Xổ số Long An

Xổ Số LONG AN ngày 04-12-2021

Ngày: 04/12/2021
Mã: XSLA
Giải tám
58
Giải bảy
738
Giải sáu
1435
4247
6859
Giải năm
3516
Giải bốn
96953
93754
90962
48634
51232
21519
57859
Giải ba
88977
32238
Giải nhì
09887
Giải nhất
72114
Giải Đặc biệt
448885
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,9 ,4
2
3
8 ,5 ,4 ,2 ,8
4
7
5
8 ,9 ,3 ,4 ,9
6
2
7
7
8
7 ,5
9
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,3
2
5
3
5 ,3 ,1
4
3 ,8
5
1
6
4 ,7 ,8
7
5 ,3 ,3
8
5 ,1 ,5
9

Xổ Số LONG AN ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSLA
Giải tám
98
Giải bảy
120
Giải sáu
7729
7192
2983
Giải năm
9409
Giải bốn
95308
28932
50175
54348
11128
15360
77858
Giải ba
98236
39702
Giải nhì
34627
Giải nhất
21146
Giải Đặc biệt
834415
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,8 ,2
1
5
2
0 ,9 ,8 ,7
3
2 ,6
4
8 ,6
5
8
6
0
7
5
8
3
9
8 ,2
ĐầuĐuôi
2 ,6
0
1
9 ,3 ,0
2
8
3
4
7 ,1
5
3 ,4
6
2
7
9 ,0 ,4 ,2 ,5
8
2 ,0
9

Xổ Số LONG AN ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSLA
Giải tám
51
Giải bảy
632
Giải sáu
6213
5141
4450
Giải năm
0691
Giải bốn
59763
22739
98129
69216
79159
27969
07632
Giải ba
18196
43915
Giải nhì
90320
Giải nhất
57040
Giải Đặc biệt
089159
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,6 ,5
2
9 ,0
3
2 ,9 ,2
4
1 ,0
5
1 ,0 ,9 ,9
6
3 ,9
7
8
9
1 ,6
ĐầuĐuôi
5 ,2 ,4
0
5 ,4 ,9
1
3 ,3
2
1 ,6
3
4
1
5
1 ,9
6
7
8
3 ,2 ,5 ,6 ,5
9

Xổ Số LONG AN ngày 13-11-2021

Ngày: 13/11/2021
Mã: XSLA
Giải tám
34
Giải bảy
641
Giải sáu
6672
6914
8291
Giải năm
5064
Giải bốn
52812
41736
98696
96811
64133
01947
27333
Giải ba
11922
64910
Giải nhì
37137
Giải nhất
71129
Giải Đặc biệt
386540
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,2 ,1 ,0
2
2 ,9
3
4 ,6 ,3 ,3 ,7
4
1 ,7 ,0
5
6
4
7
2
8
9
1 ,6
ĐầuĐuôi
1 ,4
0
4 ,9 ,1
1
7 ,1 ,2
2
3 ,3
3
3 ,1 ,6
4
5
3 ,9
6
4 ,3
7
8
2
9

Xổ Số LONG AN ngày 06-11-2021

Ngày: 06/11/2021
Mã: XSLA
Giải tám
99
Giải bảy
395
Giải sáu
5997
0861
2811
Giải năm
5826
Giải bốn
08004
73385
03038
91960
75656
10589
74622
Giải ba
13327
90696
Giải nhì
99737
Giải nhất
60616
Giải Đặc biệt
652849
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
1 ,6
2
6 ,2 ,7
3
8 ,7
4
9
5
6
6
1 ,0
7
8
5 ,9
9
9 ,5 ,7 ,6
ĐầuĐuôi
6
0
6 ,1
1
2
2
3
0
4
9 ,8
5
2 ,5 ,9 ,1
6
9 ,2 ,3
7
3
8
9 ,8 ,4
9

Xổ Số LONG AN ngày 14-11-2020

Ngày: 14/11/2020
Mã: XSLA
Giải tám
21
Giải bảy
116
Giải sáu
3661
7989
7454
Giải năm
8386
Giải bốn
29902
81807
04950
56407
31644
11499
93382
Giải ba
43324
53558
Giải nhì
55048
Giải nhất
97812
Giải Đặc biệt
987080
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7 ,7
1
6 ,2
2
1 ,4
3
4
4 ,8
5
4 ,0 ,8
6
1
7
8
9 ,6 ,2 ,0
9
9
ĐầuĐuôi
5 ,8
0
2 ,6
1
0 ,8 ,1
2
3
5 ,4 ,2
4
5
1 ,8
6
0 ,0
7
5 ,4
8
8 ,9
9

Xổ Số LONG AN ngày 07-11-2020

Ngày: 07/11/2020
Mã: XSLA
Giải tám
71
Giải bảy
282
Giải sáu
8891
6225
4397
Giải năm
0812
Giải bốn
33685
42349
19964
31415
95805
72298
70860
Giải ba
22717
85076
Giải nhì
41721
Giải nhất
25708
Giải Đặc biệt
157535
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,8
1
2 ,5 ,7
2
5 ,1
3
5
4
9
5
6
4 ,0
7
1 ,6
8
2 ,5
9
1 ,7 ,8
ĐầuĐuôi
6
0
7 ,9 ,2
1
8 ,1
2
3
6
4
2 ,8 ,1 ,0 ,3
5
7
6
9 ,1
7
9 ,0
8
4
9

Xổ Số LONG AN ngày 31-10-2020

Ngày: 31/10/2020
Mã: XSLA
Giải tám
07
Giải bảy
913
Giải sáu
0717
0499
1654
Giải năm
8260
Giải bốn
57224
86948
58504
92662
68998
05167
86726
Giải ba
58453
04243
Giải nhì
01446
Giải nhất
77539
Giải Đặc biệt
270610
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,4
1
3 ,7 ,0
2
4 ,6
3
9
4
8 ,3 ,6
5
4 ,3
6
0 ,2 ,7
7
8
9
9 ,8
ĐầuĐuôi
6 ,1
0
1
6
2
1 ,5 ,4
3
5 ,2 ,0
4
5
2 ,4
6
0 ,1 ,6
7
4 ,9
8
9 ,3
9

Xổ Số LONG AN ngày 24-10-2020

Ngày: 24/10/2020
Mã: XSLA
Giải tám
36
Giải bảy
274
Giải sáu
6448
4315
2230
Giải năm
6424
Giải bốn
46653
68707
33468
50786
20513
52926
48464
Giải ba
73145
49262
Giải nhì
04964
Giải nhất
60157
Giải Đặc biệt
602634
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
5 ,3
2
4 ,6
3
6 ,0 ,4
4
8 ,5
5
3 ,7
6
8 ,4 ,2 ,4
7
4
8
6
9
ĐầuĐuôi
3
0
1
6
2
5 ,1
3
7 ,2 ,6 ,6 ,3
4
1 ,4
5
3 ,8 ,2
6
0 ,5
7
4 ,6
8
9

Xổ Số LONG AN ngày 17-10-2020

Ngày: 17/10/2020
Mã: XSLA
Giải tám
12
Giải bảy
384
Giải sáu
9888
1373
5174
Giải năm
2820
Giải bốn
06560
02047
94613
96356
07074
88912
04370
Giải ba
01672
04485
Giải nhì
52949
Giải nhất
52899
Giải Đặc biệt
907062
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
2 ,3 ,2
2
0
3
4
7 ,9
5
6
6
0 ,2
7
3 ,4 ,4 ,0 ,2
8
4 ,8 ,5
9
9
ĐầuĐuôi
2 ,6 ,7
0
1
1 ,1 ,7 ,6
2
7 ,1
3
8 ,7 ,7
4
8
5
5
6
4
7
8
8
4 ,9
9