Trang chủ Xổ số miền Nam Xổ số Cần Thơ

Xổ số Cần Thơ

Xổ Số CẦN THƠ ngày 25-03-2020

Ngày: 25/03/2020
Mã: XSCT
Giải tám
55
Giải bảy
630
Giải sáu
5561
3263
5070
Giải năm
6807
Giải bốn
93808
36387
99093
02905
25941
62221
64566
Giải ba
97541
86907
Giải nhì
69997
Giải nhất
73626
Giải Đặc biệt
643219
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,8 ,5 ,7
1
9
2
1 ,6
3
0
4
1 ,1
5
5
6
1 ,3 ,6
7
0
8
7
9
3 ,7
ĐầuĐuôi
3 ,7
0
6 ,4 ,2 ,4
1
2
6 ,9
3
4
5 ,0
5
6 ,2
6
0 ,8 ,0 ,9
7
0
8
1
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 18-03-2020

Ngày: 18/03/2020
Mã: XSCT
Giải tám
65
Giải bảy
322
Giải sáu
5038
2791
8183
Giải năm
3641
Giải bốn
59142
13641
99551
56893
74090
71332
82405
Giải ba
76645
00133
Giải nhì
85133
Giải nhất
68739
Giải Đặc biệt
144739
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5
1
2
2
3
8 ,2 ,3 ,3 ,9 ,9
4
1 ,2 ,1 ,5
5
1
6
5
7
8
3
9
1 ,3 ,0
ĐầuĐuôi
9
0
9 ,4 ,4 ,5
1
2 ,4 ,3
2
8 ,9 ,3 ,3
3
4
6 ,0 ,4
5
6
7
3
8
3 ,3
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 11-03-2020

Ngày: 11/03/2020
Mã: XSCT
Giải tám
49
Giải bảy
569
Giải sáu
3931
1439
1106
Giải năm
0876
Giải bốn
87910
15019
30486
33618
00816
31751
15862
Giải ba
29024
96243
Giải nhì
04498
Giải nhất
12210
Giải Đặc biệt
650550
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6
1
0 ,9 ,8 ,6 ,0
2
4
3
1 ,9
4
9 ,3
5
1 ,0
6
9 ,2
7
6
8
6
9
8
ĐầuĐuôi
1 ,1 ,5
0
3 ,5
1
6
2
4
3
2
4
5
0 ,7 ,8 ,1
6
7
1 ,9
8
4 ,6 ,3 ,1
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 04-03-2020

Ngày: 04/03/2020
Mã: XSCT
Giải tám
15
Giải bảy
750
Giải sáu
8430
4659
3714
Giải năm
6179
Giải bốn
04710
49419
94742
79294
03264
25523
31971
Giải ba
83070
37233
Giải nhì
24084
Giải nhất
02293
Giải Đặc biệt
431049
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
5 ,4 ,0 ,9
2
3
3
0 ,3
4
2 ,9
5
0 ,9
6
4
7
9 ,1 ,0
8
4
9
4 ,3
ĐầuĐuôi
5 ,3 ,1 ,7
0
7
1
4
2
2 ,3 ,9
3
1 ,9 ,6 ,8
4
1
5
6
7
8
5 ,7 ,1 ,4
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 26-02-2020

Ngày: 26/02/2020
Mã: XSCT
Giải tám
81
Giải bảy
005
Giải sáu
7998
4844
9702
Giải năm
5584
Giải bốn
97883
61269
01732
07521
74720
88009
49057
Giải ba
12344
92346
Giải nhì
35640
Giải nhất
43942
Giải Đặc biệt
704378
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,2 ,9
1
2
1 ,0
3
2
4
4 ,4 ,6 ,0 ,2
5
7
6
9
7
8
8
1 ,4 ,3
9
8
ĐầuĐuôi
2 ,4
0
8 ,2
1
0 ,3 ,4
2
8
3
4 ,8 ,4
4
0
5
4
6
5
7
9 ,7
8
6 ,0
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 19-02-2020

