XSMT Thứ 2

Xổ Số Miền Trung ngày 06-02-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
25
75
Giải bảy
291
771
Giải sáu
4987
7007
2537
1357
2198
1383
Giải năm
1722
5550
Giải bốn
47397
29763
26059
15428
59864
61078
32815
11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226
Giải ba
73727
77435
03685
26691
Giải nhì
37304
96332
Giải nhất
72612
43431
Giải Đặc Biệt
883941
697730
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
07 ,41
15 ,2
25 ,2 ,8 ,73 ,6
37 ,58 ,2 ,1 ,0
41
597 ,0 ,9
63 ,47 ,8
785 ,1
873 ,5
91 ,78 ,1

Xổ Số Miền Trung ngày 30-01-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
25
05
Giải bảy
156
038
Giải sáu
1672
1553
9658
7380
4395
6413
Giải năm
1419
2327
Giải bốn
54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
Giải ba
24763
68949
72308
37508
Giải nhì
16016
75896
Giải nhất
00082
44337
Giải Đặc Biệt
992633
276645
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
05 ,8 ,8
19 ,5 ,63 ,9
25 ,3 ,67 ,2 ,5
338 ,7
48 ,93 ,5
56 ,3 ,8
67 ,3
72 ,6
820 ,8
955 ,4 ,3 ,6

Xổ Số Miền Trung ngày 23-01-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
19
15
Giải bảy
618
107
Giải sáu
1382
9255
7491
2077
8755
7392
Giải năm
5712
2673
Giải bốn
43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
Giải ba
50436
52461
11409
82792
Giải nhì
02501
48382
Giải nhất
55818
31279
Giải Đặc Biệt
013817
307019
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
05 ,17 ,9
19 ,8 ,2 ,8 ,75 ,9
2
36
44 ,1
555
66 ,9 ,13
747 ,3 ,0 ,9
828 ,7 ,4 ,2
91 ,82 ,7 ,7 ,2

Xổ Số Miền Trung ngày 16-01-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
74
03
Giải bảy
398
277
Giải sáu
1867
4767
7682
5188
0139
8883
Giải năm
5565
2200
Giải bốn
43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
Giải ba
30552
71043
39194
39442
Giải nhì
47849
11430
Giải nhất
58304
41001
Giải Đặc Biệt
855453
422124
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
043 ,0 ,7 ,1
1
236 ,4
399 ,3 ,7 ,1 ,0
43 ,92
52 ,33
67 ,7 ,5 ,5 ,3 ,2
747 ,7
82 ,58 ,3
98 ,74

Xổ Số Miền Trung ngày 09-01-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
10
29
Giải bảy
425
296
Giải sáu
1287
7259
7364
5290
6446
0447
Giải năm
5415
7789
Giải bốn
77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
Giải ba
36465
49957
48691
97322
Giải nhì
53620
44888
Giải nhất
89748
63303
Giải Đặc Biệt
734886
959593
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
05 ,53
10 ,5 ,59
25 ,5 ,9 ,09 ,9 ,9 ,2
3
44 ,86 ,7
59 ,7
64 ,58 ,1
745 ,1
87 ,69 ,8
96 ,0 ,1 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 02-01-2023

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
65
83
Giải bảy
350
931
Giải sáu
2206
5988
3816
0634
7828
3785
Giải năm
5086
1897
Giải bốn
43896
13137
07642
14248
98165
18751
09488
82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532
Giải ba
23899
23892
02717
48362
Giải nhì
11546
78460
Giải nhất
08027
22742
Giải Đặc Biệt
474835
508578
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
062
167
278 ,5
37 ,51 ,4 ,2
42 ,8 ,69 ,9 ,8 ,2
50 ,12
65 ,52 ,0
78
88 ,6 ,83 ,5
96 ,9 ,27

Xổ Số Miền Trung ngày 26-12-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
67
37
Giải bảy
963
075
Giải sáu
0056
0043
7327
2147
0967
5477
Giải năm
7407
0517
Giải bốn
97601
50002
34446
89744
97430
01952
83837
53242
19162
29307
68654
24594
14343
58526
Giải ba
62559
57231
07457
54865
Giải nhì
79351
77409
Giải nhất
37531
47569
Giải Đặc Biệt
180006
203654
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
07 ,1 ,2 ,67 ,9
17
276
30 ,7 ,1 ,17
43 ,6 ,47 ,2 ,3
56 ,2 ,9 ,14 ,7 ,4
67 ,37 ,2 ,5 ,9
75 ,7
8
94

Xổ Số Miền Trung ngày 19-12-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
70
66
Giải bảy
404
810
Giải sáu
7447
8899
7899
4971
1751
9984
Giải năm
7611
3819
Giải bốn
91466
73148
96856
76132
83228
44259
35072
70238
00711
55539
01154
44317
52580
82854
Giải ba
10834
55203
00366
53441
Giải nhì
10919
61001
Giải nhất
31898
03996
Giải Đặc Biệt
169092
296397
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
04 ,31
11 ,90 ,9 ,1 ,7
28
32 ,48 ,9
47 ,81
56 ,91 ,4 ,4
666 ,6
70 ,21
84 ,0
99 ,9 ,8 ,26 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 12-12-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
56
07
Giải bảy
921
016
Giải sáu
1736
5113
2328
5433
3494
8896
Giải năm
7185
3081
Giải bốn
35318
02235
31241
91659
70678
43158
35325
10526
25836
25093
09691
95166
96127
20923
Giải ba
93432
65697
06870
67159
Giải nhì
44180
10192
Giải nhất
05699
86154
Giải Đặc Biệt
073768
497793
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
07
13 ,86
21 ,8 ,56 ,7 ,3
36 ,5 ,23 ,6
41
56 ,9 ,89 ,4
686
780
85 ,01
97 ,94 ,6 ,3 ,1 ,2 ,3

Xổ Số Miền Trung ngày 05-12-2022

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
08
16
Giải bảy
152
802
Giải sáu
2776
7453
9706
4136
9173
6072
Giải năm
0102
8022
Giải bốn
06647
40696
36115
46657
47526
78749
60396
09668
86823
17416
44058
69993
22540
14963
Giải ba
86226
11971
63217
65117
Giải nhì
70371
61409
Giải nhất
10643
57955
Giải Đặc Biệt
338743
323499
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
08 ,6 ,22 ,9
156 ,6 ,7 ,7
26 ,62 ,3
36
47 ,9 ,3 ,30
52 ,3 ,78 ,5
68 ,3
76 ,1 ,13 ,2
8
96 ,63 ,9