XSMN Thứ 2

Xổ Số Miền Nam ngày 23-03-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
34
03
24
Giải bảy
007
293
791
Giải sáu
2276
9783
6379
3649
4220
4388
8796
6422
4365
Giải năm
1441
0971
5977
Giải bốn
64674
81642
88950
98239
24554
69941
93516
46876
28713
50003
13440
44695
41948
55523
06022
82966
32901
40327
57128
04823
66073
Giải ba
33204
12791
06152
04833
94021
43678
Giải nhì
35731
92841
35439
Giải nhất
08193
01213
18343
Giải Đặc Biệt
850221
959294
560263
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
07 ,4 3 ,3 1
16 3 ,3
21 0 ,3 4 ,2 ,2 ,7 ,8 ,3 ,1
34 ,9 ,1 3 9
41 ,2 ,1 9 ,0 ,8 ,1 3
50 ,4 2
65 ,6 ,3
76 ,9 ,4 1 ,6 7 ,3 ,8
83 8
91 ,3 3 ,5 ,4 1 ,6

Xổ Số Miền Nam ngày 16-03-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
16
85
81
Giải bảy
605
386
954
Giải sáu
5232
5715
1242
6490
2825
9681
3360
5528
7267
Giải năm
6172
0385
4228
Giải bốn
88760
22297
02264
28017
96473
38994
00797
75276
21979
05504
66660
79195
06953
27476
56923
16497
15111
89121
32815
02782
53816
Giải ba
96915
61126
73805
73851
20621
80072
Giải nhì
99830
60222
74712
Giải nhất
17094
43290
36990
Giải Đặc Biệt
237611
806051
183340
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
05 4 ,5
16 ,5 ,7 ,5 ,1 1 ,5 ,6 ,2
26 5 ,2 8 ,8 ,3 ,1 ,1
32 ,0
42 0
53 ,1 ,1 4
60 ,4 0 0 ,7
72 ,3 6 ,9 ,6 2
85 ,6 ,1 ,5 1 ,2
97 ,4 ,7 ,4 0 ,5 ,0 7 ,0

Xổ Số Miền Nam ngày 09-03-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
43
08
13
Giải bảy
247
646
812
Giải sáu
8643
0338
5811
4171
9893
7608
2791
0097
4141
Giải năm
8851
9588
6023
Giải bốn
47688
93836
40714
86494
43215
15270
38489
38197
14689
70171
44903
09278
39678
57498
50654
89770
32001
96638
76178
21398
92293
Giải ba
85277
72073
84165
40637
90422
17912
Giải nhì
95667
77354
59858
Giải nhất
51830
98286
60872
Giải Đặc Biệt
430062
678282
236002
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
08 ,8 ,3 1 ,2
11 ,4 ,5 3 ,2 ,2
23 ,2
38 ,6 ,0 7 8
43 ,7 ,3 6 1
51 4 4 ,8
67 ,2 5
70 ,7 ,3 1 ,1 ,8 ,8 0 ,8 ,2
88 ,9 8 ,9 ,6 ,2
94 3 ,7 ,8 1 ,7 ,8 ,3

Xổ Số Miền Nam ngày 02-03-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
24
35
33
Giải bảy
587
966
090
Giải sáu
5123
9811
7398
1547
1691
2418
8037
5421
5629
Giải năm
1923
8723
3081
Giải bốn
30770
68261
99324
95099
07795
08524
93706
28232
21978
08052
87289
79163
88809
97520
39719
41323
66233
83553
30910
44197
28606
Giải ba
93768
79400
54502
93919
33059
55428
Giải nhì
72124
79463
57206
Giải nhất
12833
47410
57690
Giải Đặc Biệt
365329
776312
836777
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
06 ,0 9 ,2 6 ,6
11 8 ,9 ,0 ,2 9 ,0
24 ,3 ,3 ,4 ,4 ,4 ,9 3 ,0 1 ,9 ,3 ,8
33 5 ,2 3 ,7 ,3
47
52 3 ,9
61 ,8 6 ,3 ,3
70 8 7
87 9 1
98 ,9 ,5 1 0 ,7 ,0

Xổ Số Miền Nam ngày 24-02-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
80
39
87
Giải bảy
266
554
830
Giải sáu
5390
7387
9914
1356
0338
1242
2518
0375
2310
Giải năm
4888
2211
2390
Giải bốn
49144
05313
01408
44501
61066
37072
36696
01721
72236
42221
92487
11614
28213
61915
20630
86577
13806
27130
19643
04572
47730
Giải ba
25304
79854
88635
70532
01852
41609
Giải nhì
62946
89698
22879
Giải nhất
56723
10381
90379
Giải Đặc Biệt
236092
812057
288797
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
08 ,1 ,4 6 ,9
14 ,3 1 ,4 ,3 ,5 8 ,0
23 1 ,1
39 ,8 ,6 ,5 ,2 0 ,0 ,0 ,0
44 ,6 2 3
54 4 ,6 ,7 2
66 ,6
72 5 ,7 ,2 ,9 ,9
80 ,7 ,8 7 ,1 7
90 ,6 ,2 8 0 ,7

Xổ Số Miền Nam ngày 17-02-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
19
03
10
Giải bảy
305
492
756
Giải sáu
5986
7862
3646
3863
7965
4971
6499
1240
7342
Giải năm
8417
7942
8012
Giải bốn
85378
83489
85028
92064
98945
19057
20813
37239
33783
55197
02464
24925
03262
48181
93286
31503
92294
09533
81198
02447
58721
Giải ba
27061
09955
18110
51398
30658
45007
Giải nhì
43816
25525
94317
Giải nhất
55500
10388
62534
Giải Đặc Biệt
814312
984741
549692
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
05 ,0 3 3 ,7
19 ,7 ,3 ,6 ,2 0 0 ,2 ,7
28 5 ,5 1
39 3 ,4
46 ,5 2 ,1 0 ,2 ,7
57 ,5 6 ,8
62 ,4 ,1 3 ,5 ,4 ,2
78 1
86 ,9 3 ,1 ,8 6
92 ,7 ,8 9 ,4 ,8 ,2

Xổ Số Miền Nam ngày 10-02-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
11
88
65
Giải bảy
981
509
026
Giải sáu
6004
1352
5046
8153
2916
4221
8335
1782
1500
Giải năm
8458
9185
9200
Giải bốn
63808
39031
65310
53210
54296
55450
74425
94149
33335
13199
38561
07719
77223
74658
95339
59186
45636
26215
87822
72264
52081
Giải ba
66721
46981
46468
15968
78623
27837
Giải nhì
87686
99573
93601
Giải nhất
21794
19843
16210
Giải Đặc Biệt
566283
805978
145366
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
04 ,8 9 0 ,0 ,1
11 ,0 ,0 6 ,9 5 ,0
25 ,1 1 ,3 6 ,2 ,3
31 5 5 ,9 ,6 ,7
46 9 ,3
52 ,8 ,0 3 ,8
61 ,8 ,8 5 ,4 ,6
73 ,8
81 ,1 ,6 ,3 8 ,5 2 ,6 ,1
96 ,4 9

Xổ Số Miền Nam ngày 03-02-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
71
13
44
Giải bảy
977
405
721
Giải sáu
0049
0812
1172
9528
7463
6233
5581
1026
4166
Giải năm
0515
4877
2609
Giải bốn
04822
27312
56263
37482
23876
19155
12032
17559
08219
20601
26019
34086
08825
99266
46068
30622
73480
65309
99347
59415
04683
Giải ba
61940
04817
55556
45078
06967
78522
Giải nhì
11077
56356
37131
Giải nhất
53454
31364
80089
Giải Đặc Biệt
511050
443764
866936
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
05 ,1 9 ,9
12 ,5 ,2 ,7 3 ,9 ,9 5
22 8 ,5 1 ,6 ,2 ,2
32 3 1 ,6
49 ,0 4 ,7
55 ,4 ,0 9 ,6 ,6
63 3 ,6 ,4 ,4 6 ,8 ,7
71 ,7 ,2 ,6 ,7 7 ,8
82 6 1 ,0 ,3 ,9
9

Xổ Số Miền Nam ngày 13-01-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
88
99
22
Giải bảy
748
730
334
Giải sáu
3144
2011
8465
0943
6445
4983
7256
9164
8966
Giải năm
9441
1996
5197
Giải bốn
92357
78499
95280
56705
31258
60987
90686
37750
46624
38965
42957
84453
71756
76759
38380
72643
83828
59286
39562
67164
51414
Giải ba
69816
62962
22335
58879
31649
70134
Giải nhì
00585
44098
18643
Giải nhất
39292
95029
20051
Giải Đặc Biệt
695662
048684
009069
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
05
11 ,6 4
24 ,9 2 ,8
30 ,5 4 ,4
48 ,4 ,1 3 ,5 3 ,9 ,3
57 ,8 0 ,7 ,3 ,6 ,9 6 ,1
65 ,2 ,2 5 4 ,6 ,2 ,4 ,9
79
88 ,0 ,7 ,6 ,5 3 ,4 0 ,6
99 ,2 9 ,6 ,8 7

Xổ Số Miền Nam ngày 06-01-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
14
51
90
Giải bảy
738
897
568
Giải sáu
7561
0715
1460
2763
4884
3174
1676
4452
8864
Giải năm
2209
4305
9514
Giải bốn
44172
51863
10390
63423
98357
64711
32659
08057
41837
22255
56202
84010
90776
13645
89544
24506
60378
29161
16308
23198
78031
Giải ba
43694
25686
57156
44052
99692
07807
Giải nhì
06177
57493
09612
Giải nhất
83056
35629
41227
Giải Đặc Biệt
418470
661676
758611
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
09 5 ,2 6 ,8 ,7
14 ,5 ,1 0 4 ,2 ,1
23 9 7
38 7 1
45 4
57 ,9 ,6 1 ,7 ,5 ,6 ,2 2
61 ,0 ,3 3 8 ,4 ,1
72 ,7 ,0 4 ,6 ,6 6 ,8
86 4
90 ,4 7 ,3 0 ,8 ,2