Những con số gắn với danh tướng trong lịch sử P.4

10 nhân vật nổi tiếng lịch sử được gán những con số kqxs nằm trong “Cổ nhân danh số kỳ mộng” tiếp theo :

Cập nhật kqxs Dak Lakkqxs Da Nangkqxs Dak Nong

 

Nhân vật thứ 31 / NỂ HÀNH (31) : tự Chánh Bình, người xứ Bình Nguyên, thường cởi áo ở trần đánh trống chửi mắng Tào Tháo cả ngày lẫn đêm. Tào Tháo giận lắm bèn mượn tay Lưu Biểu giết Nể hành, nhưng Lưu Biểu lại nhờ đến Huỳnh Tổ giết thay cho mình.

Hóa thân con tôm, thối thân :

– NAM HOA TIÊN (111) : Nam Hoa đạo nhân sống trên núi Hoa Sơn, mắt xanh mặt trẻ, tay cầm gậy lê, có ba quyển thiên thư tên Thái Bình Yểm Thuật, có thể kêu mưa hú gió, rải đậu thành binh. Vào năm Trung Bình thứ nhất, trong nước có bệnh dịch hoành hành, Nam Hoa đạo nhân liền vẽ bùa hòa trong nước cho con bệnh uống, tức khắc khoẻ mạnh trở lại, ai ai cũng cho ông là tiên giáng trần, nên ông mới có hiệu Nam Hoa Tiên.

Người đời Tống cho rằng Ma Y Đạo Giả là duệ nhân của Nam Hoa Tiên, từng cho đạo sĩ trên núi Hoa Sơn quyển bí kíp “Thái Bình Yểm Thuật” để sáng tạo ra nhiều môn mệnh thuật trong thiên hạ về sau.

– Con TÔM (31-71) : có họ tên Từ Nguyên Quý người đất Tô Châu, bình sinh ham môn cờ bạc nên không may gia sản tiêu tan, liền tự tử. Thuộc hỏa tướng từ binh tôm đầu thai.

Nằm mộng thấy tôm sẽ sinh lòng nghi kỵ, tôm sống nhảy nhót vợ chồng bất hòa, tôm luộc nối lại tình xưa còn dang dở, tôm không râu có ý tưởng thông Biến giấc mơ thành hiện thực, thấy được cho tôm số phải gánh vác việc quá sức. Mộng thấy con tôm, con trùn, cái trống, ông tiên, Từ Thứ quy điền, cãi nhau, Viên Thế Khải là hợp số 31, 71, 111.


– Nhân vật thứ 32 / TẦN MẬT (32) : tự Tử Lặc, người Quảng Đông rất hiếu học, thông hiểu thiên văn, phong thủy, sành sỏi cổ kim văn học, giữ chức Tòng Sự Lang sau thăng đến chức Ích Châu học sĩ.

Hóa thân con rắn, thối thân :

– THÁI SỬ TỪ (112) : tự là Tử Nghĩa, người xứ Đông Lai. Rất hiêu nghĩa với cha mẹ. Trước theo Khổng Dung học sách thánh hiền, sau theo Tôn Quyền lập được nhiều chiến công, được họ Tôn phong chức Oai Võ tướng quân.

– Con RẮN (32-72) : tên Trương Vạn Kim người tỉnh Hồ Bắc có cha là Trương Tam Hoè, anh cả Hiệp Hải, anh thứ Nguyên Kiết đều bị giặc Kim Phiên giết chết. Thuộc kim tướng từ loài rắn đầu thai thành con út của Tam Hoè.

Nằm mộng thấy rắn gặp điềm gian nan, ăn thịt rắn là chấm dứt buồn phiền. Thấy rắn bò vào nhà sắp có của hoạnh tài, bò vào bếp có quý nhân đến nhà giúp đỡ, bò lên mình sẽ có tư tưởng xằng bậy háo sắc. Rắn màu vàng hay trắnbg có chuyện tranh cãi, màu lục hay xám lại thuộc điềm lành. Cùng thấy rắn, trăn, cái rún, đồng tiền kẽm, cái sắc trong nhạc khí hay Phật Di Đà, cân thiên binh, người cùi, Văn Thù Bồ Tát, Lỗ Trí Thâm là hợp số 32, 72, 112.


– Nhân vật thứ 33 / ĐIÊU THUYỀN (33) : là ca kỷ trong phủ của Tư Đồ Vương Doãn từ nhỏ, năm lên 16 tuổi Điêu Thuyền đã có sắc đẹp mặn mà, tài và sắc vẹn toàn nên quan Tư Đồ coi như con ruột.

Khi Vương Doãn âm mưu dùng mỹ nhân kế gây mâu thuẫn giữa Đổng Trác với Lữ Bố giết nhau, lúc đầu Vương Doãn dâng Điêu Thuyền cho Đổng Trác, nhưng sau lại âm thầm cho Lữ Bố hẹn hò cùng với Điêu Thuyền và nói, còn Đổng Trác thì Điêu Thuyền không thể theo Lữ Bố.

Vì quá say đắm Điêu Thuyền nên Lữ Bố đã giết cha nuôi. Sau này Lữ Bố chết tại Bạch Môn Lầu, Tào Tháo cho người chở xác về Hữu Xương, còn Điêu Thuyền tự vận.

Hóa thân con nhện, thối thân :

– BIỂN THƯỚC (113) : họ Tần tên Việt Nhân, được người đời gọi là Biển Thước để so sánh nhân vật huyền thoại Biển Thước thời Huỳnh Đế, người huyện Bột Hải, thuộc nước Tề thời Xuân Thu. Ông làm quản lý nhà trọ sau trở thành lương y khi học được nghề của Tường Tang Quân. Do quá nổi tiếng mà các thầy lang ở nước Tề mưu sát giết chêt.

– Nằm mộng thấy con NHỆN (33-73) : coi chừng bị kiện thưa, bắt được nhện là phát tài, giết nhện đem lại may mắn, ăn nhện là tán tài. Gặp nhện hùm sắp đi xa còn nhện sa sẽ có tang khó

Thấy con nhện, ve sầu, chim trĩ, tiên nữ, Quan Âm ngồi tòa sen là hợp số 33, 73, 113.


– Nhân vât thứ 34 / TRƯƠNG TỬ PHÒNG (34) : tên gọi Trương Lương, người nước Hàn, có ba anh em được Nam Hoa tiên ông cho sách quý dạy về quyền mưu, đi tìm người có số minh quân phò tá. Sau khi hai anh chết trận còn lại một mình đi qua nước Sở trước gặp Hạng Võ không phục sau gặp Lưu Bang, giúp người anh hùng áo vải dựng nghiệp nhà Hán, khi diệt trừ xong nhà Tần và Sở Bá Vương Hạng Võ, lúc Lưu Bang vừa lên làm Hán Cao Tổ, ông xin về ẩn sĩ.

Hóa thân con nai rừng, thối thân :

– THÚC HÒA (114) : người họ Vương sinh tại Sơn Dương tỉnh Sơn Đông thời Ngụy, Tấn. Làm thầy lang từ thuở hàn vi trong thời Tam Quốc, nên Tào Tháo cho mời về làm quan Thái sư để trị bệnh nhức đầu, đến khi Tư Mã Viêm lập ra nhà Tấn ông xin về ẩn dật lấy nghề thuốc chữa bệnh cho dân nghèo, có cuốn Mạch Kinh nổi tiếng.

– Nằm mộng thấy NAI (34-74) : mà nai có sừng sẽ gặp chuyện tình cảm với người dưới trướng, thấy giết nai là có thắng lợi hoặc có của hoạnh tài. Còn thấy nai cái sẽ được hài lòng có thêm lợi lộc, thấy nai con bu quanh nai mẹbắt đầu nphát tài phát quý, tình cảm đang xấu thấy nai cái uống nước bên suối là được yên vui. Nên thấy nai, cọp, cây phất trần, cái tô canh, chim hoàng oanh, thuyền nhỏ trên sông là hợp số 34, 74, 114.


– Nhân vật thứ 35 / DƯƠNG TU (35)
 : tự Đức Tổ, con của Dương Phụng vốn là môn hạ của Tào Tháo. Người thông minh, biết nhiều hiểu rộng.

Tào Tháo có tính đa nghi nên không ưa Dương Tu, làm Dương Tu thầm giận trong lòng mượn hai chữ “gân gà” để chửi Tào Tháo, cho rằng họ Tào không dám giết ông, mà bỏ ông thì tiếc nên mới ban sư, nghe xong khiến Tào Tháo buộc cho tội loạn ngôn, làm rối loạn lòng quân cho đem đi giết.

Hóa thân con dê, thối thân :

– QUAN HƯNG (115) : tự An Quốc, con trưởng của Quan Công, kêt nghĩa với Trương Bào, cùng theo phò Lưu Bị đánh Ngô, cắt đầu kẻ thù tế điện báo thù cho cha, sau theo Khổng Minh chín lần đánh Trung Nguyên, sáu lần ra Kỳ Sơn, lập được nhiều công to, được phong chức cũ của cha là Tả Hộ Vệ Sức Long Nhượng tướng quân.

– Con DÊ (35-75) : có tên Kiết Phẩm họ Trần tự Thiên Tường người tỉnh Quý Châu. Thi đậu Bảng Nhãn, gia đình giàu có bị giặc Kim Phiên xông vào nhà giết hại, nhưng thoát chết trở thành kẻ ăn mày lấy vợ sinh ra Bản Quế được triều đình mời làm đến chức An Quốc Hầu, sau giặc Phiên cũng giết được toàn gia của Kiết Phẩm. Thuộc thổ tướng nên đầu thai thành con dê.

Nằm mộng thấy dê đực có râu xồm là sắp được thừa hưởng tài lộc lớn, thấy dê cái chạy va vào người là có nữ nhân muốn tỏ tình, mua dê cái dê đực là sắp lấy vợ lấy chồng. Dê đen là có tình duyên vụng trộm, dê đi lang thang tình duyên tan vỡ, dê con mới đẻ sẽ có tin vui. Thấy dê, thợ may, cây dương liễu, bánh xe, Kim Hoa thánh Mẫu, lửa cháy trong núi, đánh trống kêu oan là hợp số 35, 75, 115.

 

– Nhân vât thứ 36 / TÀO NHƠN (36) : tự Tử Hiếu người nước Bái cùng họ với Tào Tháo, nghe tin họ Tào khởi binh đánh Đổng Trác nên cùng Tào Hồng mang một ngàn người ngựa đầu quân.Hóa thân con chồn, thối thân :

– QUAN BÌNH (116) : vốn là con thứ của Quan Định. Năm 13 tuổi đã tinh thông võ nghệ. Quan Định muốn con theo Quan Công, nên nhờ Lưu Bị giới thiệu cho làm con nuôi của Vân Trường. Khi cầm quân ra trận, chinh phạt khắp nơi không rời Quan Công nửa bước; cùng với cha nuôi ngộ nạn một lượt tại Mạch Thành.

– Con CHỒN (36-76) : tên thật Trần Sĩ An tự Bình Minh người xứ Tô Châu, vợ của Nguyên Quý, do nhà chồng quá nghèo nên xuống btóc đi tu sau học thuật âm dương biết xem địa lý phong thủy, xem tướng số. Thủy tướng do chồn đầu thai làm người để tu tâm dưỡng tánh.

Nằm mộng thấy chồn nên đề phòng mưu gian hãm hại, nếu có máu là khám phá được kẻ tiểu nhân còn khong máu sẽ hao tài tốn của chịu tai tiếng thị phi. Mộng thấy chồn, cây hoa hoè, chiếc khiên, chén đĩa bay, đàn bà mang giày tâyTrương Hoành, Dương Quý Phi, hộc máu là hợp số 36, 76, 116.

