Trang chủ Xổ số miền Trung Xổ số Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 05-12-2021

Ngày: 05/12/2021
Mã: XSKH
Giải tám
15
Giải bảy
662
Giải sáu
9285
0244
0632
Giải năm
0686
Giải bốn
62038
22359
08462
04801
74801
86494
97929
Giải ba
62043
86441
Giải nhì
54837
Giải nhất
10226
Giải Đặc biệt
806752
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,1
1
5
2
9 ,6
3
2 ,8 ,7
4
4 ,3 ,1
5
9 ,2
6
2 ,2
7
8
5 ,6
9
4
ĐầuĐuôi
0
0 ,0 ,4
1
6 ,3 ,6 ,5
2
4
3
4 ,9
4
1 ,8
5
8 ,2
6
3
7
3
8
5 ,2
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSKH
Giải tám
92
Giải bảy
637
Giải sáu
4242
9713
3866
Giải năm
8217
Giải bốn
73752
97053
11117
91142
13661
21099
25445
Giải ba
47269
49616
Giải nhì
55386
Giải nhất
96039
Giải Đặc biệt
551882
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
3 ,7 ,7 ,6
2
3
7 ,9
4
2 ,2 ,5
5
2 ,3
6
6 ,1 ,9
7
8
6 ,2
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
0
6
1
9 ,4 ,5 ,4 ,8
2
1 ,5
3
4
4
5
6 ,1 ,8
6
3 ,1 ,1
7
8
9 ,6 ,3
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 28-11-2021

Ngày: 28/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
29
Giải bảy
378
Giải sáu
7006
3559
7945
Giải năm
9688
Giải bốn
64572
98605
97616
49506
86635
82342
37662
Giải ba
02047
71474
Giải nhì
38503
Giải nhất
88959
Giải Đặc biệt
467908
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,5 ,6 ,3 ,8
1
6
2
9
3
5
4
5 ,2 ,7
5
9 ,9
6
2
7
8 ,2 ,4
8
8
9
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,4 ,6
2
0
3
7
4
4 ,0 ,3
5
0 ,1 ,0
6
4
7
7 ,8 ,0
8
2 ,5 ,5
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 24-11-2021

Ngày: 24/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
78
Giải bảy
039
Giải sáu
5714
2728
3027
Giải năm
5555
Giải bốn
82288
81597
07119
53246
49467
77938
18650
Giải ba
95795
50155
Giải nhì
80651
Giải nhất
91162
Giải Đặc biệt
594992
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
4 ,9
2
8 ,7
3
9 ,8
4
6
5
5 ,0 ,5 ,1
6
7 ,2
7
8
8
8
9
7 ,5 ,2
ĐầuĐuôi
5
0
5
1
6 ,9
2
3
1
4
5 ,9 ,5
5
4
6
2 ,9 ,6
7
7 ,2 ,8 ,3
8
3 ,1
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 21-11-2021

Ngày: 21/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
20
Giải bảy
555
Giải sáu
3331
3723
3946
Giải năm
1329
Giải bốn
38396
71462
20819
13586
99999
50032
41011
Giải ba
31277
02684
Giải nhì
66355
Giải nhất
13576
Giải Đặc biệt
163825
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9 ,1
2
0 ,3 ,9 ,5
3
1 ,2
4
6
5
5 ,5
6
2
7
7 ,6
8
6 ,4
9
6 ,9
ĐầuĐuôi
2
0
3 ,1
1
6 ,3
2
2
3
8
4
5 ,5 ,2
5
4 ,9 ,8 ,7
6
7
7
8
2 ,1 ,9
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 17-11-2021

Ngày: 17/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
79
Giải bảy
051
Giải sáu
1609
1576
8910
Giải năm
2683
Giải bốn
84403
54082
30779
02441
15191
46991
23060
Giải ba
46113
79318
Giải nhì
55932
Giải nhất
39863
Giải Đặc biệt
662055
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,3
1
0 ,3 ,8
2
3
2
4
1
5
1 ,5
6
0 ,3
7
9 ,6 ,9
8
3 ,2
9
1 ,1
ĐầuĐuôi
1 ,6
0
5 ,4 ,9 ,9
1
8 ,3
2
8 ,0 ,1 ,6
3
4
5
5
7
6
7
1
8
7 ,0 ,7
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 07-11-2021

Ngày: 07/11/2021
Mã: XSKH
Giải tám
46
Giải bảy
441
Giải sáu
0170
4035
0870
Giải năm
8850
Giải bốn
99317
32946
46192
59541
13110
35526
71565
Giải ba
90524
19217
Giải nhì
38921
Giải nhất
85876
Giải Đặc biệt
582257
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
7 ,0 ,7
2
6 ,4 ,1
3
5
4
6 ,1 ,6 ,1
5
0 ,7
6
5
7
0 ,0 ,6
8
9
2
ĐầuĐuôi
7 ,7 ,5 ,1
0
4 ,4 ,2
1
9
2
3
2
4
3 ,6
5
4 ,4 ,2 ,7
6
1 ,1 ,5
7
8
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 18-11-2020

Ngày: 18/11/2020
Mã: XSKH
Giải tám
39
Giải bảy
350
Giải sáu
2567
7492
6304
Giải năm
1582
Giải bốn
26770
09455
43726
22778
68698
39811
32337
Giải ba
93125
01579
Giải nhì
28155
Giải nhất
35077
Giải Đặc biệt
100998
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
1
2
6 ,5
3
9 ,7
4
5
0 ,5 ,5
6
7
7
0 ,8 ,9 ,7
8
2
9
2 ,8 ,8
ĐầuĐuôi
5 ,7
0
1
1
9 ,8
2
3
0
4
5 ,2 ,5
5
2
6
6 ,3 ,7
7
7 ,9 ,9
8
3 ,7
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 15-11-2020

Ngày: 15/11/2020
Mã: XSKH
Giải tám
21
Giải bảy
183
Giải sáu
6046
2822
7661
Giải năm
9167
Giải bốn
17888
21764
37989
93420
02810
52289
68662
Giải ba
77887
10044
Giải nhì
59907
Giải nhất
25805
Giải Đặc biệt
690232
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,5
1
0
2
1 ,2 ,0
3
2
4
6 ,4
5
6
1 ,7 ,4 ,2
7
8
3 ,8 ,9 ,9 ,7
9
ĐầuĐuôi
2 ,1
0
2 ,6
1
2 ,6 ,3
2
8
3
6 ,4
4
0
5
4
6
6 ,8 ,0
7
8
8
8 ,8
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 11-11-2020

Ngày: 11/11/2020
Mã: XSKH
Giải tám
45
Giải bảy
293
Giải sáu
9602
7607
8658
Giải năm
6983
Giải bốn
55549
57619
92420
78171
92617
41020
88036
Giải ba
75059
20466
Giải nhì
27474
Giải nhất
14707
Giải Đặc biệt
182711
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,7 ,7
1
9 ,7 ,1
2
0 ,0
3
6
4
5 ,9
5
8 ,9
6
6
7
1 ,4
8
3
9
3
ĐầuĐuôi
2 ,2
0
7 ,1
1
0
2
9 ,8
3
7
4
4
5
3 ,6
6
0 ,1 ,0
7
5
8
4 ,1 ,5
9