Hàng loạt loại thuế được giảm

Chiều 6/8, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII đã bế mạc sau gần nửa tháng làm việc. 

Trong phiên họp này, Nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân đã được thông qua với 82% đại biểu Quốc hội tán thành.

Theo đó, ban hành một số chính sách ưu đãi về thuế đối với tổ chức, cá nhân như sau: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với: Doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ số thuế tính trên thu nhập từ hoạt động kinh doanh xo so, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và trừ các doanh nghiệp được xếp hạng I, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ – con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa và nắm giữa trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế- xã hội.

Giảm 50% mức thuế khoán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp từ Quý III năm 2011 đến hết năm 2011 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho công nhân, sinh viên, học sinh thuê; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân, tổ chức này giữ ổn định mức giá cho thuê, giá trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2010. Miễn thuế thu nhập cá nhân từ từ 1/8/2011 -31/12/2012 đối với cổ tức được chia cho cá nhân từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng. Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân từ 1/8/2011 -31/12/2012 đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân. Miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/8 -31/12/2011 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân, tức dưới 9 triệu đồng.

Cũng trong phiên họp chiều 6/8, đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Với 97,4% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.

Theo đó, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 629.187 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2008 sang năm 2009, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2008, thu từ quỹ dự trữ tài chính, thu hồi vốn ngân sách cho vay, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 715.216 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2009 sang năm 2010. Bội chi ngân sách nhà nước là 114.442 tỷ đồng, bằng 6,9% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư của ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước: Vay trong nước: 78.150 tỷ đồng; vay ngoài nước: 36.292 tỷ đồng.

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 đã được 96% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 được điều chỉnh như sau: Bổ sung dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ nhất; Chuyển dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi), Luật giáo dục đại học từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ nhất sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2; Bổ sung dự án Luật cơ yếu, Luật biển Việt Nam vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 2; Chuyển dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi) từ Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 2, sang Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Luật phòng, chống rửa tiền vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2; Bổ sung dự án Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.

Thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 như sau: Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII sẽ trình Quốc hội thông qua 14 dự án; cho ý kiến 7 dự án. Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII sẽ trình Quốc hội thông qua 9 dự án; cho ý kiến 9 dự án. Các dự án pháp lệnh: 2 dự án mới và các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 nhưng chưa thông qua: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Chương trình chuẩn bị gồm 25 dự án.

Với 95,8% đại biểu tán thành, Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Nghị quyết nên rõ: Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001) phù hợp với tình hình mới với mục đích, yêu cầu, quan điểm và định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 được nêu trong Tờ trình số 11/TTr-UBTVQH13 ngày 2/8/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gồm 30 vịí. Chủ tịch Ủy ban là ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp có nhiệm vụ tổ chức tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Kqxs (theo DVO)