Xổ Số POWER 6/55 ngày 07-01-2023

 • 03
 • 04
 • 09
 • 15
 • 33
 • 54
 • 16

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 05-01-2023

Ngày: 05/01/2023
Mã: POWER
 • 05
 • 12
 • 34
 • 37
 • 47
 • 49
 • 28

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 03-01-2023

Ngày: 03/01/2023
Mã: POWER
 • 09
 • 13
 • 24
 • 43
 • 47
 • 48
 • 18

Giá trị Jackpot 1: 45,442,629,750đ

Giá trị Jackpot 2: 3,250,145,750đ

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 045,442,629,750đ
Jackpot 2 | 03,250,145,750đ
Giải nhất 1540.000.000đ
Giải nhì 720500.000đ
Giải ba 15,39050.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:

Xổ Số POWER 6/55 ngày 31-12-2022

Ngày: 31/12/2022
Mã: POWER
 • 10
 • 15
 • 36
 • 42
 • 45
 • 52
 • 20

Giá trị Jackpot 1:

Giá trị Jackpot 2:

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1
Jackpot 2 |
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất: