XSMT Thứ 3

Xổ Số Miền Trung ngày 24-03-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
92
13
Giải bảy
319
812
Giải sáu
0109
9619
8010
9127
8438
3125
Giải năm
9648
5957
Giải bốn
23487
97960
35339
59099
67560
68157
55982
19968
10434
27493
59852
67152
72628
07235
Giải ba
17051
35065
90487
34741
Giải nhì
66813
82196
Giải nhất
51130
03639
Giải Đặc Biệt
026721
402845
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
09
19 ,9 ,0 ,3 3 ,2
21 7 ,5 ,8
39 ,0 8 ,4 ,5 ,9
48 1 ,5
57 ,1 7 ,2 ,2
60 ,0 ,5 8
7
87 ,2 7
92 ,9 3 ,6

Xổ Số Miền Trung ngày 17-03-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
16
34
Giải bảy
960
049
Giải sáu
9561
1152
7962
2489
5561
5613
Giải năm
1794
4858
Giải bốn
39988
46114
45414
46586
57540
96282
64374
16654
75734
00990
50351
90786
68867
71910
Giải ba
57777
25368
69428
85329
Giải nhì
47326
90187
Giải nhất
61676
61768
Giải Đặc Biệt
192118
436923
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
0
16 ,4 ,4 ,8 3 ,0
26 8 ,9 ,3
34 ,4
40 9
52 8 ,4 ,1
60 ,1 ,2 ,8 1 ,7 ,8
74 ,7 ,6
88 ,6 ,2 9 ,6 ,7
94 0

Xổ Số Miền Trung ngày 10-03-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
06
93
Giải bảy
245
974
Giải sáu
3110
2857
1296
1980
8740
7411
Giải năm
5157
9906
Giải bốn
79776
31951
04329
42561
49767
67700
66585
60702
96408
05869
24773
02824
54571
51183
Giải ba
58072
01647
75808
68069
Giải nhì
26916
52977
Giải nhất
06857
73649
Giải Đặc Biệt
524616
174879
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
06 ,0 6 ,2 ,8 ,8
10 ,6 ,6 1
29 4
3
45 ,7 0 ,9
57 ,7 ,1 ,7
61 ,7 9 ,9
76 ,2 4 ,3 ,1 ,7 ,9
85 0 ,3
96 3

Xổ Số Miền Trung ngày 03-03-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
08
93
Giải bảy
501
750
Giải sáu
0955
8223
7382
4336
7536
6558
Giải năm
1360
5619
Giải bốn
89589
85331
91626
71174
53129
79422
99511
93326
51487
22085
60763
52823
65009
15467
Giải ba
41992
42693
63955
11176
Giải nhì
53249
23945
Giải nhất
32874
85175
Giải Đặc Biệt
950262
592831
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
08 ,1 9
11 9
23 ,6 ,9 ,2 6 ,3
31 6 ,6 ,1
49 5
55 0 ,8 ,5
60 ,2 3 ,7
74 ,4 6 ,5
82 ,9 7 ,5
92 ,3 3

Xổ Số Miền Trung ngày 25-02-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
81
68
Giải bảy
474
414
Giải sáu
9285
0962
2299
8602
8165
8530
Giải năm
2340
5682
Giải bốn
82211
46486
00106
37905
28529
83299
01058
68119
48567
46497
95677
06042
82686
09951
Giải ba
51666
77785
03420
84910
Giải nhì
40158
35882
Giải nhất
23010
93350
Giải Đặc Biệt
396536
896312
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
06 ,5 2
11 ,0 4 ,9 ,0 ,2
29 0
36 0
40 2
58 ,8 1 ,0
62 ,6 8 ,5 ,7
74 7
81 ,5 ,6 ,5 2 ,6 ,2
99 ,9 7

Xổ Số Miền Trung ngày 18-02-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
52
83
Giải bảy
658
746
Giải sáu
5390
0477
6850
6546
0406
1957
Giải năm
8297
5762
Giải bốn
16104
40684
25346
33678
06107
67613
62251
91131
33035
10384
34271
01540
86142
60020
Giải ba
43993
71243
50143
54954
Giải nhì
74090
76658
Giải nhất
77330
82036
Giải Đặc Biệt
626287
028904
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
04 ,7 6 ,4
13
20
30 1 ,5 ,6
46 ,3 6 ,6 ,0 ,2 ,3
52 ,8 ,0 ,1 7 ,4 ,8
62
77 ,8 1
84 ,7 3 ,4
90 ,7 ,3 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 11-02-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
87
69
Giải bảy
628
534
Giải sáu
4830
3390
6538
2358
4423
7364
Giải năm
6558
7533
Giải bốn
77839
69061
33818
34556
04276
50159
92199
94516
61453
20096
90470
96072
40886
35731
Giải ba
90580
20484
25029
76727
Giải nhì
91220
35371
Giải nhất
81438
74705
Giải Đặc Biệt
463593
723056
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
05
18 6
28 ,0 3 ,9 ,7
30 ,8 ,9 ,8 4 ,3 ,1
4
58 ,6 ,9 8 ,3 ,6
61 9 ,4
76 0 ,2 ,1
87 ,0 ,4 6
90 ,9 ,3 6

Xổ Số Miền Trung ngày 04-02-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
78
97
Giải bảy
020
104
Giải sáu
7019
0909
2032
4321
5410
6363
Giải năm
3437
9640
Giải bốn
41629
91238
45284
63455
82288
83879
65310
87454
53443
55685
80132
31013
00583
44756
Giải ba
80795
16058
22990
43931
Giải nhì
51240
69144
Giải nhất
22358
50362
Giải Đặc Biệt
902892
074622
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
09 4
19 ,0 0 ,3
20 ,9 1 ,2
32 ,7 ,8 2 ,1
40 0 ,3 ,4
55 ,8 ,8 4 ,6
63 ,2
78 ,9
84 ,8 5 ,3
95 ,2 7 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 14-01-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
94
13
Giải bảy
194
775
Giải sáu
5165
4906
1624
3298
2250
6281
Giải năm
5148
2574
Giải bốn
60648
48994
23237
71080
85841
32536
32649
33162
53017
49442
19438
88737
27019
95750
Giải ba
76280
51754
70603
45916
Giải nhì
40235
37026
Giải nhất
56997
58714
Giải Đặc Biệt
898493
059811
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
06 3
13 ,7 ,9 ,6 ,4 ,1
24 6
37 ,6 ,5 8 ,7
48 ,8 ,1 ,9 2
54 0 ,0
65 2
75 ,4
80 ,0 1
94 ,4 ,4 ,7 ,3 8

Xổ Số Miền Trung ngày 07-01-2020

Đắc Lắc
Mã: DLK
Quảng Nam
Mã: QNM
Giải tám
36
49
Giải bảy
889
079
Giải sáu
5340
0941
9591
8787
2077
8335
Giải năm
9901
8089
Giải bốn
49558
82362
30849
25455
98613
66020
86459
48606
23870
03848
98381
27738
51670
31357
Giải ba
93135
78944
50177
31766
Giải nhì
37009
38447
Giải nhất
07307
19850
Giải Đặc Biệt
862463
803906
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
01 ,9 ,7 6 ,6
13
20
36 ,5 5 ,8
40 ,1 ,9 ,4 9 ,8 ,7
58 ,5 ,9 7 ,0
62 ,3 6
79 ,7 ,0 ,0 ,7
89 7 ,9 ,1
91