Trang chủ Xổ số Vietlott Xổ số Power 6/55

Xổ số Power 6/55

Xổ Số POWER 6/55 ngày 24-12-2019

Ngày: 24/12/2019
Mã: POWER
 • 03
 • 16
 • 30
 • 34
 • 50
 • 55
 • 48

Giá trị Jackpot 1: 96,266,883,900đ

Giá trị Jackpot 2: 2,050,285,925đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 96,266,883,900đ
Jackpot 2 | 2 2,050,285,925đ
Giải nhất 18 40.000.000đ
Giải nhì 793 500.000đ
Giải ba 17,237 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 21-12-2019

Ngày: 21/12/2019
Mã: POWER
 • 05
 • 08
 • 20
 • 34
 • 37
 • 42
 • 51

Giá trị Jackpot 1: 93,381,149,550đ

Giá trị Jackpot 2: 3,779,934,700đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 93,381,149,550đ
Jackpot 2 | 0 3,779,934,700đ
Giải nhất 16 40.000.000đ
Giải nhì 742 500.000đ
Giải ba 16,526 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 19-12-2019

Ngày: 19/12/2019
Mã: POWER
 • 18
 • 22
 • 25
 • 28
 • 29
 • 34
 • 50

Giá trị Jackpot 1: 91,007,696,550đ

Giá trị Jackpot 2: 3,516,217,700đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 91,007,696,550đ
Jackpot 2 | 0 3,516,217,700đ
Giải nhất 14 40.000.000đ
Giải nhì 751 500.000đ
Giải ba 15,657 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 17-12-2019

Ngày: 17/12/2019
Mã: POWER
 • 04
 • 05
 • 14
 • 19
 • 22
 • 37
 • 43

Giá trị Jackpot 1: 88,681,195,200đ

Giá trị Jackpot 2: 3,257,717,550đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 88,681,195,200đ
Jackpot 2 | 0 3,257,717,550đ
Giải nhất 17 40.000.000đ
Giải nhì 886 500.000đ
Giải ba 18,242 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 14-12-2019

Ngày: 14/12/2019
Mã: POWER
 • 03
 • 30
 • 33
 • 34
 • 40
 • 47
 • 26

Giá trị Jackpot 1: 86,361,737,250đ

Giá trị Jackpot 2: 4,724,065,750đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 86,361,737,250đ
Jackpot 2 | 1 4,724,065,750đ
Giải nhất 10 40.000.000đ
Giải nhì 663 500.000đ
Giải ba 13,081 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 12-12-2019

Ngày: 12/12/2019
Mã: POWER
 • 01
 • 09
 • 15
 • 42
 • 49
 • 50
 • 48

Giá trị Jackpot 1: 83,862,112,800đ

Giá trị Jackpot 2: 4,446,329,700đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 83,862,112,800đ
Jackpot 2 | 0 4,446,329,700đ
Giải nhất 6 40.000.000đ
Giải nhì 591 500.000đ
Giải ba 14,279 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 10-12-2019

Ngày: 10/12/2019
Mã: POWER
 • 05
 • 20
 • 33
 • 42
 • 43
 • 49
 • 26

Giá trị Jackpot 1: 81,294,373,650đ

Giá trị Jackpot 2: 4,161,025,350đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 81,294,373,650đ
Jackpot 2 | 0 4,161,025,350đ
Giải nhất 11 40.000.000đ
Giải nhì 773 500.000đ
Giải ba 16,326 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 07-12-2019

Ngày: 07/12/2019
Mã: POWER
 • 07
 • 18
 • 38
 • 42
 • 47
 • 51
 • 08

Giá trị Jackpot 1: 78,697,118,100đ

Giá trị Jackpot 2: 3,872,441,400đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 78,697,118,100đ
Jackpot 2 | 0 3,872,441,400đ
Giải nhất 19 40.000.000đ
Giải nhì 861 500.000đ
Giải ba 14,872 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 05-12-2019

Ngày: 05/12/2019
Mã: POWER
 • 09
 • 11
 • 16
 • 27
 • 35
 • 40
 • 51

Giá trị Jackpot 1: 76,939,767,750đ

Giá trị Jackpot 2: 3,677,180,250đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 76,939,767,750đ
Jackpot 2 | 0 3,677,180,250đ
Giải nhất 12 40.000.000đ
Giải nhì 662 500.000đ
Giải ba 14,493 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 03-12-2019

Ngày: 03/12/2019
Mã: POWER
 • 21
 • 29
 • 36
 • 41
 • 50
 • 52
 • 42

Giá trị Jackpot 1: 75,051,358,950đ

Giá trị Jackpot 2: 3,467,357,050đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 75,051,358,950đ
Jackpot 2 | 0 3,467,357,050đ
Giải nhất 11 40.000.000đ
Giải nhì 634 500.000đ
Giải ba 13,394 50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: