Trang chủ Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 05-02-2023

Ngày: 05/02/2023
Mã: MEGA
 • 13
 • 15
 • 23
 • 29
 • 31
 • 34

Giá trị Jackpot: 32,791,181,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 032,791,181,500đ
Giải nhất 2910.000.000đ
Giải nhì 1,261300.000đ
Giải ba 20,84530.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 04-02-2023

Ngày: 04/02/2023
Mã: POWER
 • 02
 • 06
 • 08
 • 27
 • 41
 • 46
 • 20

Giá trị Jackpot 1: 85,835,025,750đ

Giá trị Jackpot 2: 4,776,786,100đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 085,835,025,750đ
Jackpot 2 | 04,776,786,100đ
Giải nhất 940.000.000đ
Giải nhì 794500.000đ
Giải ba 20,37250.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 04-02-2023

Ngày: 04/02/2023
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 03-02-2023

Ngày: 03/02/2023
Mã: MEGA
 • 04
 • 11
 • 16
 • 30
 • 33
 • 43

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 02-02-2023

Ngày: 02/02/2023
Mã: POWER
 • 03
 • 10
 • 23
 • 29
 • 34
 • 53
 • 11

Giá trị Jackpot 1: 79,652,814,150đ

Giá trị Jackpot 2: 4,089,873,700đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 079,652,814,150đ
Jackpot 2 | 04,089,873,700đ
Giải nhất 1540.000.000đ
Giải nhì 899500.000đ
Giải ba 19,78850.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 02-02-2023

Ngày: 02/02/2023
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 01-02-2023

Ngày: 01/02/2023
Mã: MEGA
 • 16
 • 21
 • 27
 • 29
 • 34
 • 44

Giá trị Jackpot:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot
Giải nhất
10.000.000đ
Giải nhì
300.000đ
Giải ba
30.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 31-01-2023

Ngày: 31/01/2023
Mã: POWER
 • 10
 • 11
 • 31
 • 32
 • 38
 • 52
 • 05

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 31-01-2023

Ngày: 31/01/2023
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0023
0 vé15 triệu
Giải Nhì
5815
9073
0 vé6.5 triệu
Giải Ba
1072
8769
9420
0 vé3 triệu
Giải KK 1
023
9 vé1 triệu
Giải KK 2
23
37 vé100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MEGA 6/45 ngày 29-01-2023

Ngày: 29/01/2023
Mã: MEGA
 • 05
 • 21
 • 26
 • 27
 • 32
 • 33

Giá trị Jackpot: 22,873,004,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 022,873,004,500đ
Giải nhất 1910.000.000đ
Giải nhì 1,026300.000đ
Giải ba 18,19630.000đ
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: