XSMN Thứ 6

Xổ Số Miền Nam ngày 27-03-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
60
60
05
Giải bảy
914
873
477
Giải sáu
6144
2734
9547
3329
3296
5421
0076
6726
1338
Giải năm
9277
0860
6095
Giải bốn
48196
86992
32189
74835
48294
38033
03936
01643
63788
57366
68448
58052
42957
36628
75299
87924
31161
18211
11633
66642
83919
Giải ba
78122
66033
56542
38819
65405
72235
Giải nhì
43856
90623
02424
Giải nhất
01442
17510
86703
Giải Đặc Biệt
301015
011453
253409
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
05 ,5 ,3 ,9
14 ,5 9 ,0 1 ,9
22 9 ,1 ,8 ,3 6 ,4 ,4
34 ,5 ,3 ,6 ,3 8 ,3 ,5
44 ,7 ,2 3 ,8 ,2 2
56 2 ,7 ,3
60 0 ,0 ,6 1
77 3 7 ,6
89 8
96 ,2 ,4 6 5 ,9

Xổ Số Miền Nam ngày 20-03-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
16
61
82
Giải bảy
683
023
554
Giải sáu
7190
5734
5620
6261
1077
9179
9384
0076
6360
Giải năm
4411
4462
5544
Giải bốn
62469
66327
65591
67026
68986
00085
39643
03011
01849
05433
79352
88309
89268
81075
05456
31676
42652
16936
37248
53883
04655
Giải ba
76881
36603
42610
77265
81776
45771
Giải nhì
53418
88590
17385
Giải nhất
51909
47245
84327
Giải Đặc Biệt
211721
959197
230658
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
03 ,9 9
16 ,1 ,8 1 ,0
20 ,7 ,6 ,1 3 7
34 3 6
43 9 ,5 4 ,8
52 4 ,6 ,2 ,5 ,8
69 1 ,1 ,2 ,8 ,5 0
77 ,9 ,5 6 ,6 ,6 ,1
83 ,6 ,5 ,1 2 ,4 ,3 ,5
90 ,1 0 ,7

Xổ Số Miền Nam ngày 13-03-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
01
37
88
Giải bảy
391
504
885
Giải sáu
3939
3401
2395
3554
1742
8111
0879
8677
9861
Giải năm
0270
8681
2532
Giải bốn
56070
40257
96825
58897
33947
98735
41475
03698
00178
18305
64394
95708
25299
91030
87950
25791
34102
83509
61596
25848
30977
Giải ba
18130
00287
22670
39119
52019
31730
Giải nhì
31288
22185
68058
Giải nhất
09304
19993
83703
Giải Đặc Biệt
951651
594682
438648
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
01 ,1 ,4 4 ,5 ,8 2 ,9 ,3
11 ,9 9
25
39 ,5 ,0 7 ,0 2 ,0
47 2 8 ,8
57 ,1 4 0 ,8
61
70 ,0 ,5 8 ,0 9 ,7 ,7
87 ,8 1 ,5 ,2 8 ,5
91 ,5 ,7 8 ,4 ,9 ,3 1 ,6

Xổ Số Miền Nam ngày 06-03-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
16
83
49
Giải bảy
547
696
726
Giải sáu
8020
7499
4286
6931
9025
0504
0183
6384
5708
Giải năm
4271
2722
2231
Giải bốn
17123
40531
18586
77412
71865
94224
07717
82259
61333
60776
33668
76895
87889
05360
49357
55647
09096
94475
21407
48555
34531
Giải ba
05003
98688
81225
69046
21855
03584
Giải nhì
25212
56651
38602
Giải nhất
51963
10912
21497
Giải Đặc Biệt
628165
979886
118268
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
03 4 8 ,7 ,2
16 ,2 ,7 ,2 2
20 ,3 ,4 5 ,2 ,5 6
31 1 ,3 1 ,1
47 6 9 ,7
59 ,1 7 ,5 ,5
65 ,3 ,5 8 ,0 8
71 6 5
86 ,6 ,8 3 ,9 ,6 3 ,4 ,4
99 6 ,5 6 ,7

Xổ Số Miền Nam ngày 28-02-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
63
45
18
Giải bảy
979
444
507
Giải sáu
0255
5622
3243
6475
9071
2005
4181
4798
9862
Giải năm
2582
9330
4254
Giải bốn
23800
98447
55931
34407
02553
07178
09484
72471
88962
63987
56371
23489
01888
89462
83999
06674
59228
26759
88795
24006
58138
Giải ba
30845
48068
89696
91365
17750
12610
Giải nhì
27376
97076
87538
Giải nhất
85563
29728
80686
Giải Đặc Biệt
348114
654620
606590
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
00 ,7 5 7 ,6
14 8 ,0
22 8 ,0 8
31 0 8 ,8
43 ,7 ,5 5 ,4
55 ,3 4 ,9 ,0
63 ,8 ,3 2 ,2 ,5 2
79 ,8 ,6 5 ,1 ,1 ,1 ,6 4
82 ,4 7 ,9 ,8 1 ,6
96 8 ,9 ,5 ,0