– Nhân vật thứ 37 / TRƯƠNG TÒNG (37) : tự Vĩnh Niên người Ích Châu, thân hình lùn nhưng tiếng nói như chuông chùa ngân, làm quan đến chức Ích Châu Biệt Giả. Tình nguyện đem bản đồ xứ Tây Xuyên dâng cho Tào Tháo, nhưng họ Tào tự mãn không nhận. Thấy vậy Khổng Minh đón Trương Tòng về Kinh Châu phò tá cho Lưu Bị, nhưng việc bại lộ bị Lưu Biểu đón giữa đường giết chết, và tru di cửu tộc trước chợ búa.

Hóa thân thành bà vãi, thối thân :

– VƯƠNG XÁN (117) : tự Trọng Tuyên, người xứ Cao Bình, bác văn toàn tài, tinh thông toán pháp, văn chương điêu luyện. Năm lên 17 tuổi Vương Xán được cử vào chức Hoàng Môn Thị Lang, nhưng không nhận; sau chạy loạn đến nhà Lưu Biểu tại đất Kinh Châu, lên lầu cao làm thơ thi về thời cuộc. Tào Tháo nghe danh liền vời về triều phong cho chức Quan ngoại hầu,

– Cây KIM BÀI (77) tức tích truyện Thiên Quan chi thần, họ Hứa thên Châu Quân, vâng lệnh Thượng đế chuyên lo điều tra các việc thiện ác người ở trần gian để thưởng phạt. Thuộc hỏa tướng. Hay nằm mộng thấy BÀ VÃI (37) đi khất thực là được của bất ngờ

Mộng thấy kim bài nhà trời, bà vãi, ni cô, cây mai, nhà lầu, thầy chùa giảng kinh, phất cờ tập trận, Lương Sơn Bá, Táo Quân, cây khô không lá là hợp số 37, 77, 117.– Nhân vật thứ 38 / TÔN SÁCH (38)
 : tự Bá Phù, con trai trưởng của Tôn Kiên, khi nhỏ đã có chí lớn, tinh thông binh pháp, đánh giặc giỏi, nên người đời xưng tụng Tôn Sách là Tiểu Bá Vương.
Khi đến Giang Đông chiêu hiền đãi sĩ bị người nhà của Hứa Công vì tư thù bắn trúng một mũi tên vào trán, và do giận Vu Kiết nên vết thương làm độc mà chết.

Hóa thân Thần đất, thối thân :

– ĐẶNG CHI (118) : tự Bá Miêu, người xứ Tân Dã. Tính tình gan dạ, có tài ba xuất chúng. Đi theo Lưu bị giữ chức Quân Tiền Giáo, sau được Hậu chúa phong cho chức Hộ Bộ Thượng Thư, ông phụng mạng đến nước Ngô cầu hòa, được vua phong Dương Võ tướng quân.

– Ông ĐỊA (38-78) : tức Thổ thần, Thổ địa dưới quyền kiểm soát của Thành hoàng, trước kia làm nhiều việc thiện nên được phong là Địa chủ, ông địa chuyên lo kiểm tra việc thiện ác tại mỗi gia đình. Thuộc Thổ tướng.

Cùng thấy thấy địa chủ, ông địa, khán đài, hoa lan, thấy quỷ biến thành người, ngựa mọc sừng, bùn đất, cắt cổ gà là hợp số 38, 78, 118.

– Nhân vật thứ 39 / TRƯƠNG BÀO (39) : tự Định Nã con của Trương Dực Đức (Trương Phi), kết nghĩa với Quang Hưng, theo Lưu Bị đánh nước Ngô để bắt người giết cha đem ra tế sống trả thù. Sau theo Khổng Minh đánh Trung Nguyên lập được công lớn, được nối chức vị của cha làm Hữu Hộ Vệ Sứ Hổ Dực tướng quân.

Hóa thân Tài thần, thối thân :

– TRẦN CUNG (119) : tự Công Đài, người xứ Đông Quận, làm chức huyện lệnh, bắt được Tào Tháo giam vào ngục, nhưng biết họ Tào là người có chí lớn nên bỏ áo quan đi theo họ Tào. Dọc đường đến nhà Lữ Bá Sa, nhưng Tào Tháo nghi ngờ Bá Sa muốn hại mình nên giết đi, khiến Trần Cung bỏ họ Tào theo đầu Lữ Bố, sau cũng bị Tào Tháo bắt được đem chém đầu giữa chợ.

