XSMN Thứ 2

Xổ Số Miền Nam ngày 06-12-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
93
05
89
Giải bảy
585
274
062
Giải sáu
7852
8832
4100
5575
3922
8214
6240
1323
5899
Giải năm
9518
1260
7513
Giải bốn
83881
96585
96912
17262
31842
34600
57547
48057
35827
99073
00691
09818
46203
13673
99029
46330
70427
04254
03852
35860
44203
Giải ba
57476
16478
46550
84040
38856
29918
Giải nhì
79254
71840
69072
Giải nhất
10161
08592
23600
Giải Đặc Biệt
245082
029687
370100
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
00 ,05 ,33 ,0 ,0
18 ,24 ,83 ,8
22 ,73 ,9 ,7
320
42 ,70 ,00
52 ,47 ,04 ,2 ,6
62 ,102 ,0
76 ,84 ,5 ,3 ,32
85 ,1 ,5 ,279
931 ,29

Xổ Số Miền Nam ngày 29-11-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
04
22
61
Giải bảy
659
698
161
Giải sáu
6476
8649
8173
1563
3728
0629
9289
7433
0806
Giải năm
5946
5693
8975
Giải bốn
25484
40826
38555
71841
38162
10730
54996
00861
94022
73272
31434
26136
09706
29944
03523
87314
78618
45542
38564
61904
28695
Giải ba
19276
44959
89531
66536
39039
39436
Giải nhì
72839
78284
58575
Giải nhất
49719
66903
94374
Giải Đặc Biệt
444597
985353
182824
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
046 ,36 ,4
194 ,8
262 ,8 ,9 ,23 ,4
30 ,94 ,6 ,1 ,63 ,9 ,6
49 ,6 ,142
59 ,5 ,93
623 ,11 ,1 ,4
76 ,3 ,625 ,5 ,4
8449
96 ,78 ,35

Xổ Số Miền Nam ngày 22-11-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
31
60
54
Giải bảy
671
620
076
Giải sáu
5345
8131
4216
6347
7930
6247
8808
7693
7173
Giải năm
6507
0190
7306
Giải bốn
35822
21813
46202
42058
33520
22531
27154
85740
61788
07312
17610
25377
06857
68401
24605
70022
35429
36019
14010
68523
96666
Giải ba
01090
73915
79554
05258
05092
27861
Giải nhì
38942
68512
92907
Giải nhất
70649
14419
95378
Giải Đặc Biệt
257907
561716
015555
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
07 ,2 ,718 ,6 ,5 ,7
16 ,3 ,52 ,0 ,2 ,9 ,69 ,0
22 ,002 ,9 ,3
31 ,1 ,10
45 ,2 ,97 ,7 ,0
58 ,47 ,4 ,84 ,5
606 ,1
7176 ,3 ,8
88
9003 ,2

Xổ Số Miền Nam ngày 08-11-2021

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
14
94
47
Giải bảy
007
402
306
Giải sáu
3982
6370
0845
8771
7283
2941
0033
5483
4835
Giải năm
2752
0815
4221
Giải bốn
79516
36633
48198
44798
32188
60616
36197
73058
91323
35979
37777
95533
24874
54546
92155
92220
32651
32011
82771
95097
91212
Giải ba
13153
06275
15201
19463
49226
39418
Giải nhì
84508
50885
84470
Giải nhất
80659
93424
01038
Giải Đặc Biệt
926633
702919
783453
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
07 ,82 ,16
14 ,6 ,65 ,91 ,2 ,8
23 ,41 ,0 ,6
33 ,333 ,5 ,8
451 ,67
52 ,3 ,985 ,1 ,3
63
70 ,51 ,9 ,7 ,41 ,0
82 ,83 ,53
98 ,8 ,747

Xổ Số Miền Nam ngày 16-11-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
14
33
78
Giải bảy
451
690
935
Giải sáu
1951
2002
6900
0991
9677
7810
3929
2714
2280
Giải năm
2241
2494
0018
Giải bốn
22879
71743
10077
82409
61269
17256
26422
73614
60295
37246
55824
27453
48466
77522
56265
61589
39018
53803
78294
40083
88314
Giải ba
84854
13419
34732
69438
14999
48070
Giải nhì
30619
33101
79930
Giải nhất
22886
26832
57103
Giải Đặc Biệt
808513
016358
031613
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
02 ,0 ,913 ,3
14 ,9 ,9 ,30 ,44 ,8 ,8 ,4 ,3
224 ,29
33 ,2 ,8 ,25 ,0
41 ,36
51 ,1 ,6 ,43 ,8
6965
79 ,778 ,0
860 ,9 ,3
90 ,1 ,4 ,54 ,9

