Xổ số Kon Tum

Xổ Số KON TUM ngày 22-03-2020

Ngày: 22/03/2020
Mã: XSKT
Giải tám
54
Giải bảy
435
Giải sáu
1432
0964
3494
Giải năm
1604
Giải bốn
56545
67394
34939
26718
77745
73769
45285
Giải ba
69728
71154
Giải nhì
15226
Giải nhất
38074
Giải Đặc biệt
561978
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
8
2
8 ,6
3
5 ,2 ,9
4
5 ,5
5
4 ,4
6
4 ,9
7
4 ,8
8
5
9
4 ,4
ĐầuĐuôi
0
1
3
2
3
5 ,6 ,9 ,0 ,9 ,5 ,7
4
3 ,4 ,4 ,8
5
2
6
7
1 ,2 ,7
8
3 ,6
9

Xổ Số KON TUM ngày 15-03-2020

Ngày: 15/03/2020
Mã: XSKT
Giải tám
97
Giải bảy
898
Giải sáu
3799
0537
9306
Giải năm
7027
Giải bốn
61716
14569
75091
35598
51605
72114
81137
Giải ba
31822
59435
Giải nhì
59443
Giải nhất
42912
Giải Đặc biệt
275447
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,5
1
6 ,4 ,2
2
7 ,2
3
7 ,7 ,5
4
3 ,7
5
6
9
7
8
9
7 ,8 ,9 ,1 ,8
ĐầuĐuôi
0
9
1
2 ,1
2
4
3
1
4
0 ,3
5
0 ,1
6
9 ,3 ,2 ,3 ,4
7
9 ,9
8
9 ,6
9

Xổ Số KON TUM ngày 08-03-2020

Ngày: 08/03/2020
Mã: XSKT
Giải tám
94
Giải bảy
261
Giải sáu
7747
6369
4595
Giải năm
0305
Giải bốn
94435
43160
92149
42164
13879
11908
04005
Giải ba
75157
49589
Giải nhì
15885
Giải nhất
12669
Giải Đặc biệt
184615
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,8 ,5
1
5
2
3
5
4
7 ,9
5
7
6
1 ,9 ,0 ,4 ,9
7
9
8
9 ,5
9
4 ,5
ĐầuĐuôi
6
0
6
1
2
3
9 ,6
4
9 ,0 ,3 ,0 ,8 ,1
5
6
4 ,5
7
0
8
6 ,4 ,7 ,8 ,6
9

Xổ Số KON TUM ngày 01-03-2020

Ngày: 01/03/2020
Mã: XSKT
Giải tám
94
Giải bảy
268
Giải sáu
5644
3480
9152
Giải năm
0913
Giải bốn
12743
48320
23690
96463
78602
85926
12938
Giải ba
57714
06821
Giải nhì
50150
Giải nhất
41648
Giải Đặc biệt
605400
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,0
1
3 ,4
2
0 ,6 ,1
3
8
4
4 ,3 ,8
5
2 ,0
6
8 ,3
7
8
0
9
4 ,0
ĐầuĐuôi
8 ,2 ,9 ,5 ,0
0
2
1
5 ,0
2
1 ,4 ,6
3
9 ,4 ,1
4
5
2
6
7
6 ,3 ,4
8
9

Xổ Số KON TUM ngày 23-02-2020

Ngày: 23/02/2020
Mã: XSKT
Giải tám
72
Giải bảy
345
Giải sáu
6295
0907
8936
Giải năm
1580
Giải bốn
76277
50098
93160
22419
65224
16290
01801
Giải ba
31084
56610
Giải nhì
68761
Giải nhất
12141
Giải Đặc biệt
390560
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,1
1
9 ,0
2
4
3
6
4
5 ,1
5
6
0 ,1 ,0
7
2 ,7
8
0 ,4
9
5 ,8 ,0
ĐầuĐuôi
8 ,6 ,9 ,1 ,6
0
0 ,6 ,4
1
7
2
3
2 ,8
4
4 ,9
5
3
6
0 ,7
7
9
8
1
9

Xổ Số KON TUM ngày 16-02-2020

Ngày: 16/02/2020
Mã: XSKT
Giải tám
89
Giải bảy
422
Giải sáu
7222
5165
1447
Giải năm
9885
Giải bốn
09125
48747
09446
85308
24964
47879
39922
Giải ba
97797
21483
Giải nhì
82760
Giải nhất
26059
Giải Đặc biệt
082926
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
2
2 ,2 ,5 ,2 ,6
3
4
7 ,7 ,6
5
9
6
5 ,4 ,0
7
9
8
9 ,5 ,3
9
7
ĐầuĐuôi
6
0
1
2 ,2 ,2
2
8
3
6
4
6 ,8 ,2
5
4 ,2
6
4 ,4 ,9
7
0
8
8 ,7 ,5
9

Xổ Số KON TUM ngày 09-02-2020

Ngày: 09/02/2020
Mã: XSKT
Giải tám
77
Giải bảy
495
Giải sáu
3340
7262
5280
Giải năm
0395
Giải bốn
11681
10324
57006
38036
99732
78312
73104
Giải ba
74108
73779
Giải nhì
31519
Giải nhất
89884
Giải Đặc biệt
553673
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,4 ,8
1
2 ,9
2
4
3
6 ,2
4
0
5
6
2
7
7 ,9 ,3
8
0 ,1 ,4
9
5 ,5
ĐầuĐuôi
4 ,8
0
8
1
6 ,3 ,1
2
7
3
2 ,0 ,8
4
9 ,9
5
0 ,3
6
7
7
0
8
7 ,1
9

Xổ Số KON TUM ngày 02-02-2020

Ngày: 02/02/2020
Mã: XSKT
Giải tám
99
Giải bảy
897
Giải sáu
7397
4845
7002
Giải năm
7878
Giải bốn
06147
34213
73753
31167
74360
19780
45024
Giải ba
88017
05632
Giải nhì
78979
Giải nhất
81776
Giải Đặc biệt
488635
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
3 ,7
2
4
3
2 ,5
4
5 ,7
5
3
6
7 ,0
7
8 ,9 ,6
8
0
9
9 ,7 ,7
ĐầuĐuôi
6 ,8
0
1
0 ,3
2
1 ,5
3
2
4
4 ,3
5
7
6
9 ,9 ,4 ,6 ,1
7
7
8
9 ,7
9

Xổ Số KON TUM ngày 12-01-2020

Ngày: 12/01/2020
Mã: XSKT
Giải tám
73
Giải bảy
947
Giải sáu
8642
5778
0139
Giải năm
7970
Giải bốn
80574
11184
33769
45823
48439
74979
91024
Giải ba
78844
82845
Giải nhì
91696
Giải nhất
13214
Giải Đặc biệt
126760
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
4
2
3 ,4
3
9 ,9
4
7 ,2 ,4 ,5
5
6
9 ,0
7
3 ,8 ,0 ,4 ,9
8
4
9
6
ĐầuĐuôi
7 ,6
0
1
4
2
7 ,2
3
7 ,8 ,2 ,4 ,1
4
4
5
9
6
4
7
7
8
3 ,6 ,3 ,7
9

Xổ Số KON TUM ngày 05-01-2020

Ngày: 05/01/2020
Mã: XSKT
Giải tám
19
Giải bảy
611
Giải sáu
1658
1604
6818
Giải năm
1471
Giải bốn
47336
91521
16757
61106
19075
70234
84476
Giải ba
96808
63816
Giải nhì
60825
Giải nhất
61472
Giải Đặc biệt
706355
Kết quả Xổ Số KON TUM chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,6 ,8
1
9 ,1 ,8 ,6
2
1 ,5
3
6 ,4
4
5
8 ,7 ,5
6
7
1 ,5 ,6 ,2
8
9
ĐầuĐuôi
0
1 ,7 ,2
1
7
2
3
0 ,3
4
7 ,2 ,5
5
3 ,0 ,7 ,1
6
5
7
5 ,1 ,0
8
1
9