Giải xổ số cho các đơn vị GĐPT

KQXS – Chùa Phổ Đà, Ban Hướng dẫn Trung Ương GĐPT/VN tại HK, đã tổ chức 1 buổi văn nghệ để phụ diễn cho cuộc xổ số. Santa Được biết nhằm có thêm ngân quỹ để hoàn tất công trình đột một ngôi nhà truyền thống (1 trong 5 công trình) BHD/TU đã cho phát hành một số vé trên khắp các đơn vị GĐPT cách đây 6 tháng.

 

Cuộc xổ số lần này được sự bảo trợ bởi 2 cơ sở thương mãi tại Quận Cam là Elmore Toyota và Century TV . Trong lời mở đầu A.Trần Tư Tín Trưởng Ban đã ca ngợi sự đóng góp của toàn thể Đoàn sinh GĐPT trên khắp HK tuy nhiên nếu muốn hoàn thành Trung tâm theo bản vẽ tổ chức GĐPT phải mất nhiều năm nữa.

Nhưng Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo lại cho rằng nếu tất cả ACE trong tổ chức hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của ngôi nhà chung này trong công cuộc xây dựng và đào tạo nhân sự của GĐPT thì công tác hoàn thành nó không phải là l điều khó khăn.

Hiện nay BHD/TU /GĐPT/VN tại HK đang kểm soát trên 6000 đoàn sinh được chia ra làm 4 miền là Quảng Đúc,Thiện Minh, Thiện Hoa và Tịnh Khiết .

Buổi xổ số diễn ra vui vẻ và sôi nổi với những tiết mục văn nghệ hoàn toàn do các ACE/GĐPT phụ trách. Kết quả lô độc đắc là 1 xe Toyota Camry đã rơi vào tay 1 trong các vé được phát hành tại miền Đông HK. Kết quả các số trúng như sau :

10 giải An ủi các vé có 3 số sau cùng : 657 và 970
giải 3 một máy quay phim vé mang số: 1368
Giải 2 một TV màu 60″ vé mang số : 4306
Và giải Độc đắc l xe TOYOTA Camry: 4432

Những ai trúng các số trên có thể liên lạc về Huynh Trưởng DUNG KIỀU (Thủ quỹ TT) số điện thoại (714)505-9481 để nhận thưởng .

Được biết nhằm có thêm ngân quỹ để hoàn tất công trình đột một ngôi nhà truyền thống (l trong 5 công trình) BHD/TU đã cho phát hành một số vé trên khắp các đơn vị GĐPT cách đây 6 tháng.

Cuộc xổ số lần này được sự bảo trợ bởi 2 cơ sở thương mãi tại Quận Cam là Elmore Toyota và Century TV . Trong lời mở đầu anh Trần Tư Tín Trưởng Ban đã ca ngợi sự đóng góp của toàn thể Đoàn sinh GĐPT trên khắp HK tuy nhiên nếu muốn hoàn thành Trung tâm theo bản vẽ tổ chức GĐPT phải mất nhiều năm nữa.

Nhưng Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo lại cho rằng nếu tất cả ACE trong tổ chức hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của ngôi nhà chung này trong công cuộc xây dựng và đào tạo nhân sự của GĐPT thì công tác hoàn thành nó không phải là l điều khó khăn.

Hiện nay BHD/TU /GĐPT/VN tại HK đang kểm soát trên 6000 đoàn sinh được chia ra làm 4 miền là Quảng Đúc,Thiện Minh, Thiện Hoa và Tịnh Khiết .

Buổi xổ số diễn ra vui vẻ và sôi nổi với những tiết mục văn nghệ hoàn toàn do các ACE/GĐPT phụ trách. Kết quả lô độc đắc là l xe Toyota Camry đã rơi vào tay l trong các vé được phát hành tại miền Đông HK. Kết quả các số trúng như sau :

10 giải An ủi các vé có 3 số sau cùng : 657 và 970
giải 3 một máy quay phim vé mang số: 1368
Giải 2 một TV màu 60″ vé mang số : 4306
Và giải Độc đắc l xe TOYOTA Camry: 4432

Những ai trúng các số trên có thể liên lạc về Huynh Trưởng DUNG KIỀU (Thủ quỹ TT) số điện thoại (714)505-9481 để nhận thưởng .

Kqxs24h.com.vn (theo Viet Bao)