Xổ số TPHCM

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 28-03-2020

Ngày: 28/03/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
55
Giải bảy
177
Giải sáu
2572
4499
4053
Giải năm
1961
Giải bốn
66062
29327
74288
15854
22935
86253
61684
Giải ba
85053
15425
Giải nhì
68518
Giải nhất
15386
Giải Đặc biệt
902358
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
8
2
7 ,5
3
5
4
5
5 ,3 ,4 ,3 ,3 ,8
6
1 ,2
7
7 ,2
8
8 ,4 ,6
9
9
ĐầuĐuôi
0
6
1
7 ,6
2
5 ,5 ,5
3
5 ,8
4
5 ,3 ,2
5
8
6
7 ,2
7
8 ,1 ,5
8
9
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 23-03-2020

Ngày: 23/03/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
34
Giải bảy
007
Giải sáu
2276
9783
6379
Giải năm
1441
Giải bốn
64674
81642
88950
98239
24554
69941
93516
Giải ba
33204
12791
Giải nhì
35731
Giải nhất
08193
Giải Đặc biệt
850221
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,4
1
6
2
1
3
4 ,9 ,1
4
1 ,2 ,1
5
0 ,4
6
7
6 ,9 ,4
8
3
9
1 ,3
ĐầuĐuôi
5
0
4 ,4 ,9 ,3 ,2
1
4
2
8 ,9
3
3 ,7 ,5 ,0
4
5
7 ,1
6
0
7
8
7 ,3
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 21-03-2020

Ngày: 21/03/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
16
Giải bảy
397
Giải sáu
9912
6705
9612
Giải năm
4449
Giải bốn
38005
08938
61899
10916
07762
91241
33231
Giải ba
18664
74938
Giải nhì
30167
Giải nhất
53219
Giải Đặc biệt
200391
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,5
1
6 ,2 ,2 ,6 ,9
2
3
8 ,1 ,8
4
9 ,1
5
6
2 ,4 ,7
7
8
9
7 ,9 ,1
ĐầuĐuôi
0
4 ,3 ,9
1
1 ,1 ,6
2
3
6
4
0 ,0
5
1 ,1
6
9 ,6
7
3 ,3
8
4 ,9 ,1
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 16-03-2020

Ngày: 16/03/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
16
Giải bảy
605
Giải sáu
5232
5715
1242
Giải năm
6172
Giải bốn
88760
22297
02264
28017
96473
38994
00797
Giải ba
96915
61126
Giải nhì
99830
Giải nhất
17094
Giải Đặc biệt
237611
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5
1
6 ,5 ,7 ,5 ,1
2
6
3
2 ,0
4
2
5
6
0 ,4
7
2 ,3
8
9
7 ,4 ,7 ,4
ĐầuĐuôi
6 ,3
0
1
1
3 ,4 ,7
2
7
3
6 ,9 ,9
4
0 ,1 ,1
5
1 ,2
6
9 ,1 ,9
7
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 14-03-2020

Ngày: 14/03/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
67
Giải bảy
216
Giải sáu
1582
3759
0042
Giải năm
4665
Giải bốn
68733
31531
29362
33825
34706
66869
24632
Giải ba
70139
09212
Giải nhì
79653
Giải nhất
07417
Giải Đặc biệt
025319
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
6 ,2 ,7 ,9
2
5
3
3 ,1 ,2 ,9
4
2
5
9 ,3
6
7 ,5 ,2 ,9
7
8
2
9
ĐầuĐuôi
0
3
1
8 ,4 ,6 ,3 ,1
2
3 ,5
3
4
6 ,2
5
1 ,0
6
6 ,1
7
8
5 ,6 ,3 ,1
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 09-03-2020

Ngày: 09/03/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
43
Giải bảy
247
Giải sáu
8643
0338
5811
Giải năm
8851
Giải bốn
47688
93836
40714
86494
43215
15270
38489
Giải ba
85277
72073
Giải nhì
95667
Giải nhất
51830
Giải Đặc biệt
430062
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1 ,4 ,5
2
3
8 ,6 ,0
4
3 ,7 ,3
5
1
6
7 ,2
7
0 ,7 ,3
8
8 ,9
9
4
ĐầuĐuôi
7 ,3
0
1 ,5
1
6
2
4 ,4 ,7
3
1 ,9
4
1
5
3
6
4 ,7 ,6
7
3 ,8
8
8
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 07-03-2020

Ngày: 07/03/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
51
Giải bảy
060
Giải sáu
8153
4240
6374
Giải năm
1800
Giải bốn
49979
84430
70206
73295
74253
93099
85912
Giải ba
14574
40384
Giải nhì
66440
Giải nhất
57305
Giải Đặc biệt
231706
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,6 ,5 ,6
1
2
2
3
0
4
0 ,0
5
1 ,3 ,3
6
0
7
4 ,9 ,4
8
4
9
5 ,9
ĐầuĐuôi
6 ,4 ,0 ,3 ,4
0
5
1
1
2
5 ,5
3
7 ,7 ,8
4
9 ,0
5
0 ,0
6
7
8
7 ,9
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 02-03-2020

Ngày: 02/03/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
24
Giải bảy
587
Giải sáu
5123
9811
7398
Giải năm
1923
Giải bốn
30770
68261
99324
95099
07795
08524
93706
Giải ba
93768
79400
Giải nhì
72124
Giải nhất
12833
Giải Đặc biệt
365329
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,0
1
1
2
4 ,3 ,3 ,4 ,4 ,4 ,9
3
3
4
5
6
1 ,8
7
0
8
7
9
8 ,9 ,5
ĐầuĐuôi
7 ,0
0
1 ,6
1
2
2 ,2 ,3
3
2 ,2 ,2 ,2
4
9
5
0
6
8
7
9 ,6
8
9 ,2
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 29-02-2020

Ngày: 29/02/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
19
Giải bảy
325
Giải sáu
5116
8602
3405
Giải năm
8919
Giải bốn
85321
20574
74197
02595
18091
93057
68803
Giải ba
59399
51223
Giải nhì
32644
Giải nhất
79504
Giải Đặc biệt
049184
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,5 ,3 ,4
1
9 ,6 ,9
2
5 ,1 ,3
3
4
4
5
7
6
7
4
8
4
9
7 ,5 ,1 ,9
ĐầuĐuôi
0
2 ,9
1
0
2
0 ,2
3
7 ,4 ,0 ,8
4
2 ,0 ,9
5
1
6
9 ,5
7
8
1 ,1 ,9
9

Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH ngày 24-02-2020

Ngày: 24/02/2020
Mã: XSHCM
Giải tám
80
Giải bảy
266
Giải sáu
5390
7387
9914
Giải năm
4888
Giải bốn
49144
05313
01408
44501
61066
37072
36696
Giải ba
25304
79854
Giải nhì
62946
Giải nhất
56723
Giải Đặc biệt
236092
Kết quả Xổ Số Tp HỒ CHÍ MINH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,1 ,4
1
4 ,3
2
3
3
4
4 ,6
5
4
6
6 ,6
7
2
8
0 ,7 ,8
9
0 ,6 ,2
ĐầuĐuôi
8 ,9
0
0
1
7 ,9
2
1 ,2
3
1 ,4 ,0 ,5
4
5
6 ,6 ,9 ,4
6
8
7
8 ,0
8
9