Giải mộng số đề p2

 • KQXS AN GIANG
 • 101 Bị bỏng nước sôi 02
 • 102 Bị bỏng vào đùi 17 – 71
 • 103 Bị bỏng vào mồn 16 – 50 – 15
 • 104 Bị bỏng vào tay 17 – 21
 • 105 Bị con gái bắt nạt 65 – 07
 • 106 Bị đấm 58
 • 107 Bị đáng bằng dao 01 – 12
 • 108 Bị đánh bất ngờ 91 – 41
 • 109 Bị ghép tội 46 – 73 – 21
 • 110 Bị giật dây chuyền 65
 • 111 Bị giật đồng hồ 06 – 41
 • 112 Bị kẻ thù dọa 39 – 72
 • 113 Bị mẹ chửi 16 – 37
 • 114 Bị mẹ chửi rủa 83 – 97
 • 115 Bị phạt 51 – 56
 • 116 Bị tấn côn 02 – 05
 • 117 Bị thủ tiêu 06 – 14
 • 118 Bị thương 03 – 90 – 63
 • 119 Bị trấn lột 84 – 85
 • 120 Bị vây đuổi 83 – 38
 • 121 Bia mộ 05 – 85
 • 122 Biển 58
 • 123 Biển cạn 58 – 53
 • 124 Biển xanh 68 – 83 – 06
 • 125 Biếu cụ 58 – 85
 • 126 Bộ ặt buồn 51 – 56
 • 127 Bố bế con gái 07 – 57
 • 128 Bố bế con trai 81 – 11 – 52
 • 129 Bổ củi 83
 • 130 Bó mặc 01 – 10 – 11 – 16
 • 131 Bộ mặt đẹp 22 – 98 – 39
 • 132 Bộ mặt sầu 42 – 61
 • 133 Bộ mặt tươi cười 41 – 46
 • 134 Bố mẹ, bố con 20 – 60 – 21
 • 135 Bố nuôi 60 – 70
 • 136 Bộ quần áo vá 06 – 90
 • 137 Bỏ thuốc lá 12 – 21
 • 138 Bơi giữa sông 89 – 98
 • 139 Bơi lội 83 – 38 – 63 – 28
 • 140 Bơi nước trong 89 – 39
 • 141 Bôm đạn 22 – 62
 • 142 Bốn người khiêng quan tài 43 – 44 – 54
 • 143 Bóng bàn 15 – 95 – 49
 • 144 Bóng đá 62
 • 145 Bóng đen 58
 • 146 Bông hoa 39
 • 147 Bóng ma 72 – 85
 • 148 Bóng rổ 02
 • 149 Bông sen 24 – 74
 • 150 Bù nhìn 27 – 29 – 79
 • 151 Bữa ăn một mình 74 – 31 – 84 – 14 – 16
 • 152 Bùa giải 16 – 18 – 78
 • 153 Bụi cây 95
 • 154 Bùn đầm lầy 82 – 62
 • 155 Bùn lấy 73 – 37 – 23
 • 156 Buộc mắc dây 07 – 14
 • 157 Bươm bướm 26 – 62
 • 158 Buồn phiền 42 – 32
 • 159 Buồn vì chồng 01 – 07
 • 160 Buồn vì vợ 09 – 90
 • 161 Buồng cau 10 – 30 – 70 – 75
 • 162 Buồng chuối 70 – 72
 • 163 Buồng kín 41 – 70 – 72
 • 164 Cá 79
 • 165 Cá cảnh 40
 • 166 Cá chép 58
 • 167 Cá chuối 59
 • 168 Cá chuồn 76
 • 169 Ca hát 07 – 57 – 94
 • 170 Ca hát vui chơi 19 – 29
 • 171 Cá lóc 68
 • 172 Cá mây chiều 28 – 82
 • 173 Cá nướng 48
 • 174 Cá quả 45
 • 175 Cá rô 20 – 40 – 82
 • 176 Cá sấu 89
 • 177 Cá thường 56
 • 178 Cá to nhỏ 09
 • 179 Cá trạch 85
 • 180 Cá trắm 01 – 41 – 81 – 43
 • 181 Cá trắng 46
 • 182 Cá trê 48
 • 183 Cá vàng 20 – 29
 • 184 Cái bàn 95
 • 185 Cái bình 85
 • 186 Cái cân 89 – 86
 • 187 Cái câu 01 – 26 – 73
 • 188 Cái cầy 26 – 75 – 56
 • 189 Cái chậu 94 – 32
 • 190 Cái chầy 11 – 98
 • 191 Cái chén 93
 • 192 Cái chổi 85 – 93
 • 193 Cái chum 75 – 35
 • 194 Cái cù 02 – 32 – 62
 • 195 Cái dấu 25 – 75
 • 196 Cái ghế 49 – 68
 • 197 Cái giếng 92 – 29
 • 198 Cái kẹo 36 – 02
 • 199 Cái kim 84 – 34
 • 200 Cái kính 85