Giải mộng số đề p9

 • KQXS CÀ MAU
 • 801 Nhà hộ sinh37 – 73 – 71 – 79
 • 802 Nhà mái bằng46 – 64
 • 803 Nhà mát32 – 23
 • 804 Nhà máy48 – 68 – 28
 • 805 Nhà nghỉ mát32
 • 806 Nhà ngói đỏ84 – 92
 • 807 Nhà ở bình thường26 – 66 – 86 – 96
 • 808 Nhà to51 – 89
 • 809 Nhà tối tăm25 – 65
 • 810 Nhà trẻ27 – 37
 • 811 Nhà trọ92 – 19
 • 812 Nhà trong rứng02 – 18 – 51
 • 813 Nhà vệ sinh34 – 71
 • 814 Nhà xe65 – 66 – 67
 • 815 Nhận được của bố thí48
 • 816 Nhân ngọc39
 • 817 Nhận tiền của người con gái88
 • 818 Nhẫn vàng01 – 10 – 00
 • 819 Nhện56
 • 820 Nhện trăng xa63
 • 821 Nhiều ghế44 – 84
 • 822 Nhiều hũ nước đái96 – 69
 • 823 Nhiều màu78
 • 824 Nhiều người đòi nợ mình56
 • 825 Nhìn thấy máu người chảy09 – 54
 • 826 Nhổ tóc sâu64 – 46 – 41
 • 827 Nóc nhà86 – 68
 • 828 Nồi áp suất84 – 39
 • 829 Nói chuyện với bố51 – 56
 • 830 Nói chuyện với mẹ57 – 75
 • 831 Nói chuyện với người chết84 – 29
 • 832 Nói chuyện với người đã chết75 – 76 – 90 – 92
 • 833 Nói dối bạn09 – 37
 • 834 Nói tục41 – 91 – 96
 • 835 Nữ rụng răng03 – 53 – 85
 • 836 Nước chảy35 – 45 – 65
 • 837 Nước đái có máu43
 • 838 Nước dâng06 – 66 – 86 – 56 – 07 – 70 – 50
 • 839 Nước dâng cao06 – 56 – 66
 • 840 Nước dâng vào ngõ06 – 56
 • 841 Nước lụt67 – 68
 • 842 Nước mắt87 – 85
 • 843 Nước sông dâng cao89 – 98
 • 844 Nước to vào nhà06 – 08 – 56
 • 845 Nướng sắn99 – 94
 • 846 Ổ khóa95 – 86
 • 847 Ô tô cháy47 – 56
 • 848 Ô tô hồ lô kẹt chết người12 – 21 – 26
 • 849 Ô tô kẹp chết người07 – 70
 • 850 Ôm nhau64 – 85 – 97
 • 851 Ông chủ21 – 26 – 22 – 27
 • 852 Ông cụ già15 – 65 – 56 – 96
 • 853 Ông già36 – 56 – 76
 • 854 Ông già cho quà75
 • 855 Ông sãi, bà sãi16 – 56 – 36
 • 856 Ông sư16 – 61 – 36
 • 857 Ông táo40 – 45 – 80 – 85
 • 858 Ông trời37
 • 859 Ông tượng82 – 06 – 43 – 88
 • 860 Phá ra cười41 – 52 – 57
 • 861 Phải lội xuống ao07
 • 862 Pháp sư09 – 29 – 35 – 96
 • 863 Phật57 – 75
 • 864 Phát minh06 – 17 – 37 – 97
 • 865 Phát sư08 – 25 – 50
 • 866 Phóc mơ tuya99
 • 867 Phóng sự25 – 26 – 27
 • 868 Phụ hồ03 – 08 – 83
 • 869 Phụ lòng18 – 28 – 78
 • 870 Phun nước trong nhà06 – 66
 • 871 Phượng hoàng13 – 78 – 98
 • 872 Quả26 – 60
 • 873 Quả bàng31 – 32
 • 874 Quả bóng11 – 45 – 72
 • 875 Quả bưởi01 – 09 – 70
 • 876 Quả cam05 – 25 – 55
 • 877 Qụa chết36 – 80 – 85
 • 878 Quả chuối34 – 43
 • 879 Quả đu đủ58 – 89
 • 880 Quả dừa50 – 70 – 09
 • 881 Quả na13 – 14
 • 882 Quả quất30 – 70
 • 883 Quả rụng89 – 93
 • 884 Quả trên cây84 – 48
 • 885 Quái vật30 – 39 – 17
 • 886 Quần áo09 – 06
 • 887 Quần áo vá nhiều01 – 11
 • 888 Quản bưởi17 – 71
 • 889 Quần lót02 – 59
 • 890 Quán rượu ngoài trời69
 • 891 Quan tài06 – 56 – 26
 • 892 Quan tài bố nuôi62 – 63
 • 893 Quan tài chôn rồi01 – 51
 • 894 Quan tài chưa chôn04
 • 895 Quan tài có xác chết74 – 21
 • 896 Quan tài mở nắp31 – 36
 • 897 Quạt trần82
 • 898 Quét nhà34 – 43
 • 899 Quốc xẻng68
 • 900 Quyển vở18 – 19