XSMN Thứ 6

Xổ Số Miền Nam ngày 29-05-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
49
59
34
Giải bảy
759
837
097
Giải sáu
1435
8717
1479
8875
7492
9696
6312
9540
6998
Giải năm
7915
6401
9623
Giải bốn
18366
90730
01710
01348
99712
15646
95086
40522
48714
21444
46934
16547
93337
89148
97217
17920
70767
67778
78586
27112
56740
Giải ba
99751
04001
43886
77756
24165
94153
Giải nhì
45838
21367
59733
Giải nhất
66864
08915
81816
Giải Đặc Biệt
813865
679629
160316
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
01 1
17 ,5 ,0 ,2 4 ,5 2 ,7 ,2 ,6 ,6
22 ,9 3 ,0
35 ,0 ,8 7 ,4 ,7 4 ,3
49 ,8 ,6 4 ,7 ,8 0 ,0
59 ,1 9 ,6 3
66 ,4 ,5 7 7 ,5
79 5 8
86 6 6
92 ,6 7 ,8

Xổ Số Miền Nam ngày 22-05-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
68
93
16
Giải bảy
977
610
502
Giải sáu
8951
7627
9004
4189
7592
9048
1110
3017
4858
Giải năm
7004
5418
4514
Giải bốn
18716
03331
45198
92411
82906
41277
47044
34575
48837
05688
76147
74738
03367
63511
64625
36279
22784
86243
50493
53342
25130
Giải ba
96629
02579
97215
27477
89775
34932
Giải nhì
57530
50851
79589
Giải nhất
50219
45763
01899
Giải Đặc Biệt
454623
872720
216899
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
04 ,4 ,6 2
16 ,1 ,9 0 ,8 ,1 ,5 6 ,0 ,7 ,4
27 ,9 ,3 0 5
31 ,0 7 ,8 0 ,2
44 8 ,7 3 ,2
51 1 8
68 7 ,3
77 ,7 ,9 5 ,7 9 ,5
89 ,8 4 ,9
98 3 ,2 3 ,9 ,9

Xổ Số Miền Nam ngày 15-05-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
21
88
86
Giải bảy
982
520
748
Giải sáu
2750
0924
7946
0479
2425
2721
9589
1834
1692
Giải năm
6491
6662
7730
Giải bốn
09244
02614
26080
62105
85263
28447
35799
58947
71753
62709
86541
64695
87080
36089
51917
82103
23423
86143
32390
56833
99387
Giải ba
71255
45991
88602
38292
44481
69927
Giải nhì
77116
79417
70959
Giải nhất
35913
95882
74883
Giải Đặc Biệt
514611
212382
350758
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
05 9 ,2 3
14 ,6 ,3 ,1 7 7
21 ,4 0 ,5 ,1 3 ,7
34 ,0 ,3
46 ,4 ,7 7 ,1 8 ,3
50 ,5 3 9 ,8
63 2
79
82 ,0 8 ,0 ,9 ,2 ,2 6 ,9 ,7 ,1 ,3
91 ,9 ,1 5 ,2 2 ,0

Xổ Số Miền Nam ngày 08-05-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
81
27
63
Giải bảy
245
061
840
Giải sáu
4922
5596
9942
0898
3943
1718
5464
3748
4171
Giải năm
5785
7100
8995
Giải bốn
27444
27122
69007
93959
95965
26105
93889
28351
90867
36852
36810
75865
91539
81751
90418
97796
46349
08646
35107
35914
93123
Giải ba
87585
05520
83349
25563
81507
78093
Giải nhì
49260
22221
56658
Giải nhất
55829
81113
56803
Giải Đặc Biệt
664207
712692
871869
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
07 ,5 ,7 0 7 ,7 ,3
18 ,0 ,3 8 ,4
22 ,2 ,0 ,9 7 ,1 3
39
45 ,2 ,4 3 ,9 0 ,8 ,9 ,6
59 1 ,2 ,1 8
65 ,0 1 ,7 ,5 ,3 3 ,4 ,9
71
81 ,5 ,9 ,5
96 8 ,2 5 ,6 ,3

Xổ Số Miền Nam ngày 01-05-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
99
07
62
Giải bảy
784
098
900
Giải sáu
8063
5154
4685
8218
2806
8526
0537
8741
5127
Giải năm
2500
1892
6850
Giải bốn
56741
98431
17062
03049
06353
55781
98066
56039
72401
01761
03962
68148
72100
41589
10537
30906
57077
10860
26699
20607
51252
Giải ba
22177
23886
65809
72526
38822
83008
Giải nhì
28002
41820
33227
Giải nhất
31502
02141
66135
Giải Đặc Biệt
914078
265711
525502
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
00 ,2 ,2 7 ,6 ,1 ,0 ,9 0 ,6 ,7 ,8 ,2
18 ,1
26 ,6 ,0 7 ,2 ,7
31 9 7 ,7 ,5
41 ,9 8 ,1 1
54 ,3 0 ,2
63 ,2 ,6 1 ,2 2 ,0
77 ,8 7
84 ,5 ,1 ,6 9
99 8 ,2 9

