Xổ số TPHCM

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 23-12-2019

Ngày: 23/12/2019
Mã: XSHCM
Giải tám
54
Giải bảy
882
Giải sáu
4672
4362
8077
Giải năm
3074
Giải bốn
46740
96001
20053
38134
71972
46284
11204
Giải ba
50649
85294
Giải nhì
13552
Giải nhất
65108
Giải Đặc biệt
180279
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,4 ,8
1
2
3
4
4
0 ,9
5
4 ,3 ,2
6
2
7
2 ,7 ,4 ,2 ,9
8
2 ,4
9
4
ĐầuĐuôi
4
0
0
1
8 ,7 ,6 ,7 ,5
2
5
3
5 ,7 ,3 ,8 ,0 ,9
4
5
6
7
7
0
8
4 ,7
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 21-12-2019

Ngày: 21/12/2019
Mã: XSHCM
Giải tám
45
Giải bảy
319
Giải sáu
1628
7833
6575
Giải năm
9889
Giải bốn
59692
92086
50614
65136
83096
85076
26260
Giải ba
85267
37314
Giải nhì
14785
Giải nhất
44223
Giải Đặc biệt
831395
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
9 ,4 ,4
2
8 ,3
3
3 ,6
4
5
5
6
0 ,7
7
5 ,6
8
9 ,6 ,5
9
2 ,6 ,5
ĐầuĐuôi
6
0
1
9
2
3 ,2
3
1 ,1
4
4 ,7 ,8 ,9
5
8 ,3 ,9 ,7
6
6
7
2
8
1 ,8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 16-12-2019

Ngày: 16/12/2019
Mã: XSHCM
Giải tám
48
Giải bảy
517
Giải sáu
3067
5050
5996
Giải năm
8620
Giải bốn
16582
45761
88445
60741
52428
76668
94240
Giải ba
07056
75330
Giải nhì
26302
Giải nhất
48010
Giải Đặc biệt
322068
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
7 ,0
2
0 ,8
3
0
4
8 ,5 ,1 ,0
5
0 ,6
6
7 ,1 ,8 ,8
7
8
2
9
6
ĐầuĐuôi
5 ,2 ,4 ,3 ,1
0
6 ,4
1
8 ,0
2
3
4
4
5
9 ,5
6
1 ,6
7
4 ,2 ,6 ,6
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 14-12-2019

Ngày: 14/12/2019
Mã: XSHCM
Giải tám
23
Giải bảy
114
Giải sáu
0804
0893
0062
Giải năm
6564
Giải bốn
93870
31775
61783
53805
47135
70439
02743
Giải ba
25203
08593
Giải nhì
67076
Giải nhất
51393
Giải Đặc biệt
570849
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,5 ,3
1
4
2
3
3
5 ,9
4
3 ,9
5
6
2 ,4
7
0 ,5 ,6
8
3
9
3 ,3 ,3
ĐầuĐuôi
7
0
1
6
2
2 ,9 ,8 ,4 ,0 ,9 ,9
3
1 ,0 ,6
4
7 ,0 ,3
5
7
6
7
8
3 ,4
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 09-12-2019

Ngày: 09/12/2019
Mã: XSHCM
Giải tám
18
Giải bảy
769
Giải sáu
6851
9411
0765
Giải năm
0597
Giải bốn
41410
19297
01057
60448
78321
43906
21183
Giải ba
37216
73035
Giải nhì
55159
Giải nhất
34996
Giải Đặc biệt
232474
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
8 ,1 ,0 ,6
2
1
3
5
4
8
5
1 ,7 ,9
6
9 ,5
7
4
8
3
9
7 ,7 ,6
ĐầuĐuôi
1
0
5 ,1 ,2
1
2
8
3
7
4
6 ,3
5
0 ,1 ,9
6
9 ,9 ,5
7
1 ,4
8
6 ,5
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 07-12-2019

Ngày: 07/12/2019
Mã: XSHCM
Giải tám
41
Giải bảy
606
Giải sáu
8761
4794
2928
Giải năm
0303
Giải bốn
85824
64495
38497
08048
56184
76178
94910
Giải ba
78901
29086
Giải nhì
52442
Giải nhất
60058
Giải Đặc biệt
725918
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,3 ,1
1
0 ,8
2
8 ,4
3
4
1 ,8 ,2
5
8
6
1
7
8
8
4 ,6
9
4 ,5 ,7
ĐầuĐuôi
1
0
4 ,6 ,0
1
4
2
0
3
9 ,2 ,8
4
9
5
0 ,8
6
9
7
2 ,4 ,7 ,5 ,1
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 02-12-2019

Ngày: 02/12/2019
Mã: XSHCM
Giải tám
19
Giải bảy
549
Giải sáu
5529
8242
4792
Giải năm
2602
Giải bốn
05941
69691
75745
48374
71616
99894
58748
Giải ba
71056
98294
Giải nhì
44374
Giải nhất
17687
Giải Đặc biệt
048784
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2
1
9 ,6
2
9
3
4
9 ,2 ,1 ,5 ,8
5
6
6
7
4 ,4
8
7 ,4
9
2 ,1 ,4 ,4
ĐầuĐuôi
0
4 ,9
1
4 ,9 ,0
2
3
7 ,9 ,9 ,7 ,8
4
4
5
1 ,5
6
8
7
4
8
1 ,4 ,2
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 30-11-2019

Ngày: 30/11/2019
Mã: XSHCM
Giải tám
00
Giải bảy
468
Giải sáu
8839
5085
8550
Giải năm
4069
Giải bốn
94736
31660
11666
83889
91113
38165
49806
Giải ba
30763
59512
Giải nhì
62163
Giải nhất
14177
Giải Đặc biệt
283598
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,6
1
3 ,2
2
3
9 ,6
4
5
0
6
8 ,9 ,0 ,6 ,5 ,3 ,3
7
7
8
5 ,9
9
8
ĐầuĐuôi
0 ,5 ,6
0
1
1
2
1 ,6 ,6
3
4
8 ,6
5
3 ,6 ,0
6
7
7
6 ,9
8
3 ,6 ,8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 25-11-2019

Ngày: 25/11/2019
Mã: XSHCM
Giải tám
08
Giải bảy
152
Giải sáu
4943
1132
3137
Giải năm
0799
Giải bốn
77522
58226
75289
26868
45183
33743
73729
Giải ba
30075
14343
Giải nhì
95425
Giải nhất
19766
Giải Đặc biệt
567739
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
2
2 ,6 ,9 ,5
3
2 ,7 ,9
4
3 ,3 ,3
5
2
6
8 ,6
7
5
8
9 ,3
9
9
ĐầuĐuôi
0
1
5 ,3 ,2
2
4 ,8 ,4 ,4
3
4
7 ,2
5
2 ,6
6
3
7
0 ,6
8
9 ,8 ,2 ,3
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 23-11-2019

Ngày: 23/11/2019
Mã: XSHCM
Giải tám
02
Giải bảy
564
Giải sáu
8327
9437
1507
Giải năm
8331
Giải bốn
78620
47754
06221
12233
33409
19617
37723
Giải ba
88228
69394
Giải nhì
03167
Giải nhất
27801
Giải Đặc biệt
590423
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,7 ,9 ,1
1
7
2
7 ,0 ,1 ,3 ,8 ,3
3
7 ,1 ,3
4
5
4
6
4 ,7
7
8
9
4
ĐầuĐuôi
2
0
3 ,2 ,0
1
0
2
3 ,2 ,2
3
6 ,5 ,9
4
5
6
2 ,3 ,0 ,1 ,6
7
2
8
0
9