Xổ số TPHCM

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 06-12-2021

Ngày: 06/12/2021
Mã: XSHCM
Giải tám
93
Giải bảy
585
Giải sáu
7852
8832
4100
Giải năm
9518
Giải bốn
83881
96585
96912
17262
31842
34600
57547
Giải ba
57476
16478
Giải nhì
79254
Giải nhất
10161
Giải Đặc biệt
245082
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,0
1
8 ,2
2
3
2
4
2 ,7
5
2 ,4
6
2 ,1
7
6 ,8
8
5 ,1 ,5 ,2
9
3
ĐầuĐuôi
0 ,0
0
8 ,6
1
5 ,3 ,1 ,6 ,4 ,8
2
9
3
5
4
8 ,8
5
7
6
4
7
1 ,7
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 04-12-2021

Ngày: 04/12/2021
Mã: XSHCM
Giải tám
64
Giải bảy
364
Giải sáu
4951
6507
7051
Giải năm
4942
Giải bốn
90321
55875
79307
34384
66632
99008
33725
Giải ba
86657
48511
Giải nhì
68572
Giải nhất
34569
Giải Đặc biệt
018204
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,7 ,8 ,4
1
1
2
1 ,5
3
2
4
2
5
1 ,1 ,7
6
4 ,4 ,9
7
5 ,2
8
4
9
ĐầuĐuôi
0
5 ,5 ,2 ,1
1
4 ,3 ,7
2
3
6 ,6 ,8 ,0
4
7 ,2
5
6
0 ,0 ,5
7
0
8
6
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 29-11-2021

Ngày: 29/11/2021
Mã: XSHCM
Giải tám
04
Giải bảy
659
Giải sáu
6476
8649
8173
Giải năm
5946
Giải bốn
25484
40826
38555
71841
38162
10730
54996
Giải ba
19276
44959
Giải nhì
72839
Giải nhất
49719
Giải Đặc biệt
444597
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
9
2
6
3
0 ,9
4
9 ,6 ,1
5
9 ,5 ,9
6
2
7
6 ,3 ,6
8
4
9
6 ,7
ĐầuĐuôi
3
0
4
1
6
2
7
3
0 ,8
4
5
5
7 ,4 ,2 ,9 ,7
6
9
7
8
5 ,4 ,5 ,3 ,1
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSHCM
Giải tám
92
Giải bảy
926
Giải sáu
2310
5163
7445
Giải năm
7705
Giải bốn
59725
09302
15436
97927
25513
93488
92673
Giải ba
60703
78419
Giải nhì
54268
Giải nhất
73340
Giải Đặc biệt
486755
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,2 ,3
1
0 ,3 ,9
2
6 ,5 ,7
3
6
4
5 ,0
5
5
6
3 ,8
7
3
8
8
9
2
ĐầuĐuôi
1 ,4
0
1
9 ,0
2
6 ,1 ,7 ,0
3
4
4 ,0 ,2 ,5
5
2 ,3
6
2
7
8 ,6
8
1
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 22-11-2021

Ngày: 22/11/2021
Mã: XSHCM
Giải tám
31
Giải bảy
671
Giải sáu
5345
8131
4216
Giải năm
6507
Giải bốn
35822
21813
46202
42058
33520
22531
27154
Giải ba
01090
73915
Giải nhì
38942
Giải nhất
70649
Giải Đặc biệt
257907
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,2 ,7
1
6 ,3 ,5
2
2 ,0
3
1 ,1 ,1
4
5 ,2 ,9
5
8 ,4
6
7
1
8
9
0
ĐầuĐuôi
2 ,9
0
3 ,7 ,3 ,3
1
2 ,0 ,4
2
1
3
5
4
4 ,1
5
1
6
0 ,0
7
5
8
4
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSHCM
Giải tám
00
Giải bảy
403
Giải sáu
8823
7920
3996
Giải năm
2199
Giải bốn
91471
73599
28585
71627
22593
16798
80855
Giải ba
10187
18357
Giải nhì
51071
Giải nhất
83669
Giải Đặc biệt
835921
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,3
1
2
3 ,0 ,7 ,1
3
4
5
5 ,7
6
9
7
1 ,1
8
5 ,7
9
6 ,9 ,9 ,3 ,8
ĐầuĐuôi
0 ,2
0
7 ,7 ,2
1
2
0 ,2 ,9
3
4
8 ,5
5
9
6
2 ,8 ,5
7
9
8
9 ,9 ,6
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 13-11-2021

Ngày: 13/11/2021
Mã: XSHCM
Giải tám
59
Giải bảy
181
Giải sáu
0031
8044
5925
Giải năm
5143
Giải bốn
27978
15307
21251
66196
28455
49525
04211
Giải ba
35539
47962
Giải nhì
21525
Giải nhất
38000
Giải Đặc biệt
871204
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,0 ,4
1
1
2
5 ,5 ,5
3
1 ,9
4
4 ,3
5
9 ,1 ,5
6
2
7
8
8
1
9
6
ĐầuĐuôi
0
0
8 ,3 ,5 ,1
1
6
2
4
3
4 ,0
4
2 ,5 ,2 ,2
5
9
6
0
7
7
8
5 ,3
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 08-11-2021

Ngày: 08/11/2021
Mã: XSHCM
Giải tám
14
Giải bảy
007
Giải sáu
3982
6370
0845
Giải năm
2752
Giải bốn
79516
36633
48198
44798
32188
60616
36197
Giải ba
13153
06275
Giải nhì
84508
Giải nhất
80659
Giải Đặc biệt
926633
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,8
1
4 ,6 ,6
2
3
3 ,3
4
5
5
2 ,3 ,9
6
7
0 ,5
8
2 ,8
9
8 ,8 ,7
ĐầuĐuôi
7
0
1
8 ,5
2
3 ,5 ,3
3
1
4
4 ,7
5
1 ,1
6
0 ,9
7
9 ,9 ,8 ,0
8
5
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 06-11-2021

Ngày: 06/11/2021
Mã: XSHCM
Giải tám
01
Giải bảy
330
Giải sáu
5468
3192
2011
Giải năm
0755
Giải bốn
35494
65011
87248
56593
84512
18709
47955
Giải ba
16884
84981
Giải nhì
05322
Giải nhất
31319
Giải Đặc biệt
302233
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,9
1
1 ,1 ,2 ,9
2
2
3
0 ,3
4
8
5
5 ,5
6
8
7
8
4 ,1
9
2 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
3
0
0 ,1 ,1 ,8
1
9 ,1 ,2
2
9 ,3
3
9 ,8
4
5 ,5
5
6
7
6 ,4
8
0 ,1
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 16-11-2020

Ngày: 16/11/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
14
Giải bảy
451
Giải sáu
1951
2002
6900
Giải năm
2241
Giải bốn
22879
71743
10077
82409
61269
17256
26422
Giải ba
84854
13419
Giải nhì
30619
Giải nhất
22886
Giải Đặc biệt
808513
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,0 ,9
1
4 ,9 ,9 ,3
2
2
3
4
1 ,3
5
1 ,1 ,6 ,4
6
9
7
9 ,7
8
6
9
ĐầuĐuôi
0
0
5 ,5 ,4
1
0 ,2
2
4 ,1
3
1 ,5
4
5
5 ,8
6
7
7
8
7 ,0 ,6 ,1 ,1
9