Xổ số Gia Lai

Xổ Số GIA LAI ngày 20-12-2019

Ngày: 20/12/2019
Mã: XSGL
Giải tám
15
Giải bảy
830
Giải sáu
4364
6128
8908
Giải năm
2753
Giải bốn
01300
85011
79099
19079
14929
01532
61342
Giải ba
88335
00467
Giải nhì
72540
Giải nhất
47248
Giải Đặc biệt
521394
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,0
1
5 ,1
2
8 ,9
3
0 ,2 ,5
4
2 ,0 ,8
5
3
6
4 ,7
7
9
8
9
9 ,4
ĐầuĐuôi
3 ,0 ,4
0
1
1
3 ,4
2
5
3
6 ,9
4
1 ,3
5
6
6
7
2 ,0 ,4
8
9 ,7 ,2
9

Xổ Số GIA LAI ngày 13-12-2019

Ngày: 13/12/2019
Mã: XSGL
Giải tám
47
Giải bảy
586
Giải sáu
1313
5015
1106
Giải năm
2403
Giải bốn
27700
42922
12597
00571
94033
76368
54875
Giải ba
60317
19547
Giải nhì
71660
Giải nhất
12992
Giải Đặc biệt
677482
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,3 ,0
1
3 ,5 ,7
2
2
3
3
4
7 ,7
5
6
8 ,0
7
1 ,5
8
6 ,2
9
7 ,2
ĐầuĐuôi
0 ,6
0
7
1
2 ,9 ,8
2
1 ,0 ,3
3
4
1 ,7
5
8 ,0
6
4 ,9 ,1 ,4
7
6
8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 06-12-2019

Ngày: 06/12/2019
Mã: XSGL
Giải tám
52
Giải bảy
306
Giải sáu
9772
2750
7070
Giải năm
6603
Giải bốn
40258
89267
45022
28925
74834
67650
68840
Giải ba
27524
83453
Giải nhì
93614
Giải nhất
88072
Giải Đặc biệt
075034
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,3
1
4
2
2 ,5 ,4
3
4 ,4
4
0
5
2 ,0 ,8 ,0 ,3
6
7
7
2 ,0 ,2
8
9
ĐầuĐuôi
5 ,7 ,5 ,4
0
1
5 ,7 ,2 ,7
2
0 ,5
3
3 ,2 ,1 ,3
4
2
5
0
6
6
7
5
8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 29-11-2019

Ngày: 29/11/2019
Mã: XSGL
Giải tám
92
Giải bảy
868
Giải sáu
1007
7883
7816
Giải năm
4754
Giải bốn
75683
04191
24869
17003
56267
50751
42423
Giải ba
94264
96636
Giải nhì
89623
Giải nhất
82966
Giải Đặc biệt
322168
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,3
1
6
2
3 ,3
3
6
4
5
4 ,1
6
8 ,9 ,7 ,4 ,6 ,8
7
8
3 ,3
9
2 ,1
ĐầuĐuôi
0
9 ,5
1
9
2
8 ,8 ,0 ,2 ,2
3
5 ,6
4
5
1 ,3 ,6
6
0 ,6
7
6 ,6
8
6
9

Xổ Số GIA LAI ngày 22-11-2019

Ngày: 22/11/2019
Mã: XSGL
Giải tám
73
Giải bảy
847
Giải sáu
3554
4951
9716
Giải năm
0042
Giải bốn
28701
79680
30369
07026
97551
18566
90809
Giải ba
73850
22877
Giải nhì
97742
Giải nhất
48323
Giải Đặc biệt
720272
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1 ,9
1
6
2
6 ,3
3
4
7 ,2 ,2
5
4 ,1 ,1 ,0
6
9 ,6
7
3 ,7 ,2
8
0
9
ĐầuĐuôi
8 ,5
0
5 ,0 ,5
1
4 ,4 ,7
2
7 ,2
3
5
4
5
1 ,2 ,6
6
4 ,7
7
8
6 ,0
9

