Trang chủ Xổ số miền Nam Xổ số Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 25-05-2020

Ngày: 25/05/2020
Mã: XSDT
Giải tám
87
Giải bảy
909
Giải sáu
5585
3293
7205
Giải năm
0061
Giải bốn
70105
36304
56206
77197
92273
49990
45653
Giải ba
22806
87884
Giải nhì
85575
Giải nhất
14003
Giải Đặc biệt
435985
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,5 ,5 ,4 ,6 ,6 ,3
1
2
3
4
5
3
6
1
7
3 ,5
8
7 ,5 ,4 ,5
9
3 ,7 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
6
1
2
9 ,7 ,5 ,0
3
0 ,8
4
8 ,0 ,0 ,7 ,8
5
0 ,0
6
8 ,9
7
8
0
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 18-05-2020

Ngày: 18/05/2020
Mã: XSDT
Giải tám
72
Giải bảy
084
Giải sáu
3884
2120
5302
Giải năm
1859
Giải bốn
73217
58900
70418
29395
41250
90538
74840
Giải ba
62885
85858
Giải nhì
83207
Giải nhất
42372
Giải Đặc biệt
806225
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,0 ,7
1
7 ,8
2
0 ,5
3
8
4
0
5
9 ,0 ,8
6
7
2 ,2
8
4 ,4 ,5
9
5
ĐầuĐuôi
2 ,0 ,5 ,4
0
1
7 ,0 ,7
2
3
8 ,8
4
9 ,8 ,2
5
6
1 ,0
7
1 ,3 ,5
8
5
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 11-05-2020

Ngày: 11/05/2020
Mã: XSDT
Giải tám
67
Giải bảy
351
Giải sáu
3285
1603
4869
Giải năm
3906
Giải bốn
18029
79857
92474
10464
95698
96556
13109
Giải ba
78390
59776
Giải nhì
39982
Giải nhất
25960
Giải Đặc biệt
480245
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,6 ,9
1
2
9
3
4
5
5
1 ,7 ,6
6
7 ,9 ,4 ,0
7
4 ,6
8
5 ,2
9
8 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,6
0
5
1
8
2
0
3
7 ,6
4
8 ,4
5
0 ,5 ,7
6
6 ,5
7
9
8
6 ,2 ,0
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 04-05-2020

Ngày: 04/05/2020
Mã: XSDT
Giải tám
78
Giải bảy
552
Giải sáu
1165
6602
2982
Giải năm
9389
Giải bốn
74502
16674
54273
22909
62377
57962
08016
Giải ba
68455
92160
Giải nhì
43640
Giải nhất
98268
Giải Đặc biệt
032857
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,2 ,9
1
6
2
3
4
0
5
2 ,5 ,7
6
5 ,2 ,0 ,8
7
8 ,4 ,3 ,7
8
2 ,9
9
ĐầuĐuôi
6 ,4
0
1
5 ,0 ,8 ,0 ,6
2
7
3
7
4
6 ,5
5
1
6
7 ,5
7
7 ,6
8
8 ,0
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 27-04-2020

Ngày: 27/04/2020
Mã: XSDT
Giải tám
35
Giải bảy
226
Giải sáu
1610
3887
2518
Giải năm
3278
Giải bốn
97357
29909
87170
20362
03094
05063
72774
Giải ba
14311
29641
Giải nhì
73238
Giải nhất
50626
Giải Đặc biệt
038564
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
0 ,8 ,1
2
6 ,6
3
5 ,8
4
1
5
7
6
2 ,3 ,4
7
8 ,0 ,4
8
7
9
4
ĐầuĐuôi
1 ,7
0
1 ,4
1
6
2
6
3
9 ,7 ,6
4
3
5
2 ,2
6
8 ,5
7
1 ,7 ,3
8
0
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 20-04-2020

Ngày: 20/04/2020
Mã: XSDT
Giải tám
35
Giải bảy
226
Giải sáu
1610
3887
2518
Giải năm
3278
Giải bốn
97357
29909
87170
20362
03094
05063
72774
Giải ba
14311
29641
Giải nhì
73238
Giải nhất
50626
Giải Đặc biệt
038564
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
0 ,8 ,1
2
6 ,6
3
5 ,8
4
1
5
7
6
2 ,3 ,4
7
8 ,0 ,4
8
7
9
4
ĐầuĐuôi
1 ,7
0
1 ,4
1
6
2
6
3
9 ,7 ,6
4
3
5
2 ,2
6
8 ,5
7
1 ,7 ,3
8
0
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 13-04-2020

Ngày: 13/04/2020
Mã: XSDT
Giải tám
35
Giải bảy
226
Giải sáu
1610
3887
2518
Giải năm
3278
Giải bốn
97357
29909
87170
20362
03094
05063
72774
Giải ba
14311
29641
Giải nhì
73238
Giải nhất
50626
Giải Đặc biệt
038564
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
0 ,8 ,1
2
6 ,6
3
5 ,8
4
1
5
7
6
2 ,3 ,4
7
8 ,0 ,4
8
7
9
4
ĐầuĐuôi
1 ,7
0
1 ,4
1
6
2
6
3
9 ,7 ,6
4
3
5
2 ,2
6
8 ,5
7
1 ,7 ,3
8
0
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 06-04-2020

Ngày: 06/04/2020
Mã: XSDT
Giải tám
35
Giải bảy
226
Giải sáu
1610
3887
2518
Giải năm
3278
Giải bốn
97357
29909
87170
20362
03094
05063
72774
Giải ba
14311
29641
Giải nhì
73238
Giải nhất
50626
Giải Đặc biệt
038564
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
0 ,8 ,1
2
6 ,6
3
5 ,8
4
1
5
7
6
2 ,3 ,4
7
8 ,0 ,4
8
7
9
4
ĐầuĐuôi
1 ,7
0
1 ,4
1
6
2
6
3
9 ,7 ,6
4
3
5
2 ,2
6
8 ,5
7
1 ,7 ,3
8
0
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 30-03-2020

Ngày: 30/03/2020
Mã: XSDT
Giải tám
35
Giải bảy
226
Giải sáu
1610
3887
2518
Giải năm
3278
Giải bốn
97357
29909
87170
20362
03094
05063
72774
Giải ba
14311
29641
Giải nhì
73238
Giải nhất
50626
Giải Đặc biệt
038564
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
0 ,8 ,1
2
6 ,6
3
5 ,8
4
1
5
7
6
2 ,3 ,4
7
8 ,0 ,4
8
7
9
4
ĐầuĐuôi
1 ,7
0
1 ,4
1
6
2
6
3
9 ,7 ,6
4
3
5
2 ,2
6
8 ,5
7
1 ,7 ,3
8
0
9

Xổ Số ĐỒNG THÁP ngày 23-03-2020

Ngày: 23/03/2020
Mã: XSDT
Giải tám
03
Giải bảy
293
Giải sáu
3649
4220
4388
Giải năm
0971
Giải bốn
46876
28713
50003
13440
44695
41948
55523
Giải ba
06152
04833
Giải nhì
92841
Giải nhất
01213
Giải Đặc biệt
959294
Kết quả Xổ Số ĐỒNG THÁP chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,3
1
3 ,3
2
0 ,3
3
3
4
9 ,0 ,8 ,1
5
2
6
7
1 ,6
8
8
9
3 ,5 ,4
ĐầuĐuôi
2 ,4
0
7 ,4
1
5
2
0 ,9 ,1 ,0 ,2 ,3 ,1
3
9
4
9
5
7
6
7
8 ,4
8
4
9