Trang chủ Xổ số miền Trung Xổ Số Đắk Lắk

Xổ Số Đắk Lắk

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 24-12-2019

Ngày: 24/12/2019
Mã: XSDLK
Giải tám
83
Giải bảy
841
Giải sáu
1556
3989
6262
Giải năm
9883
Giải bốn
94130
84110
55886
77298
39963
43626
73225
Giải ba
44128
98834
Giải nhì
71708
Giải nhất
23473
Giải Đặc biệt
611901
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8 ,1
1
0
2
6 ,5 ,8
3
0 ,4
4
1
5
6
6
2 ,3
7
3
8
3 ,9 ,3 ,6
9
8
ĐầuĐuôi
3 ,1
0
4 ,0
1
6
2
8 ,8 ,6 ,7
3
3
4
2
5
5 ,8 ,2
6
7
9 ,2 ,0
8
8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 17-12-2019

Ngày: 17/12/2019
Mã: XSDLK
Giải tám
30
Giải bảy
455
Giải sáu
6196
2449
1867
Giải năm
9624
Giải bốn
03762
56606
39989
65179
05277
14086
13832
Giải ba
19546
83265
Giải nhì
61456
Giải nhất
09212
Giải Đặc biệt
367567
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
2
2
4
3
0 ,2
4
9 ,6
5
5 ,6
6
7 ,2 ,5 ,7
7
9 ,7
8
9 ,6
9
6
ĐầuĐuôi
3
0
1
6 ,3 ,1
2
3
2
4
5 ,6
5
9 ,0 ,8 ,4 ,5
6
6 ,7 ,6
7
8
4 ,8 ,7
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 10-12-2019

Ngày: 10/12/2019
Mã: XSDLK
Giải tám
45
Giải bảy
762
Giải sáu
3926
8925
4248
Giải năm
6311
Giải bốn
12919
05552
97346
88930
78292
63440
38014
Giải ba
58449
66082
Giải nhì
63506
Giải nhất
32414
Giải Đặc biệt
820581
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
1 ,9 ,4 ,4
2
6 ,5
3
0
4
5 ,8 ,6 ,0 ,9
5
2
6
2
7
8
2 ,1
9
2
ĐầuĐuôi
3 ,4
0
1 ,8
1
6 ,5 ,9 ,8
2
3
1 ,1
4
4 ,2
5
2 ,4 ,0
6
7
4
8
1 ,4
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 03-12-2019

Ngày: 03/12/2019
Mã: XSDLK
Giải tám
20
Giải bảy
654
Giải sáu
5972
9353
8689
Giải năm
2356
Giải bốn
72716
04719
30135
14399
33256
23646
26930
Giải ba
07521
89395
Giải nhì
51940
Giải nhất
34541
Giải Đặc biệt
102558
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
6 ,9
2
0 ,1
3
5 ,0
4
6 ,0 ,1
5
4 ,3 ,6 ,6 ,8
6
7
2
8
9
9
9 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,3 ,4
0
2 ,4
1
7
2
5
3
5
4
3 ,9
5
5 ,1 ,5 ,4
6
7
5
8
8 ,1 ,9
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 26-11-2019

Ngày: 26/11/2019
Mã: XSDLK
Giải tám
66
Giải bảy
964
Giải sáu
7491
4527
1203
Giải năm
9839
Giải bốn
26980
17410
24443
25989
75164
51432
06293
Giải ba
69950
34938
Giải nhì
89077
Giải nhất
85972
Giải Đặc biệt
055131
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
0
2
7
3
9 ,2 ,8 ,1
4
3
5
0
6
6 ,4 ,4
7
7 ,2
8
0 ,9
9
1 ,3
ĐầuĐuôi
8 ,1 ,5
0
9 ,3
1
3 ,7
2
0 ,4 ,9
3
6 ,6
4
5
6
6
2 ,7
7
3
8
3 ,8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 19-11-2019