Xổ Số Miền Nam ngày 24-04-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
60
60
05
Giải bảy
914
873
477
Giải sáu
6144
2734
9547
3329
3296
5421
0076
6726
1338
Giải năm
9277
0860
6095
Giải bốn
48196
86992
32189
74835
48294
38033
03936
01643
63788
57366
68448
58052
42957
36628
75299
87924
31161
18211
11633
66642
83919
Giải ba
78122
66033
56542
38819
65405
72235
Giải nhì
43856
90623
02424
Giải nhất
01442
17510
86703
Giải Đặc Biệt
301015
011453
253409
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
05 ,5 ,3 ,9
14 ,5 9 ,0 1 ,9
22 9 ,1 ,8 ,3 6 ,4 ,4
34 ,5 ,3 ,6 ,3 8 ,3 ,5
44 ,7 ,2 3 ,8 ,2 2
56 2 ,7 ,3
60 0 ,0 ,6 1
77 3 7 ,6
89 8
96 ,2 ,4 6 5 ,9

Xổ Số Miền Nam ngày 17-04-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
60
60
05
Giải bảy
914
873
477
Giải sáu
6144
2734
9547
3329
3296
5421
0076
6726
1338
Giải năm
9277
0860
6095
Giải bốn
48196
86992
32189
74835
48294
38033
03936
01643
63788
57366
68448
58052
42957
36628
75299
87924
31161
18211
11633
66642
83919
Giải ba
78122
66033
56542
38819
65405
72235
Giải nhì
43856
90623
02424
Giải nhất
01442
17510
86703
Giải Đặc Biệt
301015
011453
253409
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
05 ,5 ,3 ,9
14 ,5 9 ,0 1 ,9
22 9 ,1 ,8 ,3 6 ,4 ,4
34 ,5 ,3 ,6 ,3 8 ,3 ,5
44 ,7 ,2 3 ,8 ,2 2
56 2 ,7 ,3
60 0 ,0 ,6 1
77 3 7 ,6
89 8
96 ,2 ,4 6 5 ,9

Xổ Số Miền Nam ngày 10-04-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
60
60
05
Giải bảy
914
873
477
Giải sáu
6144
2734
9547
3329
3296
5421
0076
6726
1338
Giải năm
9277
0860
6095
Giải bốn
48196
86992
32189
74835
48294
38033
03936
01643
63788
57366
68448
58052
42957
36628
75299
87924
31161
18211
11633
66642
83919
Giải ba
78122
66033
56542
38819
65405
72235
Giải nhì
43856
90623
02424
Giải nhất
01442
17510
86703
Giải Đặc Biệt
301015
011453
253409
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
05 ,5 ,3 ,9
14 ,5 9 ,0 1 ,9
22 9 ,1 ,8 ,3 6 ,4 ,4
34 ,5 ,3 ,6 ,3 8 ,3 ,5
44 ,7 ,2 3 ,8 ,2 2
56 2 ,7 ,3
60 0 ,0 ,6 1
77 3 7 ,6
89 8
96 ,2 ,4 6 5 ,9

Xổ Số Miền Nam ngày 03-04-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
60
60
05
Giải bảy
914
873
477
Giải sáu
6144
2734
9547
3329
3296
5421
0076
6726
1338
Giải năm
9277
0860
6095
Giải bốn
48196
86992
32189
74835
48294
38033
03936
01643
63788
57366
68448
58052
42957
36628
75299
87924
31161
18211
11633
66642
83919
Giải ba
78122
66033
56542
38819
65405
72235
Giải nhì
43856
90623
02424
Giải nhất
01442
17510
86703
Giải Đặc Biệt
301015
011453
253409
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
05 ,5 ,3 ,9
14 ,5 9 ,0 1 ,9
22 9 ,1 ,8 ,3 6 ,4 ,4
34 ,5 ,3 ,6 ,3 8 ,3 ,5
44 ,7 ,2 3 ,8 ,2 2
56 2 ,7 ,3
60 0 ,0 ,6 1
77 3 7 ,6
89 8
96 ,2 ,4 6 5 ,9

Xổ Số Miền Nam ngày 27-03-2020

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
Giải tám
60
60
05
Giải bảy
914
873
477
Giải sáu
6144
2734
9547
3329
3296
5421
0076
6726
1338
Giải năm
9277
0860
6095
Giải bốn
48196
86992
32189
74835
48294
38033
03936
01643
63788
57366
68448
58052
42957
36628
75299
87924
31161
18211
11633
66642
83919
Giải ba
78122
66033
56542
38819
65405
72235
Giải nhì
43856
90623
02424
Giải nhất
01442
17510
86703
Giải Đặc Biệt
301015
011453
253409
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
05 ,5 ,3 ,9
14 ,5 9 ,0 1 ,9
22 9 ,1 ,8 ,3 6 ,4 ,4
34 ,5 ,3 ,6 ,3 8 ,3 ,5
44 ,7 ,2 3 ,8 ,2 2
56 2 ,7 ,3
60 0 ,0 ,6 1
77 3 7 ,6
89 8
96 ,2 ,4 6 5 ,9