XSMT Chủ Nhật

Xổ Số Miền Trung ngày 24-05-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
65
23
Giải bảy
668
726
Giải sáu
5870
7027
0349
6516
1989
7069
Giải năm
4670
4560
Giải bốn
61842
85106
44537
61521
45884
79211
11495
22499
04256
79419
52012
97968
18350
33529
Giải ba
47363
70629
74600
87555
Giải nhì
68666
50976
Giải nhất
15370
64024
Giải Đặc Biệt
151901
003722
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 ,1 0
11 6 ,9 ,2
27 ,1 ,9 3 ,6 ,9 ,4 ,2
37
49 ,2
56 ,0 ,5
65 ,8 ,3 ,6 9 ,0 ,8
70 ,0 ,0 6
84 9
95 9

Xổ Số Miền Trung ngày 17-05-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
12
30
Giải bảy
896
169
Giải sáu
5785
0851
7847
0363
5189
7397
Giải năm
4084
9816
Giải bốn
59779
73625
33454
27721
91379
13052
94206
57280
67532
62289
85113
06160
06165
34808
Giải ba
53020
31946
63084
88429
Giải nhì
52795
34401
Giải nhất
39325
88701
Giải Đặc Biệt
404759
516671
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 8 ,1 ,1
12 6 ,3
25 ,1 ,0 ,5 9
30 ,2
47 ,6
51 ,4 ,2 ,9
69 ,3 ,0 ,5
79 ,9 1
85 ,4 9 ,0 ,9 ,4
96 ,5 7

Xổ Số Miền Trung ngày 10-05-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
78
50
Giải bảy
398
303
Giải sáu
2593
9032
0216
3409
5294
1646
Giải năm
2358
9651
Giải bốn
92694
36591
84594
81848
91977
84412
72006
16884
62870
16858
24948
54218
91950
35047
Giải ba
36999
77165
55219
21126
Giải nhì
43041
78404
Giải nhất
35571
33639
Giải Đặc Biệt
985588
076507
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 3 ,9 ,4 ,7
16 ,2 8 ,9
26
32 9
48 ,1 6 ,8 ,7
58 0 ,1 ,8 ,0
65
78 ,7 ,1 0
88 4
98 ,3 ,4 ,1 ,4 ,9 4

Xổ Số Miền Trung ngày 03-05-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
42
18
Giải bảy
167
766
Giải sáu
8899
8054
1018
2527
9740
4320
Giải năm
5241
9387
Giải bốn
41993
13747
57764
78279
44837
89376
22829
14752
54378
96260
09850
43853
15182
72653
Giải ba
14130
27605
85540
94753
Giải nhì
51725
67313
Giải nhất
94894
00874
Giải Đặc Biệt
191411
518683
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
05
18 ,1 8 ,3
29 ,5 7 ,0
37 ,0
42 ,1 ,7 0 ,0
54 2 ,0 ,3 ,3 ,3
67 ,4 6 ,0
79 ,6 8 ,4
87 ,2 ,3
99 ,3 ,4

Xổ Số Miền Trung ngày 26-04-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
67
09
Giải bảy
823
795
Giải sáu
4676
5451
4213
7517
7256
5190
Giải năm
8441
5012
Giải bốn
88078
66144
26147
55070
53944
27779
53680
68814
40561
14216
33899
81201
78340
64965
Giải ba
69986
67683
80550
70100
Giải nhì
64089
92127
Giải nhất
99128
18824
Giải Đặc Biệt
155397
493991
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
09 ,1 ,0
13 7 ,2 ,4 ,6
23 ,8 7 ,4
3
41 ,4 ,7 ,4 0
51 6 ,0
67 1 ,5
76 ,8 ,0 ,9
80 ,6 ,3 ,9
97 5 ,0 ,9 ,1

Xổ Số Miền Trung ngày 19-04-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
50
12
Giải bảy
180
148
Giải sáu
6385
6306
5785
7333
3704
5382
Giải năm
1789
1331
Giải bốn
45595
00515
17867
28206
79020
82790
70781
66893
81863
70253
02359
13759
31973
09708
Giải ba
16974
52344
53371
83935
Giải nhì
22266
12641
Giải nhất
04591
46260
Giải Đặc Biệt
192597
048372
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 ,6 4 ,8
15 2
20
33 ,1 ,5
44 8 ,1
50 3 ,9 ,9
67 ,6 3 ,0
74 3 ,1 ,2
80 ,5 ,5 ,9 ,1 2
95 ,0 ,1 ,7 3

Xổ Số Miền Trung ngày 12-04-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
50
12
Giải bảy
180
148
Giải sáu
6385
6306
5785
7333
3704
5382
Giải năm
1789
1331
Giải bốn
45595
00515
17867
28206
79020
82790
70781
66893
81863
70253
02359
13759
31973
09708
Giải ba
16974
52344
53371
83935
Giải nhì
22266
12641
Giải nhất
04591
46260
Giải Đặc Biệt
192597
048372
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 ,6 4 ,8
15 2
20
33 ,1 ,5
44 8 ,1
50 3 ,9 ,9
67 ,6 3 ,0
74 3 ,1 ,2
80 ,5 ,5 ,9 ,1 2
95 ,0 ,1 ,7 3

Xổ Số Miền Trung ngày 05-04-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
50
12
Giải bảy
180
148
Giải sáu
6385
6306
5785
7333
3704
5382
Giải năm
1789
1331
Giải bốn
45595
00515
17867
28206
79020
82790
70781
66893
81863
70253
02359
13759
31973
09708
Giải ba
16974
52344
53371
83935
Giải nhì
22266
12641
Giải nhất
04591
46260
Giải Đặc Biệt
192597
048372
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 ,6 4 ,8
15 2
20
33 ,1 ,5
44 8 ,1
50 3 ,9 ,9
67 ,6 3 ,0
74 3 ,1 ,2
80 ,5 ,5 ,9 ,1 2
95 ,0 ,1 ,7 3

Xổ Số Miền Trung ngày 29-03-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
50
12
Giải bảy
180
148
Giải sáu
6385
6306
5785
7333
3704
5382
Giải năm
1789
1331
Giải bốn
45595
00515
17867
28206
79020
82790
70781
66893
81863
70253
02359
13759
31973
09708
Giải ba
16974
52344
53371
83935
Giải nhì
22266
12641
Giải nhất
04591
46260
Giải Đặc Biệt
192597
048372
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 ,6 4 ,8
15 2
20
33 ,1 ,5
44 8 ,1
50 3 ,9 ,9
67 ,6 3 ,0
74 3 ,1 ,2
80 ,5 ,5 ,9 ,1 2
95 ,0 ,1 ,7 3

Xổ Số Miền Trung ngày 22-03-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
54
30
Giải bảy
435
674
Giải sáu
1432
0964
3494
1632
0505
6074
Giải năm
1604
2346
Giải bốn
56545
67394
34939
26718
77745
73769
45285
50208
75099
90196
23962
00420
36249
24823
Giải ba
69728
71154
77633
83456
Giải nhì
15226
11168
Giải nhất
38074
74934
Giải Đặc Biệt
561978
724248
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
04 5 ,8
18
28 ,6 0 ,3
35 ,2 ,9 0 ,2 ,3 ,4
45 ,5 6 ,9 ,8
54 ,4 6
64 ,9 2 ,8
74 ,8 4 ,4
85
94 ,4 9 ,6