Xổ số Gia Lai

Xổ Số GIA LAI ngày 03-12-2021

Ngày: 03/12/2021
Mã: XSGL
Giải tám
20
Giải bảy
693
Giải sáu
8440
7843
6685
Giải năm
6874
Giải bốn
23655
48332
46839
35853
85116
65034
56269
Giải ba
46641
64626
Giải nhì
17589
Giải nhất
19656
Giải Đặc biệt
386242
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6
2
0 ,6
3
2 ,9 ,4
4
0 ,3 ,1 ,2
5
5 ,3 ,6
6
9
7
4
8
5 ,9
9
3
ĐầuĐuôi
2 ,4
0
4
1
3 ,4
2
9 ,4 ,5
3
7 ,3
4
8 ,5
5
1 ,2 ,5
6
7
8
3 ,6 ,8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 26-11-2021

Ngày: 26/11/2021
Mã: XSGL
Giải tám
16
Giải bảy
111
Giải sáu
9074
3358
9032
Giải năm
9770
Giải bốn
82168
95315
54975
86669
99925
17139
93923
Giải ba
47256
72294
Giải nhì
91488
Giải nhất
74867
Giải Đặc biệt
811459
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
6 ,1 ,5
2
5 ,3
3
2 ,9
4
5
8 ,6 ,9
6
8 ,9 ,7
7
4 ,0 ,5
8
8
9
4
ĐầuĐuôi
7
0
1
1
3
2
2
3
7 ,9
4
1 ,7 ,2
5
1 ,5
6
6
7
5 ,6 ,8
8
6 ,3 ,5
9

Xổ Số GIA LAI ngày 19-11-2021

Ngày: 19/11/2021
Mã: XSGL
Giải tám
85
Giải bảy
866
Giải sáu
3786
2799
7337
Giải năm
2257
Giải bốn
48418
36869
20489
76928
78211
27539
08935
Giải ba
10662
72800
Giải nhì
86645
Giải nhất
67672
Giải Đặc biệt
633959
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
8 ,1
2
8
3
7 ,9 ,5
4
5
5
7 ,9
6
6 ,9 ,2
7
2
8
5 ,6 ,9
9
9
ĐầuĐuôi
0
0
1
1
6 ,7
2
3
4
8 ,3 ,4
5
6 ,8
6
3 ,5
7
1 ,2
8
9 ,6 ,8 ,3 ,5
9

Xổ Số GIA LAI ngày 05-11-2021

Ngày: 05/11/2021
Mã: XSGL
Giải tám
20
Giải bảy
377
Giải sáu
3794
1066
9786
Giải năm
6953
Giải bốn
19154
92967
02366
49219
68373
46938
29486
Giải ba
92802
43978
Giải nhì
78005
Giải nhất
28591
Giải Đặc biệt
156483
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
2 ,5
1
9
2
0
3
8
4
5
3 ,4
6
6 ,7 ,6
7
7 ,3 ,8
8
6 ,6 ,3
9
4 ,1
ĐầuĐuôi
2
0
9
1
0
2
5 ,7 ,8
3
9 ,5
4
0
5
6 ,8 ,6 ,8
6
7 ,6
7
3 ,7
8
1
9

Xổ Số GIA LAI ngày 13-11-2020

Ngày: 13/11/2020
Mã: XSGL
Giải tám
98
Giải bảy
363
Giải sáu
9004
6932
2544
Giải năm
4564
Giải bốn
00642
21586
74925
79386
48097
38284
50606
Giải ba
63660
10324
Giải nhì
27453
Giải nhất
87276
Giải Đặc biệt
363921
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,6
1
2
5 ,4 ,1
3
2
4
4 ,2
5
3
6
3 ,4 ,0
7
6
8
6 ,6 ,4
9
8 ,7
ĐầuĐuôi
6
0
2
1
3 ,4
2
6 ,5
3
0 ,4 ,6 ,8 ,2
4
2
5
8 ,8 ,0 ,7
6
9
7
9
8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 06-11-2020

