XSMN Thứ 2

Xổ Số Miền Nam ngày 23-12-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
54
02
32
Giải bảy
882
667
626
Giải sáu
4672
4362
8077
9019
2860
6556
5209
1605
0916
Giải năm
3074
8417
2306
Giải bốn
46740
96001
20053
38134
71972
46284
11204
36605
11594
53166
74101
19186
64432
16867
43998
73105
98692
82348
59206
27112
75943
Giải ba
50649
85294
65742
92035
51531
59533
Giải nhì
13552
88561
98785
Giải nhất
65108
29278
31459
Giải Đặc Biệt
180279
078300
077020
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
01 ,4 ,8 2 ,5 ,1 ,0 9 ,5 ,6 ,5 ,6
19 ,7 6 ,2
26 ,0
34 2 ,5 2 ,1 ,3
40 ,9 2 8 ,3
54 ,3 ,2 6 9
62 7 ,0 ,6 ,7 ,1
72 ,7 ,4 ,2 ,9 8
82 ,4 6 5
94 4 8 ,2

Xổ Số Miền Nam ngày 16-12-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
48
50
43
Giải bảy
517
360
169
Giải sáu
3067
5050
5996
1567
5860
2914
6555
0401
2181
Giải năm
8620
1671
7167
Giải bốn
16582
45761
88445
60741
52428
76668
94240
86622
68800
18191
31617
47283
86749
82206
10154
78329
47274
10327
68828
38288
23063
Giải ba
07056
75330
76399
69444
11740
21913
Giải nhì
26302
44765
31975
Giải nhất
48010
07315
55180
Giải Đặc Biệt
322068
047084
256336
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
02 0 ,6 1
17 ,0 4 ,7 ,5 3
20 ,8 2 9 ,7 ,8
30 6
48 ,5 ,1 ,0 9 ,4 3 ,0
50 ,6 0 5 ,4
67 ,1 ,8 ,8 0 ,7 ,0 ,5 9 ,7 ,3
71 4 ,5
82 3 ,4 1 ,8 ,0
96 1 ,9

Xổ Số Miền Nam ngày 09-12-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
18
36
86
Giải bảy
769
425
906
Giải sáu
6851
9411
0765
8624
7195
9886
5520
7121
5499
Giải năm
0597
6580
5982
Giải bốn
41410
19297
01057
60448
78321
43906
21183
80128
49821
15019
22032
88859
43750
09255
71830
90806
16301
37352
10406
46065
98168
Giải ba
37216
73035
93411
19730
44480
47552
Giải nhì
55159
33143
43614
Giải nhất
34996
86655
67252
Giải Đặc Biệt
232474
569600
421374
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
06 0 6 ,6 ,1 ,6
18 ,1 ,0 ,6 9 ,1 4
21 5 ,4 ,8 ,1 0 ,1
35 6 ,2 ,0 0
48 3
51 ,7 ,9 9 ,0 ,5 ,5 2 ,2 ,2
69 ,5 5 ,8
74 4
83 6 ,0 6 ,2 ,0
97 ,7 ,6 5 9

Xổ Số Miền Nam ngày 02-12-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
19
85
67
Giải bảy
549
298
619
Giải sáu
5529
8242
4792
5645
6674
8604
1919
5090
7815
Giải năm
2602
3798
5643
Giải bốn
05941
69691
75745
48374
71616
99894
58748
28563
63393
45792
69323
50234
91139
07497
58772
87722
73202
06416
17778
11543
54165
Giải ba
71056
98294
76362
83196
12473
36479
Giải nhì
44374
47486
84951
Giải nhất
17687
25696
97129
Giải Đặc Biệt
048784
260611
201089
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
02 4 2
19 ,6 1 9 ,9 ,5 ,6
29 3 2 ,9
34 ,9
49 ,2 ,1 ,5 ,8 5 3 ,3
56 1
63 ,2 7 ,5
74 ,4 4 2 ,8 ,3 ,9
87 ,4 5 ,6 9
92 ,1 ,4 ,4 8 ,8 ,3 ,2 ,7 ,6 ,6 0

Xổ Số Miền Nam ngày 25-11-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
08
21
29
Giải bảy
152
660
569
Giải sáu
4943
1132
3137
9850
8494
2745
6281
8359
6568
Giải năm
0799
7557
1218
Giải bốn
77522
58226
75289
26868
45183
33743
73729
65967
73679
98836
37316
54546
32306
24299
66410
24220
21759
15290
93255
75115
99874
Giải ba
30075
14343
69204
75232
84441
77534
Giải nhì
95425
62477
75786
Giải nhất
19766
33873
42357
Giải Đặc Biệt
567739
486505
026006
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
08 6 ,4 ,5 6
16 8 ,0 ,5
22 ,6 ,9 ,5 1 9 ,0
32 ,7 ,9 6 ,2 4
43 ,3 ,3 5 ,6 1
52 0 ,7 9 ,9 ,5 ,7
68 ,6 0 ,7 9 ,8
75 9 ,7 ,3 4
89 ,3 1 ,6
99 4 ,9 0

