XSMT Thứ 4

Xổ Số Miền Trung ngày 27-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
88
79
Giải bảy
012
333
Giải sáu
1880
8372
3986
8430
1999
7809
Giải năm
1709
9694
Giải bốn
18464
07908
43169
35838
25468
91128
91114
76171
28354
50621
13257
42624
72868
99270
Giải ba
85545
28008
89798
49254
Giải nhì
56342
84315
Giải nhất
38771
28377
Giải Đặc Biệt
120134
757705
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
09 ,8 ,8 9 ,5
12 ,4 5
28 1 ,4
38 ,4 3 ,0
45 ,2
54 ,7 ,4
64 ,9 ,8 8
72 ,1 9 ,1 ,0 ,7
88 ,0 ,6
99 ,4 ,8

Xổ Số Miền Trung ngày 20-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
82
99
Giải bảy
861
660
Giải sáu
8422
0090
9952
0073
9645
3232
Giải năm
0993
1964
Giải bốn
76044
62217
61559
83493
34010
28562
83423
23960
49902
10252
27168
15164
70257
19477
Giải ba
04184
69967
04894
80513
Giải nhì
69340
29858
Giải nhất
85027
04224
Giải Đặc Biệt
313247
123831
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
02
17 ,0 3
22 ,3 ,7 4
32 ,1
44 ,0 ,7 5
52 ,9 2 ,7 ,8
61 ,2 ,7 0 ,4 ,0 ,8 ,4
73 ,7
82 ,4
90 ,3 ,3 9 ,4

Xổ Số Miền Trung ngày 13-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
50
30
Giải bảy
594
729
Giải sáu
2737
1255
2962
9892
2782
4585
Giải năm
7616
5615
Giải bốn
07466
85517
39068
30288
89892
91322
33903
52386
99944
95444
88733
92811
59835
58787
Giải ba
21041
11317
33841
91954
Giải nhì
22392
15031
Giải nhất
89668
77980
Giải Đặc Biệt
389652
328093
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
03
16 ,7 ,7 5 ,1
22 9
37 0 ,3 ,5 ,1
41 4 ,4 ,1
50 ,5 ,2 4
62 ,6 ,8 ,8
7
88 2 ,5 ,6 ,7 ,0
94 ,2 ,2 2 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 06-05-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
02
63
Giải bảy
348
559
Giải sáu
8532
7791
4714
0978
0331
9103
Giải năm
9268
9232
Giải bốn
22107
65982
94626
73497
55827
01016
50109
41195
69796
05697
56120
76504
95609
10660
Giải ba
92212
86984
48425
42363
Giải nhì
84776
80961
Giải nhất
51107
99374
Giải Đặc Biệt
482928
205099
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
02 ,7 ,9 ,7 3 ,4 ,9
14 ,6 ,2
26 ,7 ,8 0 ,5
32 1 ,2
48
59
68 3 ,0 ,3 ,1
76 8 ,4
82 ,4
91 ,7 5 ,6 ,7 ,9

Xổ Số Miền Trung ngày 29-04-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
89
38
Giải bảy
468
616
Giải sáu
1886
2370
1611
6497
4745
4427
Giải năm
7123
2328
Giải bốn
01833
70450
49684
66407
91468
91370
34727
58416
29579
06044
38372
26129
66993
33551
Giải ba
92465
41484
72167
15052
Giải nhì
32341
28359
Giải nhất
11136
16443
Giải Đặc Biệt
933125
651785
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
07
11 6 ,6
23 ,7 ,5 7 ,8 ,9
33 ,6 8
41 5 ,4 ,3
50 1 ,2 ,9
68 ,8 ,5 7
70 ,0 9 ,2
89 ,6 ,4 ,4 5
97 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 22-04-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
11
12
Giải bảy
415
148
Giải sáu
6174
0736
3729
7333
3704
5382
Giải năm
0379
1331
Giải bốn
79153
55583
96434
27086
39781
33064
22808
66893
81863
70253
02359
13759
31973
09708
Giải ba
27364
06103
53371
83935
Giải nhì
46220
12641
Giải nhất
29935
46260
Giải Đặc Biệt
926228
048372
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
08 ,3 4 ,8
11 ,5 2
29 ,0 ,8
36 ,4 ,5 3 ,1 ,5
48 ,1
53 3 ,9 ,9
64 ,4 3 ,0
74 ,9 3 ,1 ,2
83 ,6 ,1 2
93

Xổ Số Miền Trung ngày 15-04-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
11
12
Giải bảy
415
148
Giải sáu
6174
0736
3729
7333
3704
5382
Giải năm
0379
1331
Giải bốn
79153
55583
96434
27086
39781
33064
22808
66893
81863
70253
02359
13759
31973
09708
Giải ba
27364
06103
53371
83935
Giải nhì
46220
12641
Giải nhất
29935
46260
Giải Đặc Biệt
926228
048372
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
08 ,3 4 ,8
11 ,5 2
29 ,0 ,8
36 ,4 ,5 3 ,1 ,5
48 ,1
53 3 ,9 ,9
64 ,4 3 ,0
74 ,9 3 ,1 ,2
83 ,6 ,1 2
93

Xổ Số Miền Trung ngày 08-04-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
11
12
Giải bảy
415
148
Giải sáu
6174
0736
3729
7333
3704
5382
Giải năm
0379
1331
Giải bốn
79153
55583
96434
27086
39781
33064
22808
66893
81863
70253
02359
13759
31973
09708
Giải ba
27364
06103
53371
83935
Giải nhì
46220
12641
Giải nhất
29935
46260
Giải Đặc Biệt
926228
048372
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
08 ,3 4 ,8
11 ,5 2
29 ,0 ,8
36 ,4 ,5 3 ,1 ,5
48 ,1
53 3 ,9 ,9
64 ,4 3 ,0
74 ,9 3 ,1 ,2
83 ,6 ,1 2
93

Xổ Số Miền Trung ngày 01-04-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
11
12
Giải bảy
415
148
Giải sáu
6174
0736
3729
7333
3704
5382
Giải năm
0379
1331
Giải bốn
79153
55583
96434
27086
39781
33064
22808
66893
81863
70253
02359
13759
31973
09708
Giải ba
27364
06103
53371
83935
Giải nhì
46220
12641
Giải nhất
29935
46260
Giải Đặc Biệt
926228
048372
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
08 ,3 4 ,8
11 ,5 2
29 ,0 ,8
36 ,4 ,5 3 ,1 ,5
48 ,1
53 3 ,9 ,9
64 ,4 3 ,0
74 ,9 3 ,1 ,2
83 ,6 ,1 2
93

Xổ Số Miền Trung ngày 25-03-2020

Đà Nẵng
Mã: DNG
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
44
12
Giải bảy
122
498
Giải sáu
7255
4267
9294
3657
1962
3199
Giải năm
0352
2711
Giải bốn
88110
61364
69024
26216
29019
15954
72173
43372
65453
23596
82719
55772
27912
53996
Giải ba
91362
91899
14722
16989
Giải nhì
25600
20953
Giải nhất
56266
53271
Giải Đặc Biệt
665791
856476
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
00
10 ,6 ,9 2 ,1 ,9 ,2
22 ,4 2
3
44
55 ,2 ,4 7 ,3 ,3
67 ,4 ,2 ,6 2
73 2 ,2 ,1 ,6
89
94 ,9 ,1 8 ,9 ,6 ,6