XSMN Thứ 5

Xổ Số Miền Nam ngày 02-12-2021

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
75
93
29
Giải bảy
595
082
828
Giải sáu
1394
5866
9952
1624
6948
1810
9239
4573
3758
Giải năm
3282
8739
6133
Giải bốn
44106
82437
49942
89493
98456
72477
34049
79186
44210
66908
35047
31849
93339
97892
07839
22917
12004
83293
44282
25044
54030
Giải ba
27196
34183
64370
95187
07356
08517
Giải nhì
41755
40549
00154
Giải nhất
56180
43362
08289
Giải Đặc Biệt
761916
467992
243110
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0684
160 ,07 ,7 ,0
249 ,8
379 ,99 ,3 ,9 ,0
42 ,98 ,7 ,9 ,94
52 ,6 ,58 ,6 ,4
662
75 ,703
82 ,3 ,02 ,6 ,72 ,9
95 ,4 ,3 ,63 ,2 ,23

Xổ Số Miền Nam ngày 25-11-2021

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
17
84
15
Giải bảy
629
436
060
Giải sáu
9192
6221
8413
9517
5891
6233
4123
3479
2776
Giải năm
4244
3562
0096
Giải bốn
53581
61720
49198
60965
71104
63588
80158
78673
82437
88660
71199
32407
74825
49057
17934
96477
35453
99174
47624
94075
58025
Giải ba
02848
63359
30197
80263
03357
68220
Giải nhì
81667
33706
31742
Giải nhất
55429
23181
30502
Giải Đặc Biệt
880313
604416
366350
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
047 ,62
17 ,3 ,37 ,65
29 ,1 ,0 ,953 ,4 ,5 ,0
36 ,3 ,74
44 ,82
58 ,973 ,7 ,0
65 ,72 ,0 ,30
739 ,6 ,7 ,4 ,5
81 ,84 ,1
92 ,81 ,9 ,76

Xổ Số Miền Nam ngày 18-11-2021

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
79
30
16
Giải bảy
360
138
696
Giải sáu
5911
4893
4538
4223
6829
6644
5799
2152
8811
Giải năm
3482
9424
2024
Giải bốn
32355
29386
64774
27728
03808
99107
45257
15061
85395
55190
06592
19014
48296
84515
41120
27433
39903
52812
13793
43393
12703
Giải ba
46057
28140
90980
26937
10318
99561
Giải nhì
87265
23980
34626
Giải nhất
56556
97521
67123
Giải Đặc Biệt
373851
691122
504406
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
08 ,73 ,3 ,6
114 ,56 ,1 ,2 ,8
283 ,9 ,4 ,1 ,24 ,0 ,6 ,3
380 ,8 ,73
404
55 ,7 ,7 ,6 ,12
60 ,511
79 ,4
82 ,60 ,0
935 ,0 ,2 ,66 ,9 ,3 ,3

Xổ Số Miền Nam ngày 04-11-2021

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
62
96
88
Giải bảy
503
455
017
Giải sáu
5388
6752
3177
6369
8376
2771
4728
4211
7370
Giải năm
3147
7846
0300
Giải bốn
79607
00043
64786
29334
34353
73228
74249
58373
21107
66993
81874
47642
28173
50720
14396
09941
93372
65172
75702
78017
75292
Giải ba
49148
85933
32437
26408
26367
64864
Giải nhì
81858
56013
32243
Giải nhất
23095
27742
23296
Giải Đặc Biệt
684051
681879
215172
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
03 ,77 ,80 ,2
137 ,1 ,7
2808
34 ,37
47 ,3 ,9 ,86 ,2 ,21 ,3
52 ,3 ,8 ,15
6297 ,4
776 ,1 ,3 ,4 ,3 ,90 ,2 ,2 ,2
88 ,68
956 ,36 ,2 ,6

Xổ Số Miền Nam ngày 28-10-2021

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
74
68
57
Giải bảy
946
504
497
Giải sáu
2383
6058
9309
8283
7070
0328
9211
1730
4692
Giải năm
3798
0000
3504
Giải bốn
12740
10265
45862
73648
48795
22132
81842
36138
75274
38736
03338
65523
39655
97507
71829
49087
47113
71065
33419
71250
07855
Giải ba
73042
47228
28169
81825
17875
63398
Giải nhì
79078
99129
42736
Giải nhất
57136
99916
23393
Giải Đặc Biệt
396800
481554
685860
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
09 ,04 ,0 ,74
161 ,3 ,9
288 ,3 ,5 ,99
32 ,68 ,6 ,80 ,6
46 ,0 ,8 ,2 ,2
585 ,47 ,0 ,5
65 ,28 ,95 ,0
74 ,80 ,45
8337
98 ,57 ,2 ,8 ,3

Xổ Số Miền Nam ngày 19-11-2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
39
12
09
Giải bảy
812
269
863
Giải sáu
7872
6831
8017
2541
8479
6230
8454
7166
6955
Giải năm
7866
8514
4542
Giải bốn
36568
94157
67907
31038
59176
62242
24553
62190
04315
82672
51240
93801
08868
96752
32159
99673
71788
35886
80484
44241
82289
Giải ba
39827
38239
52069
53871
45915
29607
Giải nhì
66616
36340
37469
Giải nhất
64692
29547
00793
Giải Đặc Biệt
768436
986200
765131
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
071 ,09 ,7
12 ,7 ,62 ,4 ,55
27
39 ,1 ,8 ,9 ,601
421 ,0 ,0 ,72 ,1
57 ,324 ,5 ,9
66 ,89 ,8 ,93 ,6 ,9
72 ,69 ,2 ,13
88 ,6 ,4 ,9
9203

Xổ Số Miền Nam ngày 12-11-2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
93
80
24
Giải bảy
538
663
434
Giải sáu
1964
2261
3475
9868
7713
3746
9550
0806
6786
Giải năm
2302
6539
4640
Giải bốn
37662
04634
66602
32538
39033
43814
49936
64859
67385
15170
24034
06016
89942
49768
75782
37820
99611
53802
42872
11659
72303
Giải ba
20391
00064
64602
82390
24766
58534
Giải nhì
95955
67013
47784
Giải nhất
65449
84037
79901
Giải Đặc Biệt
268317
697174
873143
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
02 ,226 ,2 ,3 ,1
14 ,73 ,6 ,31
24 ,0
38 ,4 ,8 ,3 ,69 ,4 ,74 ,4
496 ,20 ,3
5590 ,9
64 ,1 ,2 ,43 ,8 ,86
750 ,42
80 ,56 ,2 ,4
93 ,10

Xổ Số Miền Nam ngày 05-11-2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
58
31
83
Giải bảy
380
889
178
Giải sáu
8006
2753
3348
5036
1619
6519
4425
7842
3526
Giải năm
8593
8614
7796
Giải bốn
90097
86000
56273
73383
74138
28015
92321
46547
49244
80462
51644
27390
19635
03672
92711
18151
21797
47788
95230
24763
35123
Giải ba
78754
13979
65761
99380
10382
58597
Giải nhì
12999
91952
16606
Giải nhất
75324
96757
26050
Giải Đặc Biệt
220121
931774
557848
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
06 ,06
159 ,9 ,41
21 ,4 ,15 ,6 ,3
381 ,6 ,50
487 ,4 ,42 ,8
58 ,3 ,42 ,71 ,0
62 ,13
73 ,92 ,48
80 ,39 ,03 ,8 ,2
93 ,7 ,906 ,7 ,7

Xổ Số Miền Nam ngày 29-10-2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
01
04
84
Giải bảy
225
107
166
Giải sáu
0999
3363
9416
3626
8823
7105
3798
3477
0871
Giải năm
2984
2781
4771
Giải bốn
32615
92912
33303
56570
99197
44420
48029
10493
42697
65384
66661
65019
73563
32188
53845
45301
23660
99310
45181
36849
74390
Giải ba
83653
52839
66572
93665
83170
20120
Giải nhì
58486
25787
72540
Giải nhất
25131
25958
47214
Giải Đặc Biệt
754859
123007
351713
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
01 ,34 ,7 ,5 ,71
16 ,5 ,290 ,4 ,3
25 ,0 ,96 ,30
39 ,1
45 ,9 ,0
53 ,98
631 ,3 ,56 ,0
7027 ,1 ,1 ,0
84 ,61 ,4 ,8 ,74 ,1
99 ,73 ,78 ,0

Xổ Số Miền Nam ngày 22-10-2020

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
Giải tám
73
96
93
Giải bảy
570
537
284
Giải sáu
2513
7859
7146
2806
5730
8647
6208
7696
1335
Giải năm
7582
2474
4053
Giải bốn
97063
03902
08699
73453
07033
72551
47074
46308
42981
95413
24302
54600
32648
23244
19837
40359
12160
37877
05802
70886
73399
Giải ba
95994
87902
88861
19489
75877
06144
Giải nhì
09991
94693
90965
Giải nhất
15264
83281
20476
Giải Đặc Biệt
702792
957643
395251
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
02 ,26 ,8 ,2 ,08 ,2
133
2
337 ,05 ,7
467 ,8 ,4 ,34
59 ,3 ,13 ,9 ,1
63 ,410 ,5
73 ,0 ,447 ,7 ,6
821 ,9 ,14 ,6
99 ,4 ,1 ,26 ,33 ,6 ,9