Xổ Số Miền Nam ngày 09-11-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
26
51
51
Giải bảy
811
779
292
Giải sáu
2038
3119
2576
5279
3013
5005
4581
3132
5796
Giải năm
6049
7201
2010
Giải bốn
49968
07201
94014
51168
49439
71571
09837
61515
35767
06917
06549
91033
79555
87907
38852
22612
06734
41301
98747
26292
79927
Giải ba
23802
13810
01439
36036
54273
12538
Giải nhì
46598
47541
77687
Giải nhất
67005
78981
88030
Giải Đặc Biệt
409094
638714
513510
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
01 ,2 ,55 ,1 ,71
11 ,9 ,4 ,03 ,5 ,7 ,40 ,2 ,0
267
38 ,9 ,73 ,9 ,62 ,4 ,8 ,0
499 ,17
51 ,51 ,2
68 ,87
76 ,19 ,93
811 ,7
98 ,42 ,6 ,2

Xổ Số Miền Nam ngày 02-11-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
48
02
87
Giải bảy
781
803
154
Giải sáu
9651
6972
8686
8857
9187
6954
1281
6681
1260
Giải năm
2746
9447
7696
Giải bốn
70839
68180
36164
86260
12108
47079
70672
41654
71038
66880
87775
80724
14776
79806
85234
48781
26876
67616
91433
30016
41277
Giải ba
09731
25183
60351
89024
75198
55893
Giải nhì
97123
73263
91392
Giải nhất
88768
24510
87253
Giải Đặc Biệt
054927
898040
563396
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
082 ,3 ,6
106 ,6
23 ,74 ,4
39 ,184 ,3
48 ,67 ,0
517 ,4 ,4 ,14 ,3
64 ,0 ,830
72 ,9 ,25 ,66 ,7
81 ,6 ,0 ,37 ,07 ,1 ,1 ,1
96 ,8 ,3 ,2 ,6

Xổ Số Miền Nam ngày 26-10-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
41
60
58
Giải bảy
470
192
985
Giải sáu
8808
7437
5493
4089
0874
4544
3717
4953
7769
Giải năm
0476
1626
2165
Giải bốn
98224
20817
47940
51524
39764
47986
61081
47327
58200
99220
31657
74801
84931
33593
89188
63456
31470
68466
80614
70285
20782
Giải ba
90876
51547
56698
51317
55527
17282
Giải nhì
31816
47212
69156
Giải nhất
72395
70440
25078
Giải Đặc Biệt
867014
553968
393034
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
080 ,1
17 ,6 ,47 ,27 ,4
24 ,46 ,7 ,07
3714
41 ,0 ,74 ,0
578 ,3 ,6 ,6
640 ,89 ,5 ,6
70 ,6 ,640 ,8
86 ,195 ,8 ,5 ,2 ,2
93 ,52 ,3 ,8

Xổ Số Miền Nam ngày 19-10-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
40
29
51
Giải bảy
958
931
753
Giải sáu
1149
7399
7035
7754
8935
2041
7233
6681
0625
Giải năm
5254
7579
4766
Giải bốn
93536
38071
94902
85927
86451
68138
64036
36622
54758
88346
31338
94006
97120
21236
82904
01975
94756
51565
97040
96851
51782
Giải ba
79332
64319
72853
42781
44620
34290
Giải nhì
03161
26383
16206
Giải nhất
76013
57855
21484
Giải Đặc Biệt
567363
753846
690729
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0264 ,6
19 ,3
279 ,2 ,05 ,0 ,9
35 ,6 ,8 ,6 ,21 ,5 ,8 ,63
40 ,91 ,6 ,60
58 ,4 ,14 ,8 ,3 ,51 ,3 ,6 ,1
61 ,36 ,5
7195
81 ,31 ,2 ,4
990

Xổ Số Miền Nam ngày 12-10-2020

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
40
64
61
Giải bảy
424
142
563
Giải sáu
5479
9344
2412
9690
3649
3206
3510
4130
2257
Giải năm
5006
2015
4084
Giải bốn
09305
17544
16275
98372
93647
18852
36900
56187
43810
72002
72016
12644
53302
71883
30257
47547
99894
81057
21451
48292
26971
Giải ba
94425
43480
93327
31524
56798
86776
Giải nhì
12467
26626
12964
Giải nhất
64611
53640
17879
Giải Đặc Biệt
173022
338702
700338
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
06 ,5 ,06 ,2 ,2 ,2
12 ,15 ,0 ,60
24 ,5 ,27 ,4 ,6
30 ,8
40 ,4 ,4 ,72 ,9 ,4 ,07
527 ,7 ,7 ,1
6741 ,3 ,4
79 ,5 ,21 ,6 ,9
807 ,34
904 ,2 ,8