211
1964
Giải bốn
73062
46191
98630
12214
56760
23991
02568
78656
50399
68363
21555
38659
26568
79516
42702
09094
62479
01602
32871
98239
30830
Giải ba
91809
81025
35840
38270
28737
45593
Giải nhì
35048
91602
93979
Giải nhất
57363
06447
61637
Giải Đặc Biệt
756935
957231
215057
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
06 ,9 2 2 ,2 ,2
19 ,4 2 ,7 ,0 ,1 ,6
25 0
34 ,7 ,8 ,0 ,5 1 3 ,7 ,9 ,0 ,7 ,7
48 5 ,0 ,7
56 ,5 ,9 7
62 ,0 ,8 ,3 2 ,3 ,8 4
70 9 ,1 ,9
84
98 ,1 ,1 9 4 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 27-02-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
14
54
18
Giải bảy
884
430
838
Giải sáu
1035
8032
1925
1422
1033
0218
7175
7093
8326
Giải năm
6353
1674
3084
Giải bốn
14150
26847
53523
80707
59445
71024
85439
69321
13971
33226
95154
55625
77387
93736
17883
41931
19101
93529
98361
79921
76440
Giải ba
69833
04158
35417
73534
72777
73160
Giải nhì
16138
97580
26914
Giải nhất
57809
72997
48872
Giải Đặc Biệt
707716
420574
994181
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
07 ,9 1
14 ,6 8 ,7 8 ,4
25 ,3 ,4 2 ,1 ,6 ,5 6 ,9 ,1
35 ,2 ,9 ,3 ,8 0 ,3 ,6 ,4 8 ,1
47 ,5 0
53 ,0 ,8 4 ,4
61 ,0
74 ,1 ,4 5 ,7 ,2
84 7 ,0 4 ,3 ,1
97 3

Xổ Số Miền Trung ngày 20-02-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
51
16
02
Giải bảy
838
652
468
Giải sáu
5609
4964
2527
4292
3172
2135
5234
4128
8952
Giải năm
1220
3469
8881
Giải bốn
01938
51234
27126
40417
01703
42063
97381
31475
43513
19114
37793
77219
16134
59126
92742
70217
89514
42813
90140
01206
33698
Giải ba
00610
28240
71519
09229
67034
85676
Giải nhì
93659
07920
10356
Giải nhất
78186
49388
76715
Giải Đặc Biệt
626262
321285
189815
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
09 ,3 2 ,6
17 ,0 6 ,3 ,4 ,9 ,9 7 ,4 ,3 ,5 ,5
27 ,0 ,6 6 ,9 ,0 8
38 ,8 ,4 5 ,4 4 ,4
40 2 ,0
51 ,9 2 2 ,6
64 ,3 ,2 9 8
72 ,5 6
81 ,6 8 ,5 1
92 ,3 8

Xổ Số Miền Trung ngày 13-02-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
92
13
41
Giải bảy
986
867
790
Giải sáu
0524
9559
7934
9750
7185
2624
1902
6060
2380
Giải năm
6870
9594
2171
Giải bốn
24873
90795
05607
44292
84134
13360
16600
66006
58522
24196
98761
79808
19585
53223
44093
00340
08943
36474
12777
67057
47656
Giải ba
47298
74668
67062
32585
44555
57035
Giải nhì
73401
23606
99827
Giải nhất
92746
29137
34057
Giải Đặc Biệt
388470
549579
345319
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
07 ,0 ,1 6 ,8 ,6 2
13 9
24 4 ,2 ,3 7
34 ,4 7 5
46 1 ,0 ,3
59 0 7 ,6 ,5 ,7
60 ,8 7 ,1 ,2 0
70 ,3 ,0 9 1 ,4 ,7
86 5 ,5 ,5 0
92 ,5 ,2 ,8 4 ,6 0 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 06-02-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
65
46
51
Giải bảy
090
337
680
Giải sáu
7541
1332
3818
9213
7546
4237
1870
6161
2086
Giải năm
8354
1054
3171
Giải bốn
33874
03538
10619
15348
88643
03976
11731
12561
71546
49297
47167
68791
79733
78719
25772
83781
59272
00291
89238
44572
02332
Giải ba
68129
21020
58364
38063
69160
94529
Giải nhì
40155
86676
06045
Giải nhất
51330
91634
68483
Giải Đặc Biệt
560765
193334
972688
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0
18 ,9 3 ,9
29 ,0 9
32 ,8 ,1 ,0 7 ,7 ,3 ,4 ,4 8 ,2
41 ,8 ,3 6 ,6 ,6 5
54 ,5 4 1
65 ,5 1 ,7 ,4 ,3 1 ,0
74 ,6 6 0 ,1 ,2 ,2 ,2
80 ,6 ,1 ,3 ,8
90 7 ,1 1

Xổ Số Miền Trung ngày 09-01-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
03
41
09
Giải bảy
099
421
338
Giải sáu
4779
4276
2085
8197
8032
9144
8866
3932
3535
Giải năm
9746
7669
4395
Giải bốn
64917
09599
42299
47136
81287
56851
44082
42751
30685
79844
46616
91288
09955
28306
63899
70470
77989
77236
59215
27761
93825
Giải ba
81557
68275
84093
04852
71239
07030
Giải nhì
97973
31780
17063
Giải nhất
49144
93143
72239
Giải Đặc Biệt
827710
992094
671427
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
03 6 9
17 ,0 6 5
21 5 ,7
36 2 8 ,2 ,5 ,6 ,9 ,0 ,9
46 ,4 1 ,4 ,4 ,3
51 ,7 1 ,5 ,2
69 6 ,1 ,3
79 ,6 ,5 ,3 0
85 ,7 ,2 5 ,8 ,0 9
99 ,9 ,9 7 ,3 ,4 5 ,9

Xổ Số Miền Trung ngày 02-01-2020

Bình Định
Mã: BDI
Quảng Trị
Mã: QT
Quảng Bình
Mã: QB
Giải tám
50
39
17
Giải bảy
020
218
701
Giải sáu
0965
5812
9520
6373
4962
4826
6916
7115
6433
Giải năm
3097
2288
3350
Giải bốn
01109
53694
26605
45174
31937
04303
76804
98037
58311
15757
65821
98490
91424
24596
56223
70086
76311
09089
20034
08184
93838
Giải ba
76786
01856
31870
70732
05772
65933
Giải nhì
87882
42312
44266
Giải nhất
84616
21682
89726
Giải Đặc Biệt
279026
623700
678320
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
09 ,5 ,3 ,4 0 1
12 ,6 8 ,1 ,2 7 ,6 ,5 ,1
20 ,0 ,6 6 ,1 ,4 3 ,6 ,0
37 9 ,7 ,2 3 ,4 ,8 ,3
4
50 ,6 7 0
65 2 6
74 3 ,0 2
86 ,2 8 ,2 6 ,9 ,4
97 ,4 0 ,6