Trang chủ Xổ số miền Nam Xổ số Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: XSDN
Giải tám
82
Giải bảy
364
Giải sáu
7115
5797
5827
Giải năm
6987
Giải bốn
93801
57101
12593
15572
04037
38725
18175
Giải ba
81643
39426
Giải nhì
87148
Giải nhất
66435
Giải Đặc biệt
440850
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,1
1
5
2
7 ,5 ,6
3
7 ,5
4
3 ,8
5
0
6
4
7
2 ,5
8
2 ,7
9
7 ,3
ĐầuĐuôi
5
0
0 ,0
1
8 ,7
2
9 ,4
3
6
4
1 ,2 ,7 ,3
5
2
6
9 ,2 ,8 ,3
7
4
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 24-11-2021

Ngày: 24/11/2021
Mã: XSDN
Giải tám
60
Giải bảy
788
Giải sáu
4433
3908
3514
Giải năm
1760
Giải bốn
50040
50130
36379
53833
66438
44947
90833
Giải ba
72299
72862
Giải nhì
82488
Giải nhất
55861
Giải Đặc biệt
665654
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
8
1
4
2
3
3 ,0 ,3 ,8 ,3
4
0 ,7
5
4
6
0 ,0 ,2 ,1
7
9
8
8 ,8
9
9
ĐầuĐuôi
6 ,6 ,4 ,3
0
6
1
6
2
3 ,3 ,3
3
1 ,5
4
5
6
4
7
8 ,0 ,3 ,8
8
7 ,9
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 17-11-2021

Ngày: 17/11/2021
Mã: XSDN
Giải tám
05
Giải bảy
676
Giải sáu
1296
5057
8895
Giải năm
6713
Giải bốn
33182
76871
32028
08638
36245
83390
33303
Giải ba
02498
15680
Giải nhì
55000
Giải nhất
47830
Giải Đặc biệt
579734
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,3 ,0
1
3
2
8
3
8 ,0 ,4
4
5
5
7
6
7
6 ,1
8
2 ,0
9
6 ,5 ,0 ,8
ĐầuĐuôi
9 ,8 ,0 ,3
0
7
1
8
2
1 ,0
3
3
4
0 ,9 ,4
5
7 ,9
6
5
7
2 ,3 ,9
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 18-11-2020

Ngày: 18/11/2020
Mã: XSDN
Giải tám
62
Giải bảy
337
Giải sáu
2751
8431
2391
Giải năm
1030
Giải bốn
23035
09147
61045
50186
30630
49662
09885
Giải ba
59097
86114
Giải nhì
10955
Giải nhất
45577
Giải Đặc biệt
151903
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
3
1
4
2
3
7 ,1 ,0 ,5 ,0
4
7 ,5
5
1 ,5
6
2 ,2
7
7
8
6 ,5
9
1 ,7
ĐầuĐuôi
3 ,3
0
5 ,3 ,9
1
6 ,6
2
0
3
1
4
3 ,4 ,8 ,5
5
8
6
3 ,4 ,9 ,7
7
8
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 11-11-2020

Ngày: 11/11/2020
Mã: XSDN
Giải tám
78
Giải bảy
101
Giải sáu
1730
0666
5508
Giải năm
7284
Giải bốn
85938
77985
43247
61726
25800
93718
25803
Giải ba
43739
53306
Giải nhì
35560
Giải nhất
29005
Giải Đặc biệt
899197
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
1 ,8 ,0 ,3 ,6 ,5
1
8
2
6
3
0 ,8 ,9
4
7
5
6
6 ,0
7
8
8
4 ,5
9
7
ĐầuĐuôi
3 ,0 ,6
0
0
1
2
0
3
8
4
8 ,0
5
6 ,2 ,0
6
4 ,9
7
7 ,0 ,3 ,1
8
3
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 04-11-2020

