Những con số gắn với danh tướng trong lịch sử P.1

10 nhân vật nổi tiếng lịch sử được gán những con số kqxs nằm trong “Cổ nhân danh số kỳ mộng” như sau :

Cập nhật kqxs Dong Thap, kqxs Ca Mau, kqxs Binh Thuan

 

– Nhân vật thứ 1 LƯU BỊ (01 ): Lưu Bị tự Lưu Huyền Đức thuộc dòng dõi Trung Sơn Tịnh Vương, cháu của Cảnh Đế. Cùng Quan Vân Trường (tức Quan Công) và Trương Phi kết nghĩa anh em mưu đại sự diệt Tào Tháo. Sau này Hoàng đế Chương Võ truy phong Lưu Bị là Chiêu Liệt Đế.
Hóa thân con cá, thối thân khổng Minh :
– KHỔNG MINH (81) : Khổng Minh có tên húy là Gia Cát Lượng, người xứ Long Nha Dương Đô, con cháu của Tư Lệ Hiệu Úy đời Hán tức Gia Cát Phong, cùng với em làm nghề nông rẫy tại Ngọa Long Cương huyện Nam Dương. Nên Khổng Minh còn có biệt hiệu Ngọa Long tiên sinh.

Khi Lưu Bị đến cầu thân Khổng Minh đến ba lần, ông mới chịu ra giúp sức, chiến công của ông vang dội nhất là các thuật “Thất cầm mạch hoạch”, “Lục xuất kỳ sơn”. Chết tại Ngũ Trượng Nguyên vào năm 54 tuổi.

– CON CÁ (01- 41) : là hóa thân của Ngô Chiếm Khôi tự Thủy Hải, người huyện Miên Trì tỉnh Hà Nam, thi đậu võ Trạng Nguyên năm Giáp Tý đời nhà Tống, sau làm quan đến bậc Tam tỉnh Án sát nhưng cả nhà đều bị giặc Kim Phiên giết chết. Chiếm Khôi thuộc thủy tướng “bạch ngư tinh” đầu thai thành người, khi chết thành con trùn.

Mộng thấy cá lội tung tăng là công việc hanh thông, làm ăn phát tài. Cá nhảy bờ là điềm xui xẻo, thấy cá chết coi chừng bị lừa đảo tình hay tiền. Cùng thấy cá, ong, dơi, cò, ông trời, ngôi sao, sấm chớp, Hán Vũ Đế, Bành Kỷ, Ngô Tam Quế là hợp số 01, 41, 81.

 

– Nhân vật thứ 2 TÔN QUYỀN (02) : tự Trọng Mưu, con của Tôn Kiên em Tôn Sách, nối nghiệp cha xưng hùng tại Giang Đông. Tháng 4 năm Hoàng Võ thứ 8, lên ngôi Hoàng Đế làm vua được 24 năm, hưởng thọ 71 tuổi.

Hóa thân con ốc, thối thân Tôn Phu nhân :

– TÔN PHU NHÂN (82) : là em gái út của Tôn Quyền, vì cho rằng em mình có tính lộng giả thành chân mà đem gả cho Lưu Bị. Khi Tôn phu nhân còn nhỏ đã thích đọc binh thư và luyện võ nghệ, nên về làm vợ Lưu Bị đã giúp chồng nhiều chiến công hiển hách. Lúc đó Tôn Quyền mới thấy bà là người văn võ song toàn dù tính khí có phần tự mãn, nên muốn đưa về phục vụ dưới quyền, đã bịa chuyện quốc thái (mẹ Tôn Quyền và Tôn phu nhân) đau nặng phải đưa Á đẩu (em gái) về thăm; nhưng mưu mô của Tôn Quyền bại lộ khiến Triệu Tử Long ra chặn đường cướp lại.
Về sau Tôn phu nhân là người vợ chung tình, chung thủy với Lưu Bị, cùng chồng xây dựng giang sơn.

