Xổ số Long An

Xổ Số LONG AN ngày 23-05-2020

Ngày: 23/05/2020
Mã: XSLA
Giải tám
32
Giải bảy
442
Giải sáu
4092
6284
7553
Giải năm
7861
Giải bốn
36625
89494
69203
40350
62024
33185
42919
Giải ba
93877
99886
Giải nhì
60466
Giải nhất
87620
Giải Đặc biệt
813192
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
9
2
5 ,4 ,0
3
2
4
2
5
3 ,0
6
1 ,6
7
7
8
4 ,5 ,6
9
2 ,4 ,2
ĐầuĐuôi
5 ,2
0
6
1
3 ,4 ,9 ,9
2
5 ,0
3
8 ,9 ,2
4
2 ,8
5
8 ,6
6
7
7
8
1
9

Xổ Số LONG AN ngày 16-05-2020

Ngày: 16/05/2020
Mã: XSLA
Giải tám
25
Giải bảy
242
Giải sáu
1489
7363
1745
Giải năm
9239
Giải bốn
15658
38580
25725
65554
20411
78901
93136
Giải ba
82832
01455
Giải nhì
73647
Giải nhất
69207
Giải Đặc biệt
134729
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,7
1
1
2
5 ,5 ,9
3
9 ,6 ,2
4
2 ,5 ,7
5
8 ,4 ,5
6
3
7
8
9 ,0
9
ĐầuĐuôi
8
0
1 ,0
1
4 ,3
2
6
3
5
4
2 ,4 ,2 ,5
5
3
6
4 ,0
7
5
8
8 ,3 ,2
9

Xổ Số LONG AN ngày 09-05-2020

Ngày: 09/05/2020
Mã: XSLA
Giải tám
99
Giải bảy
072
Giải sáu
9801
6828
9830
Giải năm
2699
Giải bốn
65634
12170
44844
82448
32280
26796
05704
Giải ba
40920
56890
Giải nhì
74366
Giải nhất
17636
Giải Đặc biệt
113671
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,4
1
2
8 ,0
3
0 ,4 ,6
4
4 ,8
5
6
6
7
2 ,0 ,1
8
0
9
9 ,9 ,6 ,0
ĐầuĐuôi
3 ,7 ,8 ,2 ,9
0
0 ,7
1
7
2
3
3 ,4 ,0
4
5
9 ,6 ,3
6
7
2 ,4
8
9 ,9
9

Xổ Số LONG AN ngày 02-05-2020

Ngày: 02/05/2020
Mã: XSLA
Giải tám
83
Giải bảy
928
Giải sáu
3376
8718
8674
Giải năm
5398
Giải bốn
63118
63979
00865
55995
46182
55915
54983
Giải ba
17555
47014
Giải nhì
98179
Giải nhất
00809
Giải Đặc biệt
972272
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
8 ,8 ,5 ,4
2
8
3
4
5
5
6
5
7
6 ,4 ,9 ,9 ,2
8
3 ,2 ,3
9
8 ,5
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,7
2
8 ,8
3
7 ,1
4
6 ,9 ,1 ,5
5
7
6
7
2 ,1 ,9 ,1
8
7 ,7 ,0
9

Xổ Số LONG AN ngày 25-04-2020

Ngày: 25/04/2020
Mã: XSLA
Giải tám
63
Giải bảy
446
Giải sáu
1744
9251
7395
Giải năm
2646
Giải bốn
79692
74070
15683
37588
16040
08583
65439
Giải ba
48393
53028
Giải nhì
48313
Giải nhất
29029
Giải Đặc biệt
548713
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
3 ,3
2
8 ,9
3
9
4
6 ,4 ,6 ,0
5
1
6
3
7
0
8
3 ,8 ,3
9
5 ,2 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,4
0
5
1
9
2
6 ,8 ,8 ,9 ,1 ,1
3
4
4
9
5
4 ,4
6
7
8 ,2
8
3 ,2
9

