Trang chủ Xổ số miền Bắc

Xổ số miền Bắc

Xổ Số Miền Bắc ngày 24-12-2019

Ngày: 24/12/2019
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14ZY-8ZY-5ZY
Giải bảy
52
15
76
07
Giải sáu
974
027
404
Giải năm
1451
8284
9602
0326
3860
0894
Giải bốn
9701
3435
4191
7196
Giải ba
27929
25035
44244
27602
38312
39603
Giải nhì
43469
66412
Giải nhất
59175
Giải Đặc biệt
70724
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,4 ,2 ,1 ,2 ,3
1
5 ,2 ,2
2
7 ,6 ,9 ,4
3
5 ,5
4
4
5
2 ,1
6
0 ,9
7
6 ,4 ,5
8
4
9
4 ,1 ,6
ĐầuĐuôi
6
0
5 ,0 ,9
1
5 ,0 ,0 ,1 ,1
2
0
3
7 ,0 ,8 ,9 ,4 ,2
4
1 ,3 ,3 ,7
5
7 ,2 ,9
6
0 ,2
7
8
2 ,6
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 23-12-2019

Ngày: 23/12/2019
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14ZY-8ZY-5ZY
Giải bảy
52
15
76
07
Giải sáu
974
027
404
Giải năm
1451
8284
9602
0326
3860
0894
Giải bốn
9701
3435
4191
7196
Giải ba
27929
25035
44244
27602
38312
39603
Giải nhì
43469
66412
Giải nhất
59175
Giải Đặc biệt
70724
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,4 ,2 ,1 ,2 ,3
1
5 ,2 ,2
2
7 ,6 ,9 ,4
3
5 ,5
4
4
5
2 ,1
6
0 ,9
7
6 ,4 ,5
8
4
9
4 ,1 ,6
ĐầuĐuôi
6
0
5 ,0 ,9
1
5 ,0 ,0 ,1 ,1
2
0
3
7 ,0 ,8 ,9 ,4 ,2
4
1 ,3 ,3 ,7
5
7 ,2 ,9
6
0 ,2
7
8
2 ,6
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 22-12-2019

Ngày: 22/12/2019
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12ZX-10ZX-11ZX
Giải bảy
13
80
53
12
Giải sáu
963
626
080
Giải năm
0459
3226
5870
4924
2296
9308
Giải bốn
7401
5350
6333
9169
Giải ba
87189
03781
77898
46970
48229
79350
Giải nhì
16829
17344
Giải nhất
56186
Giải Đặc biệt
43242
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,1
1
3 ,2
2
6 ,6 ,4 ,9 ,9
3
3
4
4 ,2
5
3 ,9 ,0 ,0
6
3 ,9
7
0 ,0
8
0 ,0 ,9 ,1 ,6
9
6 ,8
ĐầuĐuôi
8 ,8 ,7 ,5 ,7 ,5
0
0 ,8
1
1 ,4
2
1 ,5 ,6 ,3
3
2 ,4
4
5
2 ,2 ,9 ,8
6
7
0 ,9
8
5 ,6 ,8 ,2 ,2
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 21-12-2019

Ngày: 21/12/2019
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12ZV-3ZV-8ZV
Giải bảy
26
24
23
05
Giải sáu
975
112
250
Giải năm
2338
5749
7346
7660
6247
4396
Giải bốn
1691
9959
7610
1484
Giải ba
58605
57036
35006
94103
47688
45090
Giải nhì
57085
32091
Giải nhất
45828
Giải Đặc biệt
24148
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,5 ,6 ,3
1
2 ,0
2
6 ,4 ,3 ,8
3
8 ,6
4
9 ,6 ,7 ,8
5
0 ,9
6
0
7
5
8
4 ,8 ,5
9
6 ,1 ,0 ,1
ĐầuĐuôi
5 ,6 ,1 ,9
0
9 ,9
1
1
2
2 ,0
3
2 ,8
4
0 ,7 ,0 ,8
5
2 ,4 ,9 ,3 ,0
6
4
7
3 ,8 ,2 ,4
8
4 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 20-12-2019

Ngày: 20/12/2019
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4ZU-1ZU-15ZU
Giải bảy
94
75
44
87
Giải sáu
186
888
099
Giải năm
1891
5808
5009
0870
7276
1283
Giải bốn
8078
6047
6181
0894
Giải ba
69037
29537
47250
51557
52763
12088
Giải nhì
06910
30143
Giải nhất
41910
Giải Đặc biệt
76684
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,9
1
0 ,0
2
3
7 ,7
4
4 ,7 ,3
5
0 ,7
6
3
7
5 ,0 ,6 ,8
8
7 ,6 ,8 ,3 ,1 ,8 ,4
9
4 ,9 ,1 ,4
ĐầuĐuôi
7 ,5 ,1 ,1
0
9 ,8
1
2
8 ,6 ,4
3
9 ,4 ,9 ,8
4
7
5
8 ,7
6
8 ,4 ,3 ,3 ,5
7
8 ,0 ,7 ,8
8
9 ,0
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 19-12-2019

