XSMT Thứ 2

Xổ Số Miền Trung ngày 06-12-2021

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
95
28
Giải bảy
565
196
Giải sáu
5674
0829
8753
7018
5970
4484
Giải năm
3296
0928
Giải bốn
51255
70417
21301
55021
07956
38648
89452
36662
16630
73935
84419
99842
79656
74571
Giải ba
45966
87874
37557
46037
Giải nhì
61787
06799
Giải nhất
95471
35897
Giải Đặc Biệt
043048
336429
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
01
178 ,9
29 ,18 ,8 ,9
30 ,5 ,7
48 ,82
53 ,5 ,6 ,26 ,7
65 ,62
74 ,4 ,10 ,1
874
95 ,66 ,9 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 29-11-2021

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
51
19
Giải bảy
644
451
Giải sáu
6955
9700
2881
0157
9113
4046
Giải năm
9083
3119
Giải bốn
86868
50539
46280
89046
09222
52807
21709
18555
95770
55618
23616
71093
88227
81295
Giải ba
89516
90868
91221
41216
Giải nhì
48582
98406
Giải nhất
12281
69902
Giải Đặc Biệt
026335
581851
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
00 ,7 ,96 ,2
169 ,3 ,9 ,8 ,6 ,6
227 ,1
39 ,5
44 ,66
51 ,51 ,7 ,5 ,1
68 ,8
70
81 ,3 ,0 ,2 ,1
93 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 22-11-2021

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
55
16
Giải bảy
012
013
Giải sáu
8555
6931
4651
4062
7740
9167
Giải năm
8114
2403
Giải bốn
83470
12057
81386
93532
10989
94564
20059
03828
97485
34306
09857
29527
52675
62913
Giải ba
70852
80495
26817
60430
Giải nhì
45716
84911
Giải nhất
06270
48493
Giải Đặc Biệt
488771
897231
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
03 ,6
12 ,4 ,66 ,3 ,3 ,7 ,1
28 ,7
31 ,20 ,1
40
55 ,5 ,1 ,7 ,9 ,27
642 ,7
70 ,0 ,15
86 ,95
953

Xổ Số Miền Trung ngày 08-11-2021

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
90
05
Giải bảy
608
596
Giải sáu
8210
3590
7762
1055
3413
8067
Giải năm
0472
4077
Giải bốn
36177
19501
32869
30214
46537
01656
24165
75297
27163
32487
59789
93056
51208
81888
Giải ba
53662
21041
52382
39633
Giải nhì
04404
51305
Giải nhất
18180
47921
Giải Đặc Biệt
036018
319380
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
08 ,1 ,45 ,8 ,5
10 ,4 ,83
21
373
41
565 ,6
62 ,9 ,5 ,27 ,3
72 ,77
807 ,9 ,8 ,2 ,0
90 ,06 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 16-11-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
53
53
Giải bảy
367
998
Giải sáu
8999
7011
2269
0883
3183
5449
Giải năm
9418
4308
Giải bốn
95652
88224
95739
71528
99795
02372
26485
94787
04341
22706
23088
69294
14903
63553
Giải ba
69331
92273
90034
18218
Giải nhì
16029
68066
Giải nhất
01043
66137
Giải Đặc Biệt
774014
717265
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
08 ,6 ,3
11 ,8 ,48
24 ,8 ,9
39 ,14 ,7
439 ,1
53 ,23 ,3
67 ,96 ,5
72 ,3
853 ,3 ,7 ,8
99 ,58 ,4

Xổ Số Miền Trung ngày 09-11-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
37
75
Giải bảy
761
060
Giải sáu
9400
9386
2677
8820
7339
5522
Giải năm
7259
4246
Giải bốn
92491
60039
12264
09716
73741
37493
41991
31777
13544
23826
41539
96199
22076
07176
Giải ba
37084
95269
47620
90019
Giải nhì
58775
39195
Giải nhất
57782
90503
Giải Đặc Biệt
886801
777028
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
00 ,13
169
20 ,2 ,6 ,0 ,8
37 ,99 ,9
416 ,4
59
61 ,4 ,90
77 ,55 ,7 ,6 ,6
86 ,4 ,2
91 ,3 ,19 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 02-11-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
56
24
Giải bảy
270
777
Giải sáu
8032
5957
3772
8203
4214
6780
Giải năm
3129
3081
Giải bốn
59820
37042
00756
24912
24848
70543
52232
25710
32986
00456
36156
18915
87796
41381
Giải ba
43862
17613
31084
31923
Giải nhì
35783
00184
Giải nhất
65650
81283
Giải Đặc Biệt
900540
717244
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
03
12 ,34 ,0 ,5
29 ,04 ,3
32 ,2
42 ,8 ,3 ,04
56 ,7 ,6 ,06 ,6
62
70 ,27
830 ,1 ,6 ,1 ,4 ,4 ,3
96

Xổ Số Miền Trung ngày 26-10-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
06
06
Giải bảy
123
108
Giải sáu
1612
7310
9908
6978
1177
1595
Giải năm
6576
8124
Giải bốn
04848
77573
10007
18318
53797
12228
13033
28747
51839
88404
31369
39191
58976
26234
Giải ba
35061
79588
86826
06241
Giải nhì
36860
01955
Giải nhất
07946
82302
Giải Đặc Biệt
338929
469897
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
06 ,8 ,76 ,8 ,4 ,2
12 ,0 ,8
23 ,8 ,94 ,6
339 ,4
48 ,67 ,1
55
61 ,09
76 ,38 ,7 ,6
88
975 ,1 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 19-10-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
71
54
Giải bảy
921
577
Giải sáu
1439
8035
8153
7968
0366
4655
Giải năm
3656
9176
Giải bốn
99353
54049
73861
54180
97802
38456
19120
80189
45433
81634
69085
32883
63594
21225
Giải ba
25164
84886
44210
50582
Giải nhì
17908
06739
Giải nhất
51933
46962
Giải Đặc Biệt
543636
949641
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
02 ,8
10
21 ,05
39 ,5 ,3 ,63 ,4 ,9
491
53 ,6 ,3 ,64 ,5
61 ,48 ,6 ,2
717 ,6
80 ,69 ,5 ,3 ,2
94

Xổ Số Miền Trung ngày 12-10-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
11
17
Giải bảy
251
551
Giải sáu
2896
1061
3297
1875
8234
5789
Giải năm
5475
5474
Giải bốn
09615
18882
90538
98449
73903
25379
37760
69323
66660
78145
08886
87165
56350
63971
Giải ba
82408
10136
41825
54250
Giải nhì
23148
33501
Giải nhất
16194
58449
Giải Đặc Biệt
884904
519093
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
03 ,8 ,41
11 ,57
23 ,5
38 ,64
49 ,85 ,9
511 ,0 ,0
61 ,00 ,5
75 ,95 ,4 ,1
829 ,6
96 ,7 ,43