– THẦN TÀI (39-79) : họ Triệu tên Huyền Đản người nước Tần là vị bồ tát mặt đen râu nhiều luôn cưỡi trên lưng cọp đen, tay trái cầm đồng kim tiền tay phải cầm nguyên cây kim tiền, đi đến đâu làm phúc cho người nghèo đến đó. Thuộc Kim tướng.

– Nằm mộng thấy tiền vào túi là công việc ngưng trệ, lượm được tiền vào mùa Xuân Hạ có điềm lành, mùa Thu Đông coi chừng mang tiếng thị phi.Thấy tiền xâu thành đôi là có tình nhân, tình hờ. Bỏ tiền vào ống coi chừng tán tài. Thấy kim tiền, thần tài, cung điện, bông cúc, Bát quái sơn thần, người điên, người làm cầu đường, ông già râu bạc là hợp số 39, 79, 119.


– Nhân vật thứ 40 / MÊ TRÚC (40) : tự Trọng Đông, nhà giàu nức đố đổ vách chuyên làm chuyện tế bần cứu khổ cứu nạn. Được Đào Khiêm mời ra làm quan đến chức Biệt Giả Tòng Sự, theo Lưu Bị làm chức An Hán tướng quân.
Hóa thân Táo thần, thối thân :

– TÀO PHI (120) : lúc 8 tuổi đã biết làm thi phú văn chương, thông kim bác cổ, biết cưỡi ngựa bắn cung, giỏi thêm đao kiếm. Khi bà mẹ sinh ra Tào Phi, thấy trong nhà có màu tía xông lên, cho đó là khí “thiên tử”. Quả đúng, về sau Tào Phi lên ngôi làm Ngụy Văn Đế.

– Ông TÁO (40-80) : là Đông trù tư mệnh, Định phúc tôn thần, nhưng khi còn sinh tiền có tên Tô Kiết Lợi, tính tình trung trực thường khuyên người đời không nên ăn thức ăn nguội lạnh dễ sinh bệnh hoạn, chết đi thành nhiên thần trông coi việc thiện ác, làm ăn tại mỗi gia đình để cuối năm lên chầu trời tâu trình thượng đế định mức thưởng phạt công bằng trong năm sau. Thuộc hỏa tinh.

Nằm mộng thấy người áo mão cân đai đi vào nhà là điềm gia đình thịnh vượng, thấy đi hia mặc áo không quần là có của hoạnh tài. Mộng thấy ông Táo, chim đại bàng, nhà cửa, cây trúc, chùa vắng không người, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Trương Phi, cái bếp lò là hợp số 40, 80, 120.

Kết
oOo

Trong “Cổ nhân danh số ” còn giới thiêu tiểu sử nhiều nhân vật trong phần hóa thân, thối thân khác, chúng tôi chỉ khái quát những nhân vật chính như trên.

Thật ra khi Bạch Liên Giáo soạn cuốn “Cổ nhân danh số kỳ mộng” với mục đích tà mị, dùng nó như hình thức giải mộng, như thấy cây đao thương kích là nghĩ đến Quan Công, Châu Do, Triệu Tử Long, thấy người đa nghi nhớ đến Tào Tháo, thấy người nhiều vợ tưởng đến Lưu Bị, thấy phép thuật tưởng đến Vu Kiết, thấy chữa bệnh nhớ đến Hoa Đà, thấy vợ chung tình chung nghĩa nghĩ đến Cam phu nhân, Tôn phu nhân… Thấy các con vật mang ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, tính theo ngũ hành sinh khắc để đoán mộng cát hay hung, hợp hay khắc v.v… theo sách mà đoán số thay vì đi tìm các vị bốc sư nhờ đoán điềm giải mộng.

Tin tức kqxs24h.com.vn