Ngày: 19/12/2019
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5ZT-10ZT-6ZT
Giải bảy
74
89
75
26
Giải sáu
335
938
962
Giải năm
1211
8884
7033
9489
4958
2673
Giải bốn
0326
4460
3350
7249
Giải ba
92244
51262
73427
39749
79974
93221
Giải nhì
60800
01964
Giải nhất
65929
Giải Đặc biệt
46081
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
1
2
6 ,6 ,7 ,1 ,9
3
5 ,8 ,3
4
9 ,4 ,9
5
8 ,0
6
2 ,0 ,2 ,4
7
4 ,5 ,3 ,4
8
9 ,4 ,9 ,1
9
ĐầuĐuôi
6 ,5 ,0
0
1 ,2 ,8
1
6 ,6
2
3 ,7
3
7 ,8 ,4 ,7 ,6
4
7 ,3
5
2 ,2
6
2
7
3 ,5
8
8 ,8 ,4 ,4 ,2
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 18-12-2019

Ngày: 18/12/2019
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5ZQ-3ZQ-15ZQ
Giải bảy
19
73
48
49
Giải sáu
339
301
738
Giải năm
7155
4141
9540
9110
5461
9874
Giải bốn
4296
2222
8323
0530
Giải ba
23690
42853
87854
86579
31960
84663
Giải nhì
61513
03897
Giải nhất
81159
Giải Đặc biệt
28068
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
9 ,0 ,3
2
2 ,3
3
9 ,8 ,0
4
8 ,9 ,1 ,0
5
5 ,3 ,4 ,9
6
1 ,0 ,3 ,8
7
3 ,4 ,9
8
9
6 ,0 ,7
ĐầuĐuôi
4 ,1 ,3 ,9 ,6
0
0 ,4 ,6
1
2
2
7 ,2 ,5 ,6 ,1
3
7 ,5
4
5
5
9
6
9
7
4 ,3 ,6
8
1 ,4 ,3 ,7 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 17-12-2019

Ngày: 17/12/2019
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5ZQ-3ZQ-15ZQ
Giải bảy
19
73
48
49
Giải sáu
339
301
738
Giải năm
7155
4141
9540
9110
5461
9874
Giải bốn
4296
2222
8323
0530
Giải ba
23690
42853
87854
86579
31960
84663
Giải nhì
61513
03897
Giải nhất
81159
Giải Đặc biệt
28068
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
9 ,0 ,3
2
2 ,3
3
9 ,8 ,0
4
8 ,9 ,1 ,0
5
5 ,3 ,4 ,9
6
1 ,0 ,3 ,8
7
3 ,4 ,9
8
9
6 ,0 ,7
ĐầuĐuôi
4 ,1 ,3 ,9 ,6
0
0 ,4 ,6
1
2
2
7 ,2 ,5 ,6 ,1
3
7 ,5
4
5
5
9
6
9
7
4 ,3 ,6
8
1 ,4 ,3 ,7 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 16-12-2019

Ngày: 16/12/2019
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5ZQ-3ZQ-15ZQ
Giải bảy
19
73
48
49
Giải sáu
339
301
738
Giải năm
7155
4141
9540
9110
5461
9874
Giải bốn
4296
2222
8323
0530
Giải ba
23690
42853
87854
86579
31960
84663
Giải nhì
61513
03897
Giải nhất
81159
Giải Đặc biệt
28068
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
9 ,0 ,3
2
2 ,3
3
9 ,8 ,0
4
8 ,9 ,1 ,0
5
5 ,3 ,4 ,9
6
1 ,0 ,3 ,8
7
3 ,4 ,9
8
9
6 ,0 ,7
ĐầuĐuôi
4 ,1 ,3 ,9 ,6
0
0 ,4 ,6
1
2
2
7 ,2 ,5 ,6 ,1
3
7 ,5
4
5
5
9
6
9
7
4 ,3 ,6
8
1 ,4 ,3 ,7 ,5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 15-12-2019

Ngày: 15/12/2019
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12ZP-14ZP-13ZP
Giải bảy
25
97
53
06
Giải sáu
856
712
995
Giải năm
7376
9802
5104
2614
7132
2627
Giải bốn
4072
2936
4375
0827
Giải ba
27794
38051
45658
31813
50868
79741
Giải nhì
65901
43508
Giải nhất
49281
Giải Đặc biệt
20806
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,2 ,4 ,1 ,8 ,6
1
2 ,4 ,3
2
5 ,7 ,7
3
2 ,6
4
1
5
3 ,6 ,1 ,8
6
8
7
6 ,2 ,5
8
1
9
7 ,5 ,4
ĐầuĐuôi
0
5 ,4 ,0 ,8
1
1 ,0 ,3 ,7
2
5 ,1
3
0 ,1 ,9
4
2 ,9 ,7
5
0 ,5 ,7 ,3 ,0
6
9 ,2 ,2
7
5 ,6 ,0
8
9