Trang chủ Xổ số miền Nam Xổ số Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang

Xổ Số HẬU GIANG ngày 23-11-2019

Ngày: 23/11/2019
Mã: XSHG
Giải tám
95
Giải bảy
388
Giải sáu
3691
8676
9806
Giải năm
0977
Giải bốn
38611
26183
77541
37028
09819
44004
55691
Giải ba
98365
51683
Giải nhì
04189
Giải nhất
15612
Giải Đặc biệt
351399
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,4
1
1 ,9 ,2
2
8
3
4
1
5
6
5
7
6 ,7
8
8 ,3 ,3 ,9
9
5 ,1 ,1 ,9
ĐầuĐuôi
0
9 ,1 ,4 ,9
1
1
2
8 ,8
3
0
4
9 ,6
5
7 ,0
6
7
7
8 ,2
8
1 ,8 ,9
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 16-11-2019

Ngày: 16/11/2019
Mã: XSHG
Giải tám
16
Giải bảy
390
Giải sáu
3656
3412
0200
Giải năm
4079
Giải bốn
43690
77593
93142
88444
19771
70770
02241
Giải ba
71631
16414
Giải nhì
39724
Giải nhất
37797
Giải Đặc biệt
044287
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
6 ,2 ,4
2
4
3
1
4
2 ,4 ,1
5
6
6
7
9 ,1 ,0
8
7
9
0 ,0 ,3 ,7
ĐầuĐuôi
9 ,0 ,9 ,7
0
7 ,4 ,3
1
1 ,4
2
9
3
4 ,1 ,2
4
5
1 ,5
6
9 ,8
7
8
7
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 09-11-2019

Ngày: 09/11/2019
Mã: XSHG
Giải tám
93
Giải bảy
767
Giải sáu
7127
7753
4503
Giải năm
7296
Giải bốn
78728
93286
75882
81350
95794
95098
44584
Giải ba
17492
46484
Giải nhì
84267
Giải nhất
73643
Giải Đặc biệt
719603
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,3
1
2
7 ,8
3
4
3
5
3 ,0
6
7 ,7
7
8
6 ,2 ,4 ,4
9
3 ,6 ,4 ,8 ,2
ĐầuĐuôi
5
0
1
8 ,9
2
9 ,5 ,0 ,4 ,0
3
9 ,8 ,8
4
5
9 ,8
6
6 ,2 ,6
7
2 ,9
8
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 02-11-2019

Ngày: 02/11/2019
Mã: XSHG
Giải tám
20
Giải bảy
991
Giải sáu
6279
5494
1746
Giải năm
6849
Giải bốn
72470
62730
28192
09489
93577
43779
82365
Giải ba
36380
29095
Giải nhì
66437
Giải nhất
66452
Giải Đặc biệt
947208
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
2
0
3
0 ,7
4
6 ,9
5
2
6
5
7
9 ,0 ,7 ,9
8
9 ,0
9
1 ,4 ,2 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,7 ,3 ,8
0
9
1
9 ,5
2
3
9
4
6 ,9
5
4
6
7 ,3
7
0
8
7 ,4 ,8 ,7
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 26-10-2019

Ngày: 26/10/2019
Mã: XSHG
Giải tám
25
Giải bảy
348
Giải sáu
7274
8225
7833
Giải năm
9825
Giải bốn
15735
54847
94720
12914
96723
34982
48478
Giải ba
06746
67784
Giải nhì
84167
Giải nhất
06847
Giải Đặc biệt
185098
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
4
2
5 ,5 ,5 ,0 ,3
3
3 ,5
4
8 ,7 ,6 ,7
5
6
7
7
4 ,8
8
2 ,4
9
8
ĐầuĐuôi
2
0
1
8
2
3 ,2
3
7 ,1 ,8
4
2 ,2 ,2 ,3
5
4
6
4 ,6 ,4
7
4 ,7 ,9
8
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 19-10-2019

