XSMB Thứ 5

Xổ Số Miền Bắc ngày 02-12-2021

Ngày: 02/12/2021
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
5NV-11NV-8NV-3NV-4NV-9NV
Giải bảy
00
25
56
21
Giải sáu
402
014
250
Giải năm
1141
0302
0383
9206
9080
7792
Giải bốn
6734
2387
1842
6165
Giải ba
63031
28146
15696
99312
65915
66228
Giải nhì
79067
60923
Giải nhất
50645
Giải Đặc biệt
27587
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,2 ,2 ,6
1
4 ,2 ,5
2
5 ,1 ,8 ,3
3
4 ,1
4
1 ,2 ,6 ,5
5
6 ,0
6
5 ,7
7
8
3 ,0 ,7 ,7
9
2 ,6
ĐầuĐuôi
0 ,5 ,8
0
2 ,4 ,3
1
0 ,0 ,9 ,4 ,1
2
8 ,2
3
1 ,3
4
2 ,6 ,1 ,4
5
5 ,0 ,4 ,9
6
8 ,6 ,8
7
2
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4NM-3NM-2NM-6NM-14NM-9NM
Giải bảy
52
59
36
55
Giải sáu
792
890
523
Giải năm
5395
9270
4315
6236
3755
2130
Giải bốn
8885
3201
6746
5644
Giải ba
13101
67857
72232
05175
52084
25433
Giải nhì
65124
50348
Giải nhất
28994
Giải Đặc biệt
64313
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,1
1
5 ,3
2
3 ,4
3
6 ,6 ,0 ,2 ,3
4
6 ,4 ,8
5
2 ,9 ,5 ,5 ,7
6
7
0 ,5
8
5 ,4
9
2 ,0 ,5 ,4
ĐầuĐuôi
9 ,7 ,3
0
0 ,0
1
5 ,9 ,3
2
2 ,3 ,1
3
4 ,8 ,2 ,9
4
5 ,9 ,1 ,5 ,8 ,7
5
3 ,3 ,4
6
5
7
4
8
5
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
14ND-8ND-2ND-15ND-13ND-11ND
Giải bảy
40
73
53
30
Giải sáu
698
013
396
Giải năm
9217
5644
4489
6692
1281
3506
Giải bốn
6003
5169
6560
4282
Giải ba
27955
83010
45029
40506
20377
87002
Giải nhì
04200
18541
Giải nhất
49665
Giải Đặc biệt
04960
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3 ,6 ,2 ,0
1
3 ,7 ,0
2
9
3
0
4
0 ,4 ,1
5
3 ,5
6
9 ,0 ,5 ,0
7
3 ,7
8
9 ,1 ,2
9
8 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
4 ,3 ,6 ,1 ,0 ,6
0
8 ,4
1
9 ,8 ,0
2
7 ,5 ,1 ,0
3
4
4
5 ,6
5
9 ,0 ,0
6
1 ,7
7
9
8
8 ,6 ,2
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 04-11-2021

Ngày: 04/11/2021
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
4MH-3MH-8MH-10MH-12MH-14MH
Giải bảy
07
84
11
31
Giải sáu
352
249
084
Giải năm
1032
6922
6094
5404
5085
9777
Giải bốn
1710
6620
2340
1625
Giải ba
65754
36377
18331
76250
09247
84704
Giải nhì
69750
34589
Giải nhất
20567
Giải Đặc biệt
03858
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4 ,4
1
1 ,0
2
2 ,0 ,5
3
1 ,2 ,1
4
9 ,0 ,7
5
2 ,4 ,0 ,0 ,8
6
7
7
7 ,7
8
4 ,4 ,5 ,9
9
4
ĐầuĐuôi
1 ,2 ,4 ,5 ,5
0
1 ,3 ,3
1
5 ,3 ,2
2
3
8 ,8 ,9 ,0 ,5 ,0
4
8 ,2
5
6
0 ,7 ,7 ,4 ,6
7
5
8
4 ,8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 28-10-2021

Ngày: 28/10/2021
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
9MD-3MD-6MD-13MD-11MD-1MD
Giải bảy
20
26
08
31
Giải sáu
194
368
612
Giải năm
6468
6503
0390
9204
5578
8820
Giải bốn
6537
1438
7374
4532
Giải ba
01954
85053
03430
81189
84631
22915
Giải nhì
66750
09727
Giải nhất
95366
Giải Đặc biệt
47069
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3 ,4
1
2 ,5
2
0 ,6 ,0 ,7
3
1 ,7 ,8 ,2 ,0 ,1
4
5
4 ,3 ,0
6
8 ,8 ,6 ,9
7
8 ,4
8
9
9
4 ,0
ĐầuĐuôi
2 ,9 ,2 ,3 ,5
0
3 ,3
1
1 ,3
2
0 ,5
3
9 ,0 ,7 ,5
4
1
5
2 ,6
6
3 ,2
7
0 ,6 ,6 ,7 ,3
8
8 ,6
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 19-11-2020

