Nhận KQXS ngày hôm nay 29/9/2013

KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 29/9/2013

KQXS MIỀN BẮC 

Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất ngày hôm nay 29/9/2013, soạn: UOC MB gửi 8177

Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày hôm nay 29/9/2013, soạn: VAC MB gửi 8577

KQXS TIỀN GIANG

Để nhận KQXS Tiền Giang sớm nhất ngày hôm nay 29/9/2013, soạn: UOC TG gửi 8177

Để nhận Thống Kê Tiền Giang đẹp trong ngày hôm nay 29/9/2013, soạn: VAC TG gửi 8577

KQXS KIÊN GIANG

Để nhận KQXS Kiên Giang sớm nhất ngày hôm nay 29/9/2013, soạn: UOC KG gửi 8177

Để nhận Thống Kê Kiên Giang đẹp trong ngày hôm nay 29/9/2013, soạn: VAC KG gửi 8577

KQXS ĐÀ LẠT
Để nhận KQXS Đà Lạt sớm nhất ngày hôm nay 29/9/2013, soạn: UOC DL gửi 8177

Để nhận Thống Kê Đà Lạt đẹp trong ngày hôm nay 29/9/2013, soạn: VAC DL gửi 8577

KQXS KONTUM
Để nhận KQXS KonTum sớm nhất ngày hôm nay 29/9/2013, soạn: UOC KT gửi 8177

Để nhận Thống Kê KonTum đẹp trong ngày hôm nay 29/9/2013, soạn: VAC KT gửi 8577

KQXS KHÁNH HÒA
Để nhận KQXS Khánh Hòa sớm nhất ngày hôm nay 29/9/2013, soạn: UOC KH gửi 8177

Để nhận Thống Kê Khánh Hòa đẹp trong ngày hôm nay 29/9/2013, soạn: VAC KH gửi 8577