XSMT Chủ Nhật

Xổ Số Miền Trung ngày 17-11-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
69
52
Giải bảy
425
883
Giải sáu
0477
6246
3800
6901
5691
0875
Giải năm
5898
9349
Giải bốn
66234
52322
11937
56484
57312
45325
58847
21488
38774
78798
88343
35482
81217
85282
Giải ba
50277
85215
23156
83345
Giải nhì
68115
11505
Giải nhất
31265
03895
Giải Đặc Biệt
305090
854487
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
00 1 ,5
12 ,5 ,5 7
25 ,2 ,5
34 ,7
46 ,7 9 ,3 ,5
52 ,6
69 ,5
77 ,7 5 ,4
84 3 ,8 ,2 ,2 ,7
98 ,0 1 ,8 ,5

Xổ Số Miền Trung ngày 10-11-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
03
98
Giải bảy
566
265
Giải sáu
6069
8253
3728
1482
1318
5479
Giải năm
0866
8215
Giải bốn
45287
27209
44856
49510
49206
63192
25445
11737
78948
80117
87079
53166
72333
12224
Giải ba
89220
15468
06725
35777
Giải nhì
68945
58370
Giải nhất
63652
23338
Giải Đặc Biệt
551347
633083
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
03 ,9 ,6
10 8 ,5 ,7
28 ,0 4 ,5
37 ,3 ,8
45 ,5 ,7 8
53 ,6 ,2
66 ,9 ,6 ,8 5 ,6
79 ,9 ,7 ,0
87 2 ,3
92 8

Xổ Số Miền Trung ngày 03-11-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
08
65
Giải bảy
180
350
Giải sáu
6280
5697
5700
8577
2606
4074
Giải năm
2834
5499
Giải bốn
00554
08634
00397
90496
52155
26894
29115
40822
66525
64033
00709
99305
32880
68640
Giải ba
46380
28292
20364
76047
Giải nhì
62881
57513
Giải nhất
28363
62966
Giải Đặc Biệt
476184
899602
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
08 ,0 6 ,9 ,5 ,2
15 3
22 ,5
34 ,4 3
40 ,7
54 ,5 0
63 5 ,4 ,6
77 ,4
80 ,0 ,0 ,1 ,4 0
97 ,7 ,6 ,4 ,2 9

Xổ Số Miền Trung ngày 27-10-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
08
77
Giải bảy
881
176
Giải sáu
1399
9429
7517
2514
1665
9336
Giải năm
6979
5636
Giải bốn
86641
64377
34720
16393
18625
39467
04969
29160
27337
74745
07432
99163
85817
36084
Giải ba
83060
05880
52899
35681
Giải nhì
70641
60978
Giải nhất
08760
71913
Giải Đặc Biệt
195468
618497
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
08
17 4 ,7 ,3
29 ,0 ,5
36 ,6 ,7 ,2
41 ,1 5
5
67 ,9 ,0 ,0 ,8 5 ,0 ,3
79 ,7 7 ,6 ,8
81 ,0 4 ,1
99 ,3 9 ,7

Xổ Số Miền Trung ngày 20-10-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
75
81
Giải bảy
784
678
Giải sáu
3681
8542
5191
2358
8479
9268
Giải năm
3209
7076
Giải bốn
49033
21951
49498
42928
91515
78378
59240
34009
56482
78246
19735
41448
57657
23482
Giải ba
75714
18882
41006
55900
Giải nhì
76582
25291
Giải nhất
66887
25613
Giải Đặc Biệt
960044
642548
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
09 9 ,6 ,0
15 ,4 3
28
33 5
42 ,0 ,4 6 ,8 ,8
51 8 ,7
68
75 ,8 8 ,9 ,6
84 ,1 ,2 ,2 ,7 1 ,2 ,2
91 ,8 1

Xổ Số Miền Trung ngày 13-10-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
52
56
Giải bảy
595
255
Giải sáu
2987
0800
3421
4590
4105
5246
Giải năm
5116
4649
Giải bốn
40487
64449
68377
93254
45470
74479
00871
67528
76543
10573
77396
16682
49355
75484
Giải ba
78770
47648
90024
79653
Giải nhì
91645
15382
Giải nhất
06840
02992
Giải Đặc Biệt
157469
793094
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
00 5
16
21 8 ,4
3
49 ,8 ,5 ,0 6 ,9 ,3
52 ,4 6 ,5 ,5 ,3
69
77 ,0 ,9 ,1 ,0 3
87 ,7 2 ,4 ,2
95 0 ,6 ,2 ,4

Xổ Số Miền Trung ngày 06-10-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
01
14
Giải bảy
144
611
Giải sáu
8845
4756
4413
8927
7242
4877
Giải năm
5370
9132
Giải bốn
13535
41590
15871
31905
16019
36087
35705
02220
65487
29493
78304
93681
35506
52508
Giải ba
37588
48614
25314
82025
Giải nhì
31377
01517
Giải nhất
36634
56425
Giải Đặc Biệt
725022
652368
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
01 ,5 ,5 4 ,6 ,8
13 ,9 ,4 4 ,1 ,4 ,7
22 7 ,0 ,5 ,5
35 ,4 2
44 ,5 2
56
68
70 ,1 ,7 7
87 ,8 7 ,1
90 3

Xổ Số Miền Trung ngày 29-09-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
45
67
Giải bảy
135
779
Giải sáu
0545
8993
5002
4465
1905
2143
Giải năm
0929
9862
Giải bốn
84963
10383
14277
51580
89344
82764
84625
87245
49459
11599
80933
68155
74837
64898
Giải ba
34821
35090
44261
81767
Giải nhì
26341
51042
Giải nhất
34904
55076
Giải Đặc Biệt
821224
516135
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
02 ,4 5
1
29 ,5 ,1 ,4
35 3 ,7 ,5
45 ,5 ,4 ,1 3 ,5 ,2
59 ,5
63 ,4 7 ,5 ,2 ,1 ,7
77 9 ,6
83 ,0
93 ,0 9 ,8

Xổ Số Miền Trung ngày 22-09-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
03
10
Giải bảy
068
098
Giải sáu
4261
8999
4548
5165
6709
1075
Giải năm
6142
6654
Giải bốn
76616
72846
63893
76948
84173
04940
17128
21417
74442
42080
80073
45169
96125
90566
Giải ba
84486
20905
50992
67337
Giải nhì
91683
72289
Giải nhất
50978
59794
Giải Đặc Biệt
451724
706012
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
03 ,5 9
16 0 ,7 ,2
28 ,4 5
37
48 ,2 ,6 ,8 ,0 2
54
68 ,1 5 ,9 ,6
73 ,8 5 ,3
86 ,3 0 ,9
99 ,3 8 ,2 ,4

Xổ Số Miền Trung ngày 15-09-2019

Kon Tum
Mã: KT
Khánh Hòa
Mã: KH
Giải tám
52
26
Giải bảy
463
133
Giải sáu
4628
4087
4555
8517
4366
4118
Giải năm
0676
7930
Giải bốn
11916
11948
55544
46540
01817
99941
92976
25878
96861
95207
41547
49076
43119
05871
Giải ba
02195
71088
42629
08447
Giải nhì
77819
14172
Giải nhất
92676
04189
Giải Đặc Biệt
782967
165571
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
ĐầuKon TumKhánh Hòa
07
16 ,7 ,9 7 ,8 ,9
28 6 ,9
33 ,0
48 ,4 ,0 ,1 7 ,7
52 ,5
63 ,7 6 ,1
76 ,6 ,6 8 ,6 ,1 ,2 ,1
87 ,8 9
95