Xổ số Max 4D

Xổ Số MAX 4D ngày 23-11-2019

Ngày: 23/11/2019
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
8290
2 vé 15 triệu
Giải Nhì
8701
1977
11 vé 6.5 triệu
Giải Ba
6067
2117
5564
9 vé 3 triệu
Giải KK 1
290
36 vé 1 triệu
Giải KK 2
90
252 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 21-11-2019

Ngày: 21/11/2019
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
9330
0 vé 15 triệu
Giải Nhì
3379
0698
9 vé 6.5 triệu
Giải Ba
2607
3155
7003
11 vé 3 triệu
Giải KK 1
330
26 vé 1 triệu
Giải KK 2
30
328 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 19-11-2019

Ngày: 19/11/2019
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
0124
2 vé 15 triệu
Giải Nhì
8689
8300
2 vé 6.5 triệu
Giải Ba
8285
5123
9058
8 vé 3 triệu
Giải KK 1
124
49 vé 1 triệu
Giải KK 2
24
450 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 16-11-2019

Ngày: 16/11/2019
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
1705
1 vé 15 triệu
Giải Nhì
9507
6047
6 vé 6.5 triệu
Giải Ba
7730
8010
7863
8 vé 3 triệu
Giải KK 1
705
22 vé 1 triệu
Giải KK 2
05
197 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 14-11-2019

Ngày: 14/11/2019
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
6096
2 vé 15 triệu
Giải Nhì
2127
8059
18 vé 6.5 triệu
Giải Ba
4015
7402
7177
7 vé 3 triệu
Giải KK 1
096
12 vé 1 triệu
Giải KK 2
96
398 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 12-11-2019

Ngày: 12/11/2019
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
7709
3 vé 15 triệu
Giải Nhì
6228
2406
4 vé 6.5 triệu
Giải Ba
5301
7188
4016
5 vé 3 triệu
Giải KK 1
709
97 vé 1 triệu
Giải KK 2
09
516 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 09-11-2019

Ngày: 09/11/2019
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
3475
15 triệu
Giải Nhì
9627
8977
6.5 triệu
Giải Ba
0144
7488
4886
3 triệu
Giải KK 1
475
1 triệu
Giải KK 2
75
100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 07-11-2019

Ngày: 07/11/2019
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
5287
5 vé 15 triệu
Giải Nhì
8296
1896
0 vé 6.5 triệu
Giải Ba
1474
0887
2582
21 vé 3 triệu
Giải KK 1
287
56 vé 1 triệu
Giải KK 2
87
478 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 05-11-2019

Ngày: 05/11/2019
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
5396
1 vé 15 triệu
Giải Nhì
9631
8803
8 vé 6.5 triệu
Giải Ba
8224
9101
4317
11 vé 3 triệu
Giải KK 1
396
32 vé 1 triệu
Giải KK 2
96
269 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:

Xổ Số MAX 4D ngày 02-11-2019

Ngày: 02/11/2019
Mã: MAX4D
Giải
Dãy số trúng
SL
Giá trị
Giải Nhất
5645
6 vé 15 triệu
Giải Nhì
8866
8792
6 vé 6.5 triệu
Giải Ba
7159
2141
9134
13 vé 3 triệu
Giải KK 1
645
42 vé 1 triệu
Giải KK 2
45
351 vé 100 nghìn
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất: