Trang chủ Xổ số miền Trung Xổ số Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 25-03-2020

Ngày: 25/03/2020
Mã: XSKH
Giải tám
12
Giải bảy
498
Giải sáu
3657
1962
3199
Giải năm
2711
Giải bốn
43372
65453
23596
82719
55772
27912
53996
Giải ba
14722
16989
Giải nhì
20953
Giải nhất
53271
Giải Đặc biệt
856476
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2 ,1 ,9 ,2
2
2
3
4
5
7 ,3 ,3
6
2
7
2 ,2 ,1 ,6
8
9
9
8 ,9 ,6 ,6
ĐầuĐuôi
0
1 ,7
1
1 ,6 ,7 ,7 ,1 ,2
2
5 ,5
3
4
5
9 ,9 ,7
6
5
7
9
8
9 ,1 ,8
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 22-03-2020

Ngày: 22/03/2020
Mã: XSKH
Giải tám
30
Giải bảy
674
Giải sáu
1632
0505
6074
Giải năm
2346
Giải bốn
50208
75099
90196
23962
00420
36249
24823
Giải ba
77633
83456
Giải nhì
11168
Giải nhất
74934
Giải Đặc biệt
724248
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,8
1
2
0 ,3
3
0 ,2 ,3 ,4
4
6 ,9 ,8
5
6
6
2 ,8
7
4 ,4
8
9
9 ,6
ĐầuĐuôi
3 ,2
0
1
3 ,6
2
2 ,3
3
7 ,7 ,3
4
0
5
4 ,9 ,5
6
7
0 ,6 ,4
8
9 ,4
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 18-03-2020

Ngày: 18/03/2020
Mã: XSKH
Giải tám
42
Giải bảy
264
Giải sáu
1921
2809
2709
Giải năm
7581
Giải bốn
82015
73127
86369
65094
26304
88505
87110
Giải ba
68231
22079
Giải nhì
58677
Giải nhất
77197
Giải Đặc biệt
351676
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,9 ,4 ,5
1
5 ,0
2
1 ,7
3
1
4
2
5
6
4 ,9
7
9 ,7 ,6
8
1
9
4 ,7
ĐầuĐuôi
1
0
2 ,8 ,3
1
4
2
3
6 ,9 ,0
4
1 ,0
5
7
6
2 ,7 ,9
7
8
0 ,0 ,6 ,7
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 15-03-2020

Ngày: 15/03/2020
Mã: XSKH
Giải tám
17
Giải bảy
716
Giải sáu
1283
0805
4797
Giải năm
5323
Giải bốn
42703
58230
41024
76249
05318
07901
88088
Giải ba
80290
17465
Giải nhì
57918
Giải nhất
13259
Giải Đặc biệt
822730
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,3 ,1
1
7 ,6 ,8 ,8
2
3 ,4
3
0 ,0
4
9
5
9
6
5
7
8
3 ,8
9
7 ,0
ĐầuĐuôi
3 ,9 ,3
0
0
1
2
8 ,2 ,0
3
2
4
0 ,6
5
1
6
1 ,9
7
1 ,8 ,1
8
4 ,5
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 11-03-2020

Ngày: 11/03/2020
Mã: XSKH
Giải tám
42
Giải bảy
096
Giải sáu
9395
3830
7036
Giải năm
1627
Giải bốn
39241
78944
82071
78186
66492
60516
67355
Giải ba
60087
15316
Giải nhì
00546
Giải nhất
69619
Giải Đặc biệt
927785
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
6 ,6 ,9
2
7
3
0 ,6
4
2 ,1 ,4 ,6
5
5
6
7
1
8
6 ,7 ,5
9
6 ,5 ,2
ĐầuĐuôi
3
0
4 ,7
1
4 ,9
2
3
4
4
9 ,5 ,8
5
9 ,3 ,8 ,1 ,1 ,4
6
2 ,8
7
8
1
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 08-03-2020

