XSMT Thứ 3

Xổ Số Miền Trung ngày 19-11-2019

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
34
54
Giải bảy
024
334
Giải sáu
4557
1569
1679
6135
9374
1920
Giải năm
2355
5332
Giải bốn
27503
21631
25235
48365
59148
84840
52056
67025
53386
21140
44693
44087
15126
82109
Giải ba
59601
75885
26229
28215
Giải nhì
68095
18495
Giải nhất
19720
29173
Giải Đặc Biệt
086268
677636
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
03 ,1 9
15
24 ,0 0 ,5 ,6 ,9
34 ,1 ,5 4 ,5 ,2 ,6
48 ,0 0
57 ,5 ,6 4
69 ,5 ,8
79 4 ,3
85 6 ,7
95 3 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 12-11-2019

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
67
46
Giải bảy
020
947
Giải sáu
5531
5935
3321
7530
2512
3974
Giải năm
9559
6258
Giải bốn
93566
71504
98085
68290
69750
70235
29301
58082
02900
37909
33971
78078
51325
76725
Giải ba
05681
78260
05736
63133
Giải nhì
38929
40558
Giải nhất
30621
53411
Giải Đặc Biệt
868693
455365
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
04 ,1 0 ,9
12 ,1
20 ,1 ,9 ,1 5 ,5
31 ,5 ,5 0 ,6 ,3
46 ,7
59 ,0 8 ,8
67 ,6 ,0 5
74 ,1 ,8
85 ,1 2
90 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 05-11-2019

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
00
14
Giải bảy
667
920
Giải sáu
4430
6094
6596
0760
0732
8663
Giải năm
6074
4811
Giải bốn
54584
22353
83906
63105
55667
90261
18442
03891
55859
43325
15197
58563
53147
89116
Giải ba
87744
00412
17553
03843
Giải nhì
53462
23682
Giải nhất
05163
47698
Giải Đặc Biệt
673459
337883
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
00 ,6 ,5
12 4 ,1 ,6
20 ,5
30 2
42 ,4 7 ,3
53 ,9 9 ,3
67 ,7 ,1 ,2 ,3 0 ,3 ,3
74
84 2 ,3
94 ,6 1 ,7 ,8

Xổ Số Miền Trung ngày 29-10-2019

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
38
31
Giải bảy
776
811
Giải sáu
9021
0542
5290
7468
8102
2949
Giải năm
1708
9594
Giải bốn
88755
27266
44034
15248
93027
48013
66754
84904
25686
09526
54913
03931
96316
14631
Giải ba
68041
92396
50919
70891
Giải nhì
80389
87201
Giải nhất
41821
29108
Giải Đặc Biệt
194510
973434
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
08 2 ,4 ,1 ,8
13 ,0 1 ,3 ,6 ,9
21 ,7 ,1 6
38 ,4 1 ,1 ,1 ,4
42 ,8 ,1 9
55 ,4
66 8
76
89 6
90 ,6 4 ,1

Xổ Số Miền Trung ngày 22-10-2019

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
10
70
Giải bảy
453
180
Giải sáu
5181
4710
8410
7755
7543
2626
Giải năm
7031
4517
Giải bốn
26937
07112
49945
70308
08795
04174
09519
52691
70341
84495
36898
87357
96300
95680
Giải ba
74313
10517
48637
19576
Giải nhì
74437
68687
Giải nhất
78464
69123
Giải Đặc Biệt
978529
821605
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
08 0 ,5
10 ,0 ,0 ,2 ,9 ,3 ,7 7
29 6 ,3
31 ,7 ,7 7
45 3 ,1
53 5 ,7
64
74 0 ,6
81 0 ,0 ,7
95 1 ,5 ,8

Xổ Số Miền Trung ngày 15-10-2019

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
28
89
Giải bảy
106
374
Giải sáu
9059
0452
0807
8739
3513
3410
Giải năm
9288
6396
Giải bốn
73295
09676
85670
73942
81165
57309
59145
69667
39943
18520
34534
49381
35031
86042
Giải ba
76953
22548
33155
05906
Giải nhì
57539
71821
Giải nhất
67920
79778
Giải Đặc Biệt
021843
234384
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
06 ,7 ,9 6
13 ,0
28 ,0 0 ,1
39 9 ,4 ,1
42 ,5 ,8 ,3 3 ,2
59 ,2 ,3 5
65 7
76 ,0 4 ,8
88 9 ,1 ,4
95 6

Xổ Số Miền Trung ngày 08-10-2019

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
56
21
Giải bảy
264
908
Giải sáu
3534
4175
3894
7849
0931
3511
Giải năm
7810
6655
Giải bốn
25194
92228
13894
58776
83215
64662
77540
75108
96893
32657
36417
12678
56961
05553
Giải ba
70380
23902
04600
62689
Giải nhì
11567
21340
Giải nhất
07544
84583
Giải Đặc Biệt
496472
163598
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
02 8 ,8 ,0
10 ,5 1 ,7
28 1
34 1
40 ,4 9 ,0
56 5 ,7 ,3
64 ,2 ,7 1
75 ,6 ,2 8
80 9 ,3
94 ,4 ,4 3 ,8

Xổ Số Miền Trung ngày 01-10-2019

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
78
65
Giải bảy
935
809
Giải sáu
6576
9492
5093
3460
8930
5097
Giải năm
1357
7210
Giải bốn
28930
16034
10809
08617
41917
20277
48168
28316
67444
91093
81257
09932
52728
45274
Giải ba
13779
29403
94415
92470
Giải nhì
06985
58216
Giải nhất
43825
07101
Giải Đặc Biệt
003486
615527
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
09 ,3 9 ,1
17 ,7 0 ,6 ,5 ,6
25 8 ,7
35 ,0 ,4 0 ,2
44
57 7
68 5 ,0
78 ,6 ,7 ,9 4 ,0
85 ,6
92 ,3 7 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 24-09-2019

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
26
54
Giải bảy
713
122
Giải sáu
1254
4753
8003
3153
2658
1108
Giải năm
0866
0191
Giải bốn
67676
25436
78259
06243
10202
10496
71758
06900
23683
27067
51471
19528
35234
92321
Giải ba
04448
80429
38127
19774
Giải nhì
83654
30073
Giải nhất
05626
42406
Giải Đặc Biệt
543632
507476
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
03 ,2 8 ,0 ,6
13
26 ,9 ,6 2 ,8 ,1 ,7
36 ,2 4
43 ,8
54 ,3 ,9 ,8 ,4 4 ,3 ,8
66 7
76 1 ,4 ,3 ,6
83
96 1

Xổ Số Miền Trung ngày 17-09-2019

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
70
94
Giải bảy
689
009
Giải sáu
2695
1517
1419
5596
7872
4241
Giải năm
1713
1435
Giải bốn
55163
53321
56852
51273
73220
52642
45170
11790
73349
47013
49040
68710
89083
45446
Giải ba
60933
98148
65342
31390
Giải nhì
63392
09546
Giải nhất
49553
39960
Giải Đặc Biệt
439854
797727
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
09
17 ,9 ,3 3 ,0
21 ,0 7
33 5
42 ,8 1 ,9 ,0 ,6 ,2 ,6
52 ,3 ,4
63 0
70 ,3 ,0 2
89 3
95 ,2 4 ,6 ,0 ,0