Xổ Số Miền Nam ngày 18-11-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
38
22
63
Giải bảy
609
293
063
Giải sáu
5520
7249
9779
9361
9288
9880
5220
0262
8660
Giải năm
8880
9986
2730
Giải bốn
38198
98984
70587
59600
39091
59611
41420
51891
93255
46476
68417
96444
18066
00687
70684
65453
19464
43489
37252
61674
04647
Giải ba
23901
43386
02428
60350
37164
56419
Giải nhì
20812
56804
64008
Giải nhất
70085
20478
88884
Giải Đặc Biệt
035285
426793
643221
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
09 ,0 ,1 4 8
11 ,2 7 9
20 ,0 2 ,8 0 ,1
38 0
49 4 7
55 ,0 3 ,2
61 ,6 3 ,3 ,2 ,0 ,4 ,4
79 6 ,8 4
80 ,4 ,7 ,6 ,5 ,5 8 ,0 ,6 ,7 4 ,9 ,4
98 ,1 3 ,1 ,3

Xổ Số Miền Nam ngày 11-11-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
72
99
71
Giải bảy
371
574
198
Giải sáu
8258
2917
6080
9754
7963
6890
5562
8167
6743
Giải năm
6556
9289
9580
Giải bốn
75191
51051
17842
51858
83130
90296
14883
94523
91829
71498
59061
87130
72029
85024
27025
00168
36416
59213
06172
32639
14713
Giải ba
00037
65589
29194
33188
90351
07457
Giải nhì
68698
72022
97976
Giải nhất
96765
10308
28816
Giải Đặc Biệt
445200
251301
793278
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
00 8 ,1
17 6 ,3 ,3 ,6
23 ,9 ,9 ,4 ,2 5
30 ,7 0 9
42 3
58 ,6 ,1 ,8 4 1 ,7
65 3 ,1 2 ,7 ,8
72 ,1 4 1 ,2 ,6 ,8
80 ,3 ,9 9 ,8 0
91 ,6 ,8 9 ,0 ,8 ,4 8

Xổ Số Miền Nam ngày 04-11-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
56
47
56
Giải bảy
522
331
229
Giải sáu
6919
4952
8302
8505
3291
0760
4398
8733
4215
Giải năm
9445
1927
2900
Giải bốn
32962
31637
49195
89512
85997
72470
79477
16686
24360
92058
18780
41565
62755
94491
48325
26035
09685
94595
21287
52965
04034
Giải ba
86698
94793
32386
44290
04726
04825
Giải nhì
85929
71366
24473
Giải nhất
25435
24360
13776
Giải Đặc Biệt
912389
165671
216826
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
02 5 0
19 ,2 5
22 ,9 7 9 ,5 ,6 ,5 ,6
37 ,5 1 3 ,5 ,4
45 7
56 ,2 8 ,5 6
62 0 ,0 ,5 ,6 ,0 5
70 ,7 1 3 ,6
89 6 ,0 ,6 5 ,7
95 ,7 ,8 ,3 1 ,1 ,0 8 ,5

Xổ Số Miền Nam ngày 28-10-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
55
39
09
Giải bảy
723
653
650
Giải sáu
3851
5499
8598
7630
8718
1232
6070
0727
0738
Giải năm
6681
1330
4977
Giải bốn
24264
61014
02851
83458
73042
72327
05840
88293
49016
51374
06403
53685
87450
66310
66300
73450
81794
98303
79519
71821
20963
Giải ba
55646
46325
24940
81171
99661
84084
Giải nhì
42099
44135
79920
Giải nhất
12052
40431
78400
Giải Đặc Biệt
985175
191045
990466
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
03 9 ,0 ,3 ,0
14 8 ,6 ,0 9
23 ,7 ,5 7 ,1 ,0
39 ,0 ,2 ,0 ,5 ,1 8
42 ,0 ,6 0 ,5
55 ,1 ,1 ,8 ,2 3 ,0 0 ,0
64 3 ,1 ,6
75 4 ,1 0 ,7
81 5 4
99 ,8 ,9 3 4

Xổ Số Miền Nam ngày 21-10-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
Giải tám
35
04
90
Giải bảy
115
605
894
Giải sáu
4657
9076
7844
0738
9029
1103
2748
7917
8708
Giải năm
5221
8658
4920
Giải bốn
00709
54322
06310
52186
66742
71720
82120
12271
09101
99014
11453
87008
49948
27955
18765
70534
99011
80776
53750
01917
09154
Giải ba
40767
56534
29820
98705
78143
06973
Giải nhì
46775
91823
98559
Giải nhất
76612
67158
07912
Giải Đặc Biệt
323574
131796
371610
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
ĐầuTP Hồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
09 4 ,5 ,3 ,1 ,8 ,5 8
15 ,0 ,2 4 7 ,1 ,7 ,2 ,0
21 ,2 ,0 ,0 9 ,0 ,3 0
35 ,4 8 4
44 ,2 8 8 ,3
57 8 ,3 ,5 ,8 0 ,4 ,9
67 5
76 ,5 ,4 1 6 ,3
86
96 0 ,4