XSMN Thứ 6

Xổ Số Miền Nam ngày 20-12-2019

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
03
79
46
Giải bảy
634
639
334
Giải sáu
9519
4913
7280
3918
0799
1420
9250
7893
4535
Giải năm
2785
6002
9226
Giải bốn
73598
86283
01139
71302
41853
40290
63328
53518
66628
54209
39993
60237
83405
41428
38962
34481
37066
99633
27013
13183
93470
Giải ba
93474
07909
43135
38471
92588
30153
Giải nhì
72544
59330
19303
Giải nhất
56842
80436
80891
Giải Đặc Biệt
143230
266517
832210
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
03 ,2 ,9 2 ,9 ,5 3
19 ,3 8 ,8 ,7 3 ,0
28 0 ,8 ,8 6
34 ,9 ,0 9 ,7 ,5 ,0 ,6 4 ,5 ,3
44 ,2 6
53 0 ,3
62 ,6
74 9 ,1 0
80 ,5 ,3 1 ,3 ,8
98 ,0 9 ,3 3 ,1

Xổ Số Miền Nam ngày 13-12-2019

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
23
66
01
Giải bảy
133
888
338
Giải sáu
5429
5077
5306
5794
5055
2082
6041
2471
6184
Giải năm
5656
3982
6494
Giải bốn
97630
23564
04078
81527
86051
72026
71415
18653
95265
33075
72660
13671
90419
05666
90172
04696
53193
04583
95910
03392
54632
Giải ba
26760
13270
23528
97250
78828
06578
Giải nhì
95033
23526
39865
Giải nhất
51968
69696
93909
Giải Đặc Biệt
678138
521199
932539
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
06 1 ,9
15 9 0
23 ,9 ,7 ,6 8 ,6 8
33 ,0 ,3 ,8 8 ,2 ,9
41
56 ,1 5 ,3 ,0
64 ,0 ,8 6 ,5 ,0 ,6 5
77 ,8 ,0 5 ,1 1 ,2 ,8
88 ,2 ,2 4 ,3
94 ,6 ,9 4 ,6 ,3 ,2

Xổ Số Miền Nam ngày 06-12-2019

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
28
79
05
Giải bảy
342
914
689
Giải sáu
1365
7828
7483
4114
0487
9421
8909
4428
8664
Giải năm
8278
8088
5655
Giải bốn
69274
39203
02090
50671
57148
34082
64540
39838
22095
90489
28742
20842
03636
83540
57691
45949
97299
05910
28476
73337
48035
Giải ba
40288
88285
60624
16045
58719
02363
Giải nhì
96565
20551
52872
Giải nhất
00811
92422
92689
Giải Đặc Biệt
381142
272348
608516
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
03 5 ,9
11 4 ,4 0 ,9 ,6
28 ,8 1 ,4 ,2 8
38 ,6 7 ,5
42 ,8 ,0 ,2 2 ,2 ,0 ,5 ,8 9
51 5
65 ,5 4 ,3
78 ,4 ,1 9 6 ,2
83 ,2 ,8 ,5 7 ,8 ,9 9 ,9
90 5 1 ,9

Xổ Số Miền Nam ngày 29-11-2019

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
50
29
60
Giải bảy
408
687
242
Giải sáu
4698
2715
8558
5789
6760
1389
9948
1972
8448
Giải năm
0044
4322
4272
Giải bốn
66449
70334
56222
69625
47945
13070
28907
57220
26216
70074
70616
56962
60311
79550
32674
02573
64589
27745
87587
37894
51886
Giải ba
06707
46464
53477
82953
23045
17403
Giải nhì
59097
28244
83907
Giải nhất
89927
14232
26191
Giải Đặc Biệt
525386
614560
635704
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
08 ,7 ,7 3 ,7 ,4
15 6 ,6 ,1
22 ,5 ,7 9 ,2 ,0
34 2
44 ,9 ,5 4 2 ,8 ,8 ,5 ,5
50 ,8 0 ,3
64 0 ,2 ,0 0
70 4 ,7 2 ,2 ,4 ,3
86 7 ,9 ,9 9 ,7 ,6
98 ,7 4 ,1

Xổ Số Miền Nam ngày 22-11-2019

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
05
93
17
Giải bảy
587
912
466
Giải sáu
6838
5587
8491
0924
9487
4318
4179
3307
1380
Giải năm
6480
0954
5347
Giải bốn
52828
49444
44660
59995
97985
04664
31502
32437
73280
64751
71178
46358
63873
76750
07859
27766
72547
30770
31191
01608
45475
Giải ba
11739
89119
12672
72534
92752
76263
Giải nhì
95825
50027
72980
Giải nhất
49662
10977
84830
Giải Đặc Biệt
501300
299651
205366
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
05 ,2 ,0 7 ,8
19 2 ,8 7
28 ,5 4 ,7
38 ,9 7 ,4 0
44 7 ,7
54 ,1 ,8 ,0 ,1 9 ,2
60 ,4 ,2 6 ,6 ,3 ,6
78 ,3 ,2 ,7 9 ,0 ,5
87 ,7 ,0 ,5 7 ,0 0 ,0
91 ,5 3 1