Ngày: 19/02/2020
Mã: XSCT
Giải tám
71
Giải bảy
507
Giải sáu
7481
7520
3076
Giải năm
8263
Giải bốn
68212
96233
88623
92122
54903
68076
11323
Giải ba
04610
02496
Giải nhì
05609
Giải nhất
25815
Giải Đặc biệt
214910
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,3 ,9
1
2 ,0 ,5 ,0
2
0 ,3 ,2 ,3
3
3
4
5
6
3
7
1 ,6 ,6
8
1
9
6
ĐầuĐuôi
2 ,1 ,1
0
7 ,8
1
1 ,2
2
6 ,3 ,2 ,0 ,2
3
4
1
5
7 ,7 ,9
6
0
7
8
0
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 12-02-2020

Ngày: 12/02/2020
Mã: XSCT
Giải tám
38
Giải bảy
744
Giải sáu
7698
0693
2304
Giải năm
4174
Giải bốn
68044
59324
91403
94670
66996
56285
33640
Giải ba
46874
71939
Giải nhì
07145
Giải nhất
33711
Giải Đặc biệt
372850
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,3
1
1
2
4
3
8 ,9
4
4 ,4 ,0 ,5
5
0
6
7
4 ,0 ,4
8
5
9
8 ,3 ,6
ĐầuĐuôi
7 ,4 ,5
0
1
1
2
9 ,0
3
4 ,0 ,7 ,4 ,2 ,7
4
8 ,4
5
9
6
7
3 ,9
8
3
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 05-02-2020

Ngày: 05/02/2020
Mã: XSCT
Giải tám
12
Giải bảy
049
Giải sáu
1630
9983
5171
Giải năm
7909
Giải bốn
22945
57619
28931
56336
32282
17320
17466
Giải ba
17289
53667
Giải nhì
22040
Giải nhất
73234
Giải Đặc biệt
369663
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
2 ,9
2
0
3
0 ,1 ,6 ,4
4
9 ,5 ,0
5
6
6 ,7 ,3
7
1
8
3 ,2 ,9
9
ĐầuĐuôi
3 ,2 ,4
0
7 ,3
1
1 ,8
2
8 ,6
3
3
4
4
5
3 ,6
6
6
7
8
4 ,0 ,1 ,8
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 08-01-2020

Ngày: 08/01/2020
Mã: XSCT
Giải tám
72
Giải bảy
545
Giải sáu
8060
7604
5410
Giải năm
3125
Giải bốn
06656
38478
01969
08257
66419
01782
01522
Giải ba
62536
44697
Giải nhì
85733
Giải nhất
22967
Giải Đặc biệt
778670
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4
1
0 ,9
2
5 ,2
3
6 ,3
4
5
5
6 ,7
6
0 ,9 ,7
7
2 ,8 ,0
8
2
9
7
ĐầuĐuôi
6 ,1 ,7
0
1
7 ,8 ,2
2
3
3
0
4
4 ,2
5
5 ,3
6
5 ,9 ,6
7
7
8
6 ,1
9

Xổ Số CẦN THƠ ngày 01-01-2020

Ngày: 01/01/2020
Mã: XSCT
Giải tám
67
Giải bảy
288
Giải sáu
7443
8510
1365
Giải năm
1080
Giải bốn
68049
94813
46650
54953
93791
69233
30021
Giải ba
01317
57809
Giải nhì
46839
Giải nhất
12588
Giải Đặc biệt
091446
Kết quả Xổ Số CẦN THƠ chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9
1
0 ,3 ,7
2
1
3
3 ,9
4
3 ,9 ,6
5
0 ,3
6
7 ,5
7
8
8 ,0 ,8
9
1
ĐầuĐuôi
1 ,8 ,5
0
9 ,2
1
2
4 ,1 ,5 ,3
3
4
6
5
4
6
6 ,1
7
8 ,8
8
4 ,0 ,3
9