Trang chủ Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott

Xổ Số POWER 6/55 ngày 07-12-2021

Ngày: 07/12/2021
Mã: POWER
 • 04
 • 06
 • 22
 • 32
 • 34
 • 53
 • 41

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 07-12-2021

Ngày: 07/12/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 05-12-2021

Ngày: 05/12/2021
Mã: MEGA
 • 03
 • 05
 • 06
 • 31
 • 34
 • 35

Giá trị Jackpot: 90,627,189,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 090,627,189,000đ
Giải nhất 4110.000.000đ
Giải nhì 1,988300.000đ
Giải ba 35,90430.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 04-12-2021

Ngày: 04/12/2021
Mã: POWER
 • 07
 • 09
 • 31
 • 32
 • 36
 • 49
 • 37

Giá trị Jackpot 1: 162,010,540,200đ

Giá trị Jackpot 2: 4,493,695,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0162,010,540,200đ
Jackpot 2 | 04,493,695,000đ
Giải nhất 1440.000.000đ
Giải nhì 1,259500.000đ
Giải ba 27,25850.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 04-12-2021

Ngày: 04/12/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 03-12-2021

Ngày: 03/12/2021
Mã: MEGA
 • 10
 • 14
 • 29
 • 37
 • 38
 • 40

Giá trị Jackpot: 83,634,807,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 083,634,807,000đ
Giải nhất 2310.000.000đ
Giải nhì 1,568300.000đ
Giải ba 29,95230.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 02-12-2021

Ngày: 02/12/2021
Mã: POWER
 • 06
 • 23
 • 28
 • 31
 • 44
 • 48
 • 14

Giá trị Jackpot 1: 157,547,327,700đ

Giá trị Jackpot 2: 3,997,782,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0157,547,327,700đ
Jackpot 2 | 03,997,782,500đ
Giải nhất 1040.000.000đ
Giải nhì 1,127500.000đ
Giải ba 24,51650.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 02-12-2021

Ngày: 02/12/2021
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 01-12-2021

Ngày: 01/12/2021
Mã: MEGA
 • 08
 • 09
 • 30
 • 31
 • 38
 • 45

Giá trị Jackpot: 77,215,625,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 077,215,625,000đ
Giải nhất 3810.000.000đ
Giải nhì 1,789300.000đ
Giải ba 31,66930.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: POWER
 • 12
 • 21
 • 23
 • 28
 • 33
 • 46
 • 38

Giá trị Jackpot 1: 152,992,255,350đ

Giá trị Jackpot 2: 3,491,663,350đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0152,992,255,350đ
Jackpot 2 | 03,491,663,350đ
Giải nhất 2340.000.000đ
Giải nhì 1,249500.000đ
Giải ba 27,95450.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: