Xổ số Long An

Xổ Số LONG AN ngày 23-11-2019

Ngày: 23/11/2019
Mã: XSLA
Giải tám
81
Giải bảy
937
Giải sáu
0357
0580
2750
Giải năm
9276
Giải bốn
55493
38256
03808
32446
03618
36314
22301
Giải ba
21604
20483
Giải nhì
55677
Giải nhất
59966
Giải Đặc biệt
163147
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,1 ,4
1
8 ,4
2
3
7
4
6 ,7
5
7 ,0 ,6
6
6
7
6 ,7
8
1 ,0 ,3
9
3
ĐầuĐuôi
8 ,5
0
8 ,0
1
2
9 ,8
3
1 ,0
4
5
7 ,5 ,4 ,6
6
3 ,5 ,7 ,4
7
0 ,1
8
9

Xổ Số LONG AN ngày 16-11-2019

Ngày: 16/11/2019
Mã: XSLA
Giải tám
38
Giải bảy
101
Giải sáu
1378
5140
7772
Giải năm
6544
Giải bốn
73645
15255
77012
05671
11024
00563
32940
Giải ba
15259
19399
Giải nhì
59506
Giải nhất
88701
Giải Đặc biệt
472626
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,6 ,1
1
2
2
4 ,6
3
8
4
0 ,4 ,5 ,0
5
5 ,9
6
3
7
8 ,2 ,1
8
9
9
ĐầuĐuôi
4 ,4
0
0 ,7 ,0
1
7 ,1
2
6
3
4 ,2
4
4 ,5
5
0 ,2
6
7
3 ,7
8
5 ,9
9

Xổ Số LONG AN ngày 09-11-2019

Ngày: 09/11/2019
Mã: XSLA
Giải tám
63
Giải bảy
468
Giải sáu
5761
2558
0953
Giải năm
0832
Giải bốn
99301
24641
61976
39350
26763
31801
70651
Giải ba
51876
47190
Giải nhì
21950
Giải nhất
80507
Giải Đặc biệt
051708
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,1 ,7 ,8
1
2
3
2
4
1
5
8 ,3 ,0 ,1 ,0
6
3 ,8 ,1 ,3
7
6 ,6
8
9
0
ĐầuĐuôi
5 ,9 ,5
0
6 ,0 ,4 ,0 ,5
1
3
2
6 ,5 ,6
3
4
5
7 ,7
6
0
7
6 ,5 ,0
8
9

Xổ Số LONG AN ngày 02-11-2019

Ngày: 02/11/2019
Mã: XSLA
Giải tám
07
Giải bảy
736
Giải sáu
8755
4634
1924
Giải năm
4650
Giải bốn
06023
58028
37198
24645
25203
49388
17929
Giải ba
17675
21103
Giải nhì
46001
Giải nhất
22070
Giải Đặc biệt
460942
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,3 ,3 ,1
1
2
4 ,3 ,8 ,9
3
6 ,4
4
5 ,2
5
5 ,0
6
7
5 ,0
8
8
9
8
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
0
1
4
2
2 ,0 ,0
3
3 ,2
4
5 ,4 ,7
5
3
6
0
7
2 ,9 ,8
8
2
9

Xổ Số LONG AN ngày 26-10-2019

Ngày: 26/10/2019
Mã: XSLA
Giải tám
34
Giải bảy
421
Giải sáu
5210
2158
9893
Giải năm
8997
Giải bốn
79910
42047
08002
30192
35778
12234
27010
Giải ba
38813
92753
Giải nhì
83431
Giải nhất
60538
Giải Đặc biệt
823624
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
0 ,0 ,0 ,3
2
1 ,4
3
4 ,4 ,1 ,8
4
7
5
8 ,3
6
7
8
8
9
3 ,7 ,2
ĐầuĐuôi
1 ,1 ,1
0
2 ,3
1
0 ,9
2
9 ,1 ,5
3
3 ,3 ,2
4
5
6
9 ,4
7
5 ,7 ,3
8
9

Xổ Số LONG AN ngày 19-10-2019

Ngày: 19/10/2019
Mã: XSLA
Giải tám
78
Giải bảy
172
Giải sáu
2809
7721
0394
Giải năm
6654
Giải bốn
35033
23771
79044
01612
08507
79322
87876
Giải ba
22384
29108
Giải nhì
92965
Giải nhất
04276
Giải Đặc biệt
261785
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,7 ,8
1
2
2
1 ,2
3
3
4
4
5
4
6
5
7
8 ,2 ,1 ,6 ,6
8
4 ,5
9
4
ĐầuĐuôi
0
2 ,7
1
7 ,1 ,2
2
3
3
9 ,5 ,4 ,8
4
6 ,8
5
7 ,7
6
0
7
7 ,0
8
0
9

Xổ Số LONG AN ngày 12-10-2019

Ngày: 12/10/2019
Mã: XSLA
Giải tám
77
Giải bảy
296
Giải sáu
0948
9632
9249
Giải năm
2915
Giải bốn
87682
82212
52981
81047
83516
11897
45822
Giải ba
72081
80609
Giải nhì
78850
Giải nhất
54897
Giải Đặc biệt
974596
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
5 ,2 ,6
2
2
3
2
4
8 ,9 ,7
5
0
6
7
7
8
2 ,1 ,1
9
6 ,7 ,7 ,6
ĐầuĐuôi
5
0
8 ,8
1
3 ,8 ,1 ,2
2
3
4
1
5
9 ,1 ,9
6
7 ,4 ,9 ,9
7
4
8
4 ,0
9

Xổ Số LONG AN ngày 05-10-2019

Ngày: 05/10/2019
Mã: XSLA
Giải tám
83
Giải bảy
538
Giải sáu
9369
1289
1734
Giải năm
8992
Giải bốn
45305
41746
13991
42052
27749
49154
44742
Giải ba
47585
98023
Giải nhì
03350
Giải nhất
61124
Giải Đặc biệt
473262
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5
1
2
3 ,4
3
8 ,4
4
6 ,9 ,2
5
2 ,4 ,0
6
9 ,2
7
8
3 ,9 ,5
9
2 ,1
ĐầuĐuôi
5
0
9
1
9 ,5 ,4 ,6
2
8 ,2
3
3 ,5 ,2
4
0 ,8
5
4
6
7
3
8
6 ,8 ,4
9

Xổ Số LONG AN ngày 28-09-2019

Ngày: 28/09/2019
Mã: XSLA
Giải tám
13
Giải bảy
749
Giải sáu
8265
3600
1075
Giải năm
2862
Giải bốn
14914
07021
65008
05143
99508
41961
79513
Giải ba
25477
86993
Giải nhì
10976
Giải nhất
39989
Giải Đặc biệt
371524
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,8 ,8
1
3 ,4 ,3
2
1 ,4
3
4
9 ,3
5
6
5 ,2 ,1
7
5 ,7 ,6
8
9
9
3
ĐầuĐuôi
0
0
2 ,6
1
6
2
1 ,4 ,1 ,9
3
1 ,2
4
6 ,7
5
7
6
7
7
0 ,0
8
4 ,8
9

Xổ Số LONG AN ngày 21-09-2019

Ngày: 21/09/2019
Mã: XSLA
Giải tám
50
Giải bảy
698
Giải sáu
5117
2099
6722
Giải năm
3111
Giải bốn
27127
28597
68498
80698
38722
03122
16682
Giải ba
34089
17901
Giải nhì
05488
Giải nhất
43400
Giải Đặc biệt
564248
Kết quả Xổ Số LONG AN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,0
1
7 ,1
2
2 ,7 ,2 ,2
3
4
8
5
0
6
7
8
2 ,9 ,8
9
8 ,9 ,7 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
5 ,0
0
1 ,0
1
2 ,2 ,2 ,8
2
3
4
5
6
1 ,2 ,9
7
9 ,9 ,9 ,8 ,4
8
9 ,8
9