Ngày: 19/10/2019
Mã: XSHG
Giải tám
81
Giải bảy
415
Giải sáu
7207
1227
1877
Giải năm
5526
Giải bốn
31318
34989
50128
00683
37920
70483
94811
Giải ba
97200
87087
Giải nhì
72935
Giải nhất
46886
Giải Đặc biệt
656772
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,0
1
5 ,8 ,1
2
7 ,6 ,8 ,0
3
5
4
5
6
7
7 ,2
8
1 ,9 ,3 ,3 ,7 ,6
9
ĐầuĐuôi
2 ,0
0
8 ,1
1
7
2
8 ,8
3
4
1 ,3
5
2 ,8
6
0 ,2 ,7 ,8
7
1 ,2
8
8
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 12-10-2019

Ngày: 12/10/2019
Mã: XSHG
Giải tám
99
Giải bảy
649
Giải sáu
3693
6143
3881
Giải năm
9127
Giải bốn
99028
89597
19598
16409
15461
22971
75957
Giải ba
43540
26017
Giải nhì
15422
Giải nhất
01824
Giải Đặc biệt
618849
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
7
2
7 ,8 ,2 ,4
3
4
9 ,3 ,0 ,9
5
7
6
1
7
1
8
1
9
9 ,3 ,7 ,8
ĐầuĐuôi
4
0
8 ,6 ,7
1
2
2
9 ,4
3
2
4
5
6
2 ,9 ,5 ,1
7
2 ,9
8
9 ,4 ,0 ,4
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 05-10-2019

Ngày: 05/10/2019
Mã: XSHG
Giải tám
04
Giải bảy
422
Giải sáu
4055
9570
1662
Giải năm
3504
Giải bốn
37109
20820
17134
63920
58279
73248
92241
Giải ba
60683
36665
Giải nhì
33042
Giải nhất
20281
Giải Đặc biệt
234444
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,4 ,9
1
2
2 ,0 ,0
3
4
4
8 ,1 ,2 ,4
5
5
6
2 ,5
7
0 ,9
8
3 ,1
9
ĐầuĐuôi
7 ,2 ,2
0
4 ,8
1
2 ,6 ,4
2
8
3
0 ,0 ,3 ,4
4
5 ,6
5
6
7
4
8
0 ,7
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 28-09-2019

Ngày: 28/09/2019
Mã: XSHG
Giải tám
44
Giải bảy
932
Giải sáu
6830
6618
9477
Giải năm
4270
Giải bốn
06485
41886
56554
94810
55755
40125
36358
Giải ba
37474
98937
Giải nhì
02356
Giải nhất
39710
Giải Đặc biệt
023329
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
8 ,0 ,0
2
5 ,9
3
2 ,0 ,7
4
4
5
4 ,5 ,8 ,6
6
7
7 ,0 ,4
8
5 ,6
9
ĐầuĐuôi
3 ,7 ,1 ,1
0
1
3
2
3
4 ,5 ,7
4
8 ,5 ,2
5
8 ,5
6
7 ,3
7
1 ,5
8
2
9

Xổ Số HẬU GIANG ngày 21-09-2019

Ngày: 21/09/2019
Mã: XSHG
Giải tám
42
Giải bảy
410
Giải sáu
3263
5663
3537
Giải năm
4415
Giải bốn
28246
22696
62333
92768
17004
24089
59620
Giải ba
94641
89114
Giải nhì
88350
Giải nhất
48811
Giải Đặc biệt
722433
Kết quả Xổ Số HẬU GIANG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
0 ,5 ,4 ,1
2
0
3
7 ,3 ,3
4
2 ,6 ,1
5
0
6
3 ,3 ,8
7
8
9
9
6
ĐầuĐuôi
1 ,2 ,5
0
4 ,1
1
4
2
6 ,6 ,3 ,3
3
0 ,1
4
1
5
4 ,9
6
3
7
6
8
8
9