XSMT Thứ 3

Xổ Số Miền Trung ngày 07-12-2021

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
81
41
Giải bảy
227
796
Giải sáu
1690
6033
2129
3375
9761
0614
Giải năm
8183
9294
Giải bốn
75156
94562
60187
33490
04278
07008
89938
46203
78716
72490
07780
20302
11213
32085
Giải ba
90788
59089
14650
76827
Giải nhì
68763
82690
Giải nhất
91657
35190
Giải Đặc Biệt
825138
036857
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
083 ,2
14 ,6 ,3
27 ,97
33 ,8 ,8
41
56 ,70 ,7
62 ,31
785
81 ,3 ,7 ,8 ,90 ,5
90 ,06 ,4 ,0 ,0 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 30-11-2021

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
67
47
Giải bảy
827
775
Giải sáu
5956
2653
1494
2769
7224
5528
Giải năm
5045
2104
Giải bốn
82076
38898
24272
83125
46624
61340
61341
57444
18542
73209
07660
44201
19355
20842
Giải ba
29846
88153
44891
93797
Giải nhì
74083
97296
Giải nhất
90046
86329
Giải Đặc Biệt
049836
897037
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
04 ,9 ,1
1
27 ,5 ,44 ,8 ,9
367
45 ,0 ,1 ,6 ,67 ,4 ,2 ,2
56 ,3 ,35
679 ,0
76 ,25
83
94 ,81 ,7 ,6

Xổ Số Miền Trung ngày 23-11-2021

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
31
71
Giải bảy
501
747
Giải sáu
8468
2917
3543
3082
7180
6330
Giải năm
0708
9743
Giải bốn
28951
65090
39530
54496
26220
26400
27503
22414
20960
66941
85058
52935
59798
88317
Giải ba
30518
73509
80115
06467
Giải nhì
82184
41940
Giải nhất
66598
46095
Giải Đặc Biệt
396647
791350
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
01 ,8 ,0 ,3 ,9
17 ,84 ,7 ,5
20
31 ,00 ,5
43 ,77 ,3 ,1 ,0
518 ,0
680 ,7
71
842 ,0
90 ,6 ,88 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 16-11-2021

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
59
08
Giải bảy
400
368
Giải sáu
3430
3417
3100
1857
9321
4445
Giải năm
0109
3841
Giải bốn
01807
44356
10646
55337
09451
81281
65823
99420
23292
18269
70290
33357
52240
05838
Giải ba
04260
22495
47327
60962
Giải nhì
91160
72191
Giải nhất
15187
89761
Giải Đặc Biệt
520878
663979
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
00 ,0 ,9 ,78
17
231 ,0 ,7
30 ,78
465 ,1 ,0
59 ,6 ,17 ,7
60 ,08 ,9 ,2 ,1
789
81 ,7
952 ,0 ,1

Xổ Số Miền Trung ngày 17-11-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
67
38
Giải bảy
610
350
Giải sáu
6805
1377
2343
1302
9916
2309
Giải năm
3799
8802
Giải bốn
35418
89002
80479
88549
78988
08002
91805
57101
35289
43194
39659
57828
10165
69535
Giải ba
03905
89458
00690
33694
Giải nhì
23630
98190
Giải nhất
10547
91330
Giải Đặc Biệt
183971
117224
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
05 ,2 ,2 ,5 ,52 ,9 ,2 ,1
10 ,86
28 ,4
308 ,5 ,0
43 ,9 ,7
580 ,9
675
77 ,9 ,1
889
994 ,0 ,4 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 10-11-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
87
92
Giải bảy
564
162
Giải sáu
1878
5446
3625
8774
2489
3404
Giải năm
5025
4794
Giải bốn
50923
88342
94918
03625
33586
52200
00282
24264
99700
98418
65258
54921
90806
36637
Giải ba
71972
00935
55815
10903
Giải nhì
80291
50390
Giải nhất
76992
58951
Giải Đặc Biệt
633597
246799
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
004 ,0 ,6 ,3
188 ,5
25 ,5 ,3 ,51
357
46 ,2
58 ,1
642 ,4
78 ,24
87 ,6 ,29
91 ,2 ,72 ,4 ,0 ,9

Xổ Số Miền Trung ngày 03-11-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
92
05
Giải bảy
346
986
Giải sáu
1975
2535
9938
7287
7602
4950
Giải năm
0698
3244
Giải bốn
88653
00724
52069
08543
77388
47109
46396
52388
44830
31606
68889
61429
59166
59516
Giải ba
62883
67420
72639
11780
Giải nhì
87559
42861
Giải nhất
23965
32341
Giải Đặc Biệt
417509
357750
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
09 ,95 ,2 ,6
16
24 ,09
35 ,80 ,9
46 ,34 ,1
53 ,90 ,0
69 ,56 ,1
75
88 ,36 ,7 ,8 ,9 ,0
92 ,8 ,6

Xổ Số Miền Trung ngày 27-10-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
39
50
Giải bảy
360
264
Giải sáu
9360
9295
1988
3320
1099
2821
Giải năm
3046
6935
Giải bốn
47958
75040
81257
32343
40943
29285
59231
38562
15274
32244
49880
50599
55939
23429
Giải ba
41270
55792
86904
43717
Giải nhì
08597
49613
Giải nhất
12457
29249
Giải Đặc Biệt
289818
523550
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
04
187 ,3
20 ,1 ,9
39 ,15 ,9
46 ,0 ,3 ,34 ,9
58 ,7 ,70 ,0
60 ,04 ,2
704
88 ,50
95 ,2 ,79 ,9

Xổ Số Miền Trung ngày 20-10-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
73
19
Giải bảy
262
684
Giải sáu
7530
9980
9452
8410
5051
5930
Giải năm
1539
0563
Giải bốn
98823
69493
71928
02669
58532
20821
64835
78687
58735
80972
62079
31861
72964
95951
Giải ba
74280
27272
81387
02130
Giải nhì
88924
54774
Giải nhất
61316
55575
Giải Đặc Biệt
384980
840439
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
0
169 ,0
23 ,8 ,1 ,4
30 ,9 ,2 ,50 ,5 ,0 ,9
4
521 ,1
62 ,93 ,1 ,4
73 ,22 ,9 ,4 ,5
80 ,0 ,04 ,7 ,7
93

Xổ Số Miền Trung ngày 13-10-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
43
71
Giải bảy
405
533
Giải sáu
8631
8978
2929
2268
0862
6100
Giải năm
4139
2720
Giải bốn
99009
06042
02935
36345
06987
74257
71368
61149
96580
73044
73551
61064
51377
73770
Giải ba
30613
95298
66534
66603
Giải nhì
58034
11596
Giải nhất
03157
04596
Giải Đặc Biệt
150870
030645
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
05 ,90 ,3
13
290
31 ,9 ,5 ,43 ,4
43 ,2 ,59 ,4 ,5
57 ,71
688 ,2 ,4
78 ,01 ,7 ,0
870
986 ,6