XSMN Thứ 6

Xổ Số Miền Nam ngày 03-02-2023

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
39
45
17
Giải bảy
016
412
238
Giải sáu
3083
9567
4250
0131
4663
1082
6310
9283
8109
Giải năm
5794
0673
9372
Giải bốn
57864
74877
30479
72508
41266
56146
07528
78656
98892
37353
75386
50039
77422
30127
86111
59914
53340
19785
80497
51046
88412
Giải ba
79184
15563
15881
78486
99998
73751
Giải nhì
71320
90385
45641
Giải nhất
32496
00872
89326
Giải Đặc Biệt
170217
465624
670856
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
089
16 ,727 ,0 ,1 ,4 ,2
28 ,02 ,7 ,46
391 ,98
4650 ,6 ,1
506 ,31 ,6
67 ,4 ,6 ,33
77 ,93 ,22
83 ,42 ,6 ,1 ,6 ,53 ,5
94 ,627 ,8

Xổ Số Miền Nam ngày 27-01-2023

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
98
76
26
Giải bảy
978
599
345
Giải sáu
9228
3053
9514
1731
0234
3585
1773
4197
8002
Giải năm
2694
0901
0110
Giải bốn
91447
75644
16375
63365
08545
93752
53057
41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586
35456
86803
88757
65084
99917
76141
34641
Giải ba
14392
45874
54981
15530
80135
79713
Giải nhì
80817
64773
02248
Giải nhất
81031
45249
99482
Giải Đặc Biệt
528265
743731
723196
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
01 ,22 ,3
14 ,70 ,7 ,3
2896
311 ,4 ,0 ,15
47 ,4 ,595 ,1 ,1 ,8
53 ,2 ,71 ,26 ,7
65 ,56
78 ,5 ,46 ,4 ,33
85 ,6 ,14 ,2
98 ,4 ,297 ,6

Xổ Số Miền Nam ngày 20-01-2023

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
22
85
29
Giải bảy
937
572
238
Giải sáu
0242
9428
3402
1335
7712
6775
3233
2187
5313
Giải năm
3045
3439
4394
Giải bốn
93940
97284
30461
85152
19381
72136
75088
68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234
86451
87875
11667
07722
69745
07651
28930
Giải ba
66040
73912
49008
60352
31406
10873
Giải nhì
27479
50882
19553
Giải nhất
32367
14190
00801
Giải Đặc Biệt
293317
315368
622760
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0286 ,1
12 ,723
22 ,839 ,2
37 ,65 ,9 ,48 ,3 ,0
42 ,5 ,0 ,02 ,15
5221 ,1 ,3
61 ,72 ,87 ,0
792 ,55 ,3
84 ,1 ,85 ,8 ,27
93 ,04

Xổ Số Miền Nam ngày 13-01-2023

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
22
58
03
Giải bảy
814
184
205
Giải sáu
9429
2796
0412
3775
4556
8178
4995
7015
3920
Giải năm
1824
1821
1005
Giải bốn
55968
53846
67624
44994
33290
03800
13892
38643
43910
14177
24681
69758
59053
73026
10513
26297
74068
30005
14481
38077
19027
Giải ba
59036
66767
79201
91384
17197
76926
Giải nhì
62239
91674
71145
Giải nhất
90592
86987
64554
Giải Đặc Biệt
951703
530836
399953
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
00 ,313 ,5 ,5 ,5
14 ,205 ,3
22 ,9 ,4 ,41 ,60 ,7 ,6
36 ,96
4635
58 ,6 ,8 ,34 ,3
68 ,78
75 ,8 ,7 ,47
84 ,1 ,4 ,71
96 ,4 ,0 ,2 ,25 ,7 ,7

Xổ Số Miền Nam ngày 06-01-2023

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
29
01
45
Giải bảy
228
797
982
Giải sáu
8132
7445
4194
0089
8307
5921
3645
7702
2570
Giải năm
8716
4063
3560
Giải bốn
03184
77105
60600
85214
07014
79111
94019
05885
45403
20665
79072
08027
99277
42748
52860
99756
04281
30940
38884
56877
68278
Giải ba
09708
53175
61241
17652
50753
12626
Giải nhì
53426
78379
22482
Giải nhất
41598
72180
90037
Giải Đặc Biệt
945974
804309
209766
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
05 ,0 ,81 ,7 ,3 ,92
16 ,4 ,4 ,1 ,9
29 ,8 ,61 ,76
327
458 ,15 ,5 ,0
526 ,3
63 ,50 ,0 ,6
75 ,42 ,7 ,90 ,7 ,8
849 ,5 ,02 ,1 ,4 ,2
94 ,87