Ngày: 19/11/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
12SE-13SE-10SE-11SE-15SE-14SE
Giải bảy
58
86
92
97
Giải sáu
758
095
341
Giải năm
9805
9796
7464
2973
4191
0535
Giải bốn
1088
0920
9416
2876
Giải ba
75437
12434
96805
76307
13498
34963
Giải nhì
97067
81162
Giải nhất
78604
Giải Đặc biệt
17017
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,5 ,7 ,4
1
6 ,7
2
0
3
5 ,7 ,4
4
1
5
8 ,8
6
4 ,3 ,7 ,2
7
3 ,6
8
6 ,8
9
2 ,7 ,5 ,6 ,1 ,8
ĐầuĐuôi
2
0
4 ,9
1
9 ,6
2
7 ,6
3
6 ,3 ,0
4
9 ,0 ,3 ,0
5
8 ,9 ,1 ,7
6
9 ,3 ,0 ,6 ,1
7
5 ,5 ,8 ,9
8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 12-11-2020

Ngày: 12/11/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
13SN-11SN-4SN-8SN-12SN-6SN
Giải bảy
80
54
57
20
Giải sáu
139
205
339
Giải năm
4913
4007
9343
7798
0077
6140
Giải bốn
5513
2694
1951
9442
Giải ba
60672
76373
20188
44571
34767
41130
Giải nhì
29627
14586
Giải nhất
34627
Giải Đặc biệt
44516
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,7
1
3 ,3 ,6
2
0 ,7 ,7
3
9 ,9 ,0
4
3 ,0 ,2
5
4 ,7 ,1
6
7
7
7 ,2 ,3 ,1
8
0 ,8 ,6
9
8 ,4
ĐầuĐuôi
8 ,2 ,4 ,3
0
5 ,7
1
4 ,7
2
1 ,4 ,1 ,7
3
5 ,9
4
0
5
8 ,1
6
5 ,0 ,7 ,6 ,2 ,2
7
9 ,8
8
3 ,3
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 05-11-2020

Ngày: 05/11/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
3SX-15SX-12SX-5SX-14SX-2SX
Giải bảy
67
44
80
98
Giải sáu
899
148
248
Giải năm
0169
6495
2845
7630
4805
7416
Giải bốn
9184
1517
3911
1632
Giải ba
58540
06198
29410
34667
31034
96487
Giải nhì
88289
70895
Giải nhất
12416
Giải Đặc biệt
96225
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
6 ,7 ,1 ,0 ,6
2
5
3
0 ,2 ,4
4
4 ,8 ,8 ,5 ,0
5
6
7 ,9 ,7
7
8
0 ,4 ,7 ,9
9
8 ,9 ,5 ,8 ,5
ĐầuĐuôi
8 ,3 ,4 ,1
0
1
1
3
2
3
4 ,8 ,3
4
9 ,4 ,0 ,9 ,2
5
1 ,1
6
6 ,1 ,6 ,8
7
9 ,4 ,4 ,9
8
9 ,6 ,8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 29-10-2020

Ngày: 29/10/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
11RE-10RE-3RE-14RE-4RE-13RE
Giải bảy
60
13
07
55
Giải sáu
212
676
815
Giải năm
7081
8584
1854
8982
4158
1642
Giải bốn
8190
6780
3139
6506
Giải ba
05348
34627
20330
93739
22263
25146
Giải nhì
89589
48245
Giải nhất
01585
Giải Đặc biệt
33136
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,6
1
3 ,2 ,5
2
7
3
9 ,0 ,9 ,6
4
2 ,8 ,6 ,5
5
5 ,4 ,8
6
0 ,3
7
6
8
1 ,4 ,2 ,0 ,9 ,5
9
0
ĐầuĐuôi
6 ,9 ,8 ,3
0
8
1
1 ,8 ,4
2
1 ,6
3
8 ,5
4
5 ,1 ,4 ,8
5
7 ,0 ,4 ,3
6
0 ,2
7
5 ,4
8
3 ,3 ,8
9

Xổ Số Miền Bắc ngày 22-10-2020

Ngày: 22/10/2020
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
8RN-3RN-1RN-9RN-15RN-7RN
Giải bảy
96
81
35
00
Giải sáu
108
616
731
Giải năm
1538
1116
9760
9404
7906
7237
Giải bốn
2815
7032
3984
4841
Giải ba
14640
72640
05348
78416
40104
69172
Giải nhì
96795
72578
Giải nhất
43896
Giải Đặc biệt
48879
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,8 ,4 ,6 ,4
1
6 ,6 ,5 ,6
2
3
5 ,1 ,8 ,7 ,2
4
1 ,0 ,0 ,8
5
6
0
7
2 ,8 ,9
8
1 ,4
9
6 ,5 ,6
ĐầuĐuôi
0 ,6 ,4 ,4
0
8 ,3 ,4
1
3 ,7
2
3
0 ,8 ,0
4
3 ,1 ,9
5
9 ,1 ,1 ,0 ,1 ,9
6
3
7
0 ,3 ,4 ,7
8
7
9