XSMT Thứ 2

Xổ Số Miền Trung ngày 25-05-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
98
46
Giải bảy
040
465
Giải sáu
5937
2136
6111
9646
9606
3729
Giải năm
5665
2295
Giải bốn
76915
93641
84418
13226
49106
21276
60171
76748
49074
72487
04041
66833
93638
81783
Giải ba
55851
21399
82997
95515
Giải nhì
02941
00108
Giải nhất
72068
10313
Giải Đặc Biệt
006272
404590
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
06 6 ,8
11 ,5 ,8 5 ,3
26 9
37 ,6 3 ,8
40 ,1 ,1 6 ,6 ,8 ,1
51
65 ,8 5
76 ,1 ,2 4
87 ,3
98 ,9 5 ,7 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 18-05-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
38
44
Giải bảy
029
372
Giải sáu
3838
7667
3565
0663
7825
0578
Giải năm
7711
4978
Giải bốn
26582
39089
97587
01250
79080
98404
37191
54024
79469
09832
00953
97760
74355
74080
Giải ba
50217
89902
57945
22565
Giải nhì
98704
75624
Giải nhất
99576
70729
Giải Đặc Biệt
059261
747637
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
04 ,2 ,4
11 ,7
29 5 ,4 ,4 ,9
38 ,8 2 ,7
44 ,5
50 3 ,5
67 ,5 ,1 3 ,9 ,0 ,5
76 2 ,8 ,8
82 ,9 ,7 ,0 0
91

Xổ Số Miền Trung ngày 11-05-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
75
65
Giải bảy
220
359
Giải sáu
3971
2623
2784
5025
9707
3995
Giải năm
1579
5422
Giải bốn
15203
76005
95047
43729
21198
84835
30650
60939
62468
33562
23894
68090
05758
18101
Giải ba
85909
41756
94718
04752
Giải nhì
10094
74529
Giải nhất
09641
08659
Giải Đặc Biệt
481192
793798
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
03 ,5 ,9 7 ,1
18
20 ,3 ,9 5 ,2 ,9
35 9
47 ,1
50 ,6 9 ,8 ,2 ,9
65 ,8 ,2
75 ,1 ,9
84
98 ,4 ,2 5 ,4 ,0 ,8

Xổ Số Miền Trung ngày 04-05-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
17
63
Giải bảy
809
330
Giải sáu
0331
8686
2980
9152
7845
1018
Giải năm
1955
7141
Giải bốn
00664
01100
32781
98902
25556
03671
87588
47035
10145
14664
62145
17779
59699
42599
Giải ba
34456
56496
75080
08017
Giải nhì
83146
67610
Giải nhất
14610
23552
Giải Đặc Biệt
550668
477213
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
09 ,0 ,2
17 ,0 8 ,7 ,0 ,3
2
31 0 ,5
46 5 ,1 ,5 ,5
55 ,6 ,6 2 ,2
64 ,8 3 ,4
71 9
86 ,0 ,1 ,8 0
96 9 ,9

Xổ Số Miền Trung ngày 27-04-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
28
10
Giải bảy
249
252
Giải sáu
1027
7974
7589
5732
0574
8567
Giải năm
1393
6200
Giải bốn
54254
33814
97273
69323
82808
55474
49618
25781
59005
93300
34056
03189
92910
63009
Giải ba
33357
43735
05611
57285
Giải nhì
82598
59538
Giải nhất
48337
96940
Giải Đặc Biệt
373307
429188
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
08 ,7 0 ,5 ,0 ,9
14 ,8 0 ,0 ,1
28 ,7 ,3
35 ,7 2 ,8
49 0
54 ,7 2 ,6
67
74 ,3 ,4 4
89 1 ,9 ,5 ,8
93 ,8

Xổ Số Miền Trung ngày 20-04-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
17
87
Giải bảy
924
591
Giải sáu
6016
2671
5692
2439
2344
6587
Giải năm
4842
2059
Giải bốn
55403
24975
24225
24048
15461
79113
99176
05170
19426
91063
69375
54970
80431
67077
Giải ba
60537
64001
91511
21897
Giải nhì
46230
90444
Giải nhất
57756
59328
Giải Đặc Biệt
381455
715990
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
03 ,1
17 ,6 ,3 1
24 ,5 6 ,8
37 ,0 9 ,1
42 ,8 4 ,4
56 ,5 9
61 3
71 ,5 ,6 0 ,5 ,0 ,7
87 ,7
92 1 ,7 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 13-04-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
17
87
Giải bảy
924
591
Giải sáu
6016
2671
5692
2439
2344
6587
Giải năm
4842
2059
Giải bốn
55403
24975
24225
24048
15461
79113
99176
05170
19426
91063
69375
54970
80431
67077
Giải ba
60537
64001
91511
21897
Giải nhì
46230
90444
Giải nhất
57756
59328
Giải Đặc Biệt
381455
715990
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
03 ,1
17 ,6 ,3 1
24 ,5 6 ,8
37 ,0 9 ,1
42 ,8 4 ,4
56 ,5 9
61 3
71 ,5 ,6 0 ,5 ,0 ,7
87 ,7
92 1 ,7 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 06-04-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
17
87
Giải bảy
924
591
Giải sáu
6016
2671
5692
2439
2344
6587
Giải năm
4842
2059
Giải bốn
55403
24975
24225
24048
15461
79113
99176
05170
19426
91063
69375
54970
80431
67077
Giải ba
60537
64001
91511
21897
Giải nhì
46230
90444
Giải nhất
57756
59328
Giải Đặc Biệt
381455
715990
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
03 ,1
17 ,6 ,3 1
24 ,5 6 ,8
37 ,0 9 ,1
42 ,8 4 ,4
56 ,5 9
61 3
71 ,5 ,6 0 ,5 ,0 ,7
87 ,7
92 1 ,7 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 30-03-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
17
87
Giải bảy
924
591
Giải sáu
6016
2671
5692
2439
2344
6587
Giải năm
4842
2059
Giải bốn
55403
24975
24225
24048
15461
79113
99176
05170
19426
91063
69375
54970
80431
67077
Giải ba
60537
64001
91511
21897
Giải nhì
46230
90444
Giải nhất
57756
59328
Giải Đặc Biệt
381455
715990
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
03 ,1
17 ,6 ,3 1
24 ,5 6 ,8
37 ,0 9 ,1
42 ,8 4 ,4
56 ,5 9
61 3
71 ,5 ,6 0 ,5 ,0 ,7
87 ,7
92 1 ,7 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 23-03-2020

Thừa T.Huế
Mã: TTH
Phú Yên
Mã: PY
Giải tám
11
86
Giải bảy
759
388
Giải sáu
9608
1123
0723
8114
1104
6670
Giải năm
1922
6360
Giải bốn
90634
23117
58143
29719
20247
34011
26904
16376
69355
61345
27544
59181
96175
68610
Giải ba
16402
30197
67783
60202
Giải nhì
60108
96133
Giải nhất
03770
85085
Giải Đặc Biệt
524007
804688
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
ĐầuThừa T.HuếPhú Yên
08 ,4 ,2 ,8 ,7 4 ,2
11 ,7 ,9 ,1 4 ,0
23 ,3 ,2
34 3
43 ,7 5 ,4
59 5
60
70 0 ,6 ,5
86 ,8 ,1 ,3 ,5 ,8
97