Ngày: 19/11/2019
Mã: XSDLK
Giải tám
34
Giải bảy
024
Giải sáu
4557
1569
1679
Giải năm
2355
Giải bốn
27503
21631
25235
48365
59148
84840
52056
Giải ba
59601
75885
Giải nhì
68095
Giải nhất
19720
Giải Đặc biệt
086268
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3 ,1
1
2
4 ,0
3
4 ,1 ,5
4
8 ,0
5
7 ,5 ,6
6
9 ,5 ,8
7
9
8
5
9
5
ĐầuĐuôi
4 ,2
0
3 ,0
1
2
0
3
3 ,2
4
5 ,3 ,6 ,8 ,9
5
5
6
5
7
4 ,6
8
6 ,7
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 12-11-2019

Ngày: 12/11/2019
Mã: XSDLK
Giải tám
67
Giải bảy
020
Giải sáu
5531
5935
3321
Giải năm
9559
Giải bốn
93566
71504
98085
68290
69750
70235
29301
Giải ba
05681
78260
Giải nhì
38929
Giải nhất
30621
Giải Đặc biệt
868693
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,1
1
2
0 ,1 ,9 ,1
3
1 ,5 ,5
4
5
9 ,0
6
7 ,6 ,0
7
8
5 ,1
9
0 ,3
ĐầuĐuôi
2 ,9 ,5 ,6
0
3 ,2 ,0 ,8 ,2
1
2
9
3
0
4
3 ,8 ,3
5
6
6
6
7
8
5 ,2
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 05-11-2019

Ngày: 05/11/2019
Mã: XSDLK
Giải tám
00
Giải bảy
667
Giải sáu
4430
6094
6596
Giải năm
6074
Giải bốn
54584
22353
83906
63105
55667
90261
18442
Giải ba
87744
00412
Giải nhì
53462
Giải nhất
05163
Giải Đặc biệt
673459
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
0 ,6 ,5
1
2
2
3
0
4
2 ,4
5
3 ,9
6
7 ,7 ,1 ,2 ,3
7
4
8
4
9
4 ,6
ĐầuĐuôi
0 ,3
0
6
1
4 ,1 ,6
2
5 ,6
3
9 ,7 ,8 ,4
4
0
5
9 ,0
6
6 ,6
7
8
5
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 29-10-2019

Ngày: 29/10/2019
Mã: XSDLK
Giải tám
38
Giải bảy
776
Giải sáu
9021
0542
5290
Giải năm
1708
Giải bốn
88755
27266
44034
15248
93027
48013
66754
Giải ba
68041
92396
Giải nhì
80389
Giải nhất
41821
Giải Đặc biệt
194510
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
3 ,0
2
1 ,7 ,1
3
8 ,4
4
2 ,8 ,1
5
5 ,4
6
6
7
6
8
9
9
0 ,6
ĐầuĐuôi
9 ,1
0
2 ,4 ,2
1
4
2
1
3
3 ,5
4
5
5
7 ,6 ,9
6
2
7
3 ,0 ,4
8
8
9

Xổ Số ĐẮK LẮK ngày 22-10-2019

Ngày: 22/10/2019
Mã: XSDLK
Giải tám
10
Giải bảy
453
Giải sáu
5181
4710
8410
Giải năm
7031
Giải bốn
26937
07112
49945
70308
08795
04174
09519
Giải ba
74313
10517
Giải nhì
74437
Giải nhất
78464
Giải Đặc biệt
978529
Kết quả Xổ Số ĐẮK LẮK chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
8
1
0 ,0 ,0 ,2 ,9 ,3 ,7
2
9
3
1 ,7 ,7
4
5
5
3
6
4
7
4
8
1
9
5
ĐầuĐuôi
1 ,1 ,1
0
8 ,3
1
1
2
5 ,1
3
7 ,6
4
4 ,9
5
6
3 ,1 ,3
7
0
8
1 ,2
9