XSMT Chủ Nhật

Xổ Số Miền Trung ngày 22-03-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
54
30
Giải bảy
435
674
Giải sáu
1432
0964
3494
1632
0505
6074
Giải năm
1604
2346
Giải bốn
56545
67394
34939
26718
77745
73769
45285
50208
75099
90196
23962
00420
36249
24823
Giải ba
69728
71154
77633
83456
Giải nhì
15226
11168
Giải nhất
38074
74934
Giải Đặc Biệt
561978
724248
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
04 5 ,8
18
28 ,6 0 ,3
35 ,2 ,9 0 ,2 ,3 ,4
45 ,5 6 ,9 ,8
54 ,4 6
64 ,9 2 ,8
74 ,8 4 ,4
85
94 ,4 9 ,6

Xổ Số Miền Trung ngày 15-03-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
97
17
Giải bảy
898
716
Giải sáu
3799
0537
9306
1283
0805
4797
Giải năm
7027
5323
Giải bốn
61716
14569
75091
35598
51605
72114
81137
42703
58230
41024
76249
05318
07901
88088
Giải ba
31822
59435
80290
17465
Giải nhì
59443
57918
Giải nhất
42912
13259
Giải Đặc Biệt
275447
822730
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 ,5 5 ,3 ,1
16 ,4 ,2 7 ,6 ,8 ,8
27 ,2 3 ,4
37 ,7 ,5 0 ,0
43 ,7 9
59
69 5
7
83 ,8
97 ,8 ,9 ,1 ,8 7 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 08-03-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
94
07
Giải bảy
261
849
Giải sáu
7747
6369
4595
6288
7423
0629
Giải năm
0305
4980
Giải bốn
94435
43160
92149
42164
13879
11908
04005
17272
56681
27120
19149
83742
96280
22865
Giải ba
75157
49589
49030
93347
Giải nhì
15885
97082
Giải nhất
12669
01724
Giải Đặc Biệt
184615
692810
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
05 ,8 ,5 7
15 0
23 ,9 ,0 ,4
35 0
47 ,9 9 ,9 ,2 ,7
57
61 ,9 ,0 ,4 ,9 5
79 2
89 ,5 8 ,0 ,1 ,0 ,2
94 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 01-03-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
94
82
Giải bảy
268
219
Giải sáu
5644
3480
9152
4703
1018
4522
Giải năm
0913
2276
Giải bốn
12743
48320
23690
96463
78602
85926
12938
72138
05381
78511
63678
62880
19814
26422
Giải ba
57714
06821
79014
52010
Giải nhì
50150
30956
Giải nhất
41648
02375
Giải Đặc Biệt
605400
185095
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
02 ,0 3
13 ,4 9 ,8 ,1 ,4 ,4 ,0
20 ,6 ,1 2 ,2
38 8
44 ,3 ,8
52 ,0 6
68 ,3
76 ,8 ,5
80 2 ,1 ,0
94 ,0 5

Xổ Số Miền Trung ngày 23-02-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
72
77
Giải bảy
345
024
Giải sáu
6295
0907
8936
8108
9054
8672
Giải năm
1580
4047
Giải bốn
76277
50098
93160
22419
65224
16290
01801
47816
42541
48558
79941
95217
02176
32189
Giải ba
31084
56610
51159
10703
Giải nhì
68761
31652
Giải nhất
12141
22160
Giải Đặc Biệt
390560
961014
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
07 ,1 8 ,3
19 ,0 6 ,7 ,4
24 4
36
45 ,1 7 ,1 ,1
54 ,8 ,9 ,2
60 ,1 ,0 0
72 ,7 7 ,2 ,6
80 ,4 9
95 ,8 ,0

Xổ Số Miền Trung ngày 16-02-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
89
04
Giải bảy
422
012
Giải sáu
7222
5165
1447
1862
9308
7707
Giải năm
9885
3521
Giải bốn
09125
48747
09446
85308
24964
47879
39922
36502
42101
25076
27305
84935
06406
18418
Giải ba
97797
21483
10308
80581
Giải nhì
82760
99624
Giải nhất
26059
22380
Giải Đặc Biệt
082926
862684
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
08 4 ,8 ,7 ,2 ,1 ,5 ,6 ,8
12 ,8
22 ,2 ,5 ,2 ,6 1 ,4
35
47 ,7 ,6
59
65 ,4 ,0 2
79 6
89 ,5 ,3 1 ,0 ,4
97

Xổ Số Miền Trung ngày 09-02-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
77
29
Giải bảy
495
702
Giải sáu
3340
7262
5280
8212
2766
6960
Giải năm
0395
3553
Giải bốn
11681
10324
57006
38036
99732
78312
73104
86315
68509
28877
19619
31743
72132
18304
Giải ba
74108
73779
98914
48931
Giải nhì
31519
95772
Giải nhất
89884
07948
Giải Đặc Biệt
553673
441730
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
06 ,4 ,8 2 ,9 ,4
12 ,9 2 ,5 ,9 ,4
24 9
36 ,2 2 ,1 ,0
40 3 ,8
53
62 6 ,0
77 ,9 ,3 7 ,2
80 ,1 ,4
95 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 02-02-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
99
32
Giải bảy
897
552
Giải sáu
7397
4845
7002
3900
4261
2815
Giải năm
7878
9066
Giải bốn
06147
34213
73753
31167
74360
19780
45024
26897
17420
51547
57112
61719
05154
84033
Giải ba
88017
05632
19884
93125
Giải nhì
78979
71224
Giải nhất
81776
52919
Giải Đặc Biệt
488635
750166
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
02 0
13 ,7 5 ,2 ,9 ,9
24 0 ,5 ,4
32 ,5 2 ,3
45 ,7 7
53 2 ,4
67 ,0 1 ,6 ,6
78 ,9 ,6
80 4
99 ,7 ,7 7

Xổ Số Miền Trung ngày 12-01-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
73
65
Giải bảy
947
081
Giải sáu
8642
5778
0139
2654
8654
6923
Giải năm
7970
8275
Giải bốn
80574
11184
33769
45823
48439
74979
91024
89982
89942
35046
52268
89944
82097
62882
Giải ba
78844
82845
38491
46869
Giải nhì
91696
14839
Giải nhất
13214
09521
Giải Đặc Biệt
126760
158570
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
0
14
23 ,4 3 ,1
39 ,9 9
47 ,2 ,4 ,5 2 ,6 ,4
54 ,4
69 ,0 5 ,8 ,9
73 ,8 ,0 ,4 ,9 5 ,0
84 1 ,2 ,2
96 7 ,1

Xổ Số Miền Trung ngày 05-01-2020

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
19
30
Giải bảy
611
368
Giải sáu
1658
1604
6818
4456
2277
6922
Giải năm
1471
4528
Giải bốn
47336
91521
16757
61106
19075
70234
84476
84161
18498
34912
37461
02571
93695
59170
Giải ba
96808
63816
19044
50598
Giải nhì
60825
45960
Giải nhất
61472
80175
Giải Đặc Biệt
706355
417146
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
04 ,6 ,8
19 ,1 ,8 ,6 2
21 ,5 2 ,8
36 ,4 0
44 ,6
58 ,7 ,5 6
68 ,1 ,1 ,0
71 ,5 ,6 ,2 7 ,1 ,0 ,5
8
98 ,5 ,8