Trang chủ Xổ số miền Trung Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 04-12-2021

Ngày: 04/12/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
64
Giải bảy
725
Giải sáu
7796
6282
7742
Giải năm
3231
Giải bốn
46910
90441
18371
41260
13063
31003
36963
Giải ba
30531
92229
Giải nhì
38453
Giải nhất
75494
Giải Đặc biệt
933605
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3 ,5
1
0
2
5 ,9
3
1 ,1
4
2 ,1
5
3
6
4 ,0 ,3 ,3
7
1
8
2
9
6 ,4
ĐầuĐuôi
1 ,6
0
3 ,4 ,7 ,3
1
8 ,4
2
6 ,0 ,6 ,5
3
6 ,9
4
2 ,0
5
9
6
7
8
2
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
84
Giải bảy
071
Giải sáu
7912
6465
1988
Giải năm
8665
Giải bốn
11143
12677
45506
30090
96731
09001
13210
Giải ba
55073
12843
Giải nhì
13913
Giải nhất
82765
Giải Đặc biệt
445153
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,1
1
2 ,0 ,3
2
3
1
4
3 ,3
5
3
6
5 ,5 ,5
7
1 ,7 ,3
8
4 ,8
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,1
0
7 ,3 ,0
1
1
2
4 ,7 ,4 ,1 ,5
3
8
4
6 ,6 ,6
5
0
6
7
7
8
8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
94
Giải bảy
209
Giải sáu
9121
7157
3243
Giải năm
1637
Giải bốn
48385
95577
00389
84993
41217
88685
60696
Giải ba
88948
41675
Giải nhì
95106
Giải nhất
33411
Giải Đặc biệt
884055
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9 ,6
1
7 ,1
2
1
3
7
4
3 ,8
5
7 ,5
6
7
7 ,5
8
5 ,9 ,5
9
4 ,3 ,6
ĐầuĐuôi
0
2 ,1
1
2
4 ,9
3
9
4
8 ,8 ,7 ,5
5
9 ,0
6
5 ,3 ,7 ,1
7
4
8
0 ,8
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 24-11-2021

Ngày: 24/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
82
Giải bảy
196
Giải sáu
7859
0714
6334
Giải năm
7315
Giải bốn
97994
76928
88262
28229
21406
47887
93043
Giải ba
85893
18615
Giải nhì
52869
Giải nhất
31363
Giải Đặc biệt
477124
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6
1
4 ,5 ,5
2
8 ,9 ,4
3
4
4
3
5
9
6
2 ,9 ,3
7
8
2 ,7
9
6 ,4 ,3
ĐầuĐuôi
0
1
8 ,6
2
4 ,9 ,6
3
1 ,3 ,9 ,2
4
1 ,1
5
9 ,0
6
8
7
2
8
5 ,2 ,6
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
05
Giải bảy
301
Giải sáu
7228
8742
1130
Giải năm
4177
Giải bốn
12480
00929
19366
38273
39791
44198
68195
Giải ba
30726
30847
Giải nhì
10602
Giải nhất
66633
Giải Đặc biệt
416968
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,1 ,2
1
2
8 ,9 ,6
3
0 ,3
4
2 ,7
5
6
6 ,8
7
7 ,3
8
0
9
1 ,8 ,5
ĐầuĐuôi
3 ,8
0
0 ,9
1
4 ,0
2
7 ,3
3
4
0 ,9
5
6 ,2
6
7 ,4
7
2 ,9 ,6
8
2
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 17-11-2021

Ngày: 17/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
54
Giải bảy
026
Giải sáu
7782
5732
2144
Giải năm
9816
Giải bốn
34009
83614
81235
79487
87030
75168
51220
Giải ba
85028
47635
Giải nhì
35271
Giải nhất
18498
Giải Đặc biệt
879542
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
9
1
6 ,4
2
6 ,0 ,8
3
2 ,5 ,0 ,5
4
4 ,2
5
4
6
8
7
1
8
2 ,7
9
8
ĐầuĐuôi
3 ,2
0
7
1
8 ,3 ,4
2
3
5 ,4 ,1
4
3 ,3
5
2 ,1
6
8
7
6 ,2 ,9
8
0
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 13-11-2021

Ngày: 13/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
45
Giải bảy
249
Giải sáu
8451
0028
7184
Giải năm
4948
Giải bốn
68900
67061
85983
43307
74524
85039
72393
Giải ba
76175
86926
Giải nhì
99757
Giải nhất
09440
Giải Đặc biệt
094286
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0 ,7
1
2
8 ,4 ,6
3
9
4
5 ,9 ,8 ,0
5
1 ,7
6
1
7
5
8
4 ,3 ,6
9
3
ĐầuĐuôi
0 ,4
0
5 ,6
1
2
8 ,9
3
8 ,2
4
4 ,7
5
2 ,8
6
0 ,5
7
2 ,4
8
4 ,3
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 06-11-2021

Ngày: 06/11/2021
Mã: XSDNG
Giải tám
58
Giải bảy
519
Giải sáu
6626
5588
1241
Giải năm
5473
Giải bốn
13486
22790
67489
26126
53979
42790
00660
Giải ba
70188
09362
Giải nhì
45459
Giải nhất
69665
Giải Đặc biệt
883768
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1
9
2
6 ,6
3
4
1
5
8 ,9
6
0 ,2 ,5 ,8
7
3 ,9
8
8 ,6 ,9 ,8
9
0 ,0
ĐầuĐuôi
9 ,9 ,6
0
4
1
6
2
7
3
4
6
5
2 ,8 ,2
6
7
5 ,8 ,8 ,6
8
1 ,8 ,7 ,5
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 18-11-2020

Ngày: 18/11/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
89
Giải bảy
134
Giải sáu
2307
2167
5044
Giải năm
3053
Giải bốn
54834
02903
13229
70344
71167
49894
82076
Giải ba
27413
87618
Giải nhì
65426
Giải nhất
37636
Giải Đặc biệt
722315
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3
1
3 ,8 ,5
2
9 ,6
3
4 ,4 ,6
4
4 ,4
5
3
6
7 ,7
7
6
8
9
9
4
ĐầuĐuôi
0
1
2
5 ,0 ,1
3
3 ,4 ,3 ,4 ,9
4
1
5
7 ,2 ,3
6
0 ,6 ,6
7
1
8
8 ,2
9

Xổ Số ĐÀ NẴNG ngày 14-11-2020

Ngày: 14/11/2020
Mã: XSDNG
Giải tám
38
Giải bảy
234
Giải sáu
1597
5629
7632
Giải năm
2585
Giải bốn
66470
10498
55872
02807
00711
92672
91996
Giải ba
42091
41667
Giải nhì
66968
Giải nhất
78171
Giải Đặc biệt
174069
Kết quả Xổ Số ĐÀ NẴNG chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7
1
1
2
9
3
8 ,4 ,2
4
5
6
7 ,8 ,9
7
0 ,2 ,2 ,1
8
5
9
7 ,8 ,6 ,1
ĐầuĐuôi
7
0
1 ,9 ,7
1
3 ,7 ,7
2
3
3
4
8
5
9
6
9 ,0 ,6
7
3 ,9 ,6
8
2 ,6
9