Xổ số Kon Tum

Xổ Số KON TUM ngày 05-12-2021

Ngày: 05/12/2021
Mã: XSKT
Giải tám
66
Giải bảy
720
Giải sáu
1980
5610
2001
Giải năm
4356
Giải bốn
09167
07560
62136
36473
23085
19479
19222
Giải ba
19540
74714
Giải nhì
87552
Giải nhất
46240
Giải Đặc biệt
642066
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
1
0 ,4
2
0 ,2
3
6
4
0 ,0
5
6 ,2
6
6 ,7 ,0 ,6
7
3 ,9
8
0 ,5
9
ĐầuĐuôi
2 ,8 ,1 ,6 ,4 ,4
0
0
1
2 ,5
2
7
3
1
4
8
5
6 ,5 ,3 ,6
6
6
7
8
7
9

Xổ Số KON TUM ngày 28-11-2021

Ngày: 28/11/2021
Mã: XSKT
Giải tám
63
Giải bảy
460
Giải sáu
6749
9163
4785
Giải năm
6989
Giải bốn
43283
55234
75649
37333
46356
11606
60247
Giải ba
27354
18953
Giải nhì
49724
Giải nhất
34877
Giải Đặc biệt
922062
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
2
4
3
4 ,3
4
9 ,9 ,7
5
6 ,4 ,3
6
3 ,0 ,3 ,2
7
7
8
5 ,9 ,3
9
ĐầuĐuôi
6
0
1
6
2
6 ,6 ,8 ,3 ,5
3
3 ,5 ,2
4
8
5
5 ,0
6
4 ,7
7
8
4 ,8 ,4
9

Xổ Số KON TUM ngày 21-11-2021

Ngày: 21/11/2021
Mã: XSKT
Giải tám
23
Giải bảy
140
Giải sáu
2762
1047
6528
Giải năm
9217
Giải bốn
52076
53517
93495
20623
20356
71874
46021
Giải ba
02698
71744
Giải nhì
92737
Giải nhất
05385
Giải Đặc biệt
436881
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,7
2
3 ,8 ,3 ,1
3
7
4
0 ,7 ,4
5
6
6
2
7
6 ,4
8
5 ,1
9
5 ,8
ĐầuĐuôi
4
0
2 ,8
1
6
2
2 ,2
3
7 ,4
4
9 ,8
5
7 ,5
6
4 ,1 ,1 ,3
7
2 ,9
8
9

Xổ Số KON TUM ngày 07-11-2021

Ngày: 07/11/2021
Mã: XSKT
Giải tám
38
Giải bảy
308
Giải sáu
4591
6053
9942
Giải năm
4103
Giải bốn
07923
45962
54852
27568
92751
94940
55466
Giải ba
81234
22383
Giải nhì
37239
Giải nhất
47755
Giải Đặc biệt
563502
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,3 ,2
1
2
3
3
8 ,4 ,9
4
2 ,0
5
3 ,2 ,1 ,5
6
2 ,8 ,6
7
8
3
9
1
ĐầuĐuôi
4
0
9 ,5
1
4 ,6 ,5 ,0
2
5 ,0 ,2 ,8
3
3
4
5
5
6
6
7
3 ,0 ,6
8
3
9

Xổ Số KON TUM ngày 15-11-2020

Ngày: 15/11/2020
Mã: XSKT
Giải tám
29
Giải bảy
846
Giải sáu
0976
2717
1896
Giải năm
9500
Giải bốn
93169
05102
88208
37038
05468
29775
67180
Giải ba
27107
39567
Giải nhì
47942
Giải nhất
25821
Giải Đặc biệt
621928
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,2 ,8 ,7
1
7
2
9 ,1 ,8
3
8
4
6 ,2
5
6
9 ,8 ,7
7
6 ,5
8
0
9
6
ĐầuĐuôi
0 ,8
0
2
1
0 ,4
2
3
4
7
5
4 ,7 ,9
6
1 ,0 ,6
7
0 ,3 ,6 ,2
8
2 ,6
9

Xổ Số KON TUM ngày 08-11-2020

Ngày: 08/11/2020
Mã: XSKT
Giải tám
43
Giải bảy
063
Giải sáu
3688
7117
5388
Giải năm
6660
Giải bốn
34751
09027
25193
48275
74600
04029
77914
Giải ba
64374
27650
Giải nhì
18677
Giải nhất
81660
Giải Đặc biệt
740322
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
7 ,4
2
7 ,9 ,2
3
4
3
5
1 ,0
6
3 ,0 ,0
7
5 ,4 ,7
8
8 ,8
9
3
ĐầuĐuôi
6 ,0 ,5 ,6
0
5
1
2
2
4 ,6 ,9
3
1 ,7
4
7
5
6
1 ,2 ,7
7
8 ,8
8
2
9

Xổ Số KON TUM ngày 01-11-2020

Ngày: 01/11/2020
Mã: XSKT
Giải tám
85
Giải bảy
691
Giải sáu
1214
8212
9872
Giải năm
3540
Giải bốn
99930
71457
54404
77617
00205
20475
38498
Giải ba
20765
49164
Giải nhì
18633
Giải nhất
77791
Giải Đặc biệt
498405
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,5 ,5
1
4 ,2 ,7
2
3
0 ,3
4
0
5
7
6
5 ,4
7
2 ,5
8
5
9
1 ,8 ,1
ĐầuĐuôi
4 ,3
0
9 ,9
1
1 ,7
2
3
3
1 ,0 ,6
4
8 ,0 ,7 ,6 ,0
5
6
5 ,1
7
9
8
9

Xổ Số KON TUM ngày 25-10-2020

Ngày: 25/10/2020
Mã: XSKT
Giải tám
47
Giải bảy
988
Giải sáu
5830
8382
1738
Giải năm
2352
Giải bốn
47265
66941
02344
02546
03759
11088
58936
Giải ba
52919
34942
Giải nhì
03677
Giải nhất
66167
Giải Đặc biệt
993333
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9
2
3
0 ,8 ,6 ,3
4
7 ,1 ,4 ,6 ,2
5
2 ,9
6
5 ,7
7
7
8
8 ,2 ,8
9
ĐầuĐuôi
3
0
4
1
8 ,5 ,4
2
3
3
4
4
6
5
4 ,3
6
4 ,7 ,6
7
8 ,3 ,8
8
5 ,1
9

Xổ Số KON TUM ngày 18-10-2020

Ngày: 18/10/2020
Mã: XSKT
Giải tám
67
Giải bảy
872
Giải sáu
5673
2386
3007
Giải năm
6727
Giải bốn
03375
26149
07620
62721
78749
02996
88544
Giải ba
93093
05966
Giải nhì
49838
Giải nhất
11666
Giải Đặc biệt
300146
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
2
7 ,0 ,1
3
8
4
9 ,9 ,4 ,6
5
6
7 ,6 ,6
7
2 ,3 ,5
8
6
9
6 ,3
ĐầuĐuôi
2
0
2
1
7
2
7 ,9
3
4
4
7
5
8 ,9 ,6 ,6 ,4
6
6 ,0 ,2
7
3
8
4 ,4
9

Xổ Số KON TUM ngày 11-10-2020

Ngày: 11/10/2020
Mã: XSKT
Giải tám
06
Giải bảy
532
Giải sáu
3150
2503
5014
Giải năm
5670
Giải bốn
65697
90501
49818
74875
75094
09061
16130
Giải ba
31376
82256
Giải nhì
58961
Giải nhất
89016
Giải Đặc biệt
483739
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,3 ,1
1
4 ,8 ,6
2
3
2 ,0 ,9
4
5
0 ,6
6
1 ,1
7
0 ,5 ,6
8
9
7 ,4
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,3
0
0 ,6 ,6
1
3
2
0
3
1 ,9
4
7
5
0 ,7 ,5 ,1
6
9
7
1
8
3
9