Xổ Số Miền Nam ngày 30-12-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
65
81
98
Giải bảy
010
482
140
Giải sáu
9649
4100
0803
8721
6938
1970
5545
3859
8378
Giải năm
5096
7685
3767
Giải bốn
00065
61175
29503
39362
31997
48598
70909
87318
50151
93814
92411
37569
12975
69958
06409
36949
05462
36465
17029
04742
98636
Giải ba
74486
99464
83520
09114
40132
06574
Giải nhì
59875
83731
44693
Giải nhất
76706
19500
63621
Giải Đặc Biệt
553129
965664
303715
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
00 ,3 ,3 ,9 ,609
108 ,4 ,1 ,45
291 ,09 ,1
38 ,16 ,2
490 ,5 ,9 ,2
51 ,89
65 ,5 ,2 ,49 ,47 ,2 ,5
75 ,50 ,58 ,4
861 ,2 ,5
96 ,7 ,88 ,3

Xổ Số Miền Nam ngày 23-12-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
76
35
05
Giải bảy
232
174
776
Giải sáu
3260
9364
9502
6818
0146
3599
3350
3528
8217
Giải năm
4840
7645
5023
Giải bốn
62735
22178
75929
61740
59902
34296
06606
33363
13104
96268
50222
48419
86081
51105
27787
62033
62458
66925
25549
67771
18412
Giải ba
93285
60602
52352
55771
18627
43693
Giải nhì
45733
67901
92989
Giải nhất
84681
88017
69250
Giải Đặc Biệt
012355
930459
225208
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
02 ,2 ,6 ,24 ,5 ,15 ,8
18 ,9 ,77 ,2
2928 ,3 ,5 ,7
32 ,5 ,353
40 ,06 ,59
552 ,90 ,8 ,0
60 ,43 ,8
76 ,84 ,16 ,1
85 ,117 ,9
9693

Xổ Số Miền Nam ngày 16-12-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
82
24
41
Giải bảy
517
481
372
Giải sáu
9302
3526
7540
3775
7765
1953
5536
5693
6203
Giải năm
7712
4768
5653
Giải bốn
29107
07390
03282
18918
85063
69702
23469
66206
05638
30670
04739
36473
84612
46137
00687
18097
75123
97246
48617
20262
64683
Giải ba
08267
49383
04655
05602
91426
24980
Giải nhì
53821
85140
31803
Giải nhất
90270
32498
92022
Giải Đặc Biệt
876196
408415
172512
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
02 ,7 ,26 ,23 ,3
17 ,2 ,82 ,57 ,2
26 ,143 ,6 ,2
38 ,9 ,76
4001 ,6
53 ,53
63 ,9 ,75 ,82
705 ,0 ,32
82 ,2 ,317 ,3 ,0
90 ,683 ,7

Xổ Số Miền Nam ngày 09-12-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
19
73
48
Giải bảy
115
994
273
Giải sáu
4248
0900
4089
1794
8613
0903
1262
9702
6921
Giải năm
0429
9381
2236
Giải bốn
20172
63559
26645
57742
53077
11981
03503
13521
18058
41044
59358
34126
97676
89717
65901
00065
60088
62818
28614
20263
76810
Giải ba
82589
67826
19179
06581
18833
75503
Giải nhì
24899
43772
22190
Giải nhất
67258
02436
31476
Giải Đặc Biệt
779683
363913
100662
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
00 ,332 ,1 ,3
19 ,53 ,7 ,38 ,4 ,0
29 ,61 ,61
366 ,3
48 ,5 ,248
59 ,88 ,8
62 ,5 ,3 ,2
72 ,73 ,6 ,9 ,23 ,6
89 ,1 ,9 ,31 ,18
994 ,40

Xổ Số Miền Nam ngày 02-12-2022

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
03
24
36
Giải bảy
314
761
775
Giải sáu
7570
8705
2863
5175
8280
8849
0899
4437
3690
Giải năm
8111
2688
4660
Giải bốn
37912
83910
42601
34299
67601
22689
46856
90595
65452
59333
28291
24117
42108
91342
48846
67847
92016
52451
72153
41240
39446
Giải ba
05665
03179
77739
10692
91071
78011
Giải nhì
59784
91943
00593
Giải nhất
77336
21794
54702
Giải Đặc Biệt
798559
101095
213760
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
03 ,5 ,1 ,182
14 ,1 ,2 ,076 ,1
24
363 ,96 ,7
49 ,2 ,36 ,7 ,0 ,6
56 ,921 ,3
63 ,510 ,0
70 ,955 ,1
89 ,40 ,8
995 ,1 ,2 ,4 ,59 ,0 ,3