Ngày: 06/11/2020
Mã: XSGL
Giải tám
37
Giải bảy
448
Giải sáu
3696
6061
1713
Giải năm
3208
Giải bốn
65386
16444
84763
00829
77239
36821
18250
Giải ba
15475
66676
Giải nhì
54450
Giải nhất
21369
Giải Đặc biệt
178002
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8 ,2
1
3
2
9 ,1
3
7 ,9
4
8 ,4
5
0 ,0
6
1 ,3 ,9
7
5 ,6
8
6
9
6
ĐầuĐuôi
5 ,5
0
6 ,2
1
0
2
1 ,6
3
4
4
7
5
9 ,8 ,7
6
3
7
4 ,0
8
2 ,3 ,6
9

Xổ Số GIA LAI ngày 30-10-2020

Ngày: 30/10/2020
Mã: XSGL
Giải tám
23
Giải bảy
553
Giải sáu
5027
3556
2837
Giải năm
3161
Giải bốn
38404
60864
20919
56285
47339
14780
66932
Giải ba
10748
56434
Giải nhì
55081
Giải nhất
87396
Giải Đặc biệt
387682
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4
1
9
2
3 ,7
3
7 ,9 ,2 ,4
4
8
5
3 ,6
6
1 ,4
7
8
5 ,0 ,1 ,2
9
6
ĐầuĐuôi
8
0
6 ,8
1
3 ,8
2
2 ,5
3
0 ,6 ,3
4
8
5
5 ,9
6
2 ,3
7
4
8
1 ,3
9

Xổ Số GIA LAI ngày 23-10-2020

Ngày: 23/10/2020
Mã: XSGL
Giải tám
58
Giải bảy
750
Giải sáu
9389
3794
1842
Giải năm
3729
Giải bốn
53227
63471
22875
88332
15611
61133
39758
Giải ba
63817
01606
Giải nhì
68265
Giải nhất
69888
Giải Đặc biệt
902321
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
1 ,7
2
9 ,7 ,1
3
2 ,3
4
2
5
8 ,0 ,8
6
5
7
1 ,5
8
9 ,8
9
4
ĐầuĐuôi
5
0
7 ,1 ,2
1
4 ,3
2
3
3
9
4
7 ,6
5
0
6
2 ,1
7
5 ,5 ,8
8
8 ,2
9

Xổ Số GIA LAI ngày 16-10-2020

Ngày: 16/10/2020
Mã: XSGL
Giải tám
58
Giải bảy
704
Giải sáu
2669
4953
6101
Giải năm
7977
Giải bốn
46867
54224
46682
25007
54041
97987
25650
Giải ba
27985
92304
Giải nhì
02367
Giải nhất
17481
Giải Đặc biệt
548917
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
4 ,1 ,7 ,4
1
7
2
4
3
4
1
5
8 ,3 ,0
6
9 ,7 ,7
7
7
8
2 ,7 ,5 ,1
9
ĐầuĐuôi
5
0
0 ,4 ,8
1
8
2
5
3
0 ,2 ,0
4
8
5
6
7 ,6 ,0 ,8 ,6 ,1
7
5
8
6
9

Xổ Số GIA LAI ngày 09-10-2020

Ngày: 09/10/2020
Mã: XSGL
Giải tám
70
Giải bảy
681
Giải sáu
9414
2373
9591
Giải năm
3836
Giải bốn
62589
85464
73676
58212
30977
87476
81259
Giải ba
81127
81337
Giải nhì
54177
Giải nhất
60505
Giải Đặc biệt
898292
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5
1
4 ,2
2
7
3
6 ,7
4
5
9
6
4
7
0 ,3 ,6 ,7 ,6 ,7
8
1 ,9
9
1 ,2
ĐầuĐuôi
7
0
8 ,9
1
1 ,9
2
7
3
1 ,6
4
0
5
3 ,7 ,7
6
7 ,2 ,3 ,7
7
8
8 ,5
9