Trang chủ Xổ số miền Trung Xổ số Bình Định

Xổ số Bình Định

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 19-12-2019

Ngày: 19/12/2019
Mã: XSBDI
Giải tám
53
Giải bảy
537
Giải sáu
7354
0084
6671
Giải năm
1702
Giải bốn
90135
71952
59935
88817
84208
16601
99152
Giải ba
83584
00760
Giải nhì
20161
Giải nhất
29921
Giải Đặc biệt
143785
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,8 ,1
1
7
2
1
3
7 ,5 ,5
4
5
3 ,4 ,2 ,2
6
0 ,1
7
1
8
4 ,4 ,5
9
ĐầuĐuôi
6
0
7 ,0 ,6 ,2
1
0 ,5 ,5
2
5
3
5 ,8 ,8
4
3 ,3 ,8
5
6
3 ,1
7
0
8
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 12-12-2019

Ngày: 12/12/2019
Mã: XSBDI
Giải tám
05
Giải bảy
571
Giải sáu
4766
4172
2480
Giải năm
1861
Giải bốn
52017
06384
74882
50640
22807
17892
00927
Giải ba
71721
38131
Giải nhì
05401
Giải nhất
32982
Giải Đặc biệt
364189
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
5 ,7 ,1
1
7
2
7 ,1
3
1
4
0
5
6
6 ,1
7
1 ,2
8
0 ,4 ,2 ,2 ,9
9
2
ĐầuĐuôi
8 ,4
0
7 ,6 ,2 ,3 ,0
1
7 ,8 ,9 ,8
2
3
8
4
0
5
6
6
1 ,0 ,2
7
8
8
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 05-12-2019

Ngày: 05/12/2019
Mã: XSBDI
Giải tám
17
Giải bảy
892
Giải sáu
9965
9548
3544
Giải năm
6404
Giải bốn
05175
60115
57897
89763
53807
23906
09808
Giải ba
83416
86188
Giải nhì
32865
Giải nhất
92758
Giải Đặc biệt
288354
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,7 ,6 ,8
1
7 ,5 ,6
2
3
4
8 ,4
5
8 ,4
6
5 ,3 ,5
7
5
8
8
9
2 ,7
ĐầuĐuôi
0
1
9
2
6
3
4 ,0 ,5
4
6 ,7 ,1 ,6
5
0 ,1
6
1 ,9 ,0
7
4 ,0 ,8 ,5
8
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 28-11-2019

Ngày: 28/11/2019
Mã: XSBDI
Giải tám
25
Giải bảy
855
Giải sáu
9892
0090
9690
Giải năm
0407
Giải bốn
08558
26696
89097
54089
18473
57534
45219
Giải ba
29467
70088
Giải nhì
67443
Giải nhất
47336
Giải Đặc biệt
598125
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7
1
9
2
5 ,5
3
4 ,6
4
3
5
5 ,8
6
7
7
3
8
9 ,8
9
2 ,0 ,0 ,6 ,7
ĐầuĐuôi
9 ,9
0
1
9
2
7 ,4
3
3
4
2 ,5 ,2
5
9 ,3
6
0 ,9 ,6
7
5 ,8
8
8 ,1
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 21-11-2019

Ngày: 21/11/2019
Mã: XSBDI
Giải tám
11
Giải bảy
969
Giải sáu
6027
5102
4979
Giải năm
7008
Giải bốn
38949
58147
02068
30744
30100
17669
76611
Giải ba
14635
73175
Giải nhì
22046
Giải nhất
50472
Giải Đặc biệt
423280
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
2 ,8 ,0
1
1 ,1
2
7
3
5
4
9 ,7 ,4 ,6
5
6
9 ,8 ,9
7
9 ,5 ,2
8
0
9
ĐầuĐuôi
0 ,8
0
1 ,1
1
0 ,7
2
3
4
4
3 ,7
5
4
6
2 ,4
7
0 ,6
8
6 ,7 ,4 ,6
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 14-11-2019

