Trang chủ Xổ số miền Nam Xổ số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 28-05-2020

Ngày: 28/05/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
10
Giải bảy
371
Giải sáu
3825
1471
3891
Giải năm
4151
Giải bốn
90732
51673
90863
20188
47590
22794
09035
Giải ba
11663
05003
Giải nhì
45171
Giải nhất
38878
Giải Đặc biệt
251284
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
3
1
0
2
5
3
2 ,5
4
5
1
6
3 ,3
7
1 ,1 ,3 ,1 ,8
8
8 ,4
9
1 ,0 ,4
ĐầuĐuôi
1 ,9
0
7 ,7 ,9 ,5 ,7
1
3
2
7 ,6 ,6 ,0
3
9 ,8
4
2 ,3
5
6
7
8 ,7
8
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 21-05-2020

Ngày: 21/05/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
60
Giải bảy
379
Giải sáu
7506
6294
4107
Giải năm
7363
Giải bốn
11475
92097
83100
50243
40450
54856
84542
Giải ba
07573
17259
Giải nhì
60916
Giải nhất
78959
Giải Đặc biệt
444737
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
6 ,7 ,0
1
6
2
3
7
4
3 ,2
5
0 ,6 ,9 ,9
6
0 ,3
7
9 ,5 ,3
8
9
4 ,7
ĐầuĐuôi
6 ,0 ,5
0
1
4
2
6 ,4 ,7
3
9
4
7
5
0 ,5 ,1
6
0 ,9 ,3
7
8
7 ,5 ,5
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 14-05-2020

Ngày: 14/05/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
71
Giải bảy
728
Giải sáu
1402
4122
4065
Giải năm
8451
Giải bốn
77326
70053
69579
39842
56151
02859
98600
Giải ba
95263
08176
Giải nhì
21005
Giải nhất
82506
Giải Đặc biệt
636732
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,0 ,5 ,6
1
2
8 ,2 ,6
3
2
4
2
5
1 ,3 ,1 ,9
6
5 ,3
7
1 ,9 ,6
8
9
ĐầuĐuôi
0
0
7 ,5 ,5
1
0 ,2 ,4 ,3
2
5 ,6
3
4
6 ,0
5
2 ,7 ,0
6
7
2
8
7 ,5
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 07-05-2020

Ngày: 07/05/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
24
Giải bảy
846
Giải sáu
0128
9577
2162
Giải năm
3165
Giải bốn
55671
70990
13982
59464
37275
00040
87205
Giải ba
01258
21071
Giải nhì
63249
Giải nhất
65019
Giải Đặc biệt
335885
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5
1
9
2
4 ,8
3
4
6 ,0 ,9
5
8
6
2 ,5 ,4
7
7 ,1 ,5 ,1
8
2 ,5
9
0
ĐầuĐuôi
9 ,4
0
7 ,7
1
6 ,8
2
3
2 ,6
4
6 ,7 ,0 ,8
5
4
6
7
7
2 ,5
8
4 ,1
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 30-04-2020

Ngày: 30/04/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
32
Giải bảy
376
Giải sáu
8709
6051
5209
Giải năm
5684
Giải bốn
98717
07418
02417
27221
89138
72581
88947
Giải ba
92675
04764
Giải nhì
56192
Giải nhất
73713
Giải Đặc biệt
177799
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,9
1
7 ,8 ,7 ,3
2
1
3
2 ,8
4
7
5
1
6
4
7
6 ,5
8
4 ,1
9
2 ,9
ĐầuĐuôi
0
5 ,2 ,8
1
3 ,9
2
1
3
8 ,6
4
7
5
7
6
1 ,1 ,4
7
1 ,3
8
0 ,0 ,9
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 23-04-2020

Ngày: 23/04/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
55
Giải bảy
245
Giải sáu
5415
1809
5621
Giải năm
1020
Giải bốn
13193
14086
13657
52735
15442
00920
00745
Giải ba
09203
22194
Giải nhì
87124
Giải nhất
06584
Giải Đặc biệt
908695
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,3
1
5
2
1 ,0 ,0 ,4
3
5
4
5 ,2 ,5
5
5 ,7
6
7
8
6 ,4
9
3 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,2
0
2
1
4
2
9 ,0
3
9 ,2 ,8
4
5 ,4 ,1 ,3 ,4 ,9
5
8
6
5
7
8
0
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 16-04-2020

Ngày: 16/04/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
55
Giải bảy
245
Giải sáu
5415
1809
5621
Giải năm
1020
Giải bốn
13193
14086
13657
52735
15442
00920
00745
Giải ba
09203
22194
Giải nhì
87124
Giải nhất
06584
Giải Đặc biệt
908695
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,3
1
5
2
1 ,0 ,0 ,4
3
5
4
5 ,2 ,5
5
5 ,7
6
7
8
6 ,4
9
3 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,2
0
2
1
4
2
9 ,0
3
9 ,2 ,8
4
5 ,4 ,1 ,3 ,4 ,9
5
8
6
5
7
8
0
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 09-04-2020

Ngày: 09/04/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
55
Giải bảy
245
Giải sáu
5415
1809
5621
Giải năm
1020
Giải bốn
13193
14086
13657
52735
15442
00920
00745
Giải ba
09203
22194
Giải nhì
87124
Giải nhất
06584
Giải Đặc biệt
908695
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,3
1
5
2
1 ,0 ,0 ,4
3
5
4
5 ,2 ,5
5
5 ,7
6
7
8
6 ,4
9
3 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,2
0
2
1
4
2
9 ,0
3
9 ,2 ,8
4
5 ,4 ,1 ,3 ,4 ,9
5
8
6
5
7
8
0
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 02-04-2020

Ngày: 02/04/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
55
Giải bảy
245
Giải sáu
5415
1809
5621
Giải năm
1020
Giải bốn
13193
14086
13657
52735
15442
00920
00745
Giải ba
09203
22194
Giải nhì
87124
Giải nhất
06584
Giải Đặc biệt
908695
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,3
1
5
2
1 ,0 ,0 ,4
3
5
4
5 ,2 ,5
5
5 ,7
6
7
8
6 ,4
9
3 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,2
0
2
1
4
2
9 ,0
3
9 ,2 ,8
4
5 ,4 ,1 ,3 ,4 ,9
5
8
6
5
7
8
0
9

Xổ Số BÌNH THUẬN ngày 26-03-2020

Ngày: 26/03/2020
Mã: XSBTH
Giải tám
55
Giải bảy
245
Giải sáu
5415
1809
5621
Giải năm
1020
Giải bốn
13193
14086
13657
52735
15442
00920
00745
Giải ba
09203
22194
Giải nhì
87124
Giải nhất
06584
Giải Đặc biệt
908695
Kết quả Xổ Số BÌNH THUẬN chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,3
1
5
2
1 ,0 ,0 ,4
3
5
4
5 ,2 ,5
5
5 ,7
6
7
8
6 ,4
9
3 ,4 ,5
ĐầuĐuôi
2 ,2
0
2
1
4
2
9 ,0
3
9 ,2 ,8
4
5 ,4 ,1 ,3 ,4 ,9
5
8
6
5
7
8
0
9