Xổ Số GIA LAI ngày 15-11-2019

Ngày: 15/11/2019
Mã: XSGL
Giải tám
39
Giải bảy
418
Giải sáu
7287
6029
9718
Giải năm
0603
Giải bốn
51050
55130
19689
25915
78468
71686
06452
Giải ba
57467
33360
Giải nhì
14938
Giải nhất
67560
Giải Đặc biệt
921332
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
8 ,8 ,5
2
9
3
9 ,0 ,8 ,2
4
5
0 ,2
6
8 ,7 ,0 ,0
7
8
7 ,9 ,6
9
ĐầuĐuôi
5 ,3 ,6 ,6
0
1
5 ,3
2
0
3
4
1
5
8
6
8 ,6
7
1 ,1 ,6 ,3
8
3 ,2 ,8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 08-11-2019

Ngày: 08/11/2019
Mã: XSGL
Giải tám
47
Giải bảy
624
Giải sáu
1617
7256
1853
Giải năm
8736
Giải bốn
98888
46112
63667
66091
91330
91232
13137
Giải ba
95646
22637
Giải nhì
75332
Giải nhất
04291
Giải Đặc biệt
992909
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
7 ,2
2
4
3
6 ,0 ,2 ,7 ,7 ,2
4
7 ,6
5
6 ,3
6
7
7
8
8
9
1 ,1
ĐầuĐuôi
3
0
9 ,9
1
1 ,3 ,3
2
5
3
2
4
5
5 ,3 ,4
6
4 ,1 ,6 ,3 ,3
7
8
8
0
9

Xổ Số GIA LAI ngày 01-11-2019

Ngày: 01/11/2019
Mã: XSGL
Giải tám
65
Giải bảy
028
Giải sáu
2983
9271
1187
Giải năm
9381
Giải bốn
79583
35854
67444
67928
82711
26577
08975
Giải ba
12301
00962
Giải nhì
00426
Giải nhất
65028
Giải Đặc biệt
574361
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
1
2
8 ,8 ,6 ,8
3
4
4
5
4
6
5 ,2 ,1
7
1 ,7 ,5
8
3 ,7 ,1 ,3
9
ĐầuĐuôi
0
7 ,8 ,1 ,0 ,6
1
6
2
8 ,8
3
5 ,4
4
6 ,7
5
2
6
8 ,7
7
2 ,2 ,2
8
9

Xổ Số GIA LAI ngày 25-10-2019

Ngày: 25/10/2019
Mã: XSGL
Giải tám
52
Giải bảy
181
Giải sáu
4196
9433
1074
Giải năm
9202
Giải bốn
07598
91528
25598
50375
93908
82399
72970
Giải ba
40548
62249
Giải nhì
92353
Giải nhất
02548
Giải Đặc biệt
129905
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,8 ,5
1
2
8
3
3
4
8 ,9 ,8
5
2 ,3
6
7
4 ,5 ,0
8
1
9
6 ,8 ,8 ,9
ĐầuĐuôi
7
0
8
1
5 ,0
2
3 ,5
3
7
4
7 ,0
5
9
6
7
9 ,2 ,9 ,0 ,4 ,4
8
9 ,4
9

Xổ Số GIA LAI ngày 18-10-2019

Ngày: 18/10/2019
Mã: XSGL
Giải tám
78
Giải bảy
558
Giải sáu
4679
7673
1173
Giải năm
7977
Giải bốn
74843
55369
70035
84056
73058
64992
16019
Giải ba
01281
25737
Giải nhì
81062
Giải nhất
93616
Giải Đặc biệt
238239
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
9 ,6
2
3
5 ,7 ,9
4
3
5
8 ,6 ,8
6
9 ,2
7
8 ,9 ,3 ,3 ,7
8
1
9
2
ĐầuĐuôi
0
8
1
9 ,6
2
7 ,7 ,4
3
4
3
5
5 ,1
6
7 ,3
7
7 ,5 ,5
8
7 ,6 ,1 ,3
9