XSMT Thứ 2

Xổ Số Miền Trung ngày 23-03-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
11
86
Giải bảy
759
388
Giải sáu
9608
1123
0723
8114
1104
6670
Giải năm
1922
6360
Giải bốn
90634
23117
58143
29719
20247
34011
26904
16376
69355
61345
27544
59181
96175
68610
Giải ba
16402
30197
67783
60202
Giải nhì
60108
96133
Giải nhất
03770
85085
Giải Đặc Biệt
524007
804688
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
08 ,4 ,2 ,8 ,7 4 ,2
11 ,7 ,9 ,1 4 ,0
23 ,3 ,2
34 3
43 ,7 5 ,4
59 5
60
70 0 ,6 ,5
86 ,8 ,1 ,3 ,5 ,8
97

Xổ Số Miền Trung ngày 16-03-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
96
71
Giải bảy
341
162
Giải sáu
0439
0770
6755
6875
6379
9092
Giải năm
4411
0813
Giải bốn
85795
18782
16869
87538
49636
20942
11579
55852
71931
02823
31660
70595
31870
92874
Giải ba
53341
80017
91787
47236
Giải nhì
94866
87514
Giải nhất
48928
86584
Giải Đặc Biệt
690355
625200
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
00
11 ,7 3 ,4
28 3
39 ,8 ,6 1 ,6
41 ,2 ,1
55 ,5 2
69 ,6 2 ,0
70 ,9 1 ,5 ,9 ,0 ,4
82 7 ,4
96 ,5 2 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 09-03-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
39
27
Giải bảy
632
605
Giải sáu
0968
5209
0361
3030
5369
3471
Giải năm
2913
9176
Giải bốn
12186
58507
89869
72527
45195
38259
65209
47504
53781
94903
04698
05753
01313
50654
Giải ba
34277
05285
95833
72416
Giải nhì
99688
00717
Giải nhất
46948
16697
Giải Đặc Biệt
745361
787724
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
09 ,7 ,9 5 ,4 ,3
13 3 ,6 ,7
27 7 ,4
39 ,2 0 ,3
48
59 3 ,4
68 ,1 ,9 ,1 9
77 1 ,6
86 ,5 ,8 1
95 8 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 02-03-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
28
51
Giải bảy
523
622
Giải sáu
5054
0869
0647
1643
6354
8056
Giải năm
0708
1176
Giải bốn
50293
77665
51128
20866
04520
28185
63294
09992
80109
58078
04956
92238
00107
80017
Giải ba
19037
99877
44443
40839
Giải nhì
70971
65939
Giải nhất
04724
50112
Giải Đặc Biệt
737783
469743
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
08 9 ,7
17 ,2
28 ,3 ,8 ,0 ,4 2
37 8 ,9 ,9
47 3 ,3 ,3
54 1 ,4 ,6 ,6
69 ,5 ,6
77 ,1 6 ,8
85 ,3
93 ,4 2

Xổ Số Miền Trung ngày 24-02-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
85
76
Giải bảy
609
548
Giải sáu
0094
2568
0424
5126
6444
5786
Giải năm
3441
9752
Giải bốn
61591
06317
72638
23625
60697
09763
11162
50696
12373
51992
60041
96389
63490
79307
Giải ba
55308
79455
95979
40502
Giải nhì
90330
47443
Giải nhất
07017
02956
Giải Đặc Biệt
828017
949351
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
09 ,8 7 ,2
17 ,7 ,7
24 ,5 6
38 ,0
41 8 ,4 ,1 ,3
55 2 ,6 ,1
68 ,3 ,2
76 ,3 ,9
85 6 ,9
94 ,1 ,7 6 ,2 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 17-02-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
96
61
Giải bảy
000
916
Giải sáu
3000
3948
5545
1985
4550
2955
Giải năm
0194
2226
Giải bốn
41445
19194
84050
20029
23429
76908
58146
59281
36267
18366
65376
42192
18206
14305
Giải ba
56762
47911
84003
46282
Giải nhì
36074
52293
Giải nhất
15356
31532
Giải Đặc Biệt
658149
737521
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
00 ,0 ,8 6 ,5 ,3
11 6
29 ,9 6 ,1
32
48 ,5 ,5 ,6 ,9
50 ,6 0 ,5
62 1 ,7 ,6
74 6
85 ,1 ,2
96 ,4 ,4 2 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 10-02-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
25
35
Giải bảy
101
084
Giải sáu
7117
9928
8852
1915
7966
8791
Giải năm
6325
6811
Giải bốn
77130
30171
79398
11844
54967
27449
23225
37393
84997
48115
13864
04908
36470
91887
Giải ba
49802
68191
31548
42769
Giải nhì
88382
00259
Giải nhất
63805
58577
Giải Đặc Biệt
986281
563049
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
01 ,2 ,5 8
17 5 ,1 ,5
25 ,8 ,5 ,5
30 5
44 ,9 8 ,9
52 9
67 6 ,4 ,9
71 0 ,7
82 ,1 4 ,7
98 ,1 1 ,3 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 03-02-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
19
88
Giải bảy
330
573
Giải sáu
1535
8540
2270
1030
0302
6708
Giải năm
4019
3441
Giải bốn
16015
83955
38377
85836
55040
15638
95041
58101
21957
06817
67185
32008
72339
49426
Giải ba
60291
95587
31875
35438
Giải nhì
01391
23148
Giải nhất
28060
06162
Giải Đặc Biệt
810522
901237
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
02 ,8 ,1 ,8
19 ,9 ,5 7
22 6
30 ,5 ,6 ,8 0 ,9 ,8 ,7
40 ,0 ,1 1 ,8
55 7
60 2
70 ,7 3 ,5
87 8 ,5
91 ,1

Xổ Số Miền Trung ngày 13-01-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
03
48
Giải bảy
614
888
Giải sáu
7709
9901
1735
9181
4015
3096
Giải năm
3043
3334
Giải bốn
18590
19186
41338
17028
45085
34121
24277
29260
79090
84705
91828
43531
31825
21449
Giải ba
13153
07509
52707
05559
Giải nhì
79341
71115
Giải nhất
42134
18778
Giải Đặc Biệt
060496
172492
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
03 ,9 ,1 ,9 5 ,7
14 5 ,5
28 ,1 8 ,5
35 ,8 ,4 4 ,1
43 ,1 8 ,9
53 9
60
77 8
86 ,5 8 ,1
90 ,6 6 ,0 ,2

Xổ Số Miền Trung ngày 06-01-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
93
64
Giải bảy
423
164
Giải sáu
0610
0783
4410
0571
5622
3564
Giải năm
7307
4474
Giải bốn
32651
88412
39006
66241
65245
05344
25332
72275
31204
49916
03762
07006
76362
29951
Giải ba
67114
21218
19243
85903
Giải nhì
86152
95135
Giải nhất
93524
24873
Giải Đặc Biệt
247502
972427
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
07 ,6 ,2 4 ,6 ,3
10 ,0 ,2 ,4 ,8 6
23 ,4 2 ,7
32 5
41 ,5 ,4 3
51 ,2 1
64 ,4 ,4 ,2 ,2
71 ,4 ,5 ,3
83
93