Trang chủ Xổ số Vietlott Xổ số Power 6/55

Xổ số Power 6/55

Xổ Số POWER 6/55 ngày 07-12-2021

Ngày: 07/12/2021
Mã: POWER
 • 04
 • 06
 • 22
 • 32
 • 34
 • 53
 • 41

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 04-12-2021

Ngày: 04/12/2021
Mã: POWER
 • 07
 • 09
 • 31
 • 32
 • 36
 • 49
 • 37

Giá trị Jackpot 1: 162,010,540,200đ

Giá trị Jackpot 2: 4,493,695,000đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0162,010,540,200đ
Jackpot 2 | 04,493,695,000đ
Giải nhất 1440.000.000đ
Giải nhì 1,259500.000đ
Giải ba 27,25850.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 02-12-2021

Ngày: 02/12/2021
Mã: POWER
 • 06
 • 23
 • 28
 • 31
 • 44
 • 48
 • 14

Giá trị Jackpot 1: 157,547,327,700đ

Giá trị Jackpot 2: 3,997,782,500đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0157,547,327,700đ
Jackpot 2 | 03,997,782,500đ
Giải nhất 1040.000.000đ
Giải nhì 1,127500.000đ
Giải ba 24,51650.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 30-11-2021

Ngày: 30/11/2021
Mã: POWER
 • 12
 • 21
 • 23
 • 28
 • 33
 • 46
 • 38

Giá trị Jackpot 1: 152,992,255,350đ

Giá trị Jackpot 2: 3,491,663,350đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0152,992,255,350đ
Jackpot 2 | 03,491,663,350đ
Giải nhất 2340.000.000đ
Giải nhì 1,249500.000đ
Giải ba 27,95450.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 27-11-2021

Ngày: 27/11/2021
Mã: POWER
 • 02
 • 05
 • 07
 • 21
 • 31
 • 37
 • 44

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 25-11-2021

Ngày: 25/11/2021
Mã: POWER
 • 16
 • 18
 • 24
 • 29
 • 33
 • 41
 • 43

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 23-11-2021

Ngày: 23/11/2021
Mã: POWER
 • 05
 • 07
 • 09
 • 28
 • 38
 • 55
 • 50

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 20-11-2021

Ngày: 20/11/2021
Mã: POWER
 • 06
 • 10
 • 29
 • 30
 • 31
 • 51
 • 35

Giá trị Jackpot 1: 136,474,196,700đ

Giá trị Jackpot 2: 4,831,814,200đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0136,474,196,700đ
Jackpot 2 | 04,831,814,200đ
Giải nhất 1640.000.000đ
Giải nhì 1,174500.000đ
Giải ba 26,12750.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 18-11-2021

Ngày: 18/11/2021
Mã: POWER
 • 18
 • 30
 • 32
 • 37
 • 39
 • 40
 • 10

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 16-11-2021

Ngày: 16/11/2021
Mã: POWER
 • 08
 • 19
 • 27
 • 34
 • 46
 • 51
 • 02

Giá trị Jackpot 1: 127,938,125,100đ

Giá trị Jackpot 2: 3,883,361,800đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0127,938,125,100đ
Jackpot 2 | 03,883,361,800đ
Giải nhất 4240.000.000đ
Giải nhì 1,555500.000đ
Giải ba 29,97350.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: