Phân chia thị trường bảo hiểm,phát hành mệnh giá vé sô không phù hợp sẽ bị xử phạt

KQXS – Theo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và xo so vừa được Chính phủ ban hành; các doanh nghiệp cấu kết phân chia thị trường bảo hiểm sẽ bị phạt từ 60 triệu – 70 triệu đồng.

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ bị phạt từ 40 triệu- 50 triệu đồng nếu không cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm; không giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.

Trong lĩnh vực xo so, doanh nghiệp phát hành mệnh giá vé không đúng quy định, thừa hạn mức sẽ bị phạt từ 10 triệu – 20 triệu đồng.

Kqxs24h.com.vn