Xổ Số Miền Nam ngày 21-02-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
76
91
74
Giải bảy
773
883
037
Giải sáu
6273
7749
1762
6958
1518
8444
4831
5598
1899
Giải năm
6914
3292
7717
Giải bốn
62480
29021
43318
36035
48809
54682
68909
82038
33577
78661
36736
94064
05570
48504
74114
92824
60843
13730
93946
50288
39216
Giải ba
85739
64659
29624
99515
38526
50864
Giải nhì
10095
54590
13427
Giải nhất
16104
49605
50742
Giải Đặc Biệt
153238
882650
976073
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
09 ,9 ,4 4 ,5
14 ,8 8 ,5 7 ,4 ,6
21 4 4 ,6 ,7
35 ,9 ,8 8 ,6 7 ,1 ,0
49 4 3 ,6 ,2
59 8 ,0
62 1 ,4 4
76 ,3 ,3 7 ,0 4 ,3
80 ,2 3 8
95 1 ,2 ,0 8 ,9

Xổ Số Miền Nam ngày 14-02-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
03
09
08
Giải bảy
040
290
643
Giải sáu
6804
8856
2486
5419
5156
5438
6294
2747
8925
Giải năm
3847
3323
7863
Giải bốn
34347
33830
19355
99124
85186
87674
51913
36368
68908
80902
94495
52999
98186
48576
23707
68741
45512
40699
92146
97172
40125
Giải ba
50959
40865
35466
77355
92815
90313
Giải nhì
91956
21299
93482
Giải nhất
31714
43399
74364
Giải Đặc Biệt
993867
561317
391151
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
03 ,4 9 ,8 ,2 8 ,7
13 ,4 9 ,7 2 ,5 ,3
24 3 5 ,5
30 8
40 ,7 ,7 3 ,7 ,1 ,6
56 ,5 ,9 ,6 6 ,5 1
65 ,7 8 ,6 3 ,4
74 6 2
86 ,6 6 2
90 ,5 ,9 ,9 ,9 4 ,9

Xổ Số Miền Nam ngày 07-02-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
08
58
70
Giải bảy
081
020
181
Giải sáu
9025
9566
3447
9524
9276
5164
4378
6194
5527
Giải năm
2814
3894
1325
Giải bốn
36041
58715
76680
22850
77809
62272
28449
22656
94341
72075
02528
62250
56169
29641
43129
43678
00945
20524
92816
84027
16606
Giải ba
96631
02811
29600
24248
11665
91616
Giải nhì
90121
76936
36479
Giải nhất
29131
92115
14211
Giải Đặc Biệt
371296
161425
221227
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
08 ,9 0 6
14 ,5 ,1 5 6 ,6 ,1
25 ,1 0 ,4 ,8 ,5 7 ,5 ,9 ,4 ,7 ,7
31 ,1 6
47 ,1 ,9 1 ,1 ,8 5
50 8 ,6 ,0
66 4 ,9 5
72 6 ,5 0 ,8 ,8 ,9
81 ,0 1
96 4 4

Xổ Số Miền Nam ngày 10-01-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
85
83
47
Giải bảy
998
931
860
Giải sáu
9628
9290
7166
3929
5454
2475
3584
2138
8598
Giải năm
0291
0009
7235
Giải bốn
19280
95424
37952
12601
86677
39213
95451
39215
78664
70144
43896
11994
52607
99367
68577
81119
39657
46982
67670
05802
12966
Giải ba
48163
29186
75082
89646
26379
59108
Giải nhì
14083
19689
83139
Giải nhất
34029
20609
08307
Giải Đặc Biệt
902356
471406
140730
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
01 9 ,7 ,9 ,6 2 ,8 ,7
13 5 9
28 ,4 ,9 9
31 8 ,5 ,9 ,0
44 ,6 7
52 ,1 ,6 4 7
66 ,3 4 ,7 0 ,6
77 5 7 ,0 ,9
85 ,0 ,6 ,3 3 ,2 ,9 4 ,2
98 ,0 ,1 6 ,4 8

Xổ Số Miền Nam ngày 03-01-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
03
91
68
Giải bảy
048
682
901
Giải sáu
2660
3122
1265
6877
1002
0124
3645
3885
5120
Giải năm
2385
2356
6803
Giải bốn
22342
49776
00116
51642
23297
26239
17600
91544
27614
79574
42212
41272
25299
47459
65125
53775
82740
63458
13837
38622
43874
Giải ba
04343
42353
61128
87353
40598
69241
Giải nhì
15698
40489
35754
Giải nhất
15933
59909
42362
Giải Đặc Biệt
185972
071075
582167
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
03 ,0 2 ,9 1 ,3
16 4 ,2
22 4 ,8 0 ,5 ,2
39 ,3 7
48 ,2 ,2 ,3 4 5 ,0 ,1
53 6 ,9 ,3 8 ,4
60 ,5 8 ,2 ,7
76 ,2 7 ,4 ,2 ,5 5 ,4
85 2 ,9 5
97 ,8 1 ,9 8