Xổ số Max 4D

Xổ Số MAX 4D ngày 28-03-2020

Ngày: 28/03/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
2095
15 triệu
Giải Nhì
8657
2362
6.5 triệu
Giải Ba
0259
9120
7291
3 triệu
Giải KK 1
095
1 triệu
Giải KK 2
95
100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 26-03-2020

Ngày: 26/03/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0391
5 vé 15 triệu
Giải Nhì
7927
0342
9 vé 6.5 triệu
Giải Ba
6164
9216
9929
10 vé 3 triệu
Giải KK 1
391
19 vé 1 triệu
Giải KK 2
91
521 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 24-03-2020

Ngày: 24/03/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
1257
4 vé 15 triệu
Giải Nhì
7548
2635
8 vé 6.5 triệu
Giải Ba
7366
4980
4906
6 vé 3 triệu
Giải KK 1
257
28 vé 1 triệu
Giải KK 2
57
279 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 21-03-2020

Ngày: 21/03/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
4147
3 vé 15 triệu
Giải Nhì
5001
2280
6 vé 6.5 triệu
Giải Ba
7155
4250
8886
25 vé 3 triệu
Giải KK 1
147
40 vé 1 triệu
Giải KK 2
47
392 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 19-03-2020

Ngày: 19/03/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0846
2 vé 15 triệu
Giải Nhì
5145
5555
18 vé 6.5 triệu
Giải Ba
2317
3168
1658
11 vé 3 triệu
Giải KK 1
846
41 vé 1 triệu
Giải KK 2
46
295 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 17-03-2020

Ngày: 17/03/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
3737
9 vé 15 triệu
Giải Nhì
9064
1900
17 vé 6.5 triệu
Giải Ba
5115
8910
9725
15 vé 3 triệu
Giải KK 1
737
35 vé 1 triệu
Giải KK 2
37
266 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 14-03-2020

Ngày: 14/03/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
3225
6 vé 15 triệu
Giải Nhì
9617
4959
5 vé 6.5 triệu
Giải Ba
2028
3114
6167
2 vé 3 triệu
Giải KK 1
225
40 vé 1 triệu
Giải KK 2
25
327 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 12-03-2020

Ngày: 12/03/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
7194
1 vé 15 triệu
Giải Nhì
3001
8157
2 vé 6.5 triệu
Giải Ba
4166
3319
0923
6 vé 3 triệu
Giải KK 1
194
76 vé 1 triệu
Giải KK 2
94
202 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 10-03-2020

Ngày: 10/03/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
9726
4 vé 15 triệu
Giải Nhì
4685
4009
3 vé 6.5 triệu
Giải Ba
8612
6323
3005
11 vé 3 triệu
Giải KK 1
726
33 vé 1 triệu
Giải KK 2
26
413 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 07-03-2020

Ngày: 07/03/2020
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
4972
16 vé 15 triệu
Giải Nhì
2271
7134
8 vé 6.5 triệu
Giải Ba
9894
7900
7207
5 vé 3 triệu
Giải KK 1
972
48 vé 1 triệu
Giải KK 2
72
423 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất: