XSMN Thứ 3

Xổ Số Miền Nam ngày 31-01-2023

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
38
12
79
Giải bảy
429
681
762
Giải sáu
7765
5098
7390
4409
2363
8962
0772
0671
0899
Giải năm
6073
4549
5478
Giải bốn
66115
17862
13195
69122
63078
57009
49119
55361
36357
45001
74609
74031
63124
78477
00024
61818
50809
51295
15641
31896
17420
Giải ba
58734
61746
64475
58055
92687
40556
Giải nhì
23548
45999
46410
Giải nhất
90397
01558
87280
Giải Đặc Biệt
598862
566289
003053
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
099 ,1 ,99
15 ,928 ,0
29 ,244 ,0
38 ,41
46 ,891
57 ,5 ,86 ,3
65 ,2 ,23 ,2 ,12
73 ,87 ,59 ,2 ,1 ,8
81 ,97 ,0
98 ,0 ,5 ,799 ,5 ,6

Xổ Số Miền Nam ngày 24-01-2023

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
40
75
71
Giải bảy
980
860
977
Giải sáu
1438
1790
2135
2172
2192
5865
1769
1374
4077
Giải năm
7863
3128
6487
Giải bốn
95787
85813
83952
60753
10150
31917
61930
51519
31563
75937
91419
35746
61849
04195
91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772
Giải ba
08989
24510
53530
59288
97224
97921
Giải nhì
68746
56839
40848
Giải nhất
19888
50420
42081
Giải Đặc Biệt
831255
790795
368280
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
0
13 ,7 ,09 ,93
28 ,04 ,1
38 ,5 ,07 ,0 ,98 ,7
40 ,66 ,98
52 ,3 ,0 ,5
630 ,5 ,39 ,1
75 ,21 ,7 ,4 ,7 ,2
80 ,7 ,9 ,887 ,1 ,0
902 ,5 ,54 ,8

Xổ Số Miền Nam ngày 17-01-2023

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
85
83
97
Giải bảy
566
213
479
Giải sáu
0232
8908
3577
4613
3754
7479
1348
4390
9999
Giải năm
3530
6487
8976
Giải bốn
45416
81818
66990
44330
63109
70247
54414
01806
10709
71620
97551
97295
39141
02265
60367
10096
52374
59835
06330
45777
34537
Giải ba
10925
59433
29637
94124
89076
61180
Giải nhì
06292
39555
59798
Giải nhất
69119
90950
85446
Giải Đặc Biệt
893450
171253
364533
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
08 ,96 ,9
16 ,8 ,4 ,93 ,3
250 ,4
32 ,0 ,0 ,375 ,0 ,7 ,3
4718 ,6
504 ,1 ,5 ,0 ,3
6657
7799 ,6 ,4 ,7 ,6
853 ,70
90 ,257 ,0 ,9 ,6 ,8

Xổ Số Miền Nam ngày 10-01-2023

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
27
48
07
Giải bảy
387
626
215
Giải sáu
9093
2536
7257
5027
7968
9860
7434
0142
1830
Giải năm
3097
0376
6478
Giải bốn
66146
41939
99724
41577
15499
16073
64927
93217
72750
60138
89205
28973
63780
77437
32600
94798
01886
81402
18490
59247
02387
Giải ba
08277
16083
02246
43830
50121
66796
Giải nhì
56422
37138
76707
Giải nhất
64246
59176
27884
Giải Đặc Biệt
409362
686404
978673
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
05 ,47 ,0 ,2 ,7
175
27 ,4 ,7 ,26 ,71
36 ,98 ,7 ,0 ,84 ,0
46 ,68 ,62 ,7
570
628 ,0
77 ,3 ,76 ,3 ,68 ,3
87 ,306 ,7 ,4
93 ,7 ,98 ,0 ,6

Xổ Số Miền Nam ngày 03-01-2023

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
08
93
41
Giải bảy
422
108
180
Giải sáu
7063
3412
8728
1826
9908
2235
2482
3860
2674
Giải năm
9619
6489
9985
Giải bốn
39124
55536
60411
60907
83225
04163
56326
85641
55685
77578
03739
01920
74957
64331
20214
43073
89851
58910
32376
11950
02388
Giải ba
04044
72042
53875
78573
28564
93789
Giải nhì
40483
47240
49082
Giải nhất
05222
33388
37749
Giải Đặc Biệt
144979
045594
558222
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
08 ,78 ,8
12 ,9 ,14 ,0
22 ,8 ,4 ,5 ,6 ,26 ,02
365 ,9 ,1
44 ,21 ,01 ,9
571 ,0
63 ,30 ,4
798 ,5 ,34 ,3 ,6
839 ,5 ,80 ,2 ,5 ,8 ,9 ,2
93 ,4

Xổ Số Miền Nam ngày 27-12-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
55
79
42
Giải bảy
006
894
755
Giải sáu
5881
5421
0785
3074
0470
6500
8632
9975
8472
Giải năm
9573
5577
9205
Giải bốn
58717
60388
84404
75203
79390
50035
58504
60149
70425
20210
11822
78795
96756
97184
68231
42531
28767
72661
27868
82769
50527
Giải ba
43380
74731
19529
05841
05002
59996
Giải nhì
10955
87381
53255
Giải nhất
84388
15789
69377
Giải Đặc Biệt
505483
422978
114282
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
06 ,4 ,3 ,405 ,2
170
215 ,2 ,97
35 ,12 ,1 ,1
49 ,12
55 ,565 ,5
67 ,1 ,8 ,9
739 ,4 ,0 ,7 ,85 ,2 ,7
81 ,5 ,8 ,0 ,8 ,34 ,1 ,92
904 ,56

Xổ Số Miền Nam ngày 20-12-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
24
28
85
Giải bảy
019
012
105
Giải sáu
3117
5077
6851
5705
1397
1731
7494
3702
8263
Giải năm
7154
5139
7050
Giải bốn
03930
37795
18709
99945
69559
19171
97196
56325
07288
55741
56866
04063
79669
80819
95783
88028
29213
18210
32449
68618
87734
Giải ba
56597
70773
42785
08306
03875
28125
Giải nhì
98831
17161
01840
Giải nhất
65478
26717
72529
Giải Đặc Biệt
980345
310867
318292
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
095 ,65 ,2
19 ,72 ,9 ,73 ,0 ,8
248 ,58 ,5 ,9
30 ,11 ,94
45 ,519 ,0
51 ,4 ,90
66 ,3 ,9 ,1 ,73
77 ,1 ,3 ,85
88 ,55 ,3
95 ,6 ,774 ,2

Xổ Số Miền Nam ngày 13-12-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
55
64
25
Giải bảy
298
625
294
Giải sáu
1138
0597
3507
2729
2452
8663
9292
3063
2961
Giải năm
7018
2051
2019
Giải bốn
38963
04251
57761
84330
59399
43329
26329
23838
08618
50928
40687
15130
09295
42198
73104
70024
20261
99776
60497
57562
25221
Giải ba
18216
05174
61766
21872
20216
15576
Giải nhì
70734
24343
76447
Giải nhất
09464
17414
98096
Giải Đặc Biệt
636972
851446
777143
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
074
18 ,68 ,49 ,6
29 ,95 ,9 ,85 ,4 ,1
38 ,0 ,48 ,0
43 ,67 ,3
55 ,12 ,1
63 ,1 ,44 ,3 ,63 ,1 ,1 ,2
74 ,226 ,6
87
98 ,7 ,95 ,84 ,2 ,7 ,6

Xổ Số Miền Nam ngày 06-12-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
70
45
51
Giải bảy
528
397
082
Giải sáu
9340
6405
4167
4036
8303
5939
9547
6119
7710
Giải năm
5640
0400
7284
Giải bốn
65385
57548
66743
73499
03462
20343
64088
93938
86872
79665
55237
26177
72799
22008
17373
74303
41323
89181
96507
85781
83955
Giải ba
79891
55391
33224
97359
70830
47149
Giải nhì
90986
80874
56379
Giải nhất
00415
85053
52057
Giải Đặc Biệt
306485
634657
409535
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
053 ,0 ,83 ,7
159 ,0
2843
36 ,9 ,8 ,70 ,5
40 ,0 ,8 ,3 ,357 ,9
59 ,3 ,71 ,5 ,7
67 ,25
702 ,7 ,43 ,9
85 ,8 ,6 ,52 ,4 ,1 ,1
99 ,1 ,17 ,9

Xổ Số Miền Nam ngày 29-11-2022

Bến Tre
Mã: BT
Vũng Tàu
Mã: VT
Bạc Liêu
Mã: BL
Giải tám
85
32
52
Giải bảy
310
165
770
Giải sáu
2983
4966
1245
3605
7148
4964
6158
9130
3312
Giải năm
4906
1471
5629
Giải bốn
61819
76057
48322
45012
98150
50390
69324
91590
52834
39791
60405
22181
47537
38303
06980
02342
35383
38256
81674
08224
26836
Giải ba
15151
00298
05330
00113
52163
53996
Giải nhì
91958
24892
31230
Giải nhất
05331
59913
17489
Giải Đặc Biệt
137922
982079
730692
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
ĐầuBến TreVũng TàuBạc Liêu
065 ,5 ,3
10 ,9 ,23 ,32
22 ,4 ,29 ,4
312 ,4 ,7 ,00 ,6 ,0
4582
57 ,0 ,1 ,82 ,8 ,6
665 ,43
71 ,90 ,4
85 ,310 ,3 ,9
90 ,80 ,1 ,26 ,2