– CON ỐC (02 – 42) : chính là Trần Bản Quế tự Thanh Cao người ở Bàng Châu thuộc tỉnh Giang Nam, thi đậu võ Trạng Nguyên có vợ chánh là Minh Châu sinh ra Phùng Xuân, vợ thứ là Cẩn Ngọc sinh ra Vinh Sanh, cả 2 anh em đều bị giặc Kim Phiên giết chết, Bản Quế vốn dòng dõi thủy tướng đầu thai nên 2 anh em đều hóa ốc.

Mộng thấy ốc sẽ trở ngại khi khởi sự việc mới, thấy ốc xuất hiện đầy đồng báo hiệu việc thèm muốn thể xác. Cùng thấy thấy con ốc, con sên, bươm bướm, thổ địa, Hằng Nga, Nguyễn Tiểu Nhị, Mộc Quế Anh, Phật Quan Âm, Ngọc nữ, tiên cô làm phép, đàn bà cho con bú, con cầu tự là hợp số 2, 42, 82.


– Nhân vật thứ 3 / TÀO THÁO (03) : tự Đức, cha là Tào Tung. Tào Tháo nguyên họ Hạ Hầu, vì từng làm con nuôi của Tào Thắng nên mới đổi ra họ mới.

Tào Tháo thích đi săn, làm thơ, ca hát, có nhiều mưu mẹo, biến trá và tính đa nghi. Tuy dựng vua lên ngôi còn mình chỉ làm thừa tướng nhiếp chính, nhưng vượt quyền; rất yêu nàng Sái Văn Cơ, nàng muốn gì Tào Tháo cũng chìu theo ý, nhưng đường lương duyên lại không thành vợ chồng.

Hóa thân con ngỗng, thối thân :

– KHỔNG DUNG (83) : tự Văn Cử người nước Lỗ, cháu đời thứ 24 của Đức Khổng Tử. Tính tình thông minh, hòa nhã, 4 tuổi đã có tính nhân từ, nhường quả đảo tiên cho một cụ già đang lúc đói. Khi lớn làm quan đến chức Bắc Hải Thái Thú. Được người đời trọng vọng không khác Khổng Tử ngày xưa.

– Con NGỖNG (03-43) : tức Trần Vinh Sanh tự Liên Tùng con của Bản Quế, bị giặc Kim Phiên giết khi vừa đậu trạng nguyên cùng anh Phùng Xuân. Do dòng thủy tướng nên chết đi hóa thành cong ngỗng.

Nằm mộng thấy ngỗng là tình yêu sắp đến, thấy ngỗng kêu có người đến hiến thân xác hay hiến thân cho người yêu. Bắt được ngỗng là sắp có thêm người yêu mới. Cùng thấy ngỗng, thiên nga, chim đại bàng, mật ong, Sái Văn Cơ, Phật Thích Ca, nước vào nhà, đi thuyền ban đêm là hợp số 3, 43, 83.

 

– Nhân vật thứ 4 / HÁN HIẾN ĐẾ (04) : tức Trần Lưu Vương, khi Hán Cao Tổ Lưu Bang trảm xà khởi nghĩa chống Tần cùng Hạng Võ. Sau Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, trung hưng nước Trung Hoa truyền đến Hiếu Lĩnh bị Đổng Trác (Tam Quốc) chuyên quyền phế truất, lập Trần Lưu Vương lên ngôi xưng Hán Hiến Đế.

Hóa thân con công, thối thân :

– HUỲNH CÁI (84) : tự Công Phúc người huyện Linh Lăng, vốn là cựu thần của Tôn Kiên, giữ chức Giải Lương. Tính tình trọng nghĩa, đối xử với mọi người rất thành tâm, từng thí thân làm khổ nhục kế để gạt Tào Tháo.

– Con CÔNG (04-44) : tức Trần Phùng Xuân con của Bản Quế, người hào hoa phong nhã, tuy dòng thủy tướngnhưng xuất tướng tinh loài điểu, nên chết trở thành con công.

Nên mộng thấy công múa là gặp được người yêu. Nếu nữ nhân nằm mơ là sẽ gặp chàng trai tuấn tú; còn đang mang thai sẽ sinh quý tử. Cùng thấy con công, con ve, con chồn, con sâu, mặt trăng, mặt trời mọc, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Phật Bà ngồi tòa sen, tiên nữ đứng trong mây, Trần Thế Mỹ, người đi cày, vòng cẩm thạch là hợp số 4, 44, 84.

