XSMN Thứ 6

Xổ Số Miền Nam ngày 03-12-2021

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
98
17
19
Giải bảy
478
566
504
Giải sáu
9394
0202
1587
2384
5429
8370
1900
9409
5188
Giải năm
4543
0225
5219
Giải bốn
56148
68677
20560
11980
12926
41302
05689
24095
60789
19916
64691
04894
59234
67216
53547
33512
72856
12613
49415
66763
33891
Giải ba
54992
77848
98309
02370
49231
21415
Giải nhì
55880
40224
78818
Giải nhất
67849
37143
54521
Giải Đặc Biệt
783724
605667
034652
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
02 ,294 ,0 ,9
17 ,6 ,69 ,9 ,2 ,3 ,5 ,5 ,8
26 ,49 ,5 ,41
341
43 ,8 ,8 ,937
56 ,2
606 ,73
78 ,70 ,0
87 ,0 ,9 ,04 ,98
98 ,4 ,25 ,1 ,41

Xổ Số Miền Nam ngày 26-11-2021

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
75
07
03
Giải bảy
227
193
102
Giải sáu
6397
6232
0573
0971
7169
7989
4015
8917
2999
Giải năm
1435
0304
0087
Giải bốn
03525
67978
68273
68132
13975
98762
66960
15777
37882
75679
57408
16598
45701
21123
55079
42220
07400
56221
04203
75004
72241
Giải ba
57418
12416
13186
53378
21014
74948
Giải nhì
66398
17522
34916
Giải nhất
27572
37493
28460
Giải Đặc Biệt
439080
411917
813796
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
07 ,4 ,8 ,13 ,2 ,0 ,3 ,4
18 ,675 ,7 ,4 ,6
27 ,53 ,20 ,1
32 ,5 ,2
41 ,8
5
62 ,090
75 ,3 ,8 ,3 ,5 ,21 ,7 ,9 ,89
809 ,2 ,67
97 ,83 ,8 ,39 ,6

Xổ Số Miền Nam ngày 19-11-2021

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
76
64
01
Giải bảy
753
564
931
Giải sáu
4873
1620
5183
6118
3326
4935
0320
4294
7264
Giải năm
4029
1048
1813
Giải bốn
70464
79778
98851
03461
91022
81209
76267
62833
27534
52879
92782
89204
49166
74447
64098
14073
77330
04302
34048
31380
90454
Giải ba
66504
41242
69940
36072
12488
60235
Giải nhì
72640
36201
28229
Giải nhất
89135
10524
78992
Giải Đặc Biệt
429315
108474
200426
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
09 ,44 ,11 ,2
1583
20 ,9 ,26 ,40 ,9 ,6
355 ,3 ,41 ,0 ,5
42 ,08 ,7 ,08
53 ,14
64 ,1 ,74 ,4 ,64
76 ,3 ,89 ,2 ,43
8320 ,8
94 ,8 ,2

Xổ Số Miền Nam ngày 05-11-2021

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
06
65
23
Giải bảy
749
123
485
Giải sáu
4554
4666
6440
6954
9770
3706
8150
5088
6709
Giải năm
5355
8426
4711
Giải bốn
66421
83692
28398
17763
61103
90273
44567
80952
34830
42203
59205
30680
21087
86837
91773
97604
09870
82149
28693
46454
67611
Giải ba
49720
36780
75892
39006
06669
43695
Giải nhì
61758
14757
66315
Giải nhất
25758
71421
06791
Giải Đặc Biệt
413635
313543
010000
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
06 ,36 ,3 ,5 ,69 ,4 ,0
11 ,1 ,5
21 ,03 ,6 ,13
350 ,7
49 ,039
54 ,5 ,8 ,84 ,2 ,70 ,4
66 ,3 ,759
7303 ,0
800 ,75 ,8
92 ,823 ,5 ,1

Xổ Số Miền Nam ngày 13-11-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
80
71
91
Giải bảy
139
989
084
Giải sáu
1148
6015
2028
4054
8897
1347
6483
1175
8095
Giải năm
3184
4940
5363
Giải bốn
91179
22838
58660
56737
57297
75444
27752
28929
65819
10864
14228
03968
05378
70954
16765
65672
29743
26913
84707
80772
54763
Giải ba
32030
82766
06354
30428
84106
27746
Giải nhì
68136
88660
92926
Giải nhất
49071
09088
90962
Giải Đặc Biệt
430340
226477
666115
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
07 ,6
1593 ,5
289 ,8 ,86
39 ,8 ,7 ,0 ,6
48 ,4 ,07 ,03 ,6
524 ,4 ,4
60 ,64 ,8 ,03 ,5 ,3 ,2
79 ,11 ,8 ,75 ,2 ,2
80 ,49 ,84 ,3
9771 ,5