Xổ Số LONG AN ngày 18-04-2020

Ngày: 18/04/2020
Mã: XSLA
Giải tám
63
Giải bảy
446
Giải sáu
1744
9251
7395
Giải năm
2646
Giải bốn
79692
74070
15683
37588
16040
08583
65439
Giải ba
48393
53028
Giải nhì
48313
Giải nhất
29029
Giải Đặc biệt
548713
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
3 ,3
2
8 ,9
3
9
4
6 ,4 ,6 ,0
5
1
6
3
7
0
8
3 ,8 ,3
9
5 ,2 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,4
0
5
1
9
2
6 ,8 ,8 ,9 ,1 ,1
3
4
4
9
5
4 ,4
6
7
8 ,2
8
3 ,2
9

Xổ Số LONG AN ngày 11-04-2020

Ngày: 11/04/2020
Mã: XSLA
Giải tám
63
Giải bảy
446
Giải sáu
1744
9251
7395
Giải năm
2646
Giải bốn
79692
74070
15683
37588
16040
08583
65439
Giải ba
48393
53028
Giải nhì
48313
Giải nhất
29029
Giải Đặc biệt
548713
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
3 ,3
2
8 ,9
3
9
4
6 ,4 ,6 ,0
5
1
6
3
7
0
8
3 ,8 ,3
9
5 ,2 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,4
0
5
1
9
2
6 ,8 ,8 ,9 ,1 ,1
3
4
4
9
5
4 ,4
6
7
8 ,2
8
3 ,2
9

Xổ Số LONG AN ngày 04-04-2020

Ngày: 04/04/2020
Mã: XSLA
Giải tám
63
Giải bảy
446
Giải sáu
1744
9251
7395
Giải năm
2646
Giải bốn
79692
74070
15683
37588
16040
08583
65439
Giải ba
48393
53028
Giải nhì
48313
Giải nhất
29029
Giải Đặc biệt
548713
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
3 ,3
2
8 ,9
3
9
4
6 ,4 ,6 ,0
5
1
6
3
7
0
8
3 ,8 ,3
9
5 ,2 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,4
0
5
1
9
2
6 ,8 ,8 ,9 ,1 ,1
3
4
4
9
5
4 ,4
6
7
8 ,2
8
3 ,2
9

Xổ Số LONG AN ngày 28-03-2020

Ngày: 28/03/2020
Mã: XSLA
Giải tám
63
Giải bảy
446
Giải sáu
1744
9251
7395
Giải năm
2646
Giải bốn
79692
74070
15683
37588
16040
08583
65439
Giải ba
48393
53028
Giải nhì
48313
Giải nhất
29029
Giải Đặc biệt
548713
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
3 ,3
2
8 ,9
3
9
4
6 ,4 ,6 ,0
5
1
6
3
7
0
8
3 ,8 ,3
9
5 ,2 ,3
ĐầuĐuôi
7 ,4
0
5
1
9
2
6 ,8 ,8 ,9 ,1 ,1
3
4
4
9
5
4 ,4
6
7
8 ,2
8
3 ,2
9

Xổ Số LONG AN ngày 21-03-2020

Ngày: 21/03/2020
Mã: XSLA
Giải tám
69
Giải bảy
320
Giải sáu
7434
2105
0169
Giải năm
5976
Giải bốn
49527
46571
33153
40995
48743
64763
15839
Giải ba
25373
35185
Giải nhì
48416
Giải nhất
75862
Giải Đặc biệt
584482
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5
1
6
2
0 ,7
3
4 ,9
4
3
5
3
6
9 ,9 ,3 ,2
7
6 ,1 ,3
8
5 ,2
9
5
ĐầuĐuôi
2
0
7
1
6 ,8
2
5 ,4 ,6 ,7
3
3
4
0 ,9 ,8
5
7 ,1
6
2
7
8
6 ,6 ,3
9