XSMT Thứ 4

Xổ Số Miền Trung ngày 18-12-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
85
34
Giải bảy
438
856
Giải sáu
4118
4947
4638
3563
5258
2826
Giải năm
8082
7248
Giải bốn
82973
98822
36773
23967
66402
82807
13585
53579
54033
35230
25299
86114
02035
33834
Giải ba
42746
67333
97743
93493
Giải nhì
06403
44776
Giải nhất
52531
07913
Giải Đặc Biệt
376205
459465
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
02 ,7 ,3 ,5
18 4 ,3
22 6
38 ,8 ,3 ,1 4 ,3 ,0 ,5 ,4
47 ,6 8 ,3
56 ,8
67 3 ,5
73 ,3 9 ,6
85 ,2 ,5
99 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 11-12-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
04
67
Giải bảy
711
996
Giải sáu
2435
8432
0077
6109
5045
7535
Giải năm
9340
9107
Giải bốn
68706
11510
58485
66163
77830
26187
34565
35937
49288
70121
69565
89272
17180
07119
Giải ba
64084
54023
26938
26408
Giải nhì
76215
97622
Giải nhất
65978
80084
Giải Đặc Biệt
671202
088029
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
04 ,6 ,2 9 ,7 ,8
11 ,0 ,5 9
23 1 ,2 ,9
35 ,2 ,0 5 ,7 ,8
40 5
5
63 ,5 7 ,5
77 ,8 2
85 ,7 ,4 8 ,0 ,4
96

Xổ Số Miền Trung ngày 04-12-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
62
09
Giải bảy
688
892
Giải sáu
3395
3285
1505
7405
9583
0728
Giải năm
0896
5968
Giải bốn
13183
42343
59869
46952
46929
49433
22665
43521
13836
91528
62214
58582
59996
04276
Giải ba
85261
42584
97147
64877
Giải nhì
86529
80077
Giải nhất
82448
75500
Giải Đặc Biệt
303353
792722
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
05 9 ,5 ,0
14
29 ,9 8 ,1 ,8 ,2
33 6
43 ,8 7
52 ,3
62 ,9 ,5 ,1 8
76 ,7 ,7
88 ,5 ,3 ,4 3 ,2
95 ,6 2 ,6

Xổ Số Miền Trung ngày 27-11-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
23
23
Giải bảy
113
690
Giải sáu
0836
8943
6101
2062
5896
0589
Giải năm
1107
7103
Giải bốn
33157
03201
61888
85277
94645
15014
82858
56885
41013
71055
41033
71138
90262
52172
Giải ba
80278
16922
00986
80083
Giải nhì
80246
52905
Giải nhất
42956
66292
Giải Đặc Biệt
190207
923156
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
01 ,7 ,1 ,7 3 ,5
13 ,4 3
23 ,2 3
36 3 ,8
43 ,5 ,6
57 ,8 ,6 5 ,6
62 ,2
77 ,8 2
88 9 ,5 ,6 ,3
90 ,6 ,2

Xổ Số Miền Trung ngày 20-11-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
37
05
Giải bảy
613
358
Giải sáu
0828
8378
0714
2788
5722
4328
Giải năm
5753
7748
Giải bốn
08135
44811
09845
26245
82141
42409
30268
86942
91297
31297
30952
69584
01639
08118
Giải ba
65176
33998
45267
48671
Giải nhì
78457
76185
Giải nhất
86481
68601
Giải Đặc Biệt
201849
027660
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
09 5 ,1
13 ,4 ,1 8
28 2 ,8
37 ,5 9
45 ,5 ,1 ,9 8 ,2
53 ,7 8 ,2
68 7 ,0
78 ,6 1
81 8 ,4 ,5
98 7 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 13-11-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
87
84
Giải bảy
038
304
Giải sáu
0108
6385
9511
1380
1651
5879
Giải năm
7739
0493
Giải bốn
86953
02420
83674
52598
04385
14586
24082
14892
97330
69522
45581
39393
19336
61637
Giải ba
67463
24160
29635
66811
Giải nhì
96570
45690
Giải nhất
63067
93557
Giải Đặc Biệt
673582
259470
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
08 4
11 1
20 2
38 ,9 0 ,6 ,7 ,5
4
53 1 ,7
63 ,0 ,7
74 ,0 9 ,0
87 ,5 ,5 ,6 ,2 ,2 4 ,0 ,1
98 3 ,2 ,3 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 06-11-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
06
63
Giải bảy
205
885
Giải sáu
4875
4424
4017
5381
3280
9021
Giải năm
3056
7139
Giải bốn
43496
68768
30079
12258
86328
62621
62839
08350
28885
56912
97483
26405
39830
73000
Giải ba
43519
36468
90125
80779
Giải nhì
63832
71557
Giải nhất
40730
17817
Giải Đặc Biệt
794132
873156
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
06 ,5 5 ,0
17 ,9 2 ,7
24 ,8 ,1 1 ,5
39 ,2 ,0 ,2 9 ,0
4
56 ,8 0 ,7 ,6
68 ,8 3
75 ,9 9
85 ,1 ,0 ,5 ,3
96

Xổ Số Miền Trung ngày 30-10-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
56
59
Giải bảy
262
283
Giải sáu
0579
6524
0162
0117
7855
8253
Giải năm
9976
8684
Giải bốn
23570
99532
38951
13593
69174
06656
53963
06343
70740
89577
07638
86519
88989
80576
Giải ba
97703
40478
07517
97842
Giải nhì
35314
69952
Giải nhất
23886
12141
Giải Đặc Biệt
596136
553961
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
03
14 7 ,9 ,7
24
32 ,6 8
43 ,0 ,2 ,1
56 ,1 ,6 9 ,5 ,3 ,2
62 ,2 ,3 1
79 ,6 ,0 ,4 ,8 7 ,6
86 3 ,4 ,9
93

Xổ Số Miền Trung ngày 23-10-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
51
87
Giải bảy
849
500
Giải sáu
2667
1418
5871
8055
5235
0491
Giải năm
5779
8264
Giải bốn
14679
96245
08399
63855
91193
69251
89348
74434
66300
35860
88822
14686
16940
55448
Giải ba
41007
61190
31341
85979
Giải nhì
86497
06287
Giải nhất
63911
51070
Giải Đặc Biệt
784497
794935
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
07 0 ,0
18 ,1
22
35 ,4 ,5
49 ,5 ,8 0 ,8 ,1
51 ,5 ,1 5
67 4 ,0
71 ,9 ,9 9 ,0
87 ,6 ,7
99 ,3 ,0 ,7 ,7 1

Xổ Số Miền Trung ngày 16-10-2019

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
13
14
Giải bảy
057
815
Giải sáu
0032
2542
9772
9659
4260
2593
Giải năm
9022
4774
Giải bốn
31832
37019
91266
49894
90911
75518
76517
69833
04872
71779
08073
44616
27448
76415
Giải ba
76486
22020
73547
47006
Giải nhì
98116
71810
Giải nhất
05517
24918
Giải Đặc Biệt
836332
622249
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
06
13 ,9 ,1 ,8 ,7 ,6 ,7 4 ,5 ,6 ,5 ,0 ,8
22 ,0
32 ,2 ,2 3
42 8 ,7 ,9
57 9
66 0
72 4 ,2 ,9 ,3
86
94 3