Xổ Số Miền Nam ngày 06-11-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
74
20
97
Giải bảy
505
799
361
Giải sáu
0313
7548
0546
3410
9593
0129
6114
4146
0445
Giải năm
0741
1515
9182
Giải bốn
38728
18790
93753
06016
78445
92163
03781
96093
60402
67405
31629
09615
23561
12547
98102
33664
51896
68627
43604
03326
41764
Giải ba
61473
24933
01244
73852
46732
10518
Giải nhì
80290
24231
94049
Giải nhất
92922
87593
98940
Giải Đặc Biệt
026530
388811
844463
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
052 ,52 ,4
13 ,60 ,5 ,5 ,14 ,8
28 ,20 ,9 ,97 ,6
33 ,012
48 ,6 ,1 ,57 ,46 ,5 ,9 ,0
532
6311 ,4 ,4 ,3
74 ,3
812
90 ,09 ,3 ,3 ,37 ,6

Xổ Số Miền Nam ngày 30-10-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
79
13
57
Giải bảy
277
289
943
Giải sáu
2015
0004
9892
5236
2447
0962
5973
1879
8792
Giải năm
2471
7111
3214
Giải bốn
68628
56911
48525
38116
50157
36412
84575
82505
03994
27376
15273
87136
86130
56389
90407
36332
85484
74630
79356
30474
83737
Giải ba
50245
53494
94944
37831
30538
17821
Giải nhì
01736
50196
99367
Giải nhất
85259
59065
37910
Giải Đặc Biệt
766039
591363
062743
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0457
15 ,1 ,6 ,23 ,14 ,0
28 ,51
36 ,96 ,6 ,0 ,12 ,0 ,7 ,8
457 ,43 ,3
57 ,97 ,6
62 ,5 ,37
79 ,7 ,1 ,56 ,33 ,9 ,4
89 ,94
92 ,44 ,62

Xổ Số Miền Nam ngày 23-10-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
73
41
12
Giải bảy
267
054
791
Giải sáu
7531
0742
5574
0170
9335
0774
3366
4819
6698
Giải năm
9611
8568
7342
Giải bốn
96049
54753
48581
61914
52957
37289
46140
86800
28075
82235
80761
40566
98309
40688
71938
96000
12597
25401
97397
63044
99950
Giải ba
35305
81036
49061
07915
46373
99916
Giải nhì
70526
70087
28258
Giải nhất
42289
31162
37811
Giải Đặc Biệt
749195
975780
562446
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
050 ,90 ,1
11 ,452 ,9 ,6 ,1
26
31 ,65 ,58
42 ,9 ,012 ,4 ,6
53 ,740 ,8
678 ,1 ,6 ,1 ,26
73 ,40 ,4 ,53
81 ,9 ,98 ,7 ,0
951 ,8 ,7 ,7

Xổ Số Miền Nam ngày 16-10-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
14
34
57
Giải bảy
579
543
997
Giải sáu
6396
2589
8294
2570
8258
6336
6210
9769
4754
Giải năm
8440
3688
0075
Giải bốn
24559
99974
82914
88077
60993
91890
62914
36561
35220
67650
48831
28069
57497
08724
22135
72864
03525
48741
43804
26009
24201
Giải ba
51405
93877
25512
38967
77883
70081
Giải nhì
78749
52216
15317
Giải nhất
68326
48121
75147
Giải Đặc Biệt
020914
836716
830889
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
054 ,9 ,1
14 ,4 ,4 ,42 ,6 ,60 ,7
260 ,4 ,15
34 ,6 ,15
40 ,931 ,7
598 ,07 ,4
61 ,9 ,79 ,4
79 ,4 ,7 ,705
8983 ,1 ,9
96 ,4 ,3 ,077

Xổ Số Miền Nam ngày 09-10-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
45
59
65
Giải bảy
254
843
891
Giải sáu
6508
8321
3524
9207
9774
0184
6479
7302
0464
Giải năm
1294
3702
0191
Giải bốn
64713
89273
01018
37489
71290
91332
55285
66304
83528
48496
04142
93785
13885
10210
05788
93747
29718
92597
07843
91971
29936
Giải ba
79605
72555
67733
21064
56401
19431
Giải nhì
89948
59634
61547
Giải nhất
59618
92917
79825
Giải Đặc Biệt
419572
619297
114560
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
08 ,57 ,2 ,42 ,1
13 ,8 ,80 ,78
21 ,485
323 ,46 ,1
45 ,83 ,27 ,3 ,7
54 ,59
645 ,4 ,0
73 ,249 ,1
89 ,54 ,5 ,58
94 ,06 ,71 ,1 ,7