Xổ Số Miền Nam ngày 15-11-2019

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
95
00
72
Giải bảy
240
278
664
Giải sáu
3888
1075
1730
4755
3616
3366
4472
1429
7212
Giải năm
9420
3865
7421
Giải bốn
29578
33454
74450
75761
98094
14431
25166
50625
07236
04800
12737
14827
51553
29076
61766
24189
92594
95973
98527
71050
47250
Giải ba
32780
89430
28012
20512
16839
68278
Giải nhì
66275
99833
43013
Giải nhất
40295
42627
13474
Giải Đặc Biệt
865438
721378
942180
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
00 ,0
16 ,2 ,2 2 ,3
20 5 ,7 ,7 9 ,1 ,7
30 ,1 ,0 ,8 6 ,7 ,3 9
40
54 ,0 5 ,3 0 ,0
61 ,6 6 ,5 4 ,6
75 ,8 ,5 8 ,6 ,8 2 ,2 ,3 ,8 ,4
88 ,0 9 ,0
95 ,4 ,5 4

Xổ Số Miền Nam ngày 08-11-2019

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
96
82
56
Giải bảy
116
194
590
Giải sáu
5993
9374
4284
6041
0210
7770
6595
0240
0272
Giải năm
9055
7311
3907
Giải bốn
46505
45763
33850
13035
08698
82242
93503
56247
00829
15283
43019
17331
89422
26678
92153
38986
11654
22504
69161
53631
51427
Giải ba
86591
79462
69962
63902
49841
81347
Giải nhì
35167
07913
40899
Giải nhất
27038
28067
09396
Giải Đặc Biệt
999202
812160
096230
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
05 ,3 ,2 2 7 ,4
16 0 ,1 ,9 ,3
29 ,2 7
35 ,8 1 1 ,0
42 1 ,7 0 ,1 ,7
55 ,0 6 ,3 ,4
63 ,2 ,7 2 ,7 ,0 1
74 0 ,8 2
84 2 ,3 6
96 ,3 ,8 ,1 4 0 ,5 ,9 ,6

Xổ Số Miền Nam ngày 01-11-2019

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
39
15
78
Giải bảy
871
341
460
Giải sáu
1208
4070
1203
7627
3958
9014
8719
3091
8296
Giải năm
8897
1861
9840
Giải bốn
23603
62624
25371
18931
89803
37515
87652
89956
72469
53510
21702
67080
11394
53259
91611
30139
11174
31867
03465
63431
76497
Giải ba
74328
50372
84778
38292
62906
71008
Giải nhì
18958
06719
35335
Giải nhất
75768
79582
76308
Giải Đặc Biệt
869780
171932
490201
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
08 ,3 ,3 ,3 2 6 ,8 ,8 ,1
15 5 ,4 ,0 ,9 9 ,1
24 ,8 7
39 ,1 2 9 ,1 ,5
41 0
52 ,8 8 ,6 ,9
68 1 ,9 0 ,7 ,5
71 ,0 ,1 ,2 8 8 ,4
80 0 ,2
97 4 ,2 1 ,6 ,7

Xổ Số Miền Nam ngày 25-10-2019

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
15
07
49
Giải bảy
685
119
744
Giải sáu
2663
0758
4972
4169
6353
4465
7739
8255
2283
Giải năm
3360
8011
0516
Giải bốn
90675
72693
83770
87065
01787
16969
40410
17002
48424
34537
84731
62521
16399
56018
37570
70321
87158
37882
34697
98848
92190
Giải ba
61222
18434
61433
55850
31972
74224
Giải nhì
93035
84247
36084
Giải nhất
97939
59766
76069
Giải Đặc Biệt
678798
914458
290274
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
07 ,2
15 ,0 9 ,1 ,8 6
22 4 ,1 1 ,4
34 ,5 ,9 7 ,1 ,3 9
47 9 ,4 ,8
58 3 ,0 ,8 5 ,8
63 ,0 ,5 ,9 9 ,5 ,6 9
72 ,5 ,0 0 ,2 ,4
85 ,7 3 ,2 ,4
93 ,8 9 7 ,0

Xổ Số Miền Nam ngày 18-10-2019

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
82
95
06
Giải bảy
961
931
710
Giải sáu
7692
2193
9148
8891
0798
1765
2260
0689
8399
Giải năm
7010
1071
9408
Giải bốn
85620
82231
40666
08702
29650
78612
05657
88088
34668
33223
84421
64429
57438
63456
34655
62476
75745
68353
44479
68477
88250
Giải ba
54142
32963
94152
12948
36647
17800
Giải nhì
51779
13815
12300
Giải nhất
33429
66685
68033
Giải Đặc Biệt
099009
047391
515285
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
02 ,9 6 ,8 ,0 ,0
10 ,2 5 0
20 ,9 3 ,1 ,9
31 1 ,8 3
48 ,2 8 5 ,7
50 ,7 6 ,2 5 ,3 ,0
61 ,6 ,3 5 ,8 0
79 1 6 ,9 ,7
82 8 ,5 9 ,5
92 ,3 5 ,1 ,8 ,1 9