 

– Nhân vật thứ 5 / QUAN CÔNG (05) : tự Thọ Trường sau đổi thành Vân Trường, người huyện Giải Lương, tỉnh Hà Đông. Cùng Lưu Bị, Trương Phi kết nghĩa tại vườn đào, nguyện đồng sinh đồng tử bên nhau phục hưng nhà Hán. Cả ba được Tào Tháo tin dùng, Vân Trường được phong đến chức Thọ Đình Hầu, còn tặng cho con xích thố. Nhưng về sau Quan Công sang phò Lưu Bị chống lại Tào Tháo, hoàn thành đại nghiệp, được Lưu Bị phong làm Ngũ hổ tướng quân.

Thối thân : – CHÍ CAO (85) : Họ Huỳnh tên Sum, tự Bình Sanh, người miền Đông Kinh, đứng đầu một đảng cướp ở châu Quế Đổng làm bạn với Khôn Sơn (con cọp), nguyên là Kim tướng, sư tử đầu thai khi chết hóa thân con trùn.

– CON TRÙN (05 – 45) : Nằm mộng thấy con trùn bò là điềm bị tiếng thị phi, bò vào nhà là gia đình suy sụp, kẻ phục dịch bỏ đi, thấy trùn phơi xác là chấm dứt hoạn nạn. Cùng thấy con trùn, con vạc, sư tử đá, chó, khỉ, rận, hay đao thương, vàng bạc, rượu thịt, Lưu Bị ,Trương Phi, Triệu Tử Long, Tư Mã Ý, bà mai mối là hợp số 5, 45, 85.

 

– Nhân vật thứ 6 / TRIỆU TỬ LONG (06) : tức Triệu Vân, người xứ Thường Sơn. Lúc đâu theo Viên Thiêu sau thây Viên Thiêu không có lòng trung với chúa, nên đâu quân cho Công Tôn Đán nhờ đó biêt đến Lưu Bị, sau bỏ Công Tôn Đán đi ở ân tại núi Ngọa Ngưu. Lưu Bị thấy vậy liền cho vời Triệu Vân về dưới trướng, cùng Quan Công, Trương Phi trong bộ năm Ngũ hổ tướng.

Hóa thân con cọp, thối thân :

– MÃ SIÊU (86) : tự Mạnh Khởi, người xứ Tây Lương, có cha tên Mã Đằng, con cháu của Phục Ba tướng quân thời nhà Hán. Mã Siêu tướng mạo đẹp đẻ, mặc giáp trắng, cầm thương bạc theo nhà Thục được phong Ngũ Hổ Chinh Tây tướng quân. Mã Siêu từng rượt Tào Tháo tại Đông Quan làm họ Tào phải cạo râu, bỏ áo suýt vong mạng.

– Con CỌP (06-46) : tức Huỳnh Khôn Sơn người xứ Tô Châu, làm đầu đảng cướpvcùng Cửu Long Châu, bạn thân với Chí Cao. Khôn Sơn tuy làm cướp nhưng rất hào hiệp làm quan binh nể sợ dân chúng thương mến. Sau được Thái Bình chiêu dụ ra làm Đại nguyên soái. Thổ tướng nên chết được đầu thai thành cọp.

Nằm mộng thấy cọp là do dự trong công việc, cọp đuổi bắt sẽ có nguy hiểm khó tránh, giết được cọp sẽ thành công như ý muốn, bắt được cọp có kẻ tiểu nhân toan hại nhưng không thành Cùng thấy cọp, beo, sư tử, đao thương, ngân lượng, Phật La Hán, Địch Thanh, Võ Tòng, Trương Phi, lửa cháy trong núi là hợp số 6, 46, 86.


Nhân vật thứ 7 / CHÂU DU (07) : tự Công Cẩn người xứ Lộ Giang, kết nghĩa anh em với Tôn Sách, vốn người có tư chất phong lưu lại văn võ song toàn, thích đàn ca xướng hát, làm quan đến chức Đông Ngô Thủy Lục Đại Đô Đốc. Châu Du bị Khổng Minh Gia Cát Lượng chọc giận ba lần đến hộc máu mà chết, thọ 36 tuổi.

Hóa thân con heo, thối thân :

– CHU TUẤN (87) : tự Tử Minh, người xứ Kinh Triệu, lúc đầu làm quan đến chức Trung Lương tướng quân, sau có giặc Huỳnh Cân, Chu Tuấn vâng lệnh vua cùng Lưu Bị, Hoàng Phủ Tung, Lư Trực đồng ra trận trừ giặc, thắng được nhiều trận. Bấy giờ Hán đế phong cho làm Xa Kỵ tướng quân thuộc doãn Hà Nam.

– Con HEO (07-47) : tức Tống Chính Thuận mang Pháp tự Mai Cao, người tỉnh Hà Nam, làm quan đến bậc Phụng Chính Đại Phu đứng dưới trướng của Khôn Sơn. Kim tướng, tướng tinh con heo đầu thai.

Nằm mộng thấy heo nọc là sinh lòng Biến giấc mơ thành hiện thực dục với người dưới. Thấy làm thịt heo có người mời ăn nhậu, còn ăn thịt heo sẽ gặp hao tài, bị heo cắn là có tranh chấp. Nên thấy heo, gấu, kiến, mặt trời, cây kiếm, châu báu, người bị thổ huyết, tài thần, ngựa trắng, phán quan giữ sổ sinh tử, mạnh thường quân là hợp số 7, 47, 87.

 

– Nhân vât thứ 8 / LỮ BỐ (08) : tức Lữ Phụng Tiên, ban đầu làm con nuôi Đình Nguyên, rồi giết Đình Nguyên làm con nuôi Đổng Trác.

Lữ Bố cùng mê Điêu Thuyền với cha nuôi, nghe theo lời Tư Đồ Vương Doãn gây cảnh ghen tuông mà giết luôn Đổng Trác. Lữ Bố thường mặc chiến bào, tóc chải cao, sử dụng thiên phương họa kích, có sức mạnh khôn lường, nhưng lại vô mưu. Giết Đổng Trác xong qua phò Lưu Bị, sau bị Tào Tháo bắt được xử treo cổ, chết tại Bạch Môn Lầu.

Hóa thân con thỏ, thối thân :

– LƯU CHƯƠNG (88) : tự Quí Ngọc, con cháu của Hán Lỗ Cung Vương, có kế phụ là Lưu Diên, giữ chức Ích Châu Mục, thống trị 41 châu ở Tây Xuyên.

– Con THỎ (08-48) : nguyên là Lý Nguyệt Bảo tự Trung Minh người xứ Đông Kinh, làm quan đến bậc Triều Nghị Đại Phu, giữ gia sản trăm vạn tại Ngọ Môn. Có con trai tên Hán vân, con gái Minh Châu. Thổ tướng, tướng tinh con thỏ bạch.

Nằm mộng thấy ăn thịt thỏ là vượng tài, đi săn bắt thỏ sẽ hỏng việc lớn nhỏ, thấy giết thỏ gặp nạn được vượt qua. Thấy thỏ đen gặp tang khó, trắng có sự vui mừng trong gia đạo, xám là bị người khác lừa gạt nhất là trong tình cảm, vàng hoặc thỏ vá sẽ cưới lầm đối tượng (người không còn con gái hay trai đã có vợ con). Thấy thỏ, ruồi, ngọc trai dưới biên, các vị Thánh, ngọc ngà, cây kích, Mã Siêu, Phàn Lê Huê, Dương Quý Phi, Hạng Võ là hợp số 8, 48, 88.

 

– Nhân vật thứ 9 / TRƯƠNG PHI (09) : tự Dực Đức, người Thừa Huyện, nguyên là đồ tể và lái buôn rượu. Lúc nhà Hán loạn lạc, thái thú U Châu tên Lưu Diên tuyển quân; lúc ấy Lưu Bị xem bảng rồi thở dài, còn Trương Phi đứng bên liền to tiếng hỏi : “Đại trượng phu sao không ra giúp sức cho Hán Vương mà lại thở vắn than dài ?”. Nghe vậy, Lưu Bị liền nhìn Trương Phi tình cờ thấy luôn Vân Trường (Quan Công) đang đẩy xe đi qua, liền tụ họp, tâm đắc kết nghĩa anh em.

Hóa thân con trâu, thối thân :

– TÔN KIÊN (89) : tự Văn Đài, con cháu của Tôn Võ Tử. Năm 17 tuổi theo cha qua sông Tiền Đường, nghe tiếng bọn giặc cướp đang chia của cải bên bến sông, Tôn Kiên bèn quát to lên một tiếng tựa hổ gầm, làm bọn cướp kinh sợ, tưởng quan binh đến vây bắt nên bỏ của chạy lấy người; còn Tôn Kiên nhảy lên bờ rượt theo giết được tên đầu đảng, nhờ đó mà quan huyện nghe danh tôn làm Giáo Úy. Sau này Tôn Kiên lên đến chức tướng thống lĩnh binh mã, được vua phong Hầu tước, mang giáp bạc cưỡi ngựa hoa.

– Con TRÂU (09-49) : tức Hán Vân con của Lý Nguyệt Bảo, tự Song Thiện, làm quan đến chức Đô Sát Viện trấn giữ Môn quan cùng cha, tính chính trực. Lúc vâng lệnh vua ra quân chống giặc lại để mất thành trì nên bị giặc giết chết, tục truyền khi chết thành tiên. Thủy tướng, từ trâu đầu thai.

Nằm mộng thấy cưỡi trâu là điềm thịnh vượng, cưỡi vào thành thị có sự vui mừng. Thấy trâu đẻ ra nghé điềm báo sẽ có tài lộc, thấy sừng trâu vấy máu được thăng chức lên lương, thấy trâu húc người là thất bại. Nên thấy trâu, đom đóm, sấm sét, cái ly, người chết, Trư Bát Giới, Ngưu Lang Chức Nữ, cây thiết bản của Tề Thiên là hợp số 9, 49, 89.

 

– Nhân vật thứ 10 / TRƯƠNG BỬU (10) : có anh tên Trương Giác, em là Trương Lương, người nước Hàn. Ba người thường vào rừng hái thuốc, gặp Nam Hải Tiên Ông cho ba quyển thông thư nói về mưu lược, cùng lời nhắn phải thế thiên hành đạo, tìm người có chân mạng Đế Vương mà phò tá. Chưa tìm được minh quân, nhưng quá nôn nóng mà dậy binh khởi nghĩa diệt Tần.

Trương Giác xưng Thiên Công tướng quân, còn Trương Bửu là Nhơn Công tướng quân, nhưng đại sự không thành đều bị giết, còn Trương Lương (Trương Tử Phòng) chạy thoát, sau về làm mưu sĩ cho Lưu Bang.

Hóa thân con rồng nằm, thối thân :

– NGHIÊM NHAN (90) : tự Bá Toàn người xứ Hán Xuyên là danh tướng của Thục Vương, chuyên dùng cung to và đại đao, có sức mạnh địch muôn người, tôn kính Lưu Chương nên được Chương cho làm chức Bá Quân Thái Thú. Sau đại chiến với Trương Phi, bị Trương Phi bắt rồi tha mạng nên đi theo Lưu Bị, lập được nhiều chiến công to lớn, được Lưu Bị phong làm Xa Kỵ tướng quân.

– Con RỒNG (10-50) : có tên Long Giang Tử, người Sơn Đồng bạn với Tất Đắc, bị giặc Kim Phiên giết chết. Thủy tướng, nên chết đầu thai thành Bắc Hải Long Tinh.

Nằm mộng thấy rồng nằm ngán cửa sẽ có vượng tài, thấy rồng vào nhà là có món tiền to bất ngờ, vào bếp là được thăng chức thăng lương, thấy nằm chết là mất địa vị. Nên thây rồng nằm, chuồn chuồn đậu, mèo rừng, mây mưa, sấm sét, Khuât Nguyên, muông canh, thô địa, ba ngôi sao hay sao chôi là hợp số 10, 50, 90.

Hết phần 1 mong các bạn xem tiếp P.2..

Tin tức kqxs24h.com.vn