Ngày: 08/03/2020
Mã: XSKH
Giải tám
07
Giải bảy
849
Giải sáu
6288
7423
0629
Giải năm
4980
Giải bốn
17272
56681
27120
19149
83742
96280
22865
Giải ba
49030
93347
Giải nhì
97082
Giải nhất
01724
Giải Đặc biệt
692810
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
0
2
3 ,9 ,0 ,4
3
0
4
9 ,9 ,2 ,7
5
6
5
7
2
8
8 ,0 ,1 ,0 ,2
9
ĐầuĐuôi
8 ,2 ,8 ,3 ,1
0
8
1
7 ,4 ,8
2
2
3
2
4
6
5
6
0 ,4
7
8
8
4 ,2 ,4
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 04-03-2020

Ngày: 04/03/2020
Mã: XSKH
Giải tám
93
Giải bảy
469
Giải sáu
2845
2573
2203
Giải năm
4188
Giải bốn
64469
67094
57891
15239
04136
02057
72703
Giải ba
96971
45148
Giải nhì
51827
Giải nhất
65723
Giải Đặc biệt
001728
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,3
1
2
7 ,3 ,8
3
9 ,6
4
5 ,8
5
7
6
9 ,9
7
3 ,1
8
8
9
3 ,4 ,1
ĐầuĐuôi
0
9 ,7
1
2
9 ,7 ,0 ,0 ,2
3
9
4
4
5
3
6
5 ,2
7
8 ,4 ,2
8
6 ,6 ,3
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 01-03-2020

Ngày: 01/03/2020
Mã: XSKH
Giải tám
82
Giải bảy
219
Giải sáu
4703
1018
4522
Giải năm
2276
Giải bốn
72138
05381
78511
63678
62880
19814
26422
Giải ba
79014
52010
Giải nhì
30956
Giải nhất
02375
Giải Đặc biệt
185095
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
9 ,8 ,1 ,4 ,4 ,0
2
2 ,2
3
8
4
5
6
6
7
6 ,8 ,5
8
2 ,1 ,0
9
5
ĐầuĐuôi
8 ,1
0
8 ,1
1
8 ,2 ,2
2
0
3
1 ,1
4
7 ,9
5
7 ,5
6
7
1 ,3 ,7
8
1
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 26-02-2020

Ngày: 26/02/2020
Mã: XSKH
Giải tám
05
Giải bảy
336
Giải sáu
8577
2132
1788
Giải năm
1487
Giải bốn
53730
78600
17679
57825
18851
13995
41835
Giải ba
34983
26191
Giải nhì
40777
Giải nhất
22783
Giải Đặc biệt
901455
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,0
1
2
5
3
6 ,2 ,0 ,5
4
5
1 ,5
6
7
7 ,9 ,7
8
8 ,7 ,3 ,3
9
5 ,1
ĐầuĐuôi
3 ,0
0
5 ,9
1
3
2
8 ,8
3
4
0 ,2 ,9 ,3 ,5
5
3
6
7 ,8 ,7
7
8
8
7
9

Xổ Số KHÁNH HÒA ngày 23-02-2020

Ngày: 23/02/2020
Mã: XSKH
Giải tám
77
Giải bảy
024
Giải sáu
8108
9054
8672
Giải năm
4047
Giải bốn
47816
42541
48558
79941
95217
02176
32189
Giải ba
51159
10703
Giải nhì
31652
Giải nhất
22160
Giải Đặc biệt
961014
Kết quả Xổ Số KHÁNH HÒA chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,3
1
6 ,7 ,4
2
4
3
4
7 ,1 ,1
5
4 ,8 ,9 ,2
6
0
7
7 ,2 ,6
8
9
9
ĐầuĐuôi
6
0
4 ,4
1
7 ,5
2
0
3
2 ,5 ,1
4
5
1 ,7
6
7 ,4 ,1
7
0 ,5
8
8 ,5
9