Ngày: 14/11/2019
Mã: XSBDI
Giải tám
69
Giải bảy
721
Giải sáu
0873
1395
5876
Giải năm
0355
Giải bốn
96029
05348
43572
71979
50759
68033
18864
Giải ba
89737
15154
Giải nhì
75680
Giải nhất
50865
Giải Đặc biệt
639875
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
1
2
1 ,9
3
3 ,7
4
8
5
5 ,9 ,4
6
9 ,4 ,5
7
3 ,6 ,2 ,9 ,5
8
0
9
5
ĐầuĐuôi
8
0
2
1
7
2
7 ,3
3
6 ,5
4
9 ,5 ,6 ,7
5
7
6
3
7
4
8
6 ,2 ,7 ,5
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 07-11-2019

Ngày: 07/11/2019
Mã: XSBDI
Giải tám
07
Giải bảy
139
Giải sáu
8454
0865
7531
Giải năm
4759
Giải bốn
00109
50304
34299
07502
46181
89669
07736
Giải ba
97331
43027
Giải nhì
33366
Giải nhất
33581
Giải Đặc biệt
811255
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,9 ,4 ,2
1
2
7
3
9 ,1 ,6 ,1
4
5
4 ,9 ,5
6
5 ,9 ,6
7
8
1 ,1
9
9
ĐầuĐuôi
0
3 ,8 ,3 ,8
1
0
2
3
5 ,0
4
6 ,5
5
3 ,6
6
0 ,2
7
8
3 ,5 ,0 ,9 ,6
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 31-10-2019

Ngày: 31/10/2019
Mã: XSBDI
Giải tám
37
Giải bảy
240
Giải sáu
3907
8388
3571
Giải năm
3342
Giải bốn
23338
82409
20296
97785
30666
21344
84162
Giải ba
81739
94724
Giải nhì
88810
Giải nhất
54375
Giải Đặc biệt
563026
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
7 ,9
1
0
2
4 ,6
3
7 ,8 ,9
4
0 ,2 ,4
5
6
6 ,2
7
1 ,5
8
8 ,5
9
6
ĐầuĐuôi
4 ,1
0
7
1
4 ,6
2
3
4 ,2
4
8 ,7
5
9 ,6 ,2
6
3 ,0
7
8 ,3
8
0 ,3
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 24-10-2019

Ngày: 24/10/2019
Mã: XSBDI
Giải tám
61
Giải bảy
744
Giải sáu
4347
4573
9457
Giải năm
1285
Giải bốn
72145
79876
99288
63225
62350
22113
86920
Giải ba
21074
20609
Giải nhì
71003
Giải nhất
97604
Giải Đặc biệt
992185
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
9 ,3 ,4
1
3
2
5 ,0
3
4
4 ,7 ,5
5
7 ,0
6
1
7
3 ,6 ,4
8
5 ,8 ,5
9
ĐầuĐuôi
5 ,2
0
6
1
2
7 ,1 ,0
3
4 ,7 ,0
4
8 ,4 ,2 ,8
5
7
6
4 ,5
7
8
8
0
9

Xổ Số BÌNH ĐỊNH ngày 17-10-2019

Ngày: 17/10/2019
Mã: XSBDI
Giải tám
36
Giải bảy
913
Giải sáu
9585
0268
3062
Giải năm
1230
Giải bốn
27060
13504
51387
38213
09682
51682
58146
Giải ba
47066
87536
Giải nhì
38373
Giải nhất
09145
Giải Đặc biệt
979905
Kết quả Xổ Số BÌNH ĐỊNH chính xác nhất
Đầu Đuôi
0
4 ,5
1
3 ,3
2
3
6 ,0 ,6
4
6 ,5
5
6
8 ,2 ,0 ,6
7
3
8
5 ,7 ,2 ,2
9
ĐầuĐuôi
3 ,6
0
1
6 ,8 ,8
2
1 ,1 ,7
3
0
4
8 ,4 ,0
5
3 ,4 ,6 ,3
6
8
7
6
8
9