Trang chủ Xổ số miền Trung Xổ số Đắk Nông

Xổ số Đắk Nông

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 28-03-2020

Ngày: 28/03/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
54
Giải bảy
745
Giải sáu
3766
1208
7310
Giải năm
6289
Giải bốn
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
Giải ba
39738
18148
Giải nhì
27033
Giải nhất
29177
Giải Đặc biệt
589811
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,8 ,3
1
0 ,1
2
0
3
9 ,8 ,3
4
5 ,8
5
4
6
6
7
7
8
9 ,6 ,6
9
4
ĐầuĐuôi
1 ,2
0
1
1
2
0 ,3
3
5 ,9
4
4
5
6 ,8 ,8
6
7
7
0 ,0 ,3 ,4
8
8 ,3
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 21-03-2020

Ngày: 21/03/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
79
Giải bảy
305
Giải sáu
9801
7581
0357
Giải năm
5063
Giải bốn
36344
38652
60486
88310
95085
90102
47150
Giải ba
82635
19955
Giải nhì
34663
Giải nhất
26040
Giải Đặc biệt
275232
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,1 ,2
1
0
2
3
5 ,2
4
4 ,0
5
7 ,2 ,0 ,5
6
3 ,3
7
9
8
1 ,6 ,5
9
ĐầuĐuôi
1 ,5 ,4
0
0 ,8
1
5 ,0 ,3
2
6 ,6
3
4
4
0 ,8 ,3 ,5
5
8
6
5
7
8
7
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 14-03-2020

Ngày: 14/03/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
57
Giải bảy
089
Giải sáu
9091
6345
3840
Giải năm
9778
Giải bốn
10699
08427
35432
50027
66722
68545
49967
Giải ba
66938
74918
Giải nhì
96113
Giải nhất
92484
Giải Đặc biệt
335236
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
8 ,3
2
7 ,7 ,2
3
2 ,8 ,6
4
5 ,0 ,5
5
7
6
7
7
8
8
9 ,4
9
1 ,9
ĐầuĐuôi
4
0
9
1
3 ,2
2
1
3
8
4
4 ,4
5
3
6
5 ,2 ,2 ,6
7
7 ,3 ,1
8
8 ,9
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 07-03-2020

Ngày: 07/03/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
63
Giải bảy
776
Giải sáu
7636
9932
6052
Giải năm
5739
Giải bốn
20815
57251
14284
39535
11940
16366
46457
Giải ba
30161
58405
Giải nhì
18937
Giải nhất
21771
Giải Đặc biệt
005314
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5
1
5 ,4
2
3
6 ,2 ,9 ,5 ,7
4
0
5
2 ,1 ,7
6
3 ,6 ,1
7
6 ,1
8
4
9
ĐầuĐuôi
4
0
5 ,6 ,7
1
3 ,5
2
6
3
8 ,1
4
1 ,3 ,0
5
7 ,3 ,6
6
5 ,3
7
8
3
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 29-02-2020

Ngày: 29/02/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
72
Giải bảy
762
Giải sáu
7911
1377
6494
Giải năm
0551
Giải bốn
50387
28364
21100
35076
73977
15272
11098
Giải ba
50432
36016
Giải nhì
85580
Giải nhất
36828
Giải Đặc biệt
930831
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0
1
1 ,6
2
8
3
2 ,1
4
5
1
6
2 ,4
7
2 ,7 ,6 ,7 ,2
8
7 ,0
9
4 ,8
ĐầuĐuôi
0 ,8
0
1 ,5 ,3
1
7 ,6 ,7 ,3
2
3
9 ,6
4
5
7 ,1
6
7 ,8 ,7
7
9 ,2
8
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 22-02-2020

Ngày: 22/02/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
72
Giải bảy
996
Giải sáu
9126
4434
2698
Giải năm
5357
Giải bốn
90183
05024
88601
05177
21783
47457
69977
Giải ba
54982
09935
Giải nhì
48222
Giải nhất
06930
Giải Đặc biệt
538349
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
1
2
6 ,4 ,2
3
4 ,5 ,0
4
9
5
7 ,7
6
7
2 ,7 ,7
8
3 ,3 ,2
9
6 ,8
ĐầuĐuôi
3
0
0
1
7 ,8 ,2
2
8 ,8
3
3 ,2
4
3
5
9 ,2
6
5 ,7 ,5 ,7
7
9
8
4
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 15-02-2020

Ngày: 15/02/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
08
Giải bảy
945
Giải sáu
9253
0033
8793
Giải năm
9992
Giải bốn
79134
67543
94492
96711
08715
38948
25730
Giải ba
89234
98391
Giải nhì
97926
Giải nhất
35777
Giải Đặc biệt
228603
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,3
1
1 ,5
2
6
3
3 ,4 ,0 ,4
4
5 ,3 ,8
5
3
6
7
7
8
9
3 ,2 ,2 ,1
ĐầuĐuôi
3
0
1 ,9
1
9 ,9
2
5 ,3 ,9 ,4 ,0
3
3 ,3
4
4 ,1
5
2
6
7
7
0 ,4
8
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 08-02-2020

Ngày: 08/02/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
86
Giải bảy
223
Giải sáu
9505
5055
6276
Giải năm
8944
Giải bốn
70763
93836
97292
88146
23793
73511
01528
Giải ba
61061
73032
Giải nhì
63677
Giải nhất
52732
Giải Đặc biệt
657275
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5
1
1
2
3 ,8
3
6 ,2 ,2
4
4 ,6
5
5
6
3 ,1
7
6 ,7 ,5
8
6
9
2 ,3
ĐầuĐuôi
0
1 ,6
1
9 ,3 ,3
2
2 ,6 ,9
3
4
4
0 ,5 ,7
5
8 ,7 ,3 ,4
6
7
7
2
8
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 11-01-2020

Ngày: 11/01/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
64
Giải bảy
511
Giải sáu
9231
2274
2052
Giải năm
3810
Giải bốn
87055
19507
12812
54949
28720
57928
02244
Giải ba
63854
12318
Giải nhì
03559
Giải nhất
49510
Giải Đặc biệt
234325
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
1 ,0 ,2 ,8 ,0
2
0 ,8 ,5
3
1
4
9 ,4
5
2 ,5 ,4 ,9
6
4
7
4
8
9
ĐầuĐuôi
1 ,2 ,1
0
1 ,3
1
5 ,1
2
3
6 ,7 ,4 ,5
4
5 ,2
5
6
0
7
2 ,1
8
4 ,5
9

Xổ Số ĐẮK NÔNG ngày 04-01-2020

Ngày: 04/01/2020
Mã: XSDNO
Giải tám
82
Giải bảy
446
Giải sáu
4807
6776
3001
Giải năm
3485
Giải bốn
21478
94009
32980
82545
51098
39557
52142
Giải ba
73245
98565
Giải nhì
01842
Giải nhất
10835
Giải Đặc biệt
069713
Kết quả Xổ Số ĐẮK NÔNG chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,1 ,9
1
3
2
3
5
4
6 ,5 ,2 ,5 ,2
5
7
6
5
7
6 ,8
8
2 ,5 ,0
9
8
ĐầuĐuôi
8
0
0
1
8 ,4 ,4
2
1
3
4
8 ,4 ,4 ,6 ,3
5
4 ,7
6
0 ,5
7
7 ,9
8
0
9