Ngày: 04/11/2020
Mã: XSDN
Giải tám
12
Giải bảy
806
Giải sáu
0740
4597
8222
Giải năm
3408
Giải bốn
80870
45851
76716
00431
08850
68792
53923
Giải ba
50107
10445
Giải nhì
35749
Giải nhất
02927
Giải Đặc biệt
851276
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
6 ,8 ,7
1
2 ,6
2
2 ,3 ,7
3
1
4
0 ,5 ,9
5
1 ,0
6
7
0 ,6
8
9
7 ,2
ĐầuĐuôi
4 ,7 ,5
0
5 ,3
1
1 ,2 ,9
2
2
3
4
4
5
0 ,1 ,7
6
9 ,0 ,2
7
0
8
4
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 28-10-2020

Ngày: 28/10/2020
Mã: XSDN
Giải tám
07
Giải bảy
851
Giải sáu
2223
6713
7394
Giải năm
4799
Giải bốn
00168
18703
48937
76458
73846
86939
29490
Giải ba
06935
12792
Giải nhì
49582
Giải nhất
25426
Giải Đặc biệt
222768
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,3
1
3
2
3 ,6
3
7 ,9 ,5
4
6
5
1 ,8
6
8 ,8
7
8
2
9
4 ,9 ,0 ,2
ĐầuĐuôi
9
0
5
1
9 ,8
2
2 ,1 ,0
3
9
4
3
5
4 ,2
6
0 ,3
7
6 ,5 ,6
8
9 ,3
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 21-10-2020

Ngày: 21/10/2020
Mã: XSDN
Giải tám
89
Giải bảy
782
Giải sáu
3113
0899
6300
Giải năm
3153
Giải bốn
35355
71550
43516
90425
36489
77969
74066
Giải ba
16162
60390
Giải nhì
48739
Giải nhất
48056
Giải Đặc biệt
300934
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
0
1
3 ,6
2
5
3
9 ,4
4
5
3 ,5 ,0 ,6
6
9 ,6 ,2
7
8
9 ,2 ,9
9
9 ,0
ĐầuĐuôi
0 ,5 ,9
0
1
8 ,6
2
1 ,5
3
3
4
5 ,2
5
1 ,6 ,5
6
7
8
8 ,9 ,8 ,6 ,3
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 14-10-2020

Ngày: 14/10/2020
Mã: XSDN
Giải tám
07
Giải bảy
562
Giải sáu
2201
8923
8017
Giải năm
1288
Giải bốn
70297
48561
70387
18852
21532
64786
63674
Giải ba
74341
40209
Giải nhì
65438
Giải nhất
79603
Giải Đặc biệt
206256
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
7 ,1 ,9 ,3
1
7
2
3
3
2 ,8
4
1
5
2 ,6
6
2 ,1
7
4
8
8 ,7 ,6
9
7
ĐầuĐuôi
0
0 ,6 ,4
1
6 ,5 ,3
2
2 ,0
3
7
4
5
8 ,5
6
0 ,1 ,9 ,8
7
8 ,3
8
0
9

Xổ Số ĐỒNG NAI ngày 07-10-2020

Ngày: 07/10/2020
Mã: XSDN
Giải tám
34
Giải bảy
319
Giải sáu
4656
3705
1883
Giải năm
6344
Giải bốn
06933
12243
59305
51160
84830
45914
29551
Giải ba
95472
70882
Giải nhì
10552
Giải nhất
37109
Giải Đặc biệt
092834
Kết quả Xổ Số ĐỒNG NAI chính xác nhất
ĐầuĐuôi
0
5 ,5 ,9
1
9 ,4
2
3
4 ,3 ,0 ,4
4
4 ,3
5
6 ,1 ,2
6
0
7
2
8
3 ,2
9
ĐầuĐuôi
6 ,3
0
5
1
7 ,8 ,5
2
8 ,3 ,4
3
3 ,4 ,1 ,3
4
0 ,0
